Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2007

 

Frykter invasjon av sykepleiere fra Romania og Bulgaria

Billige rumenske og bulgarske sykepleiere i norske sykehus? Det kan bli resultatet av et strategiarbeid som starter innenfor EU til sommeren. Det planlagte strategiarbeidet vil blant annet drøfte spørsmål knyttet til etablering av helsefirma i andre land og grenseoverskridende handel med helsetjenester (Sykepleien, 28.02.07). Les mer>>


Frp: - Mer penger mot svart arbeid

- Regjeringen må gjøre mer i kampen mot svart arbeid, krever Frp-politiker Kenneth Svendsen. Svendsen mener at regjeringen må bevilge mer penger til Arbeidstilsynet. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen avviser at regjeringen gjør for lite. - Arbeidstilsynet har nylig fått utvidede fullmakter, hvor tvangsmulkt som maktmiddel er en av de viktigste, sier Hanssen (NA24, 28.02.07). Les mer>>

 

Andersen vil ikke love EU-høring

Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) vil ikke love at det blir gjennomført en konsekvensanalyse av EUs tjenestedirektiv. Han vil heller ikke love en ny høring. Samtidig avviser han at Ap har hastverk med saken (Dagsavisen, 28.02.07). Les mer>>

 

Jubel for LO-vedtak om konsekvensanalyse

Fafo image/bildeLO setter på bremsen mot innføring av tjenestedirektivet, til stor glede for motstanderne. - Et utmerket vedtak. Situasjonen er fullstendig forandret siden LO-ledelsen ville godta direktivet i november, sier Transportarbeiderforbundets leder Per Østvold (Klassekampen, 28.02.07). Les mer>>

 

 

 

 

 

Allmenngjorte tariffer eller lovfestet minstelønn

Fafo image/bilde- Vi trenger et regime for å tilpasse norske arbeidslivet til et åpent tjenestemarked. Det må gjøres enten Norge godtar tjenestedirektivet eller ikke, mener forskningssjef Jon Erik Dølvik (bildet) ved forskningsstiftelsen Fafo. Dølvik tror en større debatt om allmenngjøring eller lovfestet minstelønn vil tvinge seg fram i kjølvannet av direktivet (Fagbladet, 28.02.07). Les mer>>

 

 

 

Nytt Fafo Østforum notat: Tjenestedirektivet

Fafo image/bildeI et kort oversiktsnotat ser Fafo-forsker Anne Mette Ødegård (bildet) på hva slags konsekvenser tjenestedirektivet kan få for arbeidslivets reguleringer. Fagbevegelsen har vært bekymret for at direktivet skal føre til en ytterligere lavlønnskonkurranse og forringelse av arbeidsstandardene for arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land. Notatet er ment som et diskusjonsgrunnlag. (Fafo Østforum, 27.02.07) Les mer og last ned notatet>>

 

 

LO vil ha utredning før standpunkt

LO vil ha en konsekvensutredning om hva direktivet betyr for norsk arbeidsliv - før regjeringen tar endelig stilling til direktivet. - Det er behov for ytterligere klargjøring, mener LO-sekretær Ellen Stensrud (LO-Aktuelt, 27.02.07). Les mer>>

 

Mye dumping og svart arbeid

Halvparten av de polske bygningsarbeiderne i Oslo fikk høsten 2006 en lønn som betyr sosial dumping. Mer enn 40 prosent av polske arbeidsinnvandrere jobbet illegalt eller i en gråsone, viser den nye Fafo-undersøkelsen (Magasinet for fagorganiserte, 27.02.07). Les mer>>

 

14 kroner timen i Polen

Mandag la Fafo frem sine forskningsresultater om arbeids- og levekår blant polakker i Oslo. Kapittelet om forholdene i Polen forklarer hvorfor polske kvinner tar til takke med luselønn i Norge. De fleste kommer fra deltidsstillinger der de i gjennomsnitt har fått 14 kroner per time. Ikke rart polske kvinner vil jobbe i Norge. (Journalen, 27.02.07) Les mer>>

 

Tjenestedirektivet: LO presser Ap

I LO-leder Gerd-Liv Vallas fravær vinner motstanderne av EUs tjenestedirektiv fram. Senterpartiet og SV jubler. I dag går LOs representantskap inn for å be regjeringen gjennomføre en grundig konsekvensanalyse av EUs tjenestedirektiv. LO ber også regjeringen om å sende direktivet ut på ny høring når analysen foreligger. Vedtaket står i skarp kontrast til LO-ledelsens forsøk på å hastebehandle direktivet på sekretariatsmøtet i november. (Dagsavisen, 27.02.07) Les mer>>

