Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2007

Transportarbeiderforbundet krever konsekvensanalyse av tjenestedirektivet

Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund har behandlet tjenestedirektivet og ber i et vedtak LO medvirke til at regjeringen gjennomfører en bred konsekvensanalyse før Norge tar standpunkt til om vetoretten skal brukes. Forbundsstyret mener det er viktig å utrede direktivets konsekvenser for kampen mot sosial dumping. I tillegg må konsekvensene for norsk fagbevegelses evne til å forsvare og videreutvikle den nordiske velferdsmodellen utredes (Norsk Transportarbeiderforbund, 31.01.07). Les mer>>

 

Unio-notat om tjenestedirektivet

Fafo image/bilde- Tjenestedirektivet ble ikke hva det var tenkt. Det meste vil fortsette som før, skriver sjeføkonom Erik Orskaug (bildet) i siste nummer av Unios notatserie. (Unio, 31.01.07)

Last ned notatet her: Tjenestedirektivet - en oversikt.(pdf 255 Kbytes)

 

 

 

Romanias handelsminister på Fafo Østforum seminar: Vil lokke utvandrere hjem

Den rumenske handelsministeren Iuliu Winkler ber flere norske bedrifter følge i Aker Yards fotspor og investere i Romania. Han håper det kan være med på å lokke noen av de opp mot to millionene utflyttede rumenerne hjem. Noen masseutvandring av rumenske arbeidere i kjølvannet av Romanias EU-medlemskap tror ikke ministeren på. – Vil dere ønske dem velkommen da, var hans retoriske svar da han fikk et direkte spørsmål om dette under et seminar arrangert av Fafo Østforum. (LO-Aktuelt, 31.01.07) Les mer>>

 

Forventer lavere tilstrømming av arbeidsinnvandrere

- Hittil har arbeidsinnvandring avhjulpet pressproblemene i flere næringer. Det er imidlertid nå et spørsmål om tilgangen på arbeidskraft fra blant annet Polen og våre nordiske naboland vil være like god framover, etter hvert som tidene blir bedre også der, sa finansminister Kristin Halvorsen i forrige uke. Det er Berit Alfsen leder for EURES-nettverket enig i. - Flere og flere land kommer over på etterspørselssiden i arbeidsmarkedet, sier hun. Hun trekker frem Latvia, Litauen og delvis Polen som nye etterspørrere. (E24, 31.01.07) Les mer>>

Se også:
- Polakkstrømmen vil fortsette (E24, 25.01.07).

 

- Sosial dumping på skipsverft i Sogn og Fjordane

- Etter at skatt og kost og losji er betalt, sitter polske arbeidere igjen med 42 kroner timen, sier Oddbjørn Aalen, distriktssekretær for Fellesforbundet i Sogn og Fjordane. - Trolig jobber det omkring 500 utlendinger ved skipsverftene i fylket, mange med svært dårlege lønningar. Distriktssekretær Aalen mener lønnsnivået er horribelt. (NRK, 31.01.07) Les mer>>

 

Østeuropeerne bygger landet

To latviere legger gips på veggene i boligkomplekset på Dvergsnes i Kristiansand. Disse er bare to av et stort antall østeuropeere som holder byggeplassene i gang. Det finnes knapt en eneste bygg- og anleggssted i landsdelen der man ikke finner innslag av øst-europeiske arbeidere. Skanska-sjefen i Kristiansand sier seg glad for at det ved lovendringer og avtaler er blitt ordnede forhold på byggeplassene for både polakker og andre utenlandske arbeidstakere (Fedrelandsvennen, 31.01.07). Les mer>>


Fafo Østforum seminarer våren 2007

29. januar, 26. februar, 27. mars og 10. mai er datoene for Fafo Østforum seminarer våren 2007. På programmet står hhv. Bulgaria & Romania, Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området og Tjenestedirektivet, og i mai blir det halvdags Fafo Østforum Årskonferanse. (Fafo Østforum, 30.01.07)

 

Fafo Østforum seminar 29. januar: Romania og Bulgaria

Fafo image/bildeCa 90 var til stede på årets første Fafo Østforum-seminar i dag. Seminaret omhandlet de nye EU-medlemslandene Romania og Bulgaria, og belyste situasjonen i disse landene, særlig når det gjelder arbeidsmarkeds- og næringslivsspørsmål og potensialet for arbeids- og bedriftsvandringer. På programmet sto innledninger fra den rumenske handelsministeren Iuliu Winkler, Liliana Stankova fra det bulgarske arbeidsdepartementet og Nicolai Vazov (bildet), Assistant Professor ved University of Sofia og gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. (Fafo Østforum, 29.01.07) Last ned presentasjonene her>>

