Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2007

 

Ny artikkel: Polsk byggenæring

Fafo image/bilde"Polish construction in the wake of EU enlargement" er tittelen på en artikkel av Fafo-forsker Line Eldring (bildet) og den polske forskeren Paulina Trevena fra Center of Migration Research i Warszawa. Artikkelen er publisert i CLR News No 2/2007, Poland's construction industry, som utgis av European Institute for Construction Labour Research (CLR). Artikkelen baserer seg på Fafo Østforum rapporten "Polsk byggenæring i bevegelse" som ble utgitt i mars 2007, også den forfattet av Eldring og Trevena. (Fafo Østforum, 31.10.07)

Last ned CLR News No 2/2007 her>>

 

 

Prinsippsak om norsk tarifflønn

Rettssaken mellom LO/Fellesforbundet og Nordic Trading Company AS i Sarpsborg tingrett pågår for fullt. Saksøkerne hevder at 19 polakker ble lurt til å registrere seg som enmannsbedrifter slik at selskapet kunne unngå norsk tarifflønn. Firmaet mener at de kun formidlet oppdrag. Saken er av stor prinsipiell betydning, mener Fellesforbundet. Striden dreier seg om hvorvidt polakkene hver for seg er selvstendig næringsdrivende, eller om de må betraktes som vanlige arbeidstakere (Magasinet for fagorganiserte, 31.10.07). Les mer>>

 

Arbeidsmobilitet: Storbritannia stenger døren for Bulgaria og Romania

Myndighetene i Storbritannia har annonsert at restriksjonene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania som ønsker å jobbe i Storbritannia opprettholdes i første omgang til 2008, melder BBC. Det er mulig at restriksjonene videreføres også etter dette, og da til 2011. Dette gjelder ufaglært arbeidskraft og rammer ikke selvstendig næringsdrivende. Storbritannia innførte restriksjoner for de to nye EU-landene i januar. Storbritannia var et av tre land (Irland, Sverige) som åpnet opp for arbeidsinnvandring fra de 10 nye medlemslandene i 2004. I løpet av to år har 600,000 arbeidstakere kommet. (NHO Europanytt/BBC, 31.10.07) Les mer>>

 

Kan kreve dokumenter på vertslandets språk

EU domstolen har slått fast at et vertsland kan kreve dokumenter på eget språk om lønn, arbeidstid, ansettelsesbevis og annet av et utenlandsk firma på midlertidig oppdrag. Dommen gjelder de krav tyske myndigheter stiller og som EU-kommisjonen mente stred mot retten til frie tjenesteytelser. Dommen, som falt i juli i år, har også betydning for EØS-statenes rett til å kreve tilsvarende opplysninger og at disse er tilgjengelig på arbeidsplassen. (Fellesforbundet/curia.europa.eu, 29.10.07) Les mer>>

 

Ellevill polakk-jakt

Med faste jobber, høye lønninger, hus og språkkurs overbyr norske bedrifter hverandre i en ellevill jakt på nye hoder. Ifølge en fersk Fafo-rapport opplever halvparten av norske industribedrifter at det er vanskelig å rekruttere relevant arbeidskraft. Ordrebøkene er fulle, men folkene som skal utføre jobben mangler. (Dagens Næringsliv, 29.10.07) Les mer>>

Se også:
HSH vil gi arbeidsinnvandrere lavere skatt (Dagens Næringsliv, 29.10.07)

 

Servicebedriftens Landsforening (SBL) endrer navn til NHO Service

En av deltakerne i Fafo Østforum - Servicebedriftens Landsforening (SBL) - endrer navn til NHO Service. Det vedtok organisasjonens generalforsamling torsdag. NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.100 bedrifter og 45.000 årsverk. (Fafo Østforum/NHO, 29.10.07) Les mer>>

 

Trygghet og livskvalitet skal selge Norge

Den globale konkurransen om arbeidskraft drar seg til. Norges lokkemat: Rause velferdsordninger og et godt liv. Onsdag lanserte Arbeids- og velferdsetaten (NAV) en video på engelsk, polsk og tysk som skal vises over hele Europa for å lokke arbeidskraft til Norge.- Vi har prøvd å skape en vennlig atmosfære i filmen. Norge trenger desperat flere hender, og høy livskvalitet selger, sier Berit Alfsen, leder av NAV Eures (Bergens Tidende, 28.10.07). Les mer>>

