Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2007

 

Vegdirektoratet gransker mistanker om sosial dumping

Vegdirektoratets internkontroll har vært i Budapest for å granske mistanker om sosial dumping på nye E 18.- Vi har ikke funnet noe så langt. De som er sjekket ligger godt over tariffen og har meget bra boforhold. Likevel vil vi ikke friskmelde E 18 anlegget, sier Alf Helgeland, seniorinspektør i Arbeidstilsynet (Fædrelandsvennen, 01.06.07). Les mer>>

 

16 timers arbeidsdag for polske arbeidstakere

Polske arbeidere NRK har møtt på Fjordlaks i Tufjord forteller at det ikke er uvanlig med arbeidsdager opp mot 16 timer. I løpet av to måneder har 20 ansatte produsert 11.000 tonn saltfisk (NRK, Troms og Finnmark, 31.05.07). Les mer>>

 

Bedring i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidstilsynet begynner nå å se positive resultater i kampen mot sosial dumping. I bygg- og anleggsbransjen er det nå færre brudd på reglene for minstelønn, selv om det fremdeles skjer store overtramp. Direktør Ingrid Finboe Svendsen mener Arbeidstilsynets nye sanksjonsmulighetene fungerer svært bra (Arbeidstilsynet, 31.05.07). Les mer>>

 

Slakter forslag om innsyn

Makkverk, kaller Martin Engeset (H) regjeringens forslag om å gi tillitsvalgte innsyn i underentreprenørenes tariffavtaler. Engeset er blant annet misfornøyd med at regjeringen vil gi rett til innsyn for tillitsvalgte i det forbundet som er part i den aktuelle tariffavtalen (Fri Fagbevegelse, 31.05.07). Les mer>>

 

Kommentar: Håp for nordisk tarifflønn

- Generaladvokaten til EF-domstolen ga på onsdag full støtte til det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads i konflikten med det latviske firmaet Laval. Dom vil falle til høsten. Hvis EF-domstolen går Sverige imot, får vi et folkelig opprør mot EU. Donmstolen må treffe et grunnleggende veivalg - både for Sverige og for EU. Støtter den Laval, bryter grunnlaget for det svenske avtalesystemet sammen, skriver EU/EØS-ekspert og SV-politiker Dag Seierstad i en kommentar i Nationen (26.05.07). Les mer>>

 

Polakker trues på grunn av økt lønn

Polske arbeidere i Mosjøen har fått trusselbrev fra firmaet i Polen etter at de fikk forhandlet seg fram til norsk lønn. I brevet trues de polske arbeidere, som jobber som ildfastmurere ved Elkems nye Anodefabrikk i Mosjøen, med at de bare kan reise hjem dersom de ikke er fornøyd med den lønnen som firmaet "Ryz" er villig til å betale (NRK Nordland, 25.05.07). Les mer>>

 

Mot seier for fagbevegelsen i Vaxholm-saken

Fafo image/bildeHøytlønnede svensker kan ikke uten videre erstattes med lavtlønnede latviere, sier EF-domstolen. – Dette er ikke overraskende, og det kan forhåpentligvis bidra til å avkrefte en del myter i norsk debatt om at de fire friheter er overordnet alle andre hensyn, og faglige rettigheter spesielt, i EU-retten, sier forskningssjef på Fafo, Jon Erik Dølvik (bildet). (Morgenbladet, 25.05.07) Les mer>>

 

 

 

Fortsatt økning i antall arbeidstillatelser

Så langt i år har UDI utstedt 19 050 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Omlag halvparten er fornyelser. Dette er en økning på nesten 7000 sammenliknet med samme periode i fjorl. Polen topper lista, med 13 463 tillatelser. Deretter kommer Litauen (3 665) og Lativa (581) (Fafo Østforum, 25.05.07). Les statistikken fra UDI her>>

 

To av tre bedrifter mangler ansatte

Ifølge NHO har nå to av tre norske bedrifter ubesatte stillinger som følge av mangel på arbeidskraft. NHOs undersøkelse viser at to av tre bedrifter aktivt søker utenlandske arbeidsfolk til sine ledige stillinger (E24, 24.05.07). Les mer>>

 