Se også:
Fafo Østforums temaside om Bulgaria og Romania>>

 

 

EØS-utvidelse fremdeles i det blå

Fafo image/bildeI dag skal den rumenske handelsministeren Iuliu Winkler (bildet) snakke om Romanias tilslutning til EU og EØS på et Fafo Østforum-seminar. Men Romania er fortsatt ikke medlem av EØS. En avtale mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein om å innlemme Romania og Bulgaria i EØS er ennå ikke på plass - en måned etter at de to ble EU-medlemmer (Nationen, 29.01.07).

 

 

 

 

Krever minstelønn for utenlandske arbeidere på skipsverft

Minstelønn til alle utlendinger på norske skipsverft. Det er minimumskravet fra Fellesforbundet. Alternativt kommer forbundet til å kreve allmenngjøring av tariffavtalen (Bergens Tidende, 27.01.07). Les mer>>

 

Kommentar: Hva vi må vite

- På hvilke punkter er det nå fare for at EU-retten setter norsk arbeidsrett til side? Mange grunnleggende forhold ved tjenestedirektivet er uavklart og omstridt. Det er for eksempel ytterst tvilsomt om opprinnelseslandsprinsippet virkelig er fjernet fra direktivet, skriver EU/EØS-ekspert og SV-politiker Dag Seierstad i en kommentar i Nationen (27.01.07). Les mer>>

 

Kommentar: Den polske fare

- Det minste vi må kunne forlange av Regjeringen, er at den kommer med en grundig konsekvensutredning før vi tar standpunkt til om Norge bør bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet, skriver Per Østvold, leder i Transportarbeiderforbundet, i en kommentar i Aftenposten (26.01.07). Les mer>>

 

- Polakkstrømmen vil fortsette

- Noen sier strømmen av arbeidskraft fra Polen vil stanse opp. Det tror jeg ingenting på, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB Nor. - Hvis den polske arbeidsledigheten synker fra 19 til 15 prosent, betyr det lite. Det er ikke polske ledige som drar til Norge, men arbeidere som kan femdoble og tidoble lønnen, mener Furunes (E24, 25.01.07). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet anmeldte flere til politiet

Fire av ti tilsyn som Arbeidstilsynets folk gjennomførte i fjor resulterte i en eller annen form for reaksjon. Nesten hundre saker endte med politianmeldelse (LO-Aktuelt, 25.01.07). Les mer>>

 

Lånesøknader til Litauen

Hvis du søker lån i Storebrand kan søknaden bli behandlet i Litauen. Storebrand sliter med å skaffe nye folk i Norge, mens flinke folk står i kø for å jobbe til langt lavere lønninger i Litauen. Derfor har Storebrand opprettet et selskap med 11 ansatte i Litauen som skal ta seg av papirarbeid i forbindelse med lånesøknader. For første gang flytter en norsk bank arbeidsoppgaver til et lavkostland (E24, 25.01.07). Les mer>>

 

Duell om tjenestedirektivet

Forskerne er uenige om tjenestedirektivet og konsekvensene av et eventuelt veto mot direktivet. Fafo-forsker Jon-Erik Dølvik mener EUs forslag til tjenestedirektiv stort sett stadfester gjeldende EU-rett for tjenestemobilitet. De Factos Stein Stugu tror et "veto" kan utløse nye forhandlinger. Begge tror allmenngjøring av tariffavtaler vil styrke kontrollen (LO-Aktuelt, 24.01.07). Les mer>>

 

Polakker tar med seg familien

Fafo image/bildeAv nesten 55.000 arbeidstillatelser som ble gitt i Norge i fjor, var hele 39.000 til arbeidsinnvandrere fra Polen. Både Morten Hansen, avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI og Line Eldring, forskningsleder i Fafo mener at byggeboomen er hovedårsaken til at så mange polakker kommer til Norge for å jobbe. Og utsikter til varig arbeid fører til at stadig flere polske arbeidere tar med familien til Norge. UDI innvilget 1.700 søknader om familiegjenforening fra polakker i fjor. (Dagsavisen, 24.01.07) Les mer>>