 


- Alle verdens grenser bør åpnes

Innvandring skaper vekst for alle, sier kritikerrost økonom på besøk i Oslo. Phillippe Legrain mener friere innvandring vil føre til vekst og innovasjon i både rike og fattige land, og at en på sikt bør åpne grensene helt. Han bruker EU-utvidelsen og den påfølgende arbeidsinnvandringen fra blant annet Polen som eksempel på at innvandring fører til vekst, ikke til en invasjon av innvandrere og kollaps i samfunnet (Dagbladet, 26.10.07). Les mer>>

Se også:
Grenser for innvandring (Dagsavisen, 27.10.07)
- Stengte grenser skaper globalt apartheid (ABC Nyheter, 28.10.07)

 

Bedre avtaler for polakker etter at Fellesforbundet tok affære

Fellesforbundet beskyldte Sunde Industri & Offshore (SIO) for å betale polske arbeidere langt under tariff, og for å ha egne – og dårligere – arbeidsavtaler enn de norske. I går møttes partene, og etter en time kunne de fortelle at det var blitt enige om bedre arbeids- og lønnsavtaler for de polske arbeiderne. (Kvinnherringen, 26.10.07) Les mer>>


Polakker topper innvandringslistene til Norge

I løpet av 2006 innvandret 29 500 ikke-nordiske statsborgere for første gang. De to siste årene har arbeidsinnvandringen nesten blitt tredoblet, fra 4 000 til 11 600, melder SSB. Det meste av denne økningen (65 prosent) skyldes innvandring fra de landene som ble EU-medlemmer i 2004. Aller flest var fra Polen, 7 300 personer. (Byggeindustrien, 26.10.07) Les mer>>

Se også:
Kommer for å jobbe (Dagens Næringsliv, 26.10.07)


Varsler streik mot sosial dumping i Nordsjøen

Fagforbundet Industri Energi varsler sympatistreik på riggen Märsk Inovator på Ekofiskfeltet. Forbundet er nekta å inngå tariffavtale med ansatte i det engelske brønnservicefirmaet Franks International. Forbundet hevder at selskapet, som er engasjert av Conoco Phillips, driver sosial dumping (NRK Rogaland, 26.10.07). Les mer>>

Se også:
Konflikt på Ekofiskfeltet (Industri Energi, 26.10.07)

 

Fafo seminar 13. november:
Varsel om vekst? Virkninger av olje- og gassvirksomhet i nord

Fafo image/bildePå et seminar hos Fafo offentliggjøres en ny rapport som viser mulige framtidsbilder av olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge. Vil petroleumsvirksomheten i nord danne grunnlag for at Norges tyngdepunkt flyttes i løpet av de neste 20–30 årene? Prosjektet er gjort på oppdrag av Konkraft, og formålet er å framskaffe kunnskap om hvilke forhold som kan bidra til å skape ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i de tre nordligste fylkene. Blant innlederne er Fafos Gudmund Hernes og Jon M. Hippe (bildet). Seminaret arrangeres tirsdag 13. november kl 12-16 i Fafos konferansesenter i Borggata 2B, Oslo. Påmelding innen 9. november. (Fafo Østforum, 24.10.07) Les mer om program og påmelding>>

 

Største arbeidsinnvandring på mer enn 30 år

Norden opplever den største arbeidsinnvandringen siden 1970-tallet, og de kommer fra de nye medlemslandene, spesielt Polen og de Baltiske statene, skriver Financial Times. I Norge kommer 3 prosent av arbeidsstokken fra andre land, det vil si 75,000 arbeidsinnvandrere, mens Danmark innvilget 20,000 nye arbeidstillatelser i fjor. Årsaken er mangel på arbeidskraft i regionen på grunn av solid økonomisk vekst, aldrende befolkning og strengt arbeidsmarked. “We have been able to keep the wheels running at high speed because we have taken workers from elsewhere in Europe,” sier NHO-direktør Sigrun Vågeng (Financial Times, 24.10.07). Les mer>>

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Fafo image/bildeForeløpige tall for september 2007 viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) så langt i år har utstedt 61 292 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Litt under halvparten er fornyelser. Polen topper listen, med 42 662 tillatelser. Deretter kommer Litauen (10 669). Slovakia er tredje største land (1 892) - så vidt foran Latvia (1 705). Statistikken viser også litt ekstra informasjon om Bulgaria (673) og Romania (1 352) samt en fordeling på næring. (Fafo Østforum, 24.10.07)