 

– Må bli lettere å operere lovlig

Fafo image/bildeDet er et betydelig illegalt arbeidsmarked for polakker i Norge. Det var et av funnene i Fafo-undersøkelsen som ble lagt fram på Fafo Østforum seminaret i går. – Det må bli enklere å registrere seg, mener Egil Mongstad, leder Tømrer og Byggfagforeningen i Oslo. På seminaret sa han at det er for mye byråkrati og for lite informasjon, med klar brodd mot myndighetene. – De polske arbeidstakerne blir i for stor grad avhengig av hjelpere, sa Mongstad. (LO-Aktuelt, 27.02.07) Les mer>>

 

 

 

Arbeidstilsynet mistenker 12,50 i timelønn

Arbeidstilsynets på Romerike mistenker et polsk selskap for kraftig underbetaling av ansatte på jobb i Norge. – De foreløpige opplysningene våre tyder på at polakkene har arbeidet 40 timers uke og mottatt en månedslønn på 2.000 kroner. Det tilsvarer 12,50 kroner i timen og polsk minimumslønn, forteller Seniorinspektør Kai Sand i Arbeidstilsynet på Romerike. (Romerrikes Blad, 27.02.07) Les mer>>

 

Bedre i norske firmaer

Fafo image/bildePolakkene som jobber for polske eller andre utenlandske firmaer i Norge kommer aller dårligst ut, ifølge en Fafo-undersøkelse. Det er stor forskjell på hvor mye de polske bygningsarbeiderne får betalt. Mye avhenger av hvilken tilknytning de har til det norske arbeidsmarkedet. - Vi ser at det er blant de utstasjonerte polakkene vi har de verste tilfellene av grov underbetaling. De fleste er betalt godt under minstelønnsbestemmelsene, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. (Aftenposten, 27.02.07) Les mer>>

 

 

Svart arbeid

Fafo image/bilde- Hver tredje polakk her i landet betaler ikke skatt. Verken til Polen eller til Norge. Det viser en ny undersøkelse. NRK Dagsrevyen har innslag om surveyen som ble presentert på Fafo i dag. I innslaget intervjues blant annet Fafo-forsker Guri Tyldum og statsekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Jan-Erik Støstad (bildet) på NRK Nett-TV (Fafo Østforum/NRK Dagsrevyen, 26.02.07) Innslaget finner du her>>

 

 

 

Polakker dårlig organisert

Bare tre prosent av polske arbeidere i Osloområdet er fagorganisert i Polen, og 81 prosent har aldri vært medlem i en fagorganisasjon. Nå er ni prosent organisert i norske fagforeninger. Dette kommer fram i en undersøkelse Fafo har gjort blant polske arbeidsinnvandrere i Oslo-området. Dette skyldes ikke en generell motvilje mot fagbevegelsen, men snarere at fagbevegelsen er ukjent. Fafo har også intervjuet 76 polske medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening og Tømrer og Byggfagforeningen. På spørsmål om hvilke tiltak de har øverst på ønskelista, var svaret norsk-kurs, mer informasjon om arbeidstakeres rettigheter i Norge og tolketjeneste. (Magasinett, 26.02.07) Les mer>>

 

Fafo Østforum-seminar: Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området

Fafo image/bildeCa 100 var til stede på dagens lansering av en survey som belyser arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Funn fra surveyen ble presentert av Joanna Napierala, forsker ved Centre for Migration Research (CMR), University of Warsaw og de to Fafo-forskerne Jon Friberg Horgen og Guri Tyldum (bildet). (Fafo Østforum, 26.02.07) Les mer og last ned presentasjonen her>>

 

 

 

 

Rettighetsløs underklasse i Norge?

