Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2008

 

Arbeidsledigheten går ned i Europa

Eurostat, EUs statistikkbyrå, la i dag frem nye tall over arbeidsledigheten i EU. For EU er arbeidsledigheten på 6,7 prosent, mens samme periode i fjor var på 7,3 prosent. Arbeidsledigheten går ned både for menn og kvinner, samt en liten nedgang for ungdom. I USA og Japan er arbeidsledigheten henholdsvis 5,1 prosent og 3,9 prosent. (NHO Europanytt, 30.04.08) Les mer>>

 

 

Sverige – nej tack!

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line EldringInteressen for å arbeide i de nordiske landene varierer kraftig blant innbyggerne i de nye EU-landene. De er mest interessert i Norge og minst interessert i Sverige, i følge en rapport fra Nordisk ministerråd. Siden EU-utvidelsen i mai 2004, har de nordiske landene tatt i mot minst 225 000 arbeidsinnvandrere fra de nye medlemslandene. Men det er kanskje dobbelt så mange. – Det er umulig å måle, siden statistikken er utilstrekkelig, sier Fafo-forsker Line Eldring i et intervju med Svenska Dagbladet. Eldring er en av de to forskere bak rapporten ”Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden”. (E24, 30.04.08) Les mer>>

 

 

Polakker den største innvandrergruppen

SSBs nye tall om innvandring og innvandrere i Norge i 2007 viser at polakker er den største innvandrergruppen med 32 100 personer. Veksten i den polske innvandrerbefolkningen var i løpet av 2007 på 13 200 personer. Det er en nesten dobbelt så stor økning som i 2006, da det ble 7 000 flere personer med polsk bakgrunn. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, og den økte til å bli den største i løpet av 2007 (Statistisk Sentralbyrå, 29.04.08). Les mer>>

 


- Forskrift mot sosial dumping bør videreføres

Heidi Grande RøysJeg mener fortsatt at den norske forskriften som skal motvirke sosial dumping er et viktig og egnet virkemiddel som bør videreføres, konstaterer fornyings- og administrasjonsstatsråd Heidi Grande Røys i et skriftlig svar til et spørsmål i Stortinget. Bakgrunnen er en dom i en tysk sak i EF-domstolen som har ført til at bl.a. NHO mener at den nevnte forskriften kan være ulovlig og bør trekkes tilbake. Statsråden pekte i sitt svar på at faktum i dommen på flere punkter skiller seg fra forholdene i Norge, og at Tyskland og Norge har forskjellige virkemidler for å bekjempe sosial dumping. (Doffin, 29.04.08) Les mer>>

Se også: NHO krever ny forskrift etter EU-dom (LO-Aktuelt, 11.04.08)

 

 

 

Fagforbundet presenterer ny rapport om tjenestedirektivet

Et samarbeidsprosjekt mellom Nei til EU og Fagforbundet har resultert i arbeidsdokumentet "Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene". Arbeidsgruppa konkluderer med at grunnleggende offentlige tjenester ikke vil være trygge dersom Norge implementerer EUs tjenestedirektiv. (Fagforbundet, 29.04.08) Les mer på Fagforbundets nettside>>

Last ned rapporten

Se også:
– Tjenestedirektivet gir nye kort på hånden til markedsliberalistene (Fagbladet, 29.04.08) Tjenestedirektiv til ny debatt (LO-Aktuelt, 28.04.08)

 

 

Vil utsette godkjenning av Lisboatraktaten på grunn av Laval-dommen

Sosialdemokrater i Skåne forlanger at Sverige venter med å godkjenne Lisboatraktaten inntil EU kan garantere at konfliktretten og kollektivavtaler er sikret. Bakgrunnen er dommen fra EF-domstolen i den såkalte Vaxholm-saken – Laval-dommen – som truer det svenske systemet for lønnsfastsettelse.  Ledelsen i svensk LO mener at Lisboatraktaten, også kalt EUs nye grunnlov, kan godkjennes (Dansk LOs Ugebrev nr. 16, 28.04.08). Les mer>>

 

 

Nytt nummer av EU & arbetsrätt

"Dommen i Rüffert-saken viser at EF-domstolen er på kollisjonskurs med ILO-konvensjon 94". Dette er en av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrett, nr 1/2008. (Fafo Østforum, 28.04.08) Les nyhetsbrevet her>>

 

 

NHO: - Lønn under tariff er ikke sosial dumping

Logo- Avlønning under norsk tariff er ikke alltid sosial dumping, sier NHO-sjef Finn Bergesen jr. Han understreker at NHO er opptatt av at utenlandske arbeidstakere ikke skal utsettes for uverdige lønns- og arbeidsvilkår, men at begrepet ”sosial dumping” for ofte brukes som argument for å skjerme det norske arbeidsmarkedet (NHO, 25.04.08). Les mer>> 

 

 

 

 

Fafo Østforum seminar 24. april: Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk

OmslagOver 70 personer var til stede på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Temaet var den den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. Seniorrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet Sverre Try har hatt det faglige ansvaret for departementets utredningsarbeid i forbindelse med meldingen, og han presenterte hovedinnholdet i stortingsmeldingen. (Fafo Østforum, 25.04.08) Last ned lysarkene fra seminaret her>>

 

Last ned Stortingsmelding nr. 10 (2007-08) Arbeidsinnvandring

Les mer på Fafo Østforums side om Arbeidsinnvandring fra tredjeland

 

 

Ny rapport: Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Econ Pöyry har nå levert en rapport fra prosjektet ”Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler – evaluering”, som utført for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Rapporten konkluderer med at allmenngjøring av tariffavtaler i Norge neppe vil påvirke de lønnssatsene som avtales for sektorer med sterk konkurranse på produktmarkedet. I sektorer med monopolistisk konkurranse blant organiserte bedrifter kan imidlertid allmenngjøring ha to effekter: En engangseffekt i form av økt tarifflønn og en varig effekt i form av sterkere posisjon på produktmarkedet. (Econ Pöyry, 25.04.08) Les mer og last ned rapporten>>