 

Modernisering av EUs arbeidslovgivning

Europakommisjonen la i går frem resultatene fra den offentlige konsultasjonsrunden om EUs grønnbok om arbeidslovgivning. Mange av forslagene understreker behovet for å implementere eksisterende lovgivning fullt ut i alle EU-land, samt behovet for tiltak for midlertidig ansatte og en ny gjennomgang av arbeidstidsdirektivet. Utfordringene ved arbeidsmobilitet og transnasjonal forretningsvirksomhet var også et viktig tema. I tillegg mente mange at de nasjonale reformprosessene i EUs vekst og sysselsettingsstrategi, og innføringen av flexicurity-baserte prinsipper, er den rette veien å gå (EU-kommisjonen, 24.10.07). Les mer>>

 

EU-kommisjonen anbefaler opptrapping mot svart arbeid

EU-kommisjonen anbefaler at medlemsstatene trapper opp kampen mot svart arbeid. Kommisjonen anbefaler medlemsstatene å redusere skatt på lovlig arbeid, øke kontrollen av firmaer som opererer over landegrensene, og fjerne hindringer mot arbeidsmarkedene i de nye EU-landene (EUobserver, 23.10.07). Les mer>>

Les også: Commission steps up fight against moonlighting (EurActiv.com, 25.10.07)

 

Adecco: Glad for mer kontroll

Fafo image/bildeEn ny godkjennings- og kontrollordning vil bidra til mer ordnede forhold i bemanningsbransjen, mener konsernsjef Per-Arne Gulbrandsen i Adecco. Politiske myndigheter har til nå manglet forståelse for bemanningsbransjens betydning, mener han (Ledernett, 24.10.07). Les mer>>

Se også:
Strengere kontroll med bemanningsbransjen (Ledernett, 12.10.07)
Regulering av vikarbyråene som ledd i handlingsplanen mot sosial dumping (pressemelding AID, 10.10.07)


Ny rapport om arbeids- og bedriftsvandringer til petroleumsnæringen

Fafo image/bildeFafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har utarbeidet en ny Fafo-rapport om erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på de sju allmenngjorte petroleumsanleggene. Presentasjonen viste at allmenngjøringsforskriftene stort sett følges, men at det fremdeles er utfordringer, spesielt når det gjelder språk. Undersøkelsen avdekker også at polske arbeidstakere ikke trives spesielt godt på de norske landanleggene. (Fafo Østforum, 23.10.07) Last ned rapporten og foiler fra seminaret her>>

 

 

 

Bluecard er bra, men ikke tilstrekkelig

EU-kommisjonen lanserer nå et forslag om et såkalt ”blue card”, som er ment å gi åpnere grenser for arbeidskraft med kvalifikasjoner. Med en slik ordning vil EU oppfattes som ett europeisk arbeidsmarked sett utenfra. Arbeids­kraften kan også nyttiggjøres der behovene er størst. -Et riktig tiltak, men ikke nok til at ekspertene kommer, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO (NHO, 23.10.07). Les mer>>

Les også: Vil åpne for superarbeidere (bt.no, 25.10.07)

 

Fellesforbundet krever lønn for 20 latviere

Fellesforbundet krever lønn for 20 latviske bygningsarbeidere som har jobbet for norsk-latviske Darbs Arzemes SIA, et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Bedriften drev med utleie av arbeidskraft til norsk byggebransje, og er nå slått konkurs (Magasinet for fagorganiserte, 18.10.07). Les mer>>

 

Polske kvinner er tapere på arbeidsmarkedet

Fafo image/bildeMens polske menn i stor grad har ordnede arbeidsforhold i Norge, står det dårligere til for de polske kvinnene som kommer hit for å jobbe. - De blir ofte fanget i det illegale arbeidsmarkedet, med dårlige betingelser, sa Fafo-forsker Jon Horgen Friberg på YS-konferansen. (Parat, 17.10.07) Les mer>>

 

 

 

 


Servicekontor for utenlandske arbeidstakere

Mandag 15. oktober åpnet et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet. Her kan utenlandske arbeidssøkere blant annet få hjelp til å søke om oppholds- og arbeidstillatelse og skattekort. På Arbeidstilsynets nettside finnes informasjon om senteret både på norsk, engelsk og polsk. (Arbeidstilsynet/Fafo Østforum, 18.10.07) Les mer>>