Står vi overfor en rettighetsløs underklasse, er et spørsmål som tvinger seg fram etter at Fafo-forskerne Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg har undersøkt polakkers arbeids- og levekår i Oslo. Resultatene av undersøkelsen blir lagt fram på Fafo i dag. De fleste polakkene blir mye lenger i Norge enn man tidligere har trodd. Selv folk som jobber for polske firmaer på tjenesteoppdrag, blir her lenge. – Dermed er det mer snakk om reell arbeidsinnvandring enn tjenestemobilitet, sier Horgen og Tyldum. (LO-Aktuelt, 26.02.07) Les mer>>

 

Polakker taper stort på svart arbeid

Svært mange polakker jobber illegalt i Norge. Det koster dem dyrt, mener forsker. - De som jobber ulovlig har langt færre rettigheter enn andre. Dessuten viser det seg at de tjener mindre enn dem som jobber lovlig, sier Fafo-forsker Guri Tyldum. - Vi kjenner til at det har vært mørketall, men det er skremmende å se tallene svart på hvitt. Dette viser tydelig at Skatteetaten har en betydelig utfordring ovenfor denne typen skatteytere, sier Direktør Tor Helge Langfelt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (NA24, 26.02.07) Les mer>>

 

Hver tredje polakk lures for lønn

- Polakker som jobber i byggebransjen har ekstremt lange dager, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg i et intervju med P4. (26.02.07) Les mer og hør radioopptaket her>>

 

Polakker utnyttet på jobb

Polske arbeidstakere i Oslo blir lurt og utnyttet i et stort, illegalt arbeidsmarked. Hver tredje polakk er blitt lurt for lønn. 14 prosent av arbeidstakerne oppgir at de har jobbet under falske kontrakter, ifølge en undersøkelse fra Fafo. (NRK Østlandssendingen/NTB, 26.02.07) Les mer>>

 

Sterk økning i bruk av polsk arbeidskraft i norske husholdninger

Fafo image/bildeKvinnene vasker norske hjem, mens mennene jobber på byggeplasser. Tre av fire polske vaskere jobber svart. Og så godt som alle er kvinner. Det viser en unik spørreundersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere i Norge som Fafo legger frem i dag. I høst intervjuet forskerne 510 polske arbeidere som jobber i Oslo-området. De ble spurt om familiesituasjon, arbeids- og lønnsvilkår, boforhold, fremtidsplaner og livet i Norge. - Nordmenn etterspør i liten grad hvitt arbeid til vasking av hus. Det forventes at polakkene jobber svart, sier Fafo-forskerne Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg (bildet). (Aftenposten, 26.02.07) Les mer>>


 

- Skjemavelde gir svart arbeid

Egil Mongstad, leder i Tømrer og byggfagforeningen i Oslo, er oppgitt over hvor vanskelig det er å hente inn utenlandsk arbeidskraft på en lovlig måte. Han forstår nå at små håndverksbedrifter kan ha grunn til å råkjøre gjennom regeljungelen. Endringene i norsk arbeidsliv som følge av EU-utvidelsen i 2004 har gått raskere enn de fleste hadde regnet med. Det er nærliggende å tro at regelverket knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft er blitt hengende etter den raske utviklingen. (Aftenposten, leder, 26.02.07) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
- Forstår at det blir jobbet svart (E24, 26.02.07)

 

Polakker medfører lavere lønnsvekst i bygg og anlegg

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lønnen steg i 2006. Men ikke alle grupper får være med på lønnsfesten. I hotell- og restaurantbransjen og bygg og anlegg er veksten lavere enn gjennomsnittet. I de bransjene drar arbeidsinnvandring ned. Billige polakker og svensker presser lønningene til ansatte på hoteller, i cafeer eller norske byggeplasser, forklarer SSB-sjefen Øystein Olsen. (E24, 26.02.07) Les mer>>

 

Polakkene fyller kirken

Lønn og ånd, hånd i hånd: Det katolske miljøet i Oslo blomstrer med arbeidsinnvandringen fra øst. Messer på polsk holdes nesten daglig, på søndager er det så fullt at folk må stå på utsiden. (Oslo Puls, 26.02.07)

Sp krever konsekvensutredning om tjenestedirektivet

- Det er uaktuelt for Senterpartiet å godkjenne tjenestedirektivet før vi ser hvilke konsekvenser dette vil ha for lovverk og avtaleverk. Dette vedtok sentralstyret i Senterpartiet i en uttalelse. (Senterparitet, 26.02.07) Les mer>>

 

 

Økt press mot tjenestedirektiv

Statsminister Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering opplever den ene smertefulle saken etter den andre. Og verre kan det bli. En uforløst og tikkende regjeringsbombe handler om den økende motstanden mot EUs tjenestedirektiv, skriver Gudbrandsdølen Dagningen på lederplass. (24.02.07) Les mer>>

 

Kystpartiet sier nei til tjenestedirektivet

Kystpartiets hovedstyre krever at regjeringen bruker reservasjonsretten for å hindre at EUs tjenestedirektiv blir til norsk lov. Kystpartiet har programfestet Nei til EU og EØS, skriver Roy Waage, leder av Kystpartiet i et innlegg i Vesterålen Online (23.02.07) Les mer>>

 

Direktivstrid i representantskapet?