Bruker helst norske fagfolk

NAV anbefaler entreprenører å hente manglende arbeidskraft i Polen. Likevel velger enkelte heller å avstå fra jobber. Daglig leder Gisle Eidissen i Sarpsborgs-bedriften Ove Skår AS mener bedriftens omdømme er såpass viktig at han ikke tør å ansette en bråte nye tømrere eller betongarbeidere i en fei. Konsekvensen er at han avstår fra enkelte oppdrag for å opprettholde det han beskriver som kvalitetskrav. Eidissen vil heller ta inn lærlinger for å bygge opp kompetansen selv (Sarpsborg Arbeiderblad, 24.05.07). Les mer>>

 

Fagbevegelsen fikk støtte fra generaladvokaten i Vaxholm-saken

Blokaden mot det latviske firmaet Laval, i forbindelse med en ombygging av en skole i Vaxholm, var ikke i strid med EUs regler om fri bevegelse av tjenester. Dette er hovedinnholdet i generaladvokatens råd til dommerne i EF-domstolen. I svensk fagbevegelse er det glede, men ingen tør å ta seieren på forskudd. Dommen er ventet å komme på slutten av året (Fafo Østforum, 23.05.07).

Les mer:

Generaladvokatens uttalelse (svensk)

Facket får stöd för Vaxholmsblockad (LO-tidningen, 23.05.07)

Försiktig optimism i toppen (LO-tidningen, 23.05.07)

Mot seier i Vaxholm-saken (LO-Aktuelt, 23.05.07)

Kravet på proportionalitet en framgång (Svenskt Näringsliv, kommentar, 23.05.07)

 

Viking-Line: Kan ikke unngå faglige aksjoner ved å flytte

Også i den såkalte Viking-saken kom det en uttalelse fra generaladvokaten 23. mai. I likhet med Vaxholm (Laval)-saken mener generaladvokaten at faglige aksjoner ikke er i strid med EUs regler om fri flyt. Virksomheten kan heller ikke unngå arbeidskamp ved å flytte til et annet land. Det er domstolen i det landet hvor streik og blokade varsles som skal avgjøre om aksjonene er lovlige. Det er ventet at EF-domstolen kommer til en avgjørelse på slutten av året (Fafo Østforum, 24.05.07).

Generaladvokatens uttalelse (engelsk)

Domstolshoppande inte okej (LOTidningen, 24.05.07).

Delseier til fagbevegelsen (Klassekampen, 24.05.07).

 

Arbeidsinnvandring: Storbritannia over innvandringstoppen

Offisielle tall fra det britiske innenriksdepartementet som ble lagt frem i går viser at arbeidsinnvandringen fra de to nye EU-landene, Bulgaria og Romania, er betydelig lavere enn det mange fryktet, melder guardian.co.uk. De tre første månedene i år er det kun kommet 8 000 arbeidsinnvandrer fra de nye medlemslandene. Det er langt fra 300 000 som mange fryktet. Det er også en nedgang fra i fjor av arbeidsinnvandring fra andre østeuropeiske land. (NHO Europanytt/Guardian, 23.05.07) Les mer>>

 

Advarte mot sosial dumping

Fafo image/bilde- Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) må i sterkere grad engasjere seg i kampen mot sosial dumping. De nasjonale lønns- og arbeidsvilkårene må gjelde for alle arbeidstakere, ikke bare landets egne. Vi kan ikke akseptere et A- og B-lag i de nasjonale markedene. Det sa LOs delegat og leder for Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna C. Dynge på DEFS-kongressen i Sevilla. (LO, 22.05.07) Les mer>>

 

 

 

Refs fra næringsministeren

Fafo image/bildeNæringsminister Dag Terje Andersen går hardt ut mot norske bedrifter som godtar sosial dumping. - Det er utrolig korttenkt av bedriftene. På den måten undergraver de sin egen troverdighet. Gjestearbeiderne skal ha like forhold som sine norske arbeidskolleger, sier Andersen (Økonomisk Rapport, 22.05.07). Les mer>>

 

 

 

 