Øst-Europa kan falle av lasset

Sentral- og Østeuropeiske land står i fare for aldri å kunne ta igjen Vest-Europa, siden det økonomiske vekstpotensialet i regionen undergraves av et voksende gap i forhold til de menneskelige ressursene, skriver euobserver. Dette kommer fram i en rapport fra tenketanken Lisbon Council. Den økonomiske veksten i de tidligere kommunistlandene har gjort forskjellene i velstand mellom Øst og Vest mindre, men denne utviklingen er ikke ventet å ville fortsette. Rapporten trekker frem regionens minkende befolkning, ”hjerneflukt”, høy arbeidsledighet og manglende investeringer i utdanning – spesielt for arbeidstakere eldre enn 45 år som de største utfordringene (NHO Europanytt, 16.10.07).

Les mer hos eurobserver>>

Les rapporten fra Lisbon Council her >>

 

Polen tyr til innvandring

Polen tappes for fagfolk, og regjeringa er bekymret. Nå vil de bruke indere på byggeprosjektene før fotball-EM og åpne for mer arbeidsinnvandring fra Ukraina. – Vi har særlig problemer i helsesektoren, i byggebransjen og i næringsmiddelindustrien, sier Aneta Piatkowska, visedirektør og analytiker i det polske Økonomidepartementet til Bergens Tidende. (Magasinett/Bergens Tidende, 15.10.07) Les mer>>

 

- Lurt av polakklønn

- Lønnsveksten i Norge kan være høyere enn vi tror. Det sier riksmeglingsmann og tidligere sjef for Statistisk sentralbyrå Svein Longva til Finansavisen. Lav lønn til dem som kommer til Norge som arbeidsinvandrere, kan skjule at de øvrig har fått høyere lønnsvekst. - Den omfattende arbeidsinnvandringen kan være med på å forstyrre statistikken over lønnsveksten, sier Longva til Finansavisen. (E24, 15.10.07) Les mer>>

 

Fellesforbundet sa nei til EUs tjenestedirektiv

Fellesforbundets landsmøte mener at regjeringen skal reserve seg mot EUs tjenestedirektiv. Vedtaket hadde et solid flertall bak seg. Dermed ble redaksjonskomiteens flertallsinnstilling snudd (Magasinet for fagorganiserte, 11.10.07). Les mer>>

Les også:
SP: Jubler for veto-krav (SP, 12.10.07)
Norsk Industri: - Vetoforslag kan true EØS (Norsk Industri, 12.10.07)
- Vetoforslaget en stor seier (Klassekampen, leder, 12.10.07)
SV og SP jubler for veto-krav (Dagsavisen, 11.10.07)
SV: Støtte til kampen mot tjenestedirektivet (SV, 11.10.07)

 

 

Nytt forskningsnotat: Østaftalen - individuelle østarbejdere

Fafo image/bildeAntallet arbeidere i Danmark fra de nye EU-landene i Øst- og Sentraleuropa vil slå alle rekorder i 2007. Det danske Udlændingeservice anslår at det vil komme 35.000 østarbeidere bare i 2007. Det vil være en tredobling sammenlignet med 2006. Fakta er hentet fra et nytt forskningsnotat med tittelen: "Østaftalen - individuelle østarbejdere. Præsentation og vurdering af udfordringerne for det danske arbejdsmarked af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU/EØS". Notatet er den første delrapporten fra prosjektet "Det udvidede EU og den fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere", og er forfattet av Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen (bildet), forskere ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Universitetet i København. (Fafo Østforum, 12.10.07) Les mer>>

Last ned rapporten Østaftalen - individuelle østarbejdere
Les mer om prosjektet Det udvidede EU og den fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere

 


Sosial dumping florerer i Telemark

- Jeg kan vise deg 30 plasser i Telemark i løpet av en time der det skjer sosial dumping. Det sier Arne Hagen fra Grenland bygningsarbeiderforening. - Det er ikke noe nytte i å anmelde disse forholdene, for det hjelper ingen ting likevel. Det beste vi kan gjøre er å organisere de som er utsatt for dette, sier han. (TA, 11.10.07) Les mer>>Nytt tiltak mot sosial dumping