LO går trolig inn for en grundigere utredning av de konsekvenser EUs tjenestedirektiv vil få for arbeidet mot sosial dumping i Norge. NTL-leder Turid Lilleheie ser det som en selvfølgelig forutsetning at dette kommer før en eventuell implementering i norsk lov. (LO-Aktuelt, 23.02.07) Les mer>>

 

Uenighet om lønna til ovnsmurerne

Skal murerne som bygger anodebakovnene regnes som bygningsarbeidere eller ikke? Fra 1. januar i år gjelder loven om allmenngjøring av bygningsoverenskomsten og dermed innlemmes også alle utenlandske bygningsarbeidere i den samme tariffen. Men hvem som skal regnes som bygningsarbeidere, står det strid om ved anodeanlegget i Mosjøen. I hovedsak gjelder dette polske arbeidere. Partene har hatt flere møter, men hittil har de ikke kommet til enighet om hvem som skal omfattes av overenskomsten for byggfagene. (Helgeland Arbeiderblad, 23.02.07) Les mer>>

 

Polske bygningsarbeidere omgår minstelønn

På byggeplassen Ørsta Torg jobber sju polske bygningsarbeidere. De er registrert som enkeltmannsforetak. Fellesforbundets Jan Auning mener dette er for å omgå lov om allmenngjøring som gir arbeiderne rett på minstelønn (LO-Aktuelt, 22.02.07). Les mer>>

 

- Forverret tjenestedirektiv

Fra fagbevegelsens synspunkt er EUs tjenestedirektiv blitt forverret fra 2004 til 2006, mener juristen Peter Ørebech. Innføring av tjenestedirektivet kan føre til en betydelig svekkelse av faglige rettigheter. Dette er en av konklusjonene i førsteamanuensis Peter Ørebechs ferske rapport om konsekvenser av EUs vedtatte tjenestedirektiv, skrevet på oppdrag fra Nei til EU og SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (Klassekampen, 22.02.07). Les mer>>

 

Ullent tjenestedirektiv skaper problemer

Einar Stueland fra LOs juridiske avdeling poengterte noe vesentlig da han orienterte om tjenestedirektivet. - Jeg ville tatt livet av dere om jeg skulle gått gjennom alle uklarhetene, sa Stueland (Magasinet Aktuell, 22.02.07). Les mer>>

 

10 kroner i timelønn

Arbeidstilsynet fikk sjokk da de slo til mot en byggeplass midt i Oslo. - Vi avdekket at en polsk maler tjente 10 kroner timen. Jeg trodde nesten ikke det var sant før jeg så det sto svart på hvitt i arbeidskontrakten hans, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet (NA24, 21.02.07). Les mer>>

 

EL & IT inngår avtale for polske elektrikere i Mosjøen

Før jul fikk ikke EL & IT Forbundet allmenngjøre elektrikeroverenskomsten i Nordland. Nå har de løst problemet med å inngå avtale direkte med det polske elektrikerfirmaet Elektormontaz som utfører arbeidene ved det nye aluminiumsverket i Mosjøen. Dermed får de 150 polske elektrikerne lønns- og arbeidsvilkår på nivå med den allmenngjorte byggfagsoverenskomsten (EL & IT Forbundet, 20.02.07). Les mer>>

 

Byggeplassene farligere for utlendinger

Når Arbeidstilsynet i Oslo får meldinger om ulykker, gjelder de stadig oftere arbeidere med ikke-vestlig eller østeuropeisk bakgrunn. De siste tre årene har denne andelen vokst fra 13 til 19 til 21 prosent. - Det er ingen tvil om at vi ser en trend her. I fjor var det også slik at to av de tre dødsulykkene i Oslo gjaldt personer av utenlandsk opprinnelse, opplyser tilsynsleder Erik Beck (Dagsavisen, 20.02.07).