Norske bedriftsledere tar selv skylden for sosial dumping

Over halvparten av norske bedriftslederne synes "sosial dumping" er en riktig beskrivelse av gjestearbeidet i Norge, og nesten like mange opplever det som et problem at stadig flere gjestearbeidere jobber utenfor tariff. Men de gir seg selv skylden for situasjonen som har oppstått. Hele 56 prosent tror at innføring av lovfestet minstelønn i alle bransjer er løsningen, men de fleste lederne er av den oppfatning at nordmenn bør tjene mer enn gjestearbeidere. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse blant over 1000 norske bedrifter som Proffice har gjennomført (Dagens Næringsliv, 21.05.07). Les mer>>

 

Barroso: - Reformer påkrevet i Europa

EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso, ytret ved åpningen av EFS-kongressen i Sevilla et sterkt håp om at fagbevegelsen vil være en partner et sosialt og modernisert Europa. Ifølge Barroso må de grunnleggende rettighetene for innvandrere og gjestearbeidere styrkes. - Den sosiale dialog er ikke mulig uten partnerskap med fagbevegelsen, sa Barroso (LO-Aktuelt, 21.05.07). Les mer>>

 

- Gjør livet surt for polakkene

Norge har vært totalt uforberedt på den store arbeidsinnvandringen fra Polen, mener Fellesforbundet. - Myndighetene har sviktet polakkene med sin manglende informasjon. Informasjonstørken gjør livet deres unødvendig surt, sier Kjell Skjærvø, rådgiver i Fellesforbundet. Forbundet etterlyser et sentralisert informasjonssenter for polske innvandrere som trenger offentlig informasjon (NRK Østlandssendingen, 20.05.07). Les mer>>

Les også:
Polske arbeidere rømmer til kirken (NA24, 20.05.07)

 

Polsk boom i London

Hver måned strømmer 20.000 østeuropeiske innvandrere til Storbritannia. Det er flere enn den britiske regjeringen trodde skulle komme i løpet av et helt år. Håndverkeren Pawl Lis fra Polen tjener nesten 1000 kroner dagen i London. Det er bare en 100-lapp mindre enn månedslønnen han fikk for noen år siden på møbelfabrikken i hjembyen Ropczyce (Bergens Tidende, 20.05.07). Les mer>>

 

Polakkene kommer for å bli

Tre av fire polakker som er kommet til Norge har ingen konkrete planer om å reise tilbake. Hver femte tar sikte på å bli her for godt. Det viser en undersøkelse Fafo gjennomførte i vinter blant polske arbeidere i Oslo. Paradoksalt nok ønsker de å bli her i landet til tross for at livet i Norge ikke bare er noen dans på roser. Den samme undersøkelsen viser nemlig at drøyt halvparten av norske arbeidsgivere forskjellsbehandler polakker (Bergens Tidende, 20.05.07). Les mer>>

 

Leder: Polsk innvandring

- Arbeidsinnvandring berger norsk økonomi fra overoppheting. Men innvandring er en midlertidig kur. Dersom Norge gjør seg stadig mer avhengig av innvandrere, kan tendensene til et todelt arbeidsmarked bli forsterket, skriver Bergens Tidende på lederplass (20.05.07). Les mer>>

 

- På tide med europeisk arbeidsrett

Fafo image/bilde- Vi må få et eget europeisk arbeidsrettssystem, sa LOs 1. nestleder Roar Flåthen i Praha i 2003. Mandag starter en ny EFS-kongress i Sevilla. Der vil LOs leder, Roar Flåthen, ventelig ta saken et steg videre. Han er opptatt av å ha et system for felles regler for europeiske forhandlinger, iverksetting, håndheving, fortolkning og tvisteløsning (Fri fagbevegelse, 19.05.07). Les mer>>

 

 

 

- Ingen seriøse blant firmaene som formidler polsk arbeidskraft

Fellesforbundet i Kristiansand erklærer krig mot samtlige firmaer som formidler polsk arbeidskraft. Organisasjonssekretær Syvert Fossdal sier han har til gode å finne et eneste firma der alt er som det skal være. Fossdal har sett seg lei på en bransje som skummer fløten av et overopphetet marked, og at det er polske arbeidere som betaler prisen for det. (NRK Sørlandet, 16.05.07) Les mer>>

 

Mer penger til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet får i revidert budsjett økte ressurser til kampen mot sosial dumping. - Regjeringen foreslår å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 5 millioner kroner, slik at de skal kunne følge opp de nye oppgavene som følger av de nylig framlagte forslagene om påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding (LO-Aktuelt, 15.05.07). Les mer>>