 

 

Europaparlamentet vurderer krav om nytt direktiv

At EF-domstolen har sagt at minimumsvilkår er alt offentlig anbydere kan forlange av en tjenesteleverandør, gjør at deler av Europaparlamentet vil ha et nytt utstasjoneringsdirektiv. Fra sosialistisk side i Parlamentet ligger det an til et krav om at utstasjoneringsdirektivet ikke sikrer de utstasjoneres rettigheter og at det må revideres (Ukeavisen Ledelse, 24.04.08). Les mer>>

 

 

Fra mangel på arbeidsplasser til mangel på arbeidstakere

Lubna Jeffery Fjell- Selv om det er 200.000 arbeidsinnvandrere i Norge i dag, så er det fortsatt behov for flere hender. Og i det globale arbeidsmarkedet konkurrerer Norge med andre land om å få arbeidsinnvandrere, sa politisk rådgiver Lubna Jeffery Fjell fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun var en av foredragsholderne på Østfold fylkeskommunens konferanse om innvandrere og arbeidsmarkedet. Blant innlederne var også Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring og IMDi-direktør Osmund Kaldheim. (Østfold fylkeskommune, 24.04.08) Les mer og last ned foredragsholdernes lysark>>


 

 

Nordisk fagbevegelse kritisk til EF-domstolen

Sentrale faglige ledere i Nordisk Faglig Samorganisasjon (NFS) var samlet til konferanse i København 3. april. Mye av tiden ble brukt til å drøfte kjennelsen i Rüffert-saken. Wanja Lundby-Wedin, leder i NFS og EFS, understreket at EF-domstolen fortsetter å drive sin linje fra Vaxholm-saken og tolker EU-retten i strid med likebehandlingsprinsippene og mot politiske vedtak (LO-Aktuelt, 24.04.08). Les mer>>

 

 

Europaparlamentet diskuterte Vaxholm-saken

Europaparlamentet diskuterte denne uken EF-domstolens avgjørelse i Vaxholm- og Rüffert-saken. Domstolen slo fast at fagforeninger og myndigheter i mottakerlandet ikke kan kreve mer enn minimumsvilkår. EUs arbeids- og sosialkommissær Vladimír Špidla, som deltok i debatten, sa at det ikke er behov for endringer i EUs utstasjoneringsdirektiv og at en riktig bruk av direktivet på nasjonalt nivå er en forutsetning for å beskytte de utstasjonertes rettigheter. (NHO Europanytt / Europaportalen.se, 24.04.08) Les mer>>

 


Sendte oppsigelse til skadet ansatt

Arbeidstilsynet vil undersøke om Byggmester Harald Langemyhr AS har sagt opp ansatte uten lovlig grunn. Også sykemeldingspraksisen er satt under lupen (Aftenposten, 24.04.08). Les mer>>

 

 

Ber om fortgang for arbeidsinnvandring

Oljeindustrien er positiv til nye regler for arbeidsinnvandring, men synes innføringen av dem tar altfor lang tid. – At de nye reglene ikke trer i kraft før 1. januar 2010, betyr at ingenting endrer seg før den tid. Det har vært snakk om overgangsordninger, og vi håper i det lengste at vi ikke må vente så lenge sier Siri Skaar, prosjektleder hos Acergy (Stavanger Aftenblad, 24.04.08). Les mer>>

 

 

– Uakseptabel Vaxholm-debatt

– Dette er fullstendig uakseptabelt, sier forbundsformannen i svensk Byggnads om tirsdagens debatt i EU-parlamentet om konsekvensen av EU-domstolen i Vaxholm/Laval-saken (FriFagbevegelse.no, 23.04.08). Les mer>>

 

 

UDI lover behandlingstid på fem dager

Logo UDI- Norge må bli flinkere til å legge til rette for arbeidstakere som kommer hit til lands for å arbeide, mener direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Ida Børresen. Hun lover nå at søknader som er komplette og tilfredsstiller alle krav skal behandles i løpet av fem dager (Utrop, 23.04.08). Les mer>>

 

 

Byggestopp uten ID-kort

Hvis snekkeren er uten ID-kort på arbeidsplassen etter sommerferien, kan byggeplassen bli stengt. I første omgang forventes at byggenæringen sørger for å være à jour med ID-kortene innen sommerferien. Det kan trekke noe ut, men etter september blir det strenge krav og frister (Helgeland Arbeiderblad, 22.04.08). Les mer>>

 

 

Åpen høring om allmenngjøring

Tariffnemnda valgte en ny utsettelse i spørsmålet om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag. Den 10. juni. blir det åpen høring der alle parter skal komme til orde (FriFagbevegelse.no, 22.04.08). Les mer>>

 

 

- Utvandring har negativ effekt for Baltikum og Polen

Line EldringDet fremelsker økonomisk vekst, når arbeidere fra de nye østeuropeiske EU-landene drar til Norden for å arbeide. I hvert fall for de nordiske landene. For i arbeidernes hjemland er bilde noe annerledes. Det forklarer den Fafo-forsker Line Eldring på et baltisk-nordisk seminar om effekten av arbeidskraftens frie bevegelighet i København. (DR, 21.04.08) Les mer>>

 

 

 

 


Vegring mot utenlandske eksperter

Regjeringen foreslår en rekke tiltak for at det skal bli lettere for norske bedrifter å importere arbeidskraften selv. Men svært mange bedrifter vegrer seg mot utenlandske fagfolk. De synes det er skummelt å rekruttere utenfor Skandinavia (Ledernett, 21.04.08). Les mer>>