 

Sju av ti bedrifter i byggebransjen ble stanset

Sju av ti bedrifter i byggebransjen ble stanset i storaksjonen Arbeidstilsynet gjennomførte nylig. Av i alt 137 tilsyn over hele landet ble det gjort vedtak om å stanse virksomheten i 93 tilfeller, melder Arbeidstilsynet. - Tallene fra tilsynene er svært høye, men ikke overraskende. Sikkerheten blant arbeidsinnvandrere i byggebransjen er altfor dårlig, sier prosjektleder for sosial dumping-prosjektet i Arbeidstilsynet, Stein Bjørndal (Dagens Næringsliv/NTB, 19.02.07). Les mer>>

 

Fellesforbundet kan leve med tjenestedirektivet

Fellesforbundets forbundsstyre sier ja til EUs tjenestedirektiv, men knytter klare betingelser til dette. Forbundet mener dessuten at Norge ikke bør forhaste seg i denne saken. Regjeringen må forsikre seg om at lover og tiltak mot sosial dumping kan opprettholdes etter en eventuell implementering av direktivet i norsk lovbok (Magasinet for fagorganiserte, 18.02.07). Les mer>>

 

100 millioner unna EØS-løsning

Det er nå bare 100 millioner kroner mellom partenes tilbud i forhandlingene om EØS-medlemskap for Romania og Bulgaria. Statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) sier at begge parter er opptatt av å avslutte forhandlingene så raskt som mulig. Hun avviser at forhandlingene går på overtid fordi Norge vegrer seg mot å være med på sosial og økonomisk utvikling i Romania og Bulgaria (Aftenposten, 17.02.07). Les mer>>

 

Unio: - Uavklart om tjenestedirektivet

- Regjeringen har ikke gjort jobben sin og utført grunnlagsarbeidet vi forventet før høringen om tjenestedirektivet. For Unio er det for tidlig å ta stilling til direktivets konsekvenser for norsk lov, sier Unio-leder Anders Folkestad. - Unio har tidligere reist en del spørsmål knyttet til de offentlige tjenestene, og her er det fremdeles mye uavklart, mener Folkestad (Unio, 16.02.07). Les mer>>

 

Storaksjon avdekker lovbrudd på byggeplasser

Arbeidstilsynet gjennomfører nå en storaksjon for å forsikre seg om at utenlandske arbeidere får lønn og betingelser etter norske minstekrav. Av 140 kontrollerte bedrifter har rundt 100 fått pålegg om å framskaffe mer dokumentasjon. Lønn ned mot 35 kroner timen har blitt avslørt den siste uka (NRK, 16.02.07). Les mer>>

 

Polakker jobbet uten papirer

De polske arbeiderne som jobbet på et hus i Kjerringvik manglet arbeidsavtaler, timelister, lønnsslipper og annet da Arbeidstilsynet kom på kontroll. Det viste seg etter hvert at to av arbeiderne mangler både oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Kontrollen var et ledd i Arbeidstilsynets landsomfattende aksjon "Arbeidsinnvandring i bygg og anlegg" (Sandefjords Blad, 16.02.07). Les mer>>

 

- Bulgaria ikke klare for EU

Om Bulgaria er klare for EU? I forhold til harmonisering av lover og regelverk fra EU, ja, men økonomisk, nei. Mentaliteten vår? Der er vi langt, lang unna. Vi har sterke historiske tradisjoner, også økonomisk, men har mye å ta igjen etter kommunisttiden, sier president Dr. Konstantin Trenchev i den bulgarske arbeidstakerorganisasjonen Podkrepa (LO-Aktuelt, 15.02.07). Les mer>>

Les også: Barn av en ny tid (LO-Aktuelt, 15.02.07)

 

EL & IT krever konsekvensanalyse av tjenestedirektivet

- Regjeringen må foreta en konsekvensanalyse for hva tjenestedirektivet betyr for Norge. I en slik gjennomgang er det viktig å se på kampen mot sosial dumping, samt å forsvare og å videreutvikle det nordiske velferdsmodellen. Det skriver EL & IT Forbundet i sitt høringssvar om EUs tjenestedirektiv (EL & IT Forbundet, 13.02.07). Les mer>>

Les høringssvaret

 

Styret i Fellesforbundet til Polen

Fellesforbundets forbundsstyre drar i dag til byen Gdansk i Polen for å se nærmere på problemene rundt sosial sosial dumping og den store arbeidsinnvandringen fra Polen. - Bakgrunnen for turen er at forbundet ønsker sterkere kontakt med polsk fagbevegelse og med arbeidskraftmyndighetene, sier Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen (Fellesforbundet, 13.02.07). Les mer>>

