Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2007

 

Enklere arbeidsinnvandring fra nyttår

Fafo image/bildeFra årsskiftet vil det bli enklere regler for arbeidsinnvandrere – og for arbeidsgivere som skal rekruttere utenlandske arbeidstakere. Blant annet kan arbeidstakere fra 10 av de nyeste EØS-landene nå begynne å jobbe i Norge med en gang de har levert en søknad om oppholdstillatelse til politiet. - Et skritt i riktig retning, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO (NHO, 27.12.07). Les mer>>

 

 

 

 

Kloke hoder skuffet over Norge

Høyt utdannede arbeidsinnvandrere sliter i møtet med det norske samfunnet. Norge vil tape kampen om de beste hodene hvis ikke forholdene legges bedre til rette, viser ny rapport. Analysen utført av Oxford Research på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og NHO viser at positive forventninger fort blir snudd til skuffelser i møtet med norsk arbeidsliv og samfunn (Aftenposten, 28.12.07). Les mer>>
Last ned rapporten her


Ledere og kommentarer til dommene om Viking-Line og Laval

To dommer i EF-domstolen i desember har resultert i en rekke leder- og kommentarartikler. Her er noen av dem:

Styrker retten til etablering på tvers av landegrenser (Dagens Næringsliv, 20.12.07)
Når fri flyt har forrang (Nationen, 20.12.07)
Angriper tariffavtalene (Nationen, 21.12.07)
Dårlig år for EUs sosiale dimensjon (LO-aktuelt, 21.12.07)
Fagorganisering på nåde (Nationen, 22.12.07)

 

- Ikke fritt fram for tiltak mot sosial dumping

Det er ikke fritt fram for valg av tiltak for å bekjempe sosial dumping. En fersk avgjørelse i EF-domstolen er i så måte verd ettertanke. Tiltakene må være forholdsmessige, mener domstolen. I utgangspunktet må de ikke være slik at de virker hemmende for den frie bevegelse på tjenestemarkedet. Dersom imidlertid allmenne hensyn tilsier beskyttelse av utenlandske ansatte, kan effektive tiltak brukes selv om det kan gå ut over den ”frie flyten”. (Doffin, 20.12.07) Les mer>>

 

Rekordhøy befolkningstilvekst i 2007

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at 4 736 900 personar vil bo i Norge ved årsskiftet. Folketilveksten for 2007 blir då på 55 700 personar, eller 1,2 prosent. Dette er i absolutte tall den høyeste tilveksten som er registrert i Norge. En tredel av folketilveksten skyldes fødselsoverskudd, mens to tredeler skyldes innflyttingsoverskudd fra utlandet, og da særlig arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene Polen og Litauen. (SSB, 20.12.07) Les mer>>

 

Leder: Herskap og tjenere

- Import av sykepleiere fra Latvia og andre land er den enkleste måten å dempe problemene med arbeidskraftmangel. Den aller greieste metoden for arbeidsinnvandring er å importere kvalifiserte arbeidstakere uten familie i en høykonjunktur, og ekspedere de ut av landet når økonomien snur. Men det ville være godta en herskap og tjener-tankegang, skriver Bergens Tidende på lederplass (20.12.07) Les mer>>

 

Ny runde i Tariffnemnda på nyåret

I dag skulle Tariffnemnda hatt sitt andre møte for å behandle Fellesforbundet og LOs begjæring om allmenngjøring av sentrale deler av Verkstedoverenskomsten for landets skips- og verftsindustri. Men dagens møte er avlyst. Grunn: verftene og oppdragsgivere har bedt om utsatt tilsvarsfrist og fått innvilget den, sier nemndas leder Ellen Mo (Magasinett, 19.12.07) Les mer>>

Se også:
Norsk Industri: Vi har i første omgang fått utsatt svarfristen til 21. januar (Norsk Industri, 20.12.07)
Fellesforbundet: Oppgitt over utsettelse (Fellesforbundet, 20.12.07)

 

 

- Arbeidsinnvandring er et positivt tilskudd til det norske samfunnet

- Man bør fortsatt satse på arbeidskraftressurser i Norge og i EU/EØS-arbeidsmarkedet, men myndighetene bør signalisere at arbeidsinnvandrere er ønsket og velkomne i Norge. Dette mener en arbeidsgruppe bestående av representanter for Arbeiderpartiet og LO. Gruppen ble nedsatt som et ledd i regjeringens arbeid med den kommende stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. (LO, 17.12.07)