 

 

 

Danmark: Nesten alle østarbeidere er dekket av overenskomst

Siden danske myndigheter i 2006 ga organiserte virksomheter lov til å ansette utenlandsk arbeidskraft uten ventetider og byråkrati, har mange virksomheter fått orden i papirene. I dag er nesten 9 av 10 østeuropeere ansatt i en virksomhet med overenskomst. (Dansk LOs Ugebrev nr. 15, 21.04.08) Les mer>>

 

 

Fafo Østforum seminar 24. april

I dag presenteres den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. Seniorrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet Sverre Try har hatt det faglige ansvaret for departementets utredningsarbeid i forbindelse med meldingen, og Fafo Østforum inviterer til åpent seminar hvor Try vil gi en presentasjon av hovedinnholdet i stortingsmeldingen. Seminaret arrangeres på Fafo torsdag 24. april kl 14.00-15.30. (Fafo Østforum, 18.04.08) Les mer om program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

 

Positiv holdning til arbeidsinnvandring

Fafo image/bilde– Arbeidsinnvandring bidrar til mer effektive arbeidsmarkeder og økt verdiskaping. Vi må sørge for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, sa han i dag presenterte den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. (AID, pressemelding, 18.04.08) Les mer>>

Øvrige pressemeldinger fra AID, 18.04.08:
Enklere å rekruttere folk fra utlandet
Raskere saksbehandling - mer brukervennlig informasjon
Styrket deltakelse i det norske samfunnet
Enklere for russere å få arbeidstillatelse
Tiltak for å begrense hjerneflukt fra fattige land 
Nøkkeltall om arbeidsinnvandring til Norge

Last ned Stortingsmelding nr. 10 (2007-08) Arbeidsinnvandring

Se også: Statsråd Bjarne Håkon Hanssens presentasjon av stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring

Se også nyhetssakene:
- Positiv til å åpne grensene (NITO, 22.04.08)
Vegring mot utenlandske eksperter (Ledernett.no, 21.04.08)
UDI: Viktig stortingsmelding (UDI, 18.04.08)
Støre: Forenkler arbeidsinnvandring i Nord (Utenriksdepartementet, 18.04.08)
Unio: Arbeidsinnvandringen må ikke bli sovepute (Unio, 18.04.08)
Frp: Kritisk til liberal arbeidsinnvandring (Fremskrittspartiet, 18.04.08)
YS: Ja til en mer liberal arbeidsinnvandring (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, 18.04.08)
Åpner Nord-Norge for russere (VG, 18.04.08)
Venstre: Vil ha mer fleksibelt regelverk for arbeidsinnvandring (Venstre, 18.04.08)
LO frykter mer svart arbeid og sosial dumping (Dagsavisen, 19.04.08)
Leder: Ja til arbeidsinnvandring (Bergens Tidende, 19.04.08) 
Fellesforbundet positiv til melding om innvandring (Fellesforbundet, 18.04.08)
Hanssen: Norge vil trenge mer arbeidskraft fra utlandet (Magasinet for fagorganiserte, 18.04.08)
Næringslivet i Nord-Norge fornøyd med stortingsmeldingen (NRK, 18.04.08)
NHO: Viktig forenkling for bedriftene (NHO, 18.04.08)
Høyre: - Stortingsmeldingen er en seier for næringslivet i Rogaland (Stavanger Aftenblad, 18.04.08)
SV kritisk til åpne grenser, frykter sosial dumping (Dagsavisen, 18.04.08)

 

Arbeidstilsynet: Langemyhr-saken er oppblåst

Arbeidstilsynet mener media har gjort saken rundt Byggmester Harald Langemyhr AS større enn den er.
- Arbeidstilsynet har tidligere avdekket andre og mer alvorlig forhold hos andre firmaer. Da har medietrykket vært et helt annet, sier seniorrådgiver ved Arbeidstilsynet i Oslo Trygve Dahl (Tønsberg Blad, 19.04.08). Les mer>>

Se også:
Omsorgsbygg sier opp kontrakten med Langemyhr (Aftenposten, 18.04.08)
Varsel om pålegg til Byggmester Harald Langemyhr AS (Arbeidstilsynet, 18.04.08)
Her er polakkenes skrekkhverdag (E24, 18.04.08)
Langemyhr risikerer politianmeldelse (Tønsbergs Blad, 18.04.08)
Langemyhr får refs for polakk-skandalen (E24, 18.04.08)
Oslo Bygningsarbeiderforening krever eksta lønn fra Langemyhr (E24, 18.04.08)

 

 

Kommentar: Exit etter Vaxholm

Svensk fagbevegelse og sosialdemokrati er hardt rammet av en serie dommer i EF-domstolen den siste tiden. EU-kritiker Sören Wibe skriver i et leserinnlegg i Dagens Nyheter at han «nekter å spille med i partiledelsens politiske hykleri». Han melder seg ut av partiet etter 25 år (LO-Aktuelt, 18.04.08). Les mer>>

 

 

Fellesforbundet: – Skivebom av NHO

Fellesforbundet reagerer på Nina Melsoms påstand om at allmenngjøring er i strid med EØS-avtalen. – Skivebom. Allmenngjøringsverktøyet ligger godt innenfor EU-retten, svarer sekretær Per Skau som har ansvar for forbundets arbeid mot sosial dumping. (Magasinet for fagorganiserte, 16.04.08) Les mer>>

 

 

Treg start for ID-kortordningen

Bestemmelsen om at alle som arbeider i bygg- og anleggsnæringen skal utstyres med identifikasjons­kort har fått en usedvanlig treg start. Ordningen trådte i kraft ved siste årsskifte, men foreløpig er det utstedt bare ca 10.000 ID-kort. Det tilsvarer bare vel tre prosent av de 300.000 kortene Arbeidstilsynet regner med at næringen har behov for (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 16.04.08). Les mer>>