 

Tjenestedirektivet: - Lite tilfreds med behandlingsprosessen

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har avgitt høringssvar til LO vedrørende Tjenestedirektivet, og der fremgår det at NAF er lite tilfreds med den norske behandlingsprosessen i tilknytning til dette direktivet. Forbundet mener at det burde vært gjennomført en omfattende utredning av direktivets konsekvenser fra norske myndigheters side i forkant av høringsprosessen. (Fafo Østforum, 12.02.07)

 

Fransk varsku om tjenestedirektivet

Marie-France Boutroue i det franske fagforbundet CGT (Confédération Générale du Travail) maner den norske fagbevegelsen til årvåkenhet når EUs omstridte tjenestedirektiv skal innføres i Norge. - Selv om jeg mener den endelige versjonen av tjenestedirektivet er betraktelig bedre enn den opprinnelige, er det all grunn til å ha klart for seg alle de elementene som vil inngå i direktivet, sier Boutroue (Fagbladet/Fri fagbevegelse, 12.02.07). Les mer>>

 

Lever det gode liv i Norge

Med mer enn tre ganger høyere lønn enn i hjemlandet er Piotr Oklecinski (33) en av mange polakker som er fornøyde med jobben i Norge. - De tjener mye mer enn i Polen, og de føler at de norske arbeidsgiverne behandler dem bedre enn de polske, sier Paulina Trevena ved Senter for migrasjonsforskning i Warszawa. Hun får støtte av seniorinspektør Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet i Oslo. - Vårt hovedinntrykk er at polakkene som jobber i den organiserte delen av byggebransjen, har det bra (Dagsavisen, 10.02.07). Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 26. februar: Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey

Fafo image/bildeFafo har i løpet av høsten 2006 gjennomført en kartlegging av migrasjonserfaringer, arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Dette er den første undersøkelsen av sitt slag i Norge, og gir svar på sentrale spørsmål om situasjonen for arbeidsinnvandrere som har kommet etter EU-utvidelsen i 2004. Funn fra surveyen vil bli presentert av Joanna Napierala, forsker ved Centre for Migration Research (CMR), University of Warsaw og de to Fafo-forskerne Jon Friberg Horgen og Guri Tyldum (bildet). Seminaret er åpent for alle. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 21. februar. (Fafo Østforum, 09.02.07)

Program og påmeldingsinformasjon finner du her>>

 

Nesten halvparten fikk pålegg av Arbeidstilsynet

Nesten halvparten av bedriftene Arbeidstilsynet kontrollerte i Nord-Norge fikk pålegg om forbedringer av arbeidsmiljøet. Flest tilsyn (480) er gjennomført innen bygg/anlegg. Sikkerhet har vært hovedtema, og arbeidsinnvandring har vært tatt opp i en rekke tilsyn. 45 prosent av tilsynene har endt med pålegg (Harstad Tidende, 09.02.07). Les mer>>

 

Stakk fra kontrollørene

Bygningsarbeiderne kastet seg i bilene og forsvant da Arbeidstilsynet kom. Episoden utspant seg på en byggeplass i Horten. I følge Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet, region Sør-Norge var "rømlingene" både nordmenn og utlendinger. Gjevestad er regionleder for et arbeidsinnvandringsprosjekt. Kontrollene som hun og hennes kolleger utfører denne uka, skal blant annet avdekke om arbeidere fra andre land har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse og arbeidskontrakt. (Tønsbergs Blad, 09.02.07) Les mer>>

 

Leder: Bruk god tid

- Vi har for vår del aldri lagt skjul på at vi frykter at tjenestedirektivet kan få uheldige konsekvenser for arbeidstakerne. Selv om det endelige direktivet ble vesentlig bedre enn EU-kommisjonens ultraliberalistiske forslag, er det fortsatt uklart om konsekvensen av direktivet vil bli svekking av faglige rettigheter og sosial dumping. Det haster ikke å ta stilling til tjenestedirektivet. Konsekvensene bør utredes grundig, skriver Dagsavisen på lederplass (09.02.07).