Se også: LO/Ap positive til arbeidsinnvandring (LO-Aktuelt, 20.12.07)

 

 

Norge må slåss om sykepleiere

Fafo image/bildeEldreomsorgen her i landet trenger 60.000 flere ansatte. - Det blir kamp om arbeidskraften i Europa, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård (bildet). Hun advarer mot å tro at det er en utømmelig kilde av folk som vil jobbe ved norske sykehjem. - Øst-Europa vil oppleve en enda større eldrebølge enn oss, så de trenger arbeidskraften selv. Vi ser i byggebransjen nå at lønningene i Polen stiger, fordi de har mangel på håndverkere selv, sier Ødegård. (Bergens Tidende, 19.12.07) Les mer>>

 

 

 

Enklere for arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere vil fra 1. januar 2008 få et enklere regelverk å forholde seg til. Forenklingene vil også gjøre det lettere for arbeidsgivere å rekruttere utenlandske arbeidstakere og i større grad dra nytte av den arbeidskraften som allerede er i landet. For EØS-borgere som er omfattet av overgangsreglene, vil endringene innebære at de kan begynne å jobbe med en gang de har levert en søknad om oppholdstillatelse til politiet. (IMDi inytt nr. 27, 19.12.07) Les mer>>


Laval-saken: Tilbakeslag for fagbevegelsen

Det svenske bygningsarbeiderforbundets blokade i Vaxholm var et hinder for friheten til å tilby tjenester i EUs indre marked, konstaterer EF-domstolen. Ifølge EF-domstolen aksjonerte de svenske bygningsarbeiderne på et så uklart grunnlag, at det latviske byggefirmaet Laval un Partneri Ltd ikke kunne få klarhet i sine forpliktelser med hensyn til minstelønn. Domstolen kan ikke akseptere de kollektive kampskritt som ble gjennomført, framgår det av dommen som falt i dag formiddag (Fri fagbevegelse, 18.12.07). Les mer>>

Les også:
Pressemelding fra EF-domstolen (dansk) (18.12.07)
Dommen (dansk) (18.12.07)

Les også nyhetssakene:
EU-dom mot antidumping-blokade (Ledernett, 20.12.07)
NHO: Ønsker EU-dom velkommen (NHO, 19.12.07)
Fritt frem for sosial dumping (E24, 19.12.07)
Svensk tap i EUs domstol (bygg.no, 18.12.07)
LO: Delvis tap for Svenske bygningsarbeidere i EF-domstolen (LO, 18.12.07)
EL & IT: - Skuffende tap i Vaxholm-saken (EL & IT, 18.12.07)
Välkommen EU-dom i Vaxholmsmålet (Svenskt Näringsliv, 18.12.07)
EG-domstolen underkänner Lex Britannia i Laval-målet (Lag & Avtal, 18.12.07)
Svensk fagbevegelse tapte mot latvisk firma (Nationen, 18.12.07)
Dette er Vaxholm-konflikten (Nationen, 18.12.07)

 

 

Anodefabrikken i Mosjøen er ferdig, men polakkene har lønn til gode

Mens utbyggingen pågikk greide både Fellesforbundet og EL & IT Forbundet å organisere flere hundre polske bygningsarbeidere, murere og elektrikere som var hentet til Mosjøen for å delta i ombyggingen av fabrikken. Forbundene fikk også gjennomslag for at polakkene skulle lønnes etter norske tariffer. Nå er fabrikken ferdig og polakkene reist hjem, men ennå har de ikke fått utbetalt alle pengene de har krav på, ifølge EL & IT Forbundets distriktssekretær Ulf Iversen. (Fri fagbevegelse, 18.12.07) Les mer>>

 


 

NTC anker polakk-saken i Sarpsborg

Det blir en ny runde i retten etter at Nordic Trading Company (NTC) har besluttet seg til å anke saken som de tapte i tingretten. Dermed blir det blir en ny runde i retten med nye advokater, skriver sa.no. (Fellesforbundet/Sarpsborg Arbeiderblad, 17.12.07) Les mer>>

Les også: Polakkene vant mot NTC (Sarpsborg Arbeiderblad, 16.11.07)

 


Svensk krangel om Viking Line-dom

Svenskt Näringsliv sier LO tar feil når de ikke ser på dommen i Viking Line-saken som et tilbakeslag for fagbevegelsen. (LO-Aktuelt, 17.12.07) Les mer>>