 

 

Opphever overgangsordningene

Bjarne Håkon HanssenFredag legger arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen fram regjeringens stortingsmelding om arbeidsinnvadring. Her blir det foreslått å oppheve overgangsreglene for de ti nyeste EU-landene. Regjeringen vil fra 1. januar 2009 fjerne alle begrensninger for polakker og andre østeuropeere som vil jobbe i Norge. LO protesterer. (Dagsavisen, 16.04.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Regjeringen vil ikke endre forskrift

NHOs krav om å endre forskriften mot sosial dumping i offentlige anbud etter Rüffert-dommen blir avvist. Fornyingsdepartementet viser blant annet til at det tyske og norske systemet skiller seg fra hverandre på viktige punkter. Norge er bundet av ILO-konvensjon 94 om lønns- og arbeidsforhold, og at det ikke er avklart hvordan EØS-reglene og ILOs konvensjoner står i forhold til hverandre. Tyskland og Norge har dessuten ulike systemer for allmenngjøring og minstelønn (LO-Aktuelt, 15.04.08). Les mer>>

 

 

Tariffnemda sender forskrift om allmenngjøring ut på høring

Krav om allmenngjøring er fremmet av LO og gjelder Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien. Tariffnemnda har ikke tatt endelig stilling til om det foreligger grunnlag for allmenngjøring i denne saken, men tariffnemndas flertall mener likevel at det er grunnlag for å sende et utkast til forskrift om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien på bred høring. Utkastet er i hovedtrekk i samsvar med forskriften for byggeplasser. Høringsfristen er 30. mai. (ADI/Tariffnemda, 15.04.08) Les høringsnotatet her>>

Se også:
NHO-dissens om allmenngjøring
(NHO, 16.04.08)
NHO-nei til allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 16.04.08)

 

 

Regjeringen åpner for mer arbeidsinnvandring

Jon Erik Dølvik og Line EldringI dag kommer arbeidsinnvandringen i første rekke fra EU-landene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring har vurdert mobiliteten på arbeidsmarkedet fra de nye EU-landene til Norden siden EU-utvidelsen i 2004. På sikt kan ikke de nordiske landene løse sine arbeidskraftbehov ved EU/EØS-intern mobilitet fra øst. Forskerne konkluderer med at Norden må «supplere» med økt arbeidsinnvandring fra tredjeland, og regjeringen åpner nå for arbeidsinnvandring av for eksempel kinesere, indere og russere. Det skal bli opp til bedriftene selv å stå for arbeidsinnvandringen. Dette er hovedgrepet i stortingsmeldingen som arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen skal legge frem på en pressekonferanse i Kirkenes på fredag. (Dagsavisen, 15.04.08) Les mer>>

Se også:
Fafo-forskernes rapport til Nordisk Ministerråd, 2008: Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden
Leder: Flere arbeidsinnvandrere (Dagbladet, 16.04.08)
Frp går mot enklere arbeidsinnvandring (Dagsavisen, 15.04.08)
Grensene åpnes for ekspertinnvandring (Karrierelink.no, 15.04.08)
IKT jubler for enklere arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad/NTB, 15.04.08)

 

 

Hyttebygger oppbragt over Arbeidstilsynet

Stein Guttorm Lunde, eier av Sagum AS, er opprørt over Arbeidstilsynets arbeidsmetoder i hyttesaken fra Flå. - De kunne snakket med meg før saken eksploderte i mediene, mener Lunde. (Drammens Tidende, 15.04.08) Les mer>>

 

 

Venstre ønsker oppholdstillatelse til alle i arbeid

Trine Skei GrandeVenstre ønsker å liberalisere innvandringspolitikken og tar dermed nok et steg vekk fra et mulig samarbeid med Fremskrittspartiet. De foreslår at alle som får jobb i en norsk bedrift skal få arbeids- og oppholdstillatelse. - Vi må ha regler om at dette må være over en viss periode, og det må være en bedrift av en viss størrelse for å få det til å fungere. Men det handler om å gjøre arbeidsinnvandringen mindre byråkratisk og lettere for norske bedrifter å få de beste fagfolkene de ønsker, sier nestleder i Venstre Trine Skei Grande. (TV2, 14.04.08) Les mer>>

Se også: Venstre krever en liberal innvandringspolitikk (Venstre, 13.04.08)

 

 

 

Danmark: - EF-domstolens kurs mot lave lønninger

Den danske arbeidsmarkedsmodellen er under hardt press av to konkrete dommer fra EF-domstolen. Men den danske regjering, LO og arbeidsgivere holder fast i at den danske modellen lever og kan forhindre underbetaling av utenlandsk arbeidskraft. (Dansk LOs Ugebrev nr. 14, 14.04.08) Les mer>>

 

 

Landbruket i Nord-Trøndelag trenger utenlandsk arbeidskraft  

Særlig i enkelte produksjoner som potet-, bær- og grønnsaksproduksjon er utenlandsk arbeidskraft blitt nødvendig, siden få nordmenn er interessert i å stå på hodet i jordbær- og kålåkerene. Arbeidskraftbehovet er stort i sesongen og utenlandsk arbeidskraft har blitt løsningen for mange (Verdalingen, 12.04.08). Les mer>>

 

 

NHO vurderer å ta forskrift til retten

Logo: NHOForskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er uforenlig med EØS-retten, mener NHO, som vurderer å forfølge dette rettslig om den ikke trekkes tilbake. Forskriften, som trådte i kraft 1. mars i år, skal sikre utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold når det offentlige kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeider. (NHO, 11.04.08) Les mer>>

Se også: Norge må følge EF-dommen (Ukeavisen Ledelse, 14.04.08)