Regjeringen foreslår å regulere vikarbyråene som ledd i handlingsplanen mot sosial dumping. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sender i dag forslag til en ny obligatorisk melde- og registreringsplikt for vikarbyrå ut på høring. (Pressemelding, AID 10.10.07) Les mer>>Hedmark og Oppland: Omfattende svart arbeid

90 % av alle utenlandske arbeidstakere i byggebransen i Oppland er ikke registrert hos skatteetaten. I Hedmark er tallet 60 %. Det innebærer mye svart arbeid. (NRK Hedmark og Oppland, 10.10.07) Les mer>>Lovbrudd mot utenlandske landarbeidere i trøndersk jordbruk

Arbeidstilsynet avdekker en rekke alvorlige lovbrudd mot utenlandske landarbeidere i Midt-Norsk jordbruk. - Flere store bærdyrkere kan miste muligheten til ansette utlendinger, en har sluttet og en blir politianmeldt. Det forteller Gunnar Løvås, seniorinspektør i Arbeidstilsynet. De kommer med en ny rapport basert på undersøkelser av 43 storbønder med inntil 100 ansatte utlendinger. (NRK Trøndelag, 10.10.07) Les mer>>

 

Sjefsøkonom: - Et land kan ikke mangle arbeidskraft

- En bedrift kan mangle arbeidskraft. Et land kan ikke gjøre det, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities. Poenget et at dagens norske innbyggere ikke blir rikere hvis det kommer flere innbyggere. Bruttonasjonalprodukt vil øke, mens bruttonasjonalprodukt per innbygger ikke vil det. Han støtter også regjeringens ulike tiltak mot sosial dumping. - Vi er neppe tjent med å skape et samfunn bestående av et A-lag og et B-lag, sier han. (E24, 09.10.07) Les mer>>Sosial dumping i landbruket: - Husmannsvesenet lever

For ikke lenge siden sa en bonde på Hedemarken opp en polsk røkter fordi han ikke lenger ville leie hus hos bonden, men kjøpte et eget hus til seg og familien sin. - I Meråker har vi fått arbeidsgiveren med på at sesongarbeidere i skogbruket skal ansettes i bedriften, fortalte Per Moen fra Stjørdal og Omegn Fagforening. Vi må få allmenngjort tariffavtalene i grønn sektor, sa han. (Magasinet for fagorganiserte, 09.10.07) Les mer>>


Sterk motstand i Fellesforbundet mot tjenestedirektivet

Det er sterk motstand i Fellsforbundet mot at Norge skal innføre EUs tjenestedirektiv. Debatten tyder på at landsmøtet kan slutte seg til forslag som ber regjeringen si nei til direktivet, selv om forbundets nye leder, Arve Bakke, sier ja på visse vilkår. (Dagsavisen, 09.10.07) Les mer>>

 

Råder utenlandske arbeidstakere til å melde seg inn i en fagforening

Fafo image/bildeMariusz Hejbowics er en polsk bygningsarbeider som jobber under ordnede forhold. Slik var det ikke før. På Fellesforbundets landsmøte fortale Hejbowics en selvopplevd historie om sosial dumping fra norsk arbeidsliv. - Norsk arbeidsliv er ikke så rent og rettferdig som mange ønsker. Myndighetene har laget mange regler, men jeg er usikker på om de virker, sa han. (Fri Fagbevegelse, 09.10.07) Les mer>>

Se også: Sjokkinnlegget (Fellesforbundet, 08.10.07)

 

 

Danskene er positive til arbeidsinnvandring

Den danske regjeringens 26 nye initiativer for å tiltrekke utenlandske hender til det danske arbeidsmarked vil neppe møte nevneverdig motstand i befolkningen. Den utbredte holdning er nemlig, at utenlandsk arbeidskraft gavner samfunnet som sådan. Og østarbeiderne har hittil vært et stort pluss for dansk økonomi. Den store åpenhet over for utlendinger i virksomheter henger også sammen med et endret syn på globaliseringen, mener Søren Kaj Andersen ved FAOS. (Dansk LO Ugebrev 34/2007, 08.10.07) Les mer>>

 

Nei til tjenestedirektivet?