Les også:

LO: - Viktige steg i riktig retning (LO-Aktuelt, 16.05.07)

 

Kjemper om innsynsretten

NHO sier nei til å gi de tillitsvalgte innsynsrett, fordi de mener det er privatisering av offentlige kontrolloppgaver. Fellesforbundet mener at dette standpunktet er underlig og at det er partene i arbeidslivet, sammen med myndighetene, som må sørge for seriøse forhold (Magasinet for fagorganiserte, 16.05.07). Les mer>>

 

Bulgarske prostituerte - drevet av fattigdom

Kvinner fra Bulgaria utgjør nå den tredje største gruppen av prostituerte i Norge, nest etter nigerianske og norske kvinner. Kvinnene kommer "på skift", er her tre måneder og reiser igjen. Noen kvinner har vært her flere ganger. - Økonomisk nød og ønsket om å skape et bedre liv for seg og sine, er den viktigste faktoren, sier Irina Polyakova som har skrevet masteroppgave i sosiologi om kvinner fra Øst-Europa som kommer til Norge for å prostituere seg. (Aftenposten, 16.05.07) Les mer>>

 

Fellesforbundet vil ha bøter for ulovlig arbeid

22. mars falt en litauer ned fra ei hytte i Rauland. Bare noen timer etter ulykken ble det jobbet på andre nabohytter - fremdeles uten stillas eller tilstrekkelig sikring. - Firma som driver useriøst burde bøtelegges med 100 000 kroner der det er fare for liv, mener Rora Stykket, leder av Fellesforbundet i øvre Telemark (Telemarksavisa, 12.05.07). Les mer>>

 

Nytt Fafo-notat: HMS-regler i Norge og Polen

Fafo image/bildeFafo-forsker Kristin Alsos (bildet) har i et nytt notat sammenliknet polske og norske HMS-regler for byggeplasser – med særlig fokusering på byggevirksomheten på petroleumsanlegg på land. Formålet er å se om de polske virksomhetene møter andre krav i Norge enn de gjør i hjemlandet. (Fafo Østforum, 10.05.07) Les mer og last ned notatet>>

 

 

 

 

Skjærvø slutter i Fellesforbundet

Rådgiver Kjell Skjærvø, kjent som Fellesforbundets frontfigur i kampen mot sosial dumping, har sagt opp sin stilling. Bakgrunnen for Skjærvøs oppsigelse er uenighet med Fellesforbundets ledelse om tolkningen av Akers konsernavtale med arbeiderne på to rumenske verft. - Jeg er uenig i avtalen, men jeg sier ikke opp i protest mot avtalen. At det inngås avtaler om sosial dumping i verftsindustrien er ikke noe nytt. Det som er nytt, er at Fellesforbundet mener at dette ikke er sosial dumping, uttaler Skjærvø (Magasinet for fagorganiserte, 10.05.07). Les mer>>

 

Pekebok for polakker

Til høsten tar byggenæringen i bruk tegninger for å lære utenlandske arbeidere norske helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser. Å oversette norske HMS-regler til polsk, estisk og andre relevante språk fungerer ikke godt nok. I stedet satser byggenæringen på tegninger av gode og dårlige arbeidssituasjoner. - Vi har tro på holdningsskapende arbeid gjennom illustrasjoner som presenteres direkte for arbeidstakerne det angår, sier Roar Skjetne, HMS-rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL). (Teknisk Ukeblad, 08.05.07) Les mer>>

 

UDI: Spørsmål og svar om temaet arbeidsinnvandring

- På hvilke måter mener arbeidsgiverne at UDI kan bli bedre? spurte UDI da de inviterte arbeidsgivere, arbeidslivets representanter, interesseorganisasjoner og andre berørte parter til et formiddagsseminar om arbeidsinnvandring. Seminaret fant sted i Folkets Hus i Oslo 23. april. UDI har laget en oppsummering av spørsmål og svar som var oppe på seminaret. (Fafo Østforum, 10.05.07)

Last ned: Arbeidsinnvandring - spørsmål og svar

 