 

 

Enklere for arbeidsinnvandrere å bytte arbeidsgiver 

Ida BørresenNye regler gir nå arbeidsinnvandrere mulighet til å bytte arbeidsgiver mens de bor og jobber i Norge. - For å forhindre sosial dumping er det viktig at UDI, arbeidstilsynet, politiet og andre etater får nødvendig informasjon om brudd på regelverk. Vi oppfordrer derfor arbeidsinnvandrere som varsler om utnyttelse eller lovbrudd, om å bytte arbeidsgiver slik at de selv ikke blir rammet, sier UDI-direktør Ida Børresen (UDI, 11.04.08). Les mer>>

 

 

 

 

- Skatteavtalen må tettes

Den 30 år gamle skatteavtalen mellom Polen og Norge er reforhandlet, og skal ifølge finansminister Kristin Halvorsen underskrives om kort tid. - I de siste årene har denne avtalen blitt brukt på en slik måte at den har åpnet for betydelig skattesnusk og ulovligheter, skriver Per Helge Pedersen i Byggeindustrien. - Etter vårt syn bør alle som jobber i Norge betale skatt i Norge - og det fra dag én (Bygg.no, 11.04.08). Les mer>>

 

 

Svensk lovgivning endres som følge av Laval-dommen

Den svenske regjeringen har nå satt i gang en utredning i kjølvannet av Laval-dommen. Utredningen skal munne ut i forslag om forandringer i svensk lovgivning, slik at den blir i tråd med EF-retten. Konkret dreier det som å vurdere om den såkalte Lex-Britannia skal endres eller avskaffes. I tillegg skal det undersøkes i hvilken grad det er mulig å henvise til vilkår i kollektivavtaler i utstasjoneringsloven (Regeringskansliet, 10.04.08). Les utredningen her>>

 

 

Kommentar: Arbeidsinnvandrerne – en ressurs for Norge

- Skandalene knyttet til utnytting av østeuropeiske arbeidstakere har kommet tett den siste tiden. Vi bør verdsette arbeidsinnvandrerne som en ressurs, ikke bare for norske arbeidsgivere, men for hele Norge, skriver Are Vogt Moum (Utrop, 10.04.08). Les mer>>

 

 

Slik holder Norge på polakkene

Line EldringHøyere lønninger og økt behov for arbeidskraft i Øst-Europa kan føre til at mange polakker vender hjem. Men returbølgen kan stoppes. Det mener forskningsleder Line Eldring i Fafo, som onsdag deltok på NAV-konferansen i Oslo. - Norge har opplevd en stor arbeidsinnvandring fra øst, og holdningen har snudd: I 2004 fryktet mange at vi skulle få en flom av arbeidstakere og sosial dumping, i dag uroer man seg mer for forgubbing, knapphet og økt konkurranse om arbeidskraften i Europa, sa Eldring (Dagens Næringsliv, 10.04.08). Les mer>>

Se program og presentasjoner her>>

 

 

 

 

Tilrettelegging for arbeidsinnvandring

Ida BørresenUDI arrangerte tirsdag et seminar som tok for seg flere sider ved temaet arbeidsinnvandring, med vekt på praktisk informasjon til arbeidsgivere om regler, søknadsprosedyrer og skattespørsmål. - I tillegg til rekordlav arbeidsledighet i Norge må vi konkurrere med andre land om arbeidskraft. Vi ønsker å gi god og presis informasjon om rettigheter, muligheter og plikter og vi er i løpende dialog med våre brukere, sa UDI-direktør Ida Børresen (UDI, 10.04.08). Les mer og se presentasjoner>>

 

 
Adecco styrker HMS og innsats mot sosial dumping

Logo: AdeccoBemanningsselskapet Adecco styrker innsatsen mot sosial dumping og skader på byggeplassen. Adeccos sykehusarbeidere har også fått nye kontrakter. – Ingen skal være i tvil om at vi er en seriøs aktør på byggemarkedet. Vi driver systematisk HMS-arbeid, og bruker mye ressurser på både arbeids- og boforhold allerede i dag. Samtidig ser vi behovet for flere tiltak for våre folk ved St. Olavs Hospital, sier divisjonsdirektør i Adecco, Erling Kornkveen (Helsebygg Midt-Norge, 10.04.08). Les mer>>120.000 færre yrkesaktive i 2030

Dersom utviklingen fortsetter som i dag, vil det være 120.000 færre yrkesaktive her i landet om 22 år, ifølge en ny rapport fra NAV. Utviklingen kan motvirkes blant annet gjennom arbeidsinnvandring og ved å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft ved at eldre står lenger i arbeid og at færre kvinner jobber deltid (VG, 09.04.08). Les mer>>

Last ned rapporten her>>

 

 

NHO: EF-dom i riktig retning

Logo: NHO- Det er positivt at dommen i Rüffert-saken går i samme retning som flere tidligere saker, sier NHO-advokat Nina Melsom. Med utgangspunkt i dommen fra EU mener NHO at departementet må trekke forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter som trådte i kraft 1. mars, og vurdere lovligheten av denne på nytt (NHO, 09.04.08). Les mer>>

Se også: NHO krever ny forskrift etter EU-dom (LO-Aktuelt, 11.04.08)

 

 

 

Anklager Langemyhr for skjulte trusler

«Vi ber om at dere ikke krever lønn gjennom arbeidstilsynet eller fagforeningen», heter det i et brev det omstridte selskapet har sendt til de polske arbeiderne. - Det inneholder dårlige skjulte trusler mot de ansatte, sier Jonas Bals, ombudsmann i Oslo bygningsarbeiderforening (Dagbladet, 09.04.08). Les mer>>

 