Ingen er uenige om fortsatt kamp mot sosial dumping. Men diskusjonen på landsmøtet til Fellesforbundet utvidet seg mandag ettermiddag til en diskusjon om EUs tjenestedirektiv. (Fri Fagbevegelse, 08.10.07) Les mer>>

 

Fellesforbundet: - Bare solidaransvar nytter

Fafo image/bilde- Oppdragsgiver eller byggherre må bli gjort ansvarlig for at folk får den lønna de har krav på. Vi må overbevise regjering og Storting om at dette er nødvendig, poengterte Arve Bakke, 1. nestleder i Fellesforbundet i sin innledning på Fellesforbundets landsmøte. - Det er vedtatt innsynsrett og oppdragsgivers ansvar for å se til at lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører eller utleiebedrift er i samsvar med allmenngjorte bestemmelser. Det er et sterkt virkemiddel, som vil bli satt i verk ved årsskiftet, sa Bakke. Han sa også ja til EUs tjenestedirektiv – på vilkår. (Fri Fagbevegelse, 08.10.07) Les mer>>

 

 

Teller for få arbeidsinnvandrere

Det er 100 000 arbeidsinnvandrere fra nye EU-land i Norge, anslår LO. Offisielle tall sier bare 35 000.- Det er et stort problem at myndighetene mangler oversikt over arbeidsinnvandringen fra de nye EU-/EØS-landene. Man baserer seg på sysselsettings- og arbeidsmarkedstall når man tar politiske beslutninger, sier LO-sekretær Tor-Arne Solbakken. (Aftenposten, papirutgaven 06.10.07)


Arbeidsinnvandring og sosial dumping største sak for Fellesforbundet

Ser en bort fra tariffpolitikken, har kampen mot useriøsitet i arbeidslivet vært det mest omfattende forbundet har arbeidet med, sier rapporten om forbundets arbeid de siste fire årene. - Forbundet har vært nødt til å utforme en strategi for å hindre at useriøse undergravde norske ordninger og utnyttet østeuropeiske arbeidere på det groveste. (Magasinet for fagorganiserte, 06.10.07) Les mer>>Kronikk: - Tjenestedirektivet, et direktiv om avmakt

- Tjenestedirektivet skal inn i et arbeidsliv som ikke tåler større påkjenninger enn det alt er utsatt for, skriver Dag Seierstad. - Dette direktivet vil gjøre det enklere å yte "tjenester" i Norge fra selskap etablert i land med lavere lønnsnivå, svakere standarder i arbeidslivet, svakere fagbevegelse og svakere utbygd offentlig tilsyn med forhold i arbeidslivet. Det er urovekkende, fordi deler av norsk arbeidsliv alt er på gli mot svakere standarder, mener han. (Nationen, 06.10.07) Les mer>>Arbeidsmangelen og innvandring

- Penger er ikke lenger problemet. Det er hendene som mangler, skriver Trygve Hegnar. Allerede står det 100.000 stillinger ubesatt, og det er bare 49.000 arbeidsledige. - Vi må åpne grensene enda mer. Vi må stimulere og ønske velkommen alle som ønsker arbeid her i landet, og vi må gjør det uproblematisk å ansette utlendinger. Hele byråkratiet med arbeidstillatelse må bort. Bedriftene må kunne gjøre alt selv. Like mye for polakker og rumenere som for svensker, skriver han. (Hegnar Online, 04.10.07) Les mer>>


Statsbudsjettet: Styrket innsats mot sosial dumping

Fafo image/bildeRegjeringen foreslår ytterligere tiltak for å styrke arbeidet mot sosial dumping, styrke tilsyn med HMS i petroleumssektoren, samt styrke kunnskapen om sykefravær og arbeidsrett. Arbeidstilsynet skal styrkes med 10 millioner kroner i 2008. (Pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 05.10.07) Les mer>>


Se også:
Kun ti millioner mer til Arbeidstilsynet (Frifagbevegelse.no, 05.10.07)
Styrker Arbeidstilsynet (Teknisk Ukeblad, 05.10.07)

 

 

Finanstalen: - Arbeidsinnvandrere skal tilbys ordnede lønns- og arbeidsvilkår

I sin finanstale til Stortinget i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2008, sa finansminister Kristin Halvorsen blant annet: - Under den nåværende høykonjunkturen har norsk økonomi gitt levebrød til mange arbeidsinnvandrere fra nye og gamle EØS-land, i tillegg til kraftig mobilisering av våre egne krefter. Uten arbeidsinnvandring ville svært mange oppgaver forblitt uløste. Gjennom arbeidet mot sosial dumping har den rød-grønne regjeringen lagt stor vekt på at arbeidsinnvandrere skal tilbys ordnede lønns- og arbeidsvilkår. (Fædrelandsvennen, 05.10.07) Les mer>>