Konkurranseevne: - Der vi har flaks, gjør vi det best

NHO la i dag frem Konkurranseevnebarometeret 2007. Det måler utviklingen i rammebetingelsene for verdiskaping i Norge, sammenlignet med 11 handelspartnere fra OECD-området. To nye EU-land, Polen og Tsjekkia, er tatt med i undersøkelsen, i tillegg til våre nordiske EU-naboer og store EU-land på kontinentet. - Norsk økonomi går så det uler. Men vi gjør det særlig bra der internasjonale konjunkturer bestemmer. Så gjør vi det desto dårligere på områder der norsk politikk avgjør, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk. (NHO Europanytt, 10.05.07) Les mer>>

 

OECD vil ha minstelønn

For første gang har OECD foreslått at det innføres en minstelønn, noe organisasjonen tidligere ikke har vært for. Men utsikten til at flere millioner dårlig utdannede i de vestlige land tvinges ut i varig fattigdom som arbeidsløse, eller i veldig dårlig betalte jobber, får altså organisasjonen til å snu. OECDs forslag blir denne uken diskutert på et møte mellom G8-landene i Dresden i Tyskland. (DinSide/Financial Times Deutschland, 09.05.07) Les mer>>


BNL vil ikke ha dumping-tiltak

Byggenæringens Landsforening (BNL) vil ikke ha regjeringens nye tiltak mot sosial dumping. - Istedet for å "privatisere" kontrollansvaret, burde regjeringen heller styrke Arbeidstilsynet. Det vet vi nytter, sier administrerende direktør Sverre Larssen (Teknisk Ukeblad, 09.05.07). Les mer>>

 

Uenighet om Akers rumener-avtale

Fafo image/bildeRådgiver i Fellesforbundet, Kjell Skjærvø, går hardt ut mot avtalen som sier at rumenere fra Aker-verftene i Romania skal trekkes 50 kroner av norsk lønn når de jobber på norske Aker-verft. Han mener dette er "sosial dumping av den mer motbydelige sorten". Men ledelsen i Fellesforbundet avviser at Aker-avtalen innebærer sosial dumping. - Begrunnelsen er at den følger norsk tariffavtale for arbeid utført i Norge, sier 1. nestleder Arve Bakke (bildet).

Les sakene:
Slakter rumener-avtalen (Magasinet for fagorganiserte, 08.05.07)
- Ikke sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte, 08.05.07)

 

Litauere fikk 30 kroner timen

Arbeidstilsynet har stanset alt arbeid på en byggeplass i Trondheim etter at det ble avdekket at fire litauere arbeidet for 30 kroner timen. Det er første gang Arbeidstilsynet i Midt-Norge har brukt byggeforbud som virkemiddel i kampen mot sosial dumping (Adresseavisen, 08.05.07).

 

Fafo Østforums årskonferanse 5. juni

Tre år etter EU-utvidelsen arrangerer Fafo Østforum en halvdags konferanse tirsdag 5. juni på Fafo, Borggata 2b, Oslo. Sesjon 1 omhandler arbeidsvandringens betydning for Norge og avsenderlandene. Sesjon 2 omhandler europeiske og norske reguleringer for å unngå sosial dumping. Konferansen starter kl 11.00, med lunsj, registrering og uformelle samtaler. Konferansen avsluttes kl 16.00. Det er fortsatt plasser igjen, og påmeldingsfristen er derfor forlenget til 29. mai. (Fafo Østforum, 08.05.07)

Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon

Presentasjon av innlederne

 

Avtale mot sosial dumping

– En garanti mot sosial dumping, sier Jan-Egil Pedersen, nestleder i Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN), om avtalen forbundet har inngått med vikarbyrået Manpower. Avtalen sikrer at personale Manpower leier ut til næringsmiddelindustrien minst skal lønnes etter minstelønnssatsene i overenskomstene til NNN. (Fri Fagbevegelse, 08.05.07) Les mer>>

 

Flåthen: - For svake tiltak mot sosial dumping

Den nye LO-lederen mener at Regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping ikke gir hovedentreprenørene stort økonomisk ansvar for at ansatte hos underleverandører får den lønna de skal ha. - Dersom en bedriftsleder vet at han kan få et slikt ansvar, blir han nok mer forsiktig med hva slags firmaer han leier inn, sier Flåthen (E24, 07.05.07). Les mer>>

 