 

 

 

- Oppskrift på sosial dumping

Fellesforbundets Egil Mongstad oppfatter Norsk Industris utspill om økt tjenesteinnvandring som en oppskrift på sosial dumping. (Dagens Næringsliv/NTB, 24.01.07) Les mer>>

 

Trenger flere arbeidsinnvandrere

Norge trenger dobbelt så mange arbeidsinnvandrere i industrien som nå. Det vil si en økning på 100.000 utlendinger på norske arbeidsplasser. Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier økningen må komme i løpet av to år (NRK, 23.01.07). Les mer>>

Se også:
Vil ha flere billige østeuropeere (Sunnmørsposten, 24.10.07)
– Oppskrift på sosial dumping (Glomdalen/ANB-NTB, 23.01.07)
Industrien avhengig av utlendinger (Glomdalen, 23.01.07)

 

Union Fagforrening i Bergen med egen polsktalende medarbeider

- Vi har kommet mange polske arbeidere til hjelp etter at vi i Union Fagforrening i Bergen ansatte en polsktalende medarbeider. Dette er for oss et stort skritt i kampen mot sosial dumping, forteller Roger Pilskog i et intervju med RadioRiks. (23.01.07) Hør intervjuet her>>

 

- En vinn-vinn-vinn situasjon

Forskere advarer mot arbeidsinnvandring. Men Norsk Industri ser overhodet ingen problemer med det. - Alle vinner på mer tjenesteinnvandring. Vi må ha fleksibilitet til å ta inn folk vi trenger i en høykonjunktur, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen (Dagens Næringsliv, 23.01.07). Les mer>>

 

Advarer sterkt mot arbeidsinnvandring

- Man blir ikke rikere av å bli flere, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. Han og professor Steinar Holden ved UiO er skeptiske til omfattende bruk av arbeidsinnvandring på kort og lang sikt for å dekke opp mangel på arbeidskraft. Én av bekymringene er at det blir vanskeligere å få dem som sliter i arbeidsmarkedet inn i gode tider (E24, 23.01.07). Les mer>>

 

Flere vil til Norge for å jobbe

Stadig flere kommer til Norge for å arbeide. I fjor ble det gitt nesten 55.000 arbeidstillatelser til personer fra de nye EØS-landene, og det kom over 2000 nye faglærte arbeidsinnvandrere. - Et gjennomgående trekk er at arbeidstakerne blir i landet over lengre perioder, uttaler UDI-direktør Ida Børresen i en pressemelding (LO-Aktuelt, 23.01.07). Les mer>>

Se også nyhetssaken:
Økt arbeidsinnvandring siden EU-utvidelse (Vårt Land/NTB, 23.01.07)

Se ny statistikk: Tall og trender 2006 (UDI, 23.01.07)

 

Farligst på jobb med utlendinger

Mer enn hver tredje arbeidsplass med østeuropeiske arbeidere ble stanset under Arbeidstilsynets inspeksjoner i fjor. Arbeidstilsynet stanset arbeidet på 35 prosent av arbeidsplassene med utenlandske arbeidstakere, mot 12 prosent på det øvrige arbeidsplassene. - Vi regner med at omfanget blir enda større nå som det er innført allmenngjøring av tariffavtalen over hele landet, sier seniorinspektør Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet (Aftenposten, 19.01.07). Les mer>>

 

Vil stoppe dumping ved skips- og offshoreverft

Fellesforbundet vil ha slutt på sosial dumping ved norske skips- og offshoreverft. Enten gjennom en bindende avtale med arbeidsgiverne i Norsk Industri – eller gjennom en allmenngjøring av bransjen. En avtale ville forplikte Norsk Industris medlemsbedrifter i skips- og offshoreverftsbransjen til kun å bruke underleverandører og innleiefirmaer som garanterer sine ansatte norske lønns- og arbeidsvilkår (Magasinett, 19.01.07). Les mer>>

 

Stadig flere utenlandske landbruksarbeidere

Det er muleg å sjå for seg ei landbruksframtid med fleire utlendingar enn gardsbruk. Tallet på arbeidsinnvandrere i landbruket ligger nå på rundt 30.000. Og bøndene har et positivt syn på de utenlandske arbeiderne. - Bøndene skryter veldig av utlendingene, de kunne ikke ha fortsatt uten dem. De kan ikke tenke seg norske ungdommer tilsvarende, bøyd over jordbærene, sier forsker Johan Fredrik Rye ved Norsk senter for bygdeforskning (Universitetsavisa, 18.01.07). Les mer>>