 

Døra på gløtt hos de største forbundene

Mens flere av de nest største LO-forbundene rasler med vetovåpenet holder de to største - Fellesforbundet og Fagforbundet - døra på gløtt for å si ja til EUs tjenestedirektiv. Fagforbundet har vedtatt en intern høringsuttalelse til LO der man lister opp en rekke krav som må innfris for at forbundet skal akseptere at direktivet blir norsk lov. Også Fellesforbundet "kan leve med" direktivet dersom en rekke vilkår blir oppfylt (Fri fagbevegelse, 08.02.07). Les mer>>

 

Ny strid om tjenestedirektivet

Fafo image/bildeStatsråd Dag Terje Andersen vil ikke bekrefte om han vil innfri SVs krav om en grundig konsekvensanalyse av EUs omstridte tjenestedirektiv. Samtidig øker presset mot regjeringen, ikke minst fra LO-hold (Dagsavisen, 08.02.07). Les mer>>

 

 

 

 

 

Flere forbund går for veto i LO

Striden om EUs tjenestedirektiv skjerper seg i LO. EL og IT-forbundet, Postkom og NTL mener i en høringsrunde at LO bør holde døra åpen for å kreve veto mot EUs tjenestedirektiv. LOs vedtak på representantskapsmøtet 23. februar vil veie tungt når regjeringen skal beslutte om Norge skal godta det omstridte regelverket for fri flyt av tjenester eller ikke (Heis.no, 06.02.07). Les mer>>

 

Raid mot sosial dumping

Arbeidstilsynet gjennomførte mandag en rekke uanmeldte kontroller på arbeidsplasser i Trøndelag i en landsomfattende aksjon mot blant annet sosial dumping. Arbeidstilsynet er i ferd med å trappe opp kampen mot lavere lønninger og dårlige arbeidsforhold for utenlandske arbeidere i Norge (Fellesforbundet/Adresseavisen, 06.02.07). Les mer>>

 

- Velferd krever flere innvandrere

- Hvis ikke arbeidsinnvandringen øker, blir det i hvert fall dårligere konjunkturer, mener Venstres nestleder Olaf H. Thommessen. Venstres nestleder er overbevist om at Norge har alt å tjene på å bli mer velvillig stemt overfor folk som kommer hit for å få arbeid. Vi trenger simpelthen flere utlendinger for å opprettholde velferdsstaten (Bergens Tidende, 06.02.07). Les mer>>

 

Det går mot konsekvensutredning

Fafo image/bildeTransportleder Per Østvold (bildet) uttalte 12. januar at LOs representantskap nok ikke vil kreve at Norge skal reservere seg mot tjenestedirektivet. Dette framstår ikke som like sikkert i dag, men det mest sannsynlige er at møtet 27. februar krever en konsekvensutredning (LO-Aktuelt, 06.02.07). Les mer>>

 

 

 

 

 

Opprop om tjenestedirektivet

LO i Oslo krever en bred og demokratisk behandling av EUs forslag til tjenestedirektiv. Nå har de lagt ut et opprop på hjemmesida si som det er mulig å underskrive (Fri fagbevegelse, 06.02.07). Les mer>>

 

Romania kritiserer overgangsordninger

Den rumenske presidenten Traian Basescu er svært kritisk til at rumenere ikke slipper til på arbeidsmarkedet i andre EU-land. - Vi er oppbrakt over at Storbritannia ikke behandler arbeidere fra Romania og Bulgaria på samme måte som arbeidstakere fra de landene som ble EU-medlemmer i 2004, uttaler Basescu (EUobserver, 05.02.07). Les mer>>

 

Polske bud leverer på Romerike

Romerike MediaDistribusjon AeS importerer polakker for å få ut aviser og tidsskrifter til abonnentene. Dette gir et betydelig merarbeid, men administrerende direktør Ingar Tøien Merli ser ingen alternativer (Dagens Medier, 05.02.07). Les mer>>

 

SV krever sterke virkemidler mot sosial dumping

SV foreslår en rekke sterke virkemidler for å bekjempe utnyttelsen av utenlandsk arbeidskraft i Norge, såkalt sosial dumping. Partiet vil gjøre det lettere å kontrollere utleieselskaper ved å etablere autorisasjons- og sertifiseringsordninger. SV vil også revidere arbeidstakerbegrepet i lovgivningen slik at det omfatter underentreprenører og selvstendig næringsdrivende på arbeidsoppdrag (Kommunal Rapport/NTB, 05.02.07). Les mer>>

 

