Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2007

 

Snart mangel på polsk arbeidskraft

Polske arbeidere kan bli mangelvare om få år, mener Christen Knudsen, administrerende direktør i Borgestad ASA. På grunn av økt lønnsnivå vil det trolig bli vanskeligere og vanskeligere å få tak i gode polske håndverkere. Timelønnen i Polen har økt fra 20 kroner timen til 80 kroner timen siden 2005. - Det vi har av polsk arbeidskraft her i landet tror jeg er borte om to-tre år, sier Knutsen (NRK, 30.07.07). Les mer>>

 

Østeuropeere i landbruket blir del av familien

Fafo image/bildeNår bonden henter inn billig og villig arbeidskraft fra øst, får de ofte et varig vennskap med på kjøpet. De blir nesten som våre nye familiemedlemmer, viser ny forskning. - De nye landsmennene tas imot med åpne armer av gårdbrukerne. Den sterke koblingen mellom arbeidsliv og hverdagsliv preget hverdagen til de utenlandske arbeiderne, sier forsker Johan Fredrik Rye ved Norsk senter for bygdeforskning (Adresseavisen, 30.07.07). Les mer>>

 

 

Polakker kastes ut på grunn av overtid

Stadig flere polske håndverkere nektes ny arbeidstillatelse. Årsaken er at de jobber lange dager for å kunne reise hjem til familien. Arbeidere fra de nye EU-landene er under overgangsreglene pålagt å søke om fornyet arbeidstillatelse etter et år. - Hvis det viser seg at vilkårene i tariffavtalen ikke er fulgt i de 12 månedene, får man et forhåndsvarsel om at tillatelsen tilbakekalles, sier underdirektør Mette Øverås i UDI (E24, 30.07.07). Les mer>>

 

Aker Kværner Stord satser på informasjon på polsk og russisk

Aker Kværner Stord får skryt av politiet for å være flinke til å informere utenlandske arbeidere om norske regelverk. – Vi har lagt ned en formidabel innsats for å informere østeuropeerne om både HMS, og skikk og bruk her på Stord, sier Amram Hadida, nestleder i Verkstadklubben. Bedriften har laget både velskomstbrosjyrer og HMS-hefter på ulike språk (Haugesunds Avis, 27.07.07). Les mer>>

 

Debatt: Enklere arbeidsinnvandring

Norge går så det suser, men voksende mangel på arbeidskraft begrenser mange virksomheters mulighet til å satse. Overgangsordingene for arbeidstakere fra de østeuropeiske EU-landene er både unødvendige og virker i stor grad mot sin hensikt. En nasjonal minstelønn vil være et langt bedre alternativ enn både allmenngjøring av tariffavtaler og overgangsbestemmelser, skriver Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon i et innlegg i Nationen (23.07.07). Les mer>>

 

Kleppe tror på mindre arbeidsinnvandring

Tidligere finansminister Per Kleppe spår at strømmen av polske håndverkere til Norge vil bli mindre innen ti år. Kleppe mener Norge selv må løse arbeidskraftproblemene ved å få flere av dem som jobber ufrivillig deltid over i full jobb, få flere eldre til å jobbe lengre og få sysselsatt flest mulig av de over 700.000 i arbeidsfør alder som i dag er utenfor arbeidslivet (Avisa Nordhordland/ANB/NTB, 22.07.07). Les mer>>

 

Østeuropeisk familie bodde i "hundehus"

Sommerpatruljen fra LO har også denne sommeren avdekket alvorlige mangler på arbeidsplasser rundt omkring i Østfold. Aller verst går det ut over utenlandske sesongarbeidere. – Det verste tilfellet vi kom over denne sommeren var en østeuropeisk familie som jobbet på en gård her i Østfold og bodde i noe som best kan beskrives som et lite hundehus, forteller ungdomssekretær Siri Martinsen i LO Østfold (Moss Avis, 21.07.07). Les mer>>

 

Polakker fikk arbeidskontrakter, men ikke jobb

Polakkene trodde at de skrev under på en vanlig arbeidskontrakt, arbeidsgiveren hevder at de misforsto. Fellesforbundet truer med sak mot utleiefirmaet Efeksta (Aftenposten/E24, 19.07.07). Les mer>>

 