Vurderer allmenngjøring i renholdsbransjen

Mens arbeidsgiverne i renholdsbransjen vil gjøre tariffavtalen til norsk lov, nøler Arbeidmandsforbundet. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen mener at loven om allmenngjøring av tariffavtaler er det mest effektive våpenet i kampen mot sosial dumping. I går gikk statsråden langt i å anbefale at Norsk Arbeidsmandsforbund krever allmenngjøring i renholdsbransjen (E24, 07.05.07). Les mer>>

 

Arbeidsmandsforbundet vil ha ombud mot sosial dumping

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha regionale verneombud i renhold for å bekjempe sosial dumping. I tillegg vil de ha innført ILO-konvensjon 94 for alle som tar oppdrag for kommunene, noe som innebærer norske lønns- og arbeidsforhold (Arbeidsmanden, 06.05.07). Les mer>>

 

Verdensbanken: Lukk opp for østarbeidere

Fafo image/bildeEuropa har siden østutvidelsen 1. mai 2004 opplevd den største folkevandring av arbeidskraft i nyere tid på så få år. - Vesteuropeiske land vil komme ut i en skarp innbyrdes konkurranse om å tiltrekke seg arbeidskraft i de kommende år. Danske politikere bør allerede nå fjerne restriksjoner for innvandring fra de nye EU-landene, sier Verdensbankens danske sjefsøkonom for de nye EU-landene, Thomas Laursen. - Kampen om å vinne østeuroperne er i full gang og vil bli intensivert betydelig i de kommende år, sier Fafos Line Eldring til Jyllandsposten. (Jyllandsposten, 05.05.07) Les mer>>

 

 

– UDI følger reglene

– Det er ikke slik at Utlendingsdirektoratet nekter oppholdstillatelse på grunnlag av synsing. Vi har et regelverk å forholde oss til, sier Per Kristian Ljostveit i UDI etter anklager om at UDI straffer seriøse bedrifter (Magasinet for fagorganiserte, 04.05.07). Les mer>>

 

Til felts mot sosial dumping

Sosial dumping blir hovedsaken på landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund. Renholdsarbeidere er en betydelig gruppe i forbundet, og fortsatt er det en stor grad av useriøsitet i bransjen. Sosial dumping, både på dette og andre områder, blir derfor satt på dagsorden (LO-Aktuelt, 04.05.07). Les mer>>

 

Informasjonsmøte 7. mai om utvidelsen av EØS-avtalen

Mandag 7. mai kl 11.30 arrangeres det et informasjonsmøte i Utenriksdepartementet om utvidelsen av EØS-avtalen. Norge skal bidra til sosial og økonomisk utvikling i Bulgaria og Romania med til sammen drøye 1,1 milliarder kroner de neste to år. Norske organisasjoner, institusjoner og øvrige interesserte aktører inviteres til et informasjonsmøte om prosessen og om resultatet av forhandlingene, samt de muligheter disse gir for bilateralt samarbeid. (Fafo Østforum, 04.05.07) Les mer>>

 

Økning i antall arbeidstillatelser gitt borgere fra de nye EØS-landene

Utlendingsdirektoratet (UDI) lager statistikk på "Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye
EØS-landene" og "Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned - gitt til borgere av gamle og nye EØS-land". Foreløpig tall fra UDI viser at innvilgelsene så langt ligger på et høyere nivå enn i 2006. Antall gyldige tillatelser pr 1.4.2007 var høyere enn for fjorårets toppmåned, august. (Fafo Østforum/UDI, 04.05.07)

 

- Hvem skal ta ansvar for polakkene?

Fafo image/bilde- Eksemplene på at utenlandsk arbeidskraft blir underbetalt og utnyttet er alt for mange. Mange skor seg på billig arbeidskraft. I dag legger regjeringen fram nye tiltak mot sosial dumping. Vi mener at også oppdragsgivere må ta et større ansvar for å hindre sosial dumping, skriver arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i VG 4. mai. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 04.05.2007) Les mer>>

 

 

 

 

Høyeste innvandring noensinne

Innvandringen til Norge er høyere enn noen gang. Nettoinnvandringen i 2006 var 30 prosent høyere enn året før. Det er land i Europa som utgjør den største nettoinnvandringen. Fra 2003 har nettoinnvandringen fra Polen økt med 6.700, og polske statsborgere utgjorde med sine 7400 innvandrere den største enkeltgruppen av innvandrere (NRK, 03.05.07). Les mer>>