 

Samarbeidsavtale mellom Fellesforbundet og latvisk bygningsarbeiderforbund

Onsdag 16. januar undertegnet Fellesforbundet og LCA, forbundet for latviske bygningsarbeidere, en samarbeidsavtale. Et av punktene er å arbeide for at latviske bygningsarbeidere i Norge organiserer seg i LCA. – Dette er en ny form for samarbeid for oss, sa leder i Fellesforbundet Kjell Bjørndalen før han undertegnet avtalen (Magasinet for fagorganiserte, 17.01.07). Les mer>>

 

Polske bussjåfører i Stavanger

Busselskapet Veolia har i lang tid slitt med å få nok sjåfører. I sommer løftet Veolia blikket utenlands og satte i gang en større annonsekampanje i Polen. Om kort tid sitter trolig 11 polske sjåfører bak rattet i Stavanger-bussene (Stavanger Aftenblad, 17.01.07). Les mer>>

 

Behov for integrering av arbeidsinnvandrere

Fafo image/bildeNorge mottar etter forrige EU-utvidelse en økende strøm av arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen og Baltikum. – Med dem følger nye integreringsoppgaver, påpeker Fafo-forsker Jon Horgen Friberg i Fafo-notatet "Integrering av arbeidsinnvandrere" (Magasinett, 16.01.07). Les mer>>

Last ned rapporten>>

 

 

 

Fafo Østforum seminar 29. januar: Romania og Bulgaria

Fafo image/bildeDet første Fafo Østforum-seminaret i 2007 omhandler de nye EU-medlemslandene Romania og Bulgaria. Seminaret vil belyse situasjonen i disse landene, særlig når det gjelder arbeidsmarkeds- og næringslivsspørsmål og potensialet for arbeids- og bedriftsvandringer. Blant innlederne er den rumenske handelsministeren Iuliu Winkler (bildet), Liliana Stankova fra det bulgarske arbeidsdepartementet og Nicolai Vazov, Assistant Professor ved University of Sofia og gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. Seminaret varer fra kl 14.00 til 16.15 og er åpent for alle. Påmeldingsfrist: 25. januar. (Fafo Østforum, 16.01.07)

Program og påmelding>>
Se også vår temaside om Bulgaria og Romania>>

 

Høyre vil øke arbeidsinnvandring for å unngå rentehopp

- Vi er i ferd med å tape kampen om arbeidskraften i Europa. Det er du og jeg som må betale prisen for dette med rentehopp, uttaler Jan Tore Sanner. Høyre ønsker blant annet å fjerne overgangsreglene for arbeidskraft fra de nye EØS-landene og forenkle prosedyrene for forlengelse av arbeidstillatelser (Høyre, 16.01.07). Les mer>>

 

Lang ventetid for søknader til politiet

Over halvparten av dem som trekker kølapp hos Utlendingsseksjonen i Storgata, må vente i over to timer. Slik har virkeligheten vært i en lang stund blant annet for dem som søker om EØS-tillatelse som gir anledning til å jobbe i Norge. - EU-utvidelsen er en av hovedårsakene til at vi i fjor fikk mer enn dobbelt så mange EØS-saker som i 2004, sier Anne Dahl, leder ved Politiets Utledningsseksjon (Aftenposten Oslopuls, 15.01.07).

 

Byråkrati lammer nye hender

Det er behov for massiv arbeidsinnvandring, men byråkrati og køer venter dem som kommer. Det tar nå i snitt tre-fire måneder å få behandlet en søknad om arbeidstillatelse for borgere fra de nye EØS-landene, mens det i fjor på samme tid tok to-tre måneder. Næringslivet krever at noe blir gjort (Stavanger Aftenblad, 12.01.07). Les mer>>

Les også: Høyre vil ha smidigere innvandringsregler (Stavanger Aftenblad, 15.01.07)

 

Kronikk: Åpent brev til statsministeren

- Nei til EU vil med dette rette en protest direkte til statsministeren, og be om at du griper inn og tilrettelegger en bred og demokratisk forsvarlig behandling av tjenestedirektivet. I stedet for normalt 12 uker, får man i realiteten en seks ukers høringsfrist på en så viktig, alvorlig og kontroversiell sak i det norske samfunn, skriver Nei til EU-leder Heming Olaussen i en kronikk i Nationen (15.01.07). Les mer>>