Ikke råd til minstelønn

Utenlandsk arbeidskraft på tarifflønn blir for dyrt for bærdyrkerne i Luster. En av de største bærkommunene i landet har allerede mistet tre av sine største produsenter. - Vi har en inntekt på det vi driver med. Den skal dekke alt. Så høye minstetariffer klarer vi ikke, sier bringebærbonden Melchior Kalhagen (NRK Sogn og Fjordane, 08.04.08). Les mer>>

 

 

Ny rapport fra De Facto: - Tjenestedirektiv gir sosial dumping

Hvis Norge innfører EUs tjenestedirektiv, er det i følge en ny rapport fra De Facto, store muligheter for at det vil det føre til økt sosial dumping. En viktig årsak er at det nå antas at Norge har sterke handelshindringer på tjenesteområdet. Tjenestedirektivet vil derfor føre til økt tjenesteimport. De Factos arbeid med tjenestedirektivet er utført blant annet ved hjelp av økonomisk støtte fra Nei til EU. (De Facto, 08.04.08) Les mer>>

Last ned rapporten: EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping

 

 

Venstre: - Skuffende at ny utlendingslov ikke omfatter arbeidsinnvandring

Trine Skei GrandeNy utlendingslov ble nylig vedtatt, og Venstre mener arbeidsinnvandring er blitt stemoderlig behandlet i den nye utlendingsloven. En stortingsmelding om temaet kommer om et par uker, og derfor har regjeringen ikke villet se på endringer av reglene på dette området i denne omgang. - Skuffende, er Venstres nestleder Trine Skei Grandes kommentar. - Her hadde man en mulighet til å se hele innvandringsbildet i ett og så utelater man en viktig del. Utlendingsloven er også et viktig instrument for å tiltrekke seg innvandring, poengterer hun. (Venstre, 08.04.08) Les mer>>

Se også:
Ny utlendingslov debattert på Stortinget i går (AID, 09.04.08)
Referat fra hele møtet på Stortingets nettsider  (Stortinget, 08.04.08)
Innstillingen om ny utlendingslov (Innst.O.nr.42 (2007-2008) Kommunal- og forvaltningskomiteen, 02.04.08)

 


Utenlandsk arbeidskraft

Kilden av utenlandsk arbeidskraft er ikke utømmelig. Polakkene har på kort tid blitt den desidert største gruppen arbeidsinnvandrere i Norge, kanskje er det så mange som 120.000 av dem her. Men dette er arbeidskraft vi ikke kan regne med i fremtiden, sier Polens ambassdør til Norge, Wojciech Kolanczyk. - Jeg vil ikke anbefale dere å satse bare på polske arbeidere. Jeg tror de er her bare midlertidig, sier Kolanczyk i et intervju med NRK. Han tror hensyn til familien og økte lønninger vil føre til at færre kommer hit. (NRK Dagsrevyen, 08.04.08) Hør hele innslaget her>>

 

 

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring presenteres 18. april

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon HanssenArbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen presenterer stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring på en pressekonferanse i Kirkenes fredag 18. april, heter det i en pressemelding fra arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i dag. (Fafo Østforum/AID, 08.04.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

 

Bygningsarbeiderne krever skjerpet lovverk mot sosial dumping

Oslo Bygningsarbeiderforening går i spissen for en aksjon for å få regjeringen til å tvinge entreprenørene til å ta ansvar for lønnsutbetalinger hos underleverandører, et såkalt solidaransvar. - Solidaransvar er ett av de håndfaste tiltakene mot sosial dumping som har EU-retten med seg, i ei tid der rettsutviklingen ellers er svært negativ for fagbevegelsen, sier Kjell Skjervø, ombudsmann i Oslo Bygning. (Klassekampen, 07.04.08) Les mer>>

 

 

Kampen mot sosial dumping ved et veiskille

Jan Erik StøstadRegjeringen mener handlingsplanen mot sosial dumping er oppfylt. Nå skal det videre arbeidet planlegges. For to år siden presenterte statsminister Jens Stoltenberg handlingsplanen mot sosial dumping i sin 1. mai-tale. Nå oppsummerer regjeringen at tiltakene i planen er på plass, og 13. mai inviterer regjeringen til en erfaringskonferanse om arbeidet mot sosial dumping. Statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener erfraingene med bruk av ID-kort fra byggebransjen er så bra at det er aktuelt å utvide bruken til flere bransjer.  (LO-Aktuelt, 07.04.08) Les mer>>

Les mer om konferanseprogram og påmelding

 

 

Dansk bok: - Innvandrere utfordres av østeuropeere

- Innvandrerne i Danmark er i en sårbar situasjon, og deres arbeidsmarkedssituasjon har blitt ekstra sårbar på grunn av den nye innvandring fra Østeuropa. Østeuropeerne kommer til Danmark primært for å jobbe i byggebransjen, men hvis byggeaktiviteten går ned, og alternativet er tilbakevending til i beste fall dårlig lønn i hjemlandet, kan de "gamle" innvandrere få konkurranse, skriver den danske arbeidmarkedsforskeren Anders Ejrnæs, som i ny bok beskriver den etniske oppdelingen av arbeidsmarkedet. (Dansk LOs Ugebrev nr. 13, 07.04.08) Les mer>>

 

 

Danmark: Få østarbeidere i velferdsjobber

Mangel på sykepleiere og omsorgspersonale har ikke fått de offentlige arbeidsgiverne i Danmark til å se mot Østeuropa. Nye tall viser tvertimot, at det år for år kommer færre østeuropeere til de ledige danske velferdsjobbene. Språkbarrierer er den vesentligste forklaring på, hvorfor kommuner og regioner ikke har hyret østarbeidere til pleiehjem og sykehus. (Dansk LOs Ugebrev nr. 13, 07.04.08) Les mer>>

 

 

Lov eller avtale for minstelønn?