Polen åpner for innvandring fra øst

Polen åpner for arbeidsinnvandring fra nabolandene i øst for å kompensere for at hundretusener av polakker har reist vestover. Onsdag kunngjorde arbeidsdepartementet at det blir betydelig billigere for folk fra Russland, Ukraina og Hviterussland å få arbeidstillatelse i Polen (Bladet Tromsø/NTB/AP/AFP, 18.07.07). Les mer>>

 

- Norge ikke attraktivt nok for faglært arbeidsinnvandring

Norge er ikke godt nok tilrettelagt for faglært arbeidsinnvandring som kommer fra land utenfor EU. For eksempel er indiske IT-arbeidere attraktive på det norske markedet, men lang visumbehandling, manglende skoletilbud for barna og dårlige pensjonsordninger gjør at mange heller reiser til andre land. UDI innrømmer at dette er et problem og vil nå korte ned ventetiden ved å gjøre det mulig å søke om visum elektronisk på internett (NRK, 17.07.07). Les mer>>

Les også:

NHO vil ha forhåndsgodkjente bedrifter (NHO, 17.07.07)

 

Polakk-boom i Hordaland

For første gang er det polakker som topper statistikken over utenlandsk statsborgere i Hordaland. Tolken Lucian Dorenfest tror behovet for håndverkere er hovedårsaken til at polakkene kommer til Norge. – Det er en byggeboom her på Vestlandet om dagen. De første polakkene som kom til Norge, reiste nok til Oslo. Nå er det Vestlandets tur, tror han (Bergensavisen, 15.07.07). Les mer>>

 

Lang ventetid for å få arbeidstillatelse

Utlendinger står opptil tre timer i kø for å levere søknad om visum, pass eller arbeidstillatelse. Nordmenn venter bare minutter for å søke om pass. - Jeg forstår at folk klager. Årsaken er at pågangen har økt veldig mye. I 1996 hadde vi 14.400 ekspederinger, i fjor over 32.000. Men kapasiteten til å behandle alle søknadene er ikke økt tilsvarende. Skal vi få ned ventetiden må vi ha flere folk, sier politioverbetjent Kjell Moe som leder Utlendingsseksjonen ved Hordaland politidistrikt (Bergens Tidende, 14.07.07). Les mer>>

 

Norge uforberedt på de nye innvandrerne

Snart vil rumenere og bulgarere følge i polakkenes fotspor og strømme til Norge. Men Utlendingsdirektoratet mener Norge er uforberedt på økningen av arbeidsinnvandrere. – Norsk økonomi går veldig bra, så dette er arbeidskraft vi trenger. Men det er for liten bevissthet i Kommune-Norge om hvilke utfordringer dette vil medføre, sier direktør Ida Børresen i UDI (Dagsavisen, 13.07.07). Les mer>>

 

Rekordhøy arbeidsinnvandring

Antall utlendinger med arbeidstillatelse i Norge har aldri vært høyere. Ved utgangen av første halvår hadde 75.000 utlendinger arbeidstillatelse i Norge. På samme tidspunkt i 2006 var antallet 43.500. Både når det gjelder arbeidsinnvandring og familieinnvandring er polske borgere øverst på statistikken. Nesten en firedel av arbeidsinnvandrerne jobber i bygg- og anleggsbransjen (Aftenposten, 12.07.07). Les mer>>

 

Polske arbeidere ba om avtalt lønn – mistet jobben

Sju polske arbeidere ble sparket etter å ha bedt om å få utbetalt kontraktsfestet lønn. Nå har Fellesforbundet sendt krav på 1,3 millioner til den polske arbeidsgiveren (Klassekampen, 12.07.07). Les mer>>

 

- Press i arbeidsmarkedet gir flere dødsulykker

Det har skjedd like mange dødsulykker i Østfold og Akershus så langt i år som i hele fjor tilsammen. Tilsynsleder Per Davidsen i Arbeidstilsynet tror økt press i arbeidsmarkedet er en viktig årsak til dødstallene. - Tidspress er ofte årsak til at det skjer en ulykke, i tillegg til mangel på opplæring og mangel på rutiner, mener Davidsen (NRK Østfold, 11.07.07). Les mer>>

 