Se også:
Ungdom mot EU: - Svekker streikeretten (Nationen, 18.12.07)
Rettigheter skal respekteres (LO-Aktuelt, kommentar, 12.12.07)
LO: Viking Line-dom til å leve med (LO-Aktuelt, 11.12.07)
Svensk LO tolker dommen i Viking Line-saken positivt (LO-Aktuelt, 11.12.07)
Fackförbunden förlorar Viking Line-målet (Europanytt.se, 11.12.07)

 

Håndbok for tjenestedirektivet

EU har laget en håndbok i hvordan tjenestedirektivet skal implementeres i alle EU-land innen 2010. I Norge skal regjeringen utrede hvilke konsekvenser direktivet får for norske forhold. (EL & IT, 17.12.07) Les mer>>

Se også: Lenke til håndboken (dansk)
Les mer på EU-kommisjonens nettside>>

 

NHO: - Tillitsvalgets innsyn ulovlig

Fafo image/bildeNHO truer med å bringe norske tiltak mot sosial dumping inn for overvåkingsorganet ESA for brudd på EØS-avtalen. Det er ulovlig å gi tillitsvalgte innsyn i andre bedrifters lønns- og ansettelsesvilkår, mener NHO. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) får kritikk fra både LO og NHO for forslag til regler for å motvirke sosial dumping. Kritikken har vidt forskjellig innhold. (Klassekampen, 17.12.07) Les mer>>

 

Les også:
NHOs høringsuttalelse (AID, 05.12.07)
Oslo Bygningsarbeiderforening: - Regjeringen må velge side (Klassekampen, 17.12.07)

 

Schengen-området utvides denne uken

På fredag pakker grensevaktene mellem EU og de nye østeuropeiske EU-landene sammen og lar bommen stå helt åpen. Flere danske EU-politikere frykter at utvidelsen av Schengen-området vil bety flere illegale østarbeidere i Danmark. (Dansk LO Ugebrev 44/2007, 17.12.07) Les mer>>

 

- Kynisk import av østeuropeiske sykepleiere

- I Norge synes man å være fornøyd med å tilby fattige innvandrere jobb, arbeid vi er avhengig av at de tar, mens vi lukker øynene for de sosiale kostnadene arbeidsinnvandringen fører med seg. Vi er i ferd med å få en sosial underklasse som ikke er en del av den norske bevisstheten, sier sosiolog Lise Widding Isaksen til Universitetet i Bergens nettavis «På Høyden». Hun har intervjuet en gruppe latviske sykepleiere som jobber i Norge, og mener de ofte blir møtt med norsk hverdagsrasisme. (Dagbladet, 11.12.07) Les mer>>

Se også: Kynisk sykepleierimport (forskning.no, 16.12.07)

 

Kronikk: Bør Fafo utrede tjenestedirektivet?

- Regjeringen har endelig bestemt seg for å få utrede konsekvensene av å ta EUs tjenestedirektiv inn i norsk lov. Både SV og Senterpartiet har krevd utredninger fra uavhengige forskningsmiljøer. I det ligger det at jobben bør gis til forskere som ikke allerede har låst seg til en bestemt konklusjon - og at det er en fordel om konsekvensene for norsk arbeidsliv kan belyses fra ulike sider og fra ulike forskningsmiljøer, skriver Dag Seierstad (Nationen, 15.12.07) Les mer>>

 

Lærebok mot sosial dumping

Alle parter høster lærdom fra lønnskampen for polske arbeidere ved anodeprosjektet i Mosjøen. Erfaringene bør bli lærdom for andre i liknende situasjoner. Dette er konklusjonen etter at representanter for utbygger, LO, fagforeninger og Arbeidstilsynet møttes for å diskutere erfaringene etter at utbyggingen er ferdig. (Helgeland Arbeiderblad, 14.12.07) Les mer>>

 

Kommentar: Kan ikke polakkene bli norske?

- Bygningsbransjen hadde ikke klart seg uten dem. Ja, vi elsker polakker!, skriver Pernille Huseby i en kommentar. - "Polakker" har blitt en samlebetegnelse på arbeidskraft som kommer hit som sesongarbeidskraft fra et eller annet lavkostland i Europa. NHO presenterte nylig en prosjektrapport med tittelen «Fremtidens arbeidsliv». Innholdet er tankevekkende, og konklusjonen det samme. NHO ønsker seg en slags svingdørspolitikk: Arbeiderne som vi trenger her og nå, må reise hjem når vi ikke trenger dem lenger, skriver Huseby. (Nationen, 14.12.07) Les mer>>