Jon Erik DølvikI Norge kjemper fagbevegelsen for å allmenngjøre tariffavtaler, sikre minstelønn og motvirke sosial dumping, også for de som ikke er medlemmer. I EU har 20 av de 27 medlemslandene lovfestet minstelønn. Blir lønnsnivået etter hvert så lavt at store arbeidstakergrupper havner i fattigdomsfella? Det er uenighet både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Norge om allmenngjøring er et egnet og effektivt virkemiddel. Jon Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo, mener fordelen med allmenngjøring er at minstestandardene kan tilpasses vilkårene og avtalene i den enkelte bransjen og at partene i dette lys kan forhandle bransjespesifikke minstelønninger. - En ulempe med allmenngjøring er at den kan være vanskelig å praktisere i bransjer med lav organisering og avtaledekning, samt at den norske loven er kronglete og kan være tungvint å bruke, slik man nå ser i verftsindustrien, sier Dølvik. - En fordel med lovfestet minstelønn er at den omfatter alle. Risikoen er at den i andre bransjer vil legitimere en konkurrerende lønnsnorm langt under tariffavtalenes nivå, ifølge Dølvik. (LO-Aktuelt, 06.04.08) Les mer>>

Se også: Arve Bakke svarer om lovfestet minstelønn (LO-Aktuelt, 06.04.08)

 

 

Sverige: Åpner for arbeidsinnvandring fra tredjeland

Den svenske regjeringen og miljøpartiet går inn for å lette regelverket for arbeidsinnvandring fra land utenfor EU. Opposisjonen er kritisk (LO-Aktuelt, 06.04.08). Les mer>>

Se også: Nya regler för arbetskraftsinvandring, Lagrådsremiss, Justitiedepartementet (27.03.08)

 

 

Fagforeninger vil organisere papirløse

Jon Horgen FribergNorsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet vil åpne for å fagorganisere illegale innvandrere. I første omgang handler det om å sette den nye underklassen i Norge på dagsorden. - Det er på tide at fagbevegelsen våkner og ser at det finnes totalt rettsløse mennesker som blir grovt utnyttet i norsk arbeidsliv, mener Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Forsker Jon Horgen Friberg fastslår i en Fafo-rapport om integrering av arbeidsinnvandrere at det er grunn til å tro at flertallet av polske og baltiske kvinner som har kommet til Norge etter EU-utvidelsen, jobber i det uformelle arbeidsmarkedet uten oppholdstillatelse. - Uten legalt opphold, uten rettighetene i det formelle arbeidslivet og uten tilgang til helsetjenester og sosiale ytelser, er disse spesielt sårbare for utnytting, skriver Friberg. (Aftenposten, 05.04.08). Les mer>> 

Se også: Integrering av arbeidsinnvandrere (Fafo-notat 2006:29)

 

 

EUs sosiale dimensjon løftes

EU-toppmøtet rett før påske understreket betydningen av den sosiale dimensjonen for å nå målene i Lisboa-strategien, noe europeisk fagbevegelse lenge har etterlyst (LO-Aktuelt, 06.04.08). Les mer>>

 

 

Europakommisjonen: - Forholdene må bedres for utstasjonerte arbeidstakere

Europakommisjonen kom i går med en oppfordring om å bedre forholdene til utstasjonerte arbeidstakere. Kommisjonen ønsker bedre samarbeid mellom medlemslandenes regjeringer. Initiativet er en oppfølging av Kommisjonens meddelelse fra juni 2007 om utstasjonering av arbeidstakere. Kommisjonen oppfordrer til mer effektiv utveksling av informasjon, bedre adgang til informasjon og utveksling av ”best praksis”. Med utstasjonert arbeidstaker menes en arbeidstaker som er ansatt i et medlemsland, men er midlertidig utsendt av sin arbeidsgiver for å utføre et arbeid i et annet medlemsland. (NHO Europanytt, 04.04.08) Les mer>>

 

 

Nye prosjekter for integrering av arbeidsinnvandrere

Logo: IMDiIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal sørge for at nyankomne arbeidsinnvandrere skal få bedre tilgang på informasjon. IMDi har fordelt til sammen 2,3 millioner kroner til informasjon og veiledningstiltak i regi av Norges Røde Kors, Bygg- og tømmerforeningen og Caritas Norge som er den katolske kirkes bistandsorganisasjon (IMDI, 04.04.08). Les mer>>

 

 

Rüffert-saken: Nytt domstol-tap for fagbevegelse

Wanja Lundby-WedinDommen i den såkalte Rüffert-saken mot den tyske delstaten Niedersachsen, også omtalt som en tysk Vaxholm-sak, falt i EF-domstolen i dag. Domstolen slår fast at EUs utstasjoneringsdirektiv kan være til hinder for at det stilles krav om respekt for de lokale tariffavtalenes minstelønnskrav. - Dommen er en trussel mot hele tanken om et europeisk marked, sier den svenske LO-lederen Wanja Lundby-Wedin, som også er leder for Den europeiske samorganisasjonen. (LO-Aktuelt, 03.04.08) Les mer>>

Les dommen i Rüffert-saken her (engelsk) her>>


Se også:

Kommentar: Fra Vaxholm til Rüffert (Nationen, 05.04.08)
Fagforeninger i EU fordømmer Rüffert-dommen (EUobserver, 04.04.08)
Fagrørsla tapte mot EU (Klassekampen, 04.04.08)
Tre saker om faglige rettigheter (Klassekampen, 04.04.08)
Lundby-Wedin: EF-domstolen fortsetter å overse EUs sosiale dimensjon (Svensk LO, 03.04.08)
- En bra dom för Europa (Svensk Näringsliv, 03.04.08)

 

 