 

Kommentar: - Mens vi venter på Vaxholm

- Dommen i Vaxholmsaken er ventet rundt jul. I mellomtida kan kampen mot sosial dumping få en revitalisert fagbevegelse som resultat. Og det er trolig bare et spørsmål om tid før EU-domstolen får sine første saker knyttet til uklarheter rundt tjenestedirektivet, skriver Eline Lønnå i en kommentar i LO-Aktuelt. (03.10.07) Les mer>>

 

Innlegg: - Arbeidsinnvandrere og asylsøkere står ikke i samme kø

Fafo image/bilde- Aftenposten på lederplass og Flyktninghjelpen har den siste tiden uttrykt bekymring for at ønsket om effektiv arbeidsinnvandring skal gå på bekostning av forsvarlig behandling av asylsøknader i Utlendingsdirektoratet (UDI). En slik bekymring er det ingen grunn til. Arbeidsinnvandrere og asylsøkere står ikke i samme kø, når de søker om opphold i Norge, skriver UDI-direktør Ida Børresen i et innlegg i Aftenposten. (03.10.07) Les mer>>

 

Debatt: - Veto eller sosial dumping?

- Høringsfristen for å mene noe om EUs tjenestedirektiv var i januar, men enda har det ikke kommet et knyst fra Nærings- og Handelsdepartementet. Hvorfor er det så vanskelig for regjeringen å si nei til sosial dumping? spør Stian Nicolajsen, faglig ansvarlig i Ungdom mot EU, i et innlegg i Nationen (03.10.07) Les mer>>

 

Begjæring om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten opp i Tariffnemnda

Fellesforbundet og LO krever allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten for skips- og verftsindustrien over hele landet. Tariffnemnda har mottatt begjæringen. Ifølge nemndas leder, Ellen Mo, blir det første møtet trolig holdt mandag 22. oktober. (Magasinett, 02.10.07) Les mer>>

 

Polen-avtale mot sosial dumping

Fafo image/bildeArbeidstilsynet har inngått en samarbeidsavtale med Polen om utveksling av informasjon knyttet til arbeidsforholdene for arbeidstakere som arbeider i de respektive land. Dette er den fjerde samarbeidsavtalen Arbeidstilsynet i Norge har skrevet under. I tillegg til Polen har de inngått tilsvarande avtaler med Litauen, Latvia og Estland. (Fri Fagbevegelse, 02.10.07) Les mer>>

 

 

Ny rapport: Regulering av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Fafo image/bildeGjeldende EU/EØS-regelverk fungerer jevnt over tilfredsstillende for gårdbrukerne som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Dette er hovedkonklusjonen i en ny rapport om dagens regelverk for bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Rapporten er forfattet av Johan Fredrik Rye (bildet) og Svein Frisvoll, og er en del av Norsk senter for bygdeforsknings treårige prosjekt om bruk av utenlandsk arbeidskraft i det norske landbruket (2005-2008). (Norsk senter for bygdeforskning, 01.10.07) Les mer>>

Last ned rapporten (pdf)

Se også nyhetssaken:
Bønder tøyer regelverket rundt arbeidsinnvandring (Nationen, 01.10.07)

 

Mangel på arbeidskraft i de nye EU-landene

Arbeidsvandringen fra øst til vest har ført til arbeidskraftmangel i Øst- og Sentral-Europa. En rapport fra Verdensbanken viser at mangelen på faglærte og ufaglærte arbeidere vil komme til å hindre fortsatt vekst i de nye EU-landene. Arbeidsledighetsraten har sunket i alle disse landene siden 2004, samtidig er langtidsarbeidsledigheten blant visse demografiske grupper høy. Verdensbanken foreslår konkrete tiltak både mot arbeidskraftmangelen og arbeidsledighetsraten. (EUobserver, 01.10.07) Les mer>>

Last ned rapporten fra Verdensbanken her>>

Les også: Øst-Europa tømmes for arbeidskraft (Dagbladet, 01.10.07)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700