 

- UDI straffer seriøse

Olufsen Skipsservice i Haugesund ansatte i vinter underbetalte rumenske leiearbeidere på norsk lønn og arbeidsvilkår. Nå vil UDI sende to av dem hjem. Det mangler dokumentasjon på at de trengs (Magasinet for fagorganiserte, 03.05.07). Les mer>>

 

HSH vil ha minstelønn til alle

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) foreslår minstelønn til alle i stedet for de virkemidlene som statsminister Jens Stoltenberg lanserte mot sosial dumping i sin 1. mai-tale. - Vi ønsker at de må skjære igjennom her og rett og slett innføre en nasjonal minstelønnssats. Det vil bekjempe sosial dumping, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH (NRK, 03.05.07). Les mer>>

 

Polakker på luselønn - Fellesforbundet vil ta affære

En gruppe polske arbeidere i et bygningsfirma i Kristiansand er blitt usakelig oppsagt, de har hatt en timelønn på 36 kroner og arbeidet overtid uten lønn. Nå vil Fellesforbundet ta affære og rydde opp i saken (NRK Sørlandet, 03.05.07). Les mer>>

 

Nederland åpner dørene mot øst

Nederland markerte 1. mai med å fjerne alle restriksjoner på arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Jordbruket er en av næringene der nederlandske myndigheter regner med økt tilstrømming av arbeidsinnvandrere fra de østeuropeiske EU-landene (Fri fagbevegelse, 02.05.07). Les mer>>

 

Arbeidsledigheten i EU kryper nedover

Arbeidsledigheten fortsetter å krype nedover i EU. Nå er tallet 7,3 prosent mot 7,4 prosent måneden før. Samtidig meldes det om mangel på arbeidskraft i enkelte sektorer særlig i bygge-og anleggsbransjen til tross for stor innvandring fra de "nye" EU-landene. (LOs Brusselkontor/Eurostat, 02.05.07)

 

Tyskland forlenger overgangstiden

Tysland vil forlenge overgangstiden for arbeidstakere fra de nye EU-landene til 2011. Dette er den maskimale grensen for overgangsordninger i EU/EØS. Nederland besluttet at man fra 1. mai skulle oppheve sine begrensninger. (LOs Brusselkontor/EUobserver, 02.05.07) Les mer >>

 

Norsk-polsk forbrødring i 1. mai-toget

Mellom 300 og 400 polske arbeidere markerte seg sterkt i årets 1. mai tog i Mosjøen. Med sin deltakelse var de også med på en viktig historisk manifestasjon mot sosial dumping (Helgeland Arbeiderblad, 01.05.07). Les mer>>

 

Dobbel lønn for polske murere

Den siste gruppen polske arbeidere ved anodeanlegget i Mosjøen er sikret norsk minstelønn. Dermed øker murernes lønn fra rundt 50 kroner til 123 kroner. Eierne får mellom 40 og 50 millioner i økte kostnader på anodeprosjektet på grunn av økte lønninger til polske arbeidere (Helgeland Arbeiderblad, 01.05.07). Les mer>>


Stoltenberg til kamp mot sosial dumping

Fafo image/bildeI sin 1. mai-tale i Drammen varslet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen om få dager legger frem et forslag som skal sikre seriøse forhold i arbeidslivet. Regjeringen vil innføre innsynsrett for tillitsvalgte og strammere regler for innleie av arbeidskraft. Dessuten skal arbeidsgiverne få ansvar for å påse at underleverandører betaler riktig lønn (Aftenposten, 01.05.07). Les mer>>

Les også:
Halvorsen presenterte nye tiltak mot sosial dumping (SV, 01.05.07)

 

 

Debatt: Den usynlige polakken

- Fafo presenterte nylig en omfattende arbeids- og levekårsundersøkelse om polske arbeidsmigranter i Oslo-regionen, som avdekket flere sårbare grupper. De polske vaskedamene er blant disse. Rettsløse polske vaskedamer står utenfor det norske samfunnet. De støtter og hjelper hverandre gjennom samtaler på Internett. Når kommer politikerne på banen? spør Izabela Buraczewska, norsk-polsk samfunnsviter i et debattinnlegg (Dagbladet, 01.05.07) Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700