Polakker oftere i arbeidsulykker

Polske arbeidstakere har større risiko for arbeidsulykker, og Arbeidstilsynet advarer om store mørketall. Nå tilbyr AOF Norge og Gyldendal Arbeidsliv HMS-kurs på polsk (Absentia, 03.04.08). Les mer>>

 

 

Polakkene hos Langemyhr kan få oppgjør

Omsorgsbygg Oslo KF har nå stanset alle utbetalinger til Byggmester Harald Langemyhr AS. Et av formålene er å sikre tariffmessig lønn til de polske arbeiderne. Ombud Jonas Bals mener det nå er sjanser for at arbeiderne vil få pengene de har krav på uten en langtrukken saksbehandling. (Magasinet for fagorganiserte, 03.04.08). Les mer>>

Se også: Oslo tar polakk-regningen (NRK Østlandssendingen, 04.04.08)

 

 

Nytt Fafo Østforum notat:
Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri

ForsideI et nytt Fafo Østforum-notat tar Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge for seg bruken av østeuropeisk arbeidskraft i sjømatproduksjon og verftsindustri. Disse bransjene har rekruttert ganske mye arbeidskraft fra de nye medlemslandene i EU, og har også til felles at de preges av intensive produksjonsprosesser og store svingninger i markedene. Hvilken innvirkning har økt og omfattende innslag av østeuropeisk arbeidskraft på produksjon og organisering av arbeidet? Hva er bedriftenes mulige tiltak og strategier for å håndtere utfordringene som følger av det omfattende innslaget av østarbeidere? Med utgangspunkt i Fafos bedriftsundersøkelse fra 2006 analyserer forskerne bedriftenes arbeidskraftsstrategier og ser nærmere på hvordan det omfattende innslaget av østeuropeisk arbeidskraft virker ved noen skipsverft i et norsk maritimt konsern. (Fafo Østforum, 03.04.08) Les mer og last ned notatet>>

 

 

 

”Blue card” riktig, men med visse forbehold

BUSINESSEUROPE drøftet i går EUs ”blue card”-ordning med Europaparlamentet. BUSINESSEUROPE mener at forslaget inneholder viktige tiltak for å tiltrekke seg høyt utdannende arbeidstakere til EU fra tredjeland, men understreket samtidig at subsidiaritetsprinsippet må respekteres. (NHO Europanytt, 03.04.08) Les mer>>

 

 

Strøm av kriminelle fra øst

Utenlandske kriminelle bander har de siste årene trappet kraftig opp aktiviteten i Norge og er i særklasse den største utfordringen Politi-Norge står overfor i dag. Politiet sliter med å pågripe forbryterne som er svært mobile og profesjonelle. Et rikt Norge - og et politi som fremdeles sliter med å matche de kriminelle, samt de åpne grensene og EU-utvidelsen østover, lokker stadig flere hit (TV2, 03.04.08). Les mer>>

 

 

Den store håndverkervandringen

Den nye folkevandringen i vår del av verden består av håndverkere og kremmere på vei fra øst til vest – på jakt etter bedre betalte jobber. I den andre enden av folkestrømmen, i Øst-Europa og Sentral-Asia, er det skremmende tomt for fagfolk (Fagbladet, 03.04.08). Les mer>>

 

 

Må svare for arbeidskøer

Karin AndersenBjarne Håkon Hanssen må svare i Stortinget på hvorfor folk må vente i månedsvis på kurante søknader om arbeidstillatelse. Det er Karin Andersen (SV), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, som stiller spørsmål til statsråden om de lange køene for arbeidstillatelser i Rogaland. Ventetiden er nå på inntil et halvt år (Aftenbladet, 03.04.08). Les mer>>

Se også: Må fortsatt vente på lov til å jobbe (Aftenbladet, 03.04.08).

 

 

 

 

- Det gjøres for lite for polakkene

Polakkene er i ferd med å bli en pariakaste i Norge. Det mener Senterpartiets Jenny Klinge, som ber kommunene om å skjerpe seg (ANB/Rogalands Avis, 03.04.08). Les mer>>

 

 

Ronny Johnsen og Langemyhr tause om leieforhold

Polakkene som bodde i Ronny Johnsens villa i Tønsberg i løpet av 2006 har betalt store beløp i husleie. Fotballstjernen selv har bokført en leieinntekt på null kroner for samme år. Både Johnsen og Langemyhr AS nekter å kommentere innholdet av leieavtalen mellom de to selskapene eller når den trådte i kraft (VG, 02.04.08). Les mer>>

 

 

Arbeidsledigheten ned i EU

Eurostat, EUs statistikkbyrå, la i dag frem nye tall over arbeidsledigheten i EU. For februar 2008, var den på 6,7 prosent, mens tilsvarende periode i fjor var på 7,4 prosent. Arbeidsledigheten i USA og Japan for februar 2008, var henholdsvis på 4,8 prosent og 3,9 prosent. (NHO Euronytt, 01.04.08) Les mer>>

 

 

Krig mot bruken av "svarte" vaskehjelper og snekkere

Foto: AIDBjarne Håkon Hanssen erklærer krig mot bruken av ”svarte” vaskehjelper og snekkere i private hjem. En undersøkelse som Fafo har gjort, viser at hele 71 prosent av de polske renholdsarbeiderne i Oslo-regionen ikke betaler skatt. – Bruken av svart arbeidskraft i private hjem brer om seg. Jeg vil advare firmaer og privatpersoner mot å bruke svart arbeidskraft. Det er å utnytte folk ved å underbetale dem, sier arbeids- og inkluderingsministeren til VG. (Ukeavisen Ledelse, 31.03.08) Les mer>>

Les mer om Fafo-undersøkelsen og last ned rapporten Polonia i Oslo>>

Se også:
Enklere å benytte hvit arbeidskraft i hjemmet (Finansdepartementet, 01.04.08)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700