Kommentar: Tjenestedirektivet

- Om tre uker behandler LOs representantskap EUs omstridte tjenestedirektiv og kommer trolig til å endelig bestemme seg for om Norge bør reservere seg mot direktivet. Kravene om en grundig konsekvensanalyse av direktivet kommer nå fra så fra mange hold at det skal bli vanskelig for en svekket Gerd-Liv Valla å få viljen sin når LO behandler saken, skriver Eline Lønnå på kommentarplass i Klassekampen (05.02.07). Les mer>>

 

EU fryser videre EØS-samarbeid

EU-kommisjonen sa fredag nei til å innlemme nye EU-regler i EØS-avtalen og fryser all videreutvikling av EØS-samarbeidet. Årsaken er uenighet om hvor mye Norge skal betale for den siste EU-utvidelsen. EU mener Norge bør betale anslagsvis 500 millioner kroner for utvidelsen, noe den norske regjeringen mener er altfor mye (03.02.07). Les mer>>

 

Sosial dumping stopper lønnsvekst hos snekkere

Snekkere har stått stille i lønn fra oktober 2005 til samme måned året etter. Det skyldes blant annet innslag av utenlandsk arbeidskraft, heter det fra Statistisk sentralbyrå. Dette er et tegn på at innslaget av arbeidsinnvandrere drar ned lønnsveksten for enkelte håndverksgrupper. Snekkernes lønn økte med ubetydelige 0,1 prosent dette året, mens økningen i gjennomsnitt for heltidsansatte i hele bygge- og anleggsbransjen var på 4,1 prosent (LO-Aktuelt, 02.02.07). Les mer>>

 

Storaksjon mot ulovlig arbeid

Forsøk på å lønne østeuropeere under tariff blir stadig mer utspekulerte. Neste uke setter Arbeidstilsynet i gang en nasjonal storaksjon mot ulovlig arbeid i byggebransjen. - Til uka skal vi spesielt sjekke om utenlandske arbeidere er registrert ulovlig som selvstendig næringsdrivende. Mange arbeidsgivere gjør dette for å kunne betale arbeiderne mindre enn det som er tariff, sier seniorinspektør Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet i Oslo (Fri Fagbevegelse, 02.02.07). Les mer>>

 

Handel og kontor vil ha veto mot tjenestedirektivet

Med et stort flertall gikk forbundsstyret i Handel og Kontor onsdag inn for at LO bør gå inn for et veto mot EUs omstridte tjenestedirektiv. Dermed har det tredje største forbundet i LO lagt betydelig press på LO-ledelsen fram mot den endelige behandlingen av den vanskelige saken i LOs representantskap den 27. februar (Dagsavisen, 02.02.07). Les mer>>

 

Ny Fafo-rapport: Fra øst uten sikring?

Fafo image/bildeFafo inviterte til sluttkonferanse om prosjektet: EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser i bygg og anlegg. Hva slags konsekvenser får bedriftenes bruk av østeuropeisk arbeidskraft for helse, miljø og sikkerhet på norske bygge- og anleggsplasser? Hva gjør de norske bedriftene for å sikre arbeidstakerne? Dette er to hovedspørsmål i Fafos nye rapport "Fra øst uten sikring?". Disse spørsmålene dannet også utgangspunktet for innledninger og debatt på denne konferansen. Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring. (Fafo Østforum, 01.02.07)

Last ned foilsett fra presentasjonene
Les mer og last ned rapporten

 

 

Forbereder allmenngjøring på skips- og offshoreverft

Fellesforbundet vil inngå en avtale med Norsk Industri om lønns- og arbeidsvilkår som skal være minstenivå for ansatte hos underentreprenører og utleiebedrifter uten tariffavtale. Avtalen skal gjelde skips- og offshoreverftene. Parallelt med forhandlingene har Fellesforbundet begynt å samle inn dokumentasjon på sosial dumping på verftene for å være forberedt på en eventuell søknad om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 01.02.07). Les mer>>

 

- NHO svikter i arbeidet mot sosial dumping

Fafo image/bildeFellesforbundets arbeid for å forbedre arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår har gitt resultater. Men forbundet mener NHO har sviktet. - Dette er et tungt løp. Vi føler vi har regjeringen og stortingsflertallet med oss, men det har ikke vært mye drahjelp fra arbeidsgiverne. NHO har ikke vært noen drivkraft mot sosial dumping. Heller tvert imot, sier første nestleder Arve Bakke i Fellesforbundet (Klassekampen, 01.02.07). Les mer>>

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700