 

Kommentar: Arbeidsinnvandring

- Arbeidsinnvandring, uansett type eller opprinnelsesland, er bra for norske bedrifter og forbrukere, den er bra for de som kommer hit og får arbeid og den øker verdiskapningen både i Norge og opprinnelseslandet. Fremfor å stille spørsmål om hvor arbeidere kommer fra og hvordan de skal unngå å introdusere konkurranse i markedet burde vi stille spørsmålet om hva de kan. Det er sånne spørsmål som sikrer videre vekst, skriver Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar på E24 (15.01.07). Les mer>>

 

Kronikk: På vei ned sklibrettet

- Deler av norsk arbeidsliv er på grunn av økt arbeidsinnvandring på vei ned et sklibrett mot svakere standarder for lønn og arbeidsvilkår. Det er et faresignal når norsk fagbevegelse på denne måten splittes i forhold til det som har vært grunnlaget for all fagorganisering, skriver EU/EØS-ekspert og SV-politiker Dag Seierstad i en kronikk i Nationen (13.01.07). Les mer>>

 

Rapport-lansering på Fafo 1. februar: Fra øst uten sikring?

Fafo image/bildeFafo inviterer til sluttkonferanse torsdag 1. februar kl 12-15 om prosjektet: EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser i bygg og anlegg. Hva slags konsekvenser får bedriftenes bruk av østeuropeisk arbeidskraft for helse, miljø og sikkerhet på norske bygge- og anleggsplasser? Hva gjør de norske bedriftene for å sikre arbeidstakerne? Dette er to hovedspørsmål i Fafos nye rapport "Fra øst uten sikring?". Disse spørsmålene danner også utgangspunktet for innledninger og debatt på denne konferansen. Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård (bildet), Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring. Påmeldingsfrist: 30. januar. (Fafo Østforum, 11.01.07)

Informasjon om program og påmelding>>

 

 

Tjenestedirektivet blir representantskapssak i LO

LO bestemte i går at det er representantskapet, og ikke sekretariatet, som skal fastlegge LOs holdning til EUs omstridte tjenestedirektiv. Selv om representantskapet er en større og bredere sammensatt forsamling enn sekretariatet, er det lite sannsynlig at flertallet av LO-forbundene vil kreve at Norge skal reservere seg mot tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 12.01.07). Les mer>>

 

Leder: - Et tilbakeslag for det åpne Europa

- På tirsdag startet bahandlingen av Vaxholm-saken i EF-domstolen. At regjeringen Reinfeldt har sluttet seg til Byggnads linje er et tilbakeslag for det åpne Europa. Denne juridiske prosessen handler om det europeiske prosjektets framtid: skal mennesker kunne bevege seg fritt over grensene eller skal murer og passkontroller begrense borgernes frihet? Det skriver den svenske avisa Dagens Nyheter på lederplass (10.01.07). Les mer>>

Les også:

Arbeidsrettssak synliggjør konflikt mellom gamle og nye EU-land (EUobserver, 10.01.07)

 

Peab vil ikke gi likelønn

Entreprenørselskapet Peab har etablert selskapet Peab Polska. Her ansettes polakker på minstelønn, mens nordmenn ansettes i Peab Norge til høyere lønn. Dette er en lovlig måte å organisere virksomheten på, og Peab kan slik omgå norske bestemmelser om den lokale lønnsavtalen for polakkene (Klassekampen, 10.01.07). Les mer>>

 

Ikke fri flyt av nye EU-borgere

Til tross for at Romania og Bulgaria ble fullverdige EU-medlemmer 1. januar, er det ikke blitt lettere for rumenere eller bulgarere å jobbe i Norge. Det er fordi forhandlingene om EØS-medlemskap ennå ikke er avsluttet. - Avtalen om overgangsregler for Romania og Bulgaria ligger klar. Den vil tre i kraft så snart EØS-avtalen er ferdigstilt, sier ekspedisjonssjef Rune Solberg i AID. Departementet regner uansett ikke med en stor økning i arbeidsinnvandringen fra de to nyeste EU-landene når overgangsreglene blir innført (Bergens Tidende, 10.01.07). Les mer>>

 