Uverdige arbeidsforhold i Tromsø

Utenlandske bygningsarbeidere i Tromsø jobber for 30 kroner i timen. Det er de små firmaene som synder mest. Nå slår Arbeidstilsynet alarm (Radio Tromsø, 10.07.07). Les mer>>

 

Utlendinger på luselønn i Trøndelag

Utenlandske arbeidstakere opplever stadig dårlige lønns- og arbeidsforhold i byggebransjen. Det viser den siste halvårsrapporten fra Arbeidstilsynet region Midt-Norge. Ved tre av fire bedriftsinspeksjoner måtte Arbeidstilsynet gi varsel om stans etter blant annet å ha avdekket lønn ned mot 20 kroner timen. - Arbeidsuke på oppimot 70 timer uten kompensasjon er ikke uvanlig, sier overingeniør i Arbeidstilsynet, Ingar Haarstad (NRK Trøndelag, 06.07.07). Les mer>>

 

HSH: - La bedriftene godkjenne arbeidsinnvandrere

Fafo image/bildeHSH foreslår en ny sertifiseringsordning hvor bedriftene selv kan godkjenne arbeidskraft som de henter inn fra utlandet. Det kan fungere både enklere og raskere enn dagens ordning, mener organisasjonen. Forslaget fremmes i HSHs innspill til den varslede stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. (Ledernett, 04.07.07) Les mer>>

 

Sjekkliste for bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft

Fafo image/bildeBruk av utenlandsk arbeidskraft kan være vanskelig om det skal gjøres på legalt vis. Derfor har NHO har laget et verktøy til hjelp for medlemsbedriftene. Sjekklisten er et praktisk hjelpemiddel med lover og regler for arbeidstillatelse, skatt, ulike avgifter og rapporteringer, osv. (Fafo Østforum/NHO, 04.07.07) Les mer og bestill sjekklisten her>>

 

 

 

 

Kraftintensiv industri: 150.000 har mistet jobben

- 150.000 jobber har forsvunnet i kraftintensiv industri de siste årene, og flest av dem er i Øst-Europa, sier visepresident Jean- Francois Renucci i fagorganisasjonen EMCEF - fagorganisasjonen for europeiske gruve, kjemi og energi-arbeidere. - Vi taper hver eneste dag for de nye økonomiene i Kina, India, Brasil og andre deler av verden, sier Renucci. (Petromagasinet, 03.07.07) Les mer>>

 

Registrerer enkeltmannsforetak for å slippe skatt

Stadig flere utenlandske bygningsarbeidere etablerer enkeltpersonsforetak slik at de kan arbeide inntil 18 måneder i Norge uten å betale skatt. Og arbeidsgivere som hyrer inn et enkeltpersonforetak, kan blant annet omgå allmenngjøringsvedtaket, som skal sikre utenlandske byggearbeidere lønn etter norsk tariff. (NRK Sogn og Fjordane, 03.07.07) Les mer>>

 

Vi tømmer Polen for arbeidskraft

Fafo image/bilde- Uten polakkene, ville Norge vært fattigere og renten høyere, sa statsminister Jens Stoltenberg da han møtte sin polske kollega Jaroslaw Kaczynski i Warszawa forleden. Siden Polen ble medlem av EU i mai 2004, har hundretusener av arbeidstagere gitt opp kampen og satt kursen utenlands. Vestover først og fremst, og gjerne til Norge. Eksakt statistikk på hvor mange polakker som hjelper Norge opp og frem, finnes ikke. Tallet kan være på over 100000. En undersøkelse fra Fafo viser at tre av fire polske innvandrere ikke har noen konkrete planer om å reise tilbake. (VG, 03.07.07) Les mer>>

 

 

 

Polske enkeltmannsforetak slipper å betale norsk skatt

Fafo image/bildeEn byggeplass i Oslo for tre uker siden: - De polske arbeiderne sa at de jobbet i det norske byggefirmaet, men firmaet nektet og sa at polakkene var enkeltmannsvirksomheter, forteller seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet. I fjor var om lag 2000 utenlandske personer registrert som enkeltpersonforetak ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rundt 1300 av dem var polakker. Skatteetaten mener å ha tapt 60-70 millioner kroner på at polske håndverkere har egne firma, men jobber som ansatt. (Aftenposten, 02.07.07) Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700