Vaxholmsaken for EF-domstolen

Vaxholmsaken ble i dag tatt opp av EF-domstolen. Saken handler om svenske arbeidstakeres rett til å forsvare seg mot sosial dumping, og har stor prinsipiell betydning for europeisk fagbevegelse. Sverige har ingen minstelønn. Derfor er retten til å kjempe for tariffavtaler den eneste beskyttelsen mot sosial dumping (LO-Aktuelt, 09.01.07). Les mer>>

 

Advarer mot todelt arbeidsmarked

Fafo image/bildeFafo-forsker Jon Horgen Friberg advarer mot framveksten av et todelt arbeidsmarked, ett for nordmenn og ett for innvandrere. Friberg skriver at arbeidsinnvandrerne i stor grad har gått inn som en fleksibel reserve i periferien av arbeidslivet, med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I Fafo-notatet "Integrering av arbeidsinnvandrere" drøfter han utfordringer for norsk integreringspolitikk i kjølvannet av EU-utvidelsen (LO-Aktuelt, 08.01.07). Les mer>>

Last ned rapporten>>

 

 

Ny leder av styringsgruppen i Fafo Østforum

Fafo image/bildeWenche Paulsrud, YS er valgt som ny leder av styringsgruppen i Fafo Østforum. Paulsrud leder fagpolitisk team i YS, og har blant annet ansvaret for å koordinere den fagpolitiske virksomheten innefor områdene utdanning, likestilling, internasjonalt, arbeidsmiljøspørsmål, HMS, samt Ung-arbeidet. Tidligere styringsgruppeledere i Fafo Østforum er Vidar Lindefjeld, NHO (2006), og Stein Reegård, LO (2005). (Fafo Østforum, 08.01.07)

 

 

 

- Arbeidsinnvandrerne bidrar med 50 milliarder

Vi kan takke arbeidsinnvandrerne for viktige velferdsgoder og lav rente, mener Norsk Industris Stein Lier-Hansen. Lier-Hansen anslår at arbeidsinnvandrerne i Norge nå står for en årlig verdiskapning på rundt 50 milliarder kroner (Dagens Næringsliv, 08.01.07). Les mer>>

 

Flere utenlandske arbeidere

I 2005 var det 176.000 sysselsatte i Norge som ikke født var her i landet. Dette utgjorde 7,6 prosent av den totale arbeidsstyrken. Mange kommer fra de nye EU-landene (Nationen, 08.01.07).

 

100.000 ledige stillinger i Norge

Det er nå over 100.000 ledige jobber i Norge. Innen offshore, teknologi og byggenæring melder to av tre bedrifter om ubesatte stillinger. - Vi har for få hender til å produsere på tross av økt utenlandsk arbeidskraft til Norge, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO (Nationen, 08.01.07).

 

Stadig større innvandring fra øst

Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa til Storbritannia og Irland viser ingen tegn til å avta. I 2006 dro hele 90 000 polakker til Irland for å arbeide, atskillig flere enn de 65 000 som kom i 2005. Og nå begynner også rumenerne og bulgarerne å røre på seg (EUobserver, 04.01.07). Les mer>>

Les også:

Nye EU-borgere pakker sekken (Dagens Næringsliv, 08.01.07)

 

HSH og NHO vil ha flere østfra

Arbeidsgiverorganisasjonene mener at Regjeringen må gjøre det enklere for arbeidssøkere fra Bulgaria, Romania, Polen og Baltikum å jobbe i Norge. - I stedet for å innføre byråkratiske overgangsordninger for arbeidssøkere også for de nye EU/EØS-landene Bulgaria og Romania, bør Regjeringen oppheve de ordningene som i dag gjelder for de østeuropeiske landene, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH (Aftenposten, 06.01.07). Les mer>>

 

Rumenerne står klare

Rumenske verftsarbeidere står klare til å reise nordover når EØS-avtalen utvides til også å gjelde de nye EU-landene Romania og Bulgaria. Fellesforbundet er forberedt på storinnrykk. – Romania har en betydelig verftsindustri og det er nok stor nervøsitet i landet for at mange vil dra ut. Vi må huske at en rumensk verftsarbeider elegant vil tjene ti ganger mer i Norge enn det han tjener i hjemlandet, sier Kjell Skjærvø, rådgiver i Fellesforbundet (Dagsavisen, 04.01.07). Les mer>>

 

Tjenestedirektivet på høring

Næringsminister Dag Terje Andersen har nå sendt ut Tjenestedirektivet på høring. Høringsfristen er satt til 22. februar. Departementet ber blant annet om innspill på hvilke lover og/eller forskrifter som vil kunne være nødvendige å endre som følge av direktivet (LO-Aktuelt 03.01.07). Les mer>>

Nærings- og handelsdepartementets høringssider

 

Nytt Fafo-notat: Integrering av arbeidsinnvandrere

Fafo image/bildeEtter utvidelsen av EU med ti nye medlemsland i 2004 har Norge mottatt en økende strøm av arbeidsinnvandrere særlig fra Polen og Baltikum. Forskning på konsekvensene av utvidelsen har hovedsakelig fokusert på regulering av lønn og arbeidsvilkår for migrantarbeidere, samt den økte mobilitetens konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet. I forlengelsen av disse temaene tar dette notatet opp noen videre utfordringer knyttet til integrering av de nye arbeidsinnvandrerne i norsk arbeidsliv og samfunn. Notatet er forfattet av Jon Horgen Friberg (bildet) på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. (Fafo Østforum, 03.01.07) Last ned nettutgave>>

 

Nye temasider om Bulgaria og Romania

Fafo Østforum har utarbeidet temasider for de to ferske EU-landene Bulgaria og Romania. På sidene har vi samlet nyheter, dokumenter og annen informasjon om de to landene og deres inntreden i EU (Fafo Østforum, 03.01.07).

Gå til temasidene

 

Hver femte bedrift vurderer utflagging

Hver femte bedrift med over 50 ansatte sier de har flytting av virksomheten sin ut av Norge konkret på dagsorden. Samtidig sier 27 prosent av bedriftene at de vurderer å søke etter arbeidskraft utenfor Norges grenser. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort på oppdrag for bransjeorganisasjonen IKT-Norge (E24, 03.01.07). Les mer>>

 

Informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår

Fra 1. januar 2007 er det innført en ny bestemmelse i byggherreforskriften om informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår. Den nye bestemmelsen skal sikre at oppdragstakere/underentreprenører får nødvendig informasjon om at de er bundet av bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjøringsforskriften (Arbeidstilsynet, 03.01.07). Les mer>>

 

Ingen regelendring for arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania

Det er fra årsskiftet ingen endringer i reglene som gjelder for arbeidsinnvandring til Norge fra Bulgaria og Romania. EØS-forhandlingene er ennå ikke fullført, hvilket betyr at Bulgaria og Romania foreløpig ikke er en del av EØS-området. Stortinget har vedtatt overgangsregler for arbeidskraft fra de to landene, men det er opp til regjeringen å innføre reglene når Bulgaria og Romania blir EØS-medlemmer (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.01.07). Les mer>>

Les også:

Ingen flom av rumenere (Magasinet for fagorganiserte, 03.01.07)

 

Bulgaria og Romania inn i EU

1. januar ble Bulgaria og Romania tatt inn som nye medlemmer av EU. Utvidelsen ble markert med store feiringer i hovedstedene Bucuresti og Sofia. Men utfordringene for de to nye EU-medlemmene er mange. Velstandsnivået i Bulgaria og Romania ligger langt under resten av unionen, og det er fortsatt store problemer med korrupsjon og organisert kriminalitet i de to landene (Fafo Østforum, 02.01.07).

Les nyhetssakene:

Skepsis til nye medlemmer (NRK, 02.01.07)

Bulgaria og Romania halter inn i EU (EUobserver, 31.12.06)

EU-markedet enda større (Dagbladet, 31.12.06)

Fattige fettere går inn i EU (Aftenposten, 30.12.06)

EU blir større - er grensen nådd? (Kronikk i Dagbladet, 26.12.06)

 

 

Ingen varm velkomst for arbeidsinnvandrere

Bekymringen for arbeidsinnvandring fra øst er like stor ved årets EU-utvidelse som i 2004. Nesten alle de 15 gamle EU-landene har innført begrensninger på arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania. Kun Sverige og Finland har åpnet sine arbeidsmarkeder for arbeidere fra de to landene. Erfaringene fra utvidelsen i 2004 viser at arbeidsinnvandringen var omfattende til land som ikke hadde overgangsordninger (særlig Storbritannia og Irland), men at arbeidsstrømmen fra øst i stor grad var et positivt bidrag til økonomien (Migration Information Source, 01.01.07). Les mer>>

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700