Se også: NHO: Fordel med tidsavgrensning (Nationen, 17.12.07)


EL & IT: - Kampen mot sosial dumping må fortsette med uforminsket styrke

Sosial dumping var et av hovedtemaene da EL & IT Forbundets landsstyre var samlet 11. og 12. desember. Forbundet krever at tiltakene mot sosial dumping må skjerpes og at tillitsvalgtes rolle må styrkes. (EL & IT, 13.12.07) Les mer>>

 

- Pressen er Bygningsarbeiderforeningens beste allierte mot sosial dumping

På Fellesforbundets landsmøte for to måneder seiden snakker statsminister Jens Stoltenberg seg varm om å bekjempe sosial dumping. Leder for Grenland Bygningsarbeiderforening Arne Hagen utfordrer statsministeren: - Bli med på en kjøretur Grenland rundt, på under en time skal jeg vise deg 30 steder der det foregår sosial dumping. Stoltenberg takket nei, men LO-Aktuelt ble med Arne Hagen på tur. (LO-Aktuelt, 13.12.07) Les mer>>

 

Ny rapport: Frykter polakklønn svekker landbruket

Fafo image/bildeLavere lønn til utenlandske arbeidere i landbruket er egentlig riktig - men kan svekke landbrukets omdømme, sier bønder i ny studie. Sosiolog Mari Holm Ingelsrud ved NTNU har dybdeintervjuet sju gårdbrukere om sin bruk av arbeidsinnvandrere. Resultatet inngår i Norsk senter for bygdeforskning sitt pågående forskningsprosjektet om arbeidsinnvandring i landbruket. (Nationen, papirutgave, 13.12.07) Les mer og last ned rapporten på Bygdeforsknings nettside>>

 

 

 

 

Detaljhandelen går helt i taket

Fafo image/bildeNorske kremmere har solgt varer som aldri før i 2007. Særlig dagligvarebransjen har overrasket positivt i år. – Dagligvarebransjen nyter antakeligvis særlig godt av den sterke arbeidsinnvandringen, sier direktør Lars E Haartveit i HSH. (Ukeavisen Ledelse, 12.12.07) Les mer>>

 

EU-dom åpner for utflagging

EF-domstolen slo tirsdag fast at Viking Lines rett til å flagge ut, står over organisasjons- og streikeretten. Dommen slår fast at fagbevegelsens lovlige kampmidler ikke kan unntas fra EUs regler om fri flyt av investeringer - altså at et selskap kan etablere seg eller flytte hvor den vil. (Nationen, 12.12.07) Les mer>>

 

LO: Viking Line-dom til å leve med

I dag morges falt dommen i den såkalte Viking Line-saken, en svært viktig sak for europeisk fagbevegelse. EF-domstolen slår fast at bruk av kampmidler kan være lovlig, dersom formålet er å beskytte arbeiderne. – Positivt at streikeretten anerkjennes, sier LO-advokat Einar Stueland. (LO-Aktuelt, 11.12.07) Les mer>>

Se også:
Rettigheter skal respekteres (LO-Aktuelt, kommentar, 12.12.07)
Svensk LO tolker dommen i Viking Line-saken positivt (LO-Aktuelt, 11.12.07)
Fackförbunden förlorar Viking Line-målet (Europanytt.se, 11.12.07)

 

Sosial dumping: - Prinsipiell dom kan få konsekvenser

Fafo image/bildeRettssaken som Fellesforbundet vant over Østfold-firmaet Nordic Trading Company AS (NTC) kan komme til å få konsekvenser hvis selskapet ikke klarer å betale lønningene til 19 polakker. Det mener den nye lederen av Fellesforbundets Forhandlingsavdeling, Kjell Erik Bogen. (Fellesforbundet, 11.12.07) Les mer>>

 

 

 

 

Bråstopp for sosial dumping

Regjeringen mener offentlige arbeidsgivere har et ansvar for å motvirke sosial dumping. De vil derfor pålegge kommuner og helseforetak å kontrollere at leverandører betaler sine ansatte tarifflønn og overholder arbeidstidsbestemmelsene. KS, HSH og NHO har protestert mot forslaget, mens et rødgrønt flertall i næringskomiteen på Stortinget støttet i går regjeringens forslag. (Bygg.no, 11.12.07) Les mer>>

Se også: Strid om dumping-tiltak (Fri Fagbevegelse, 11.12.07)

 

NHO krever at arbeidsinnvandrere reiser ut igjen

Fafo image/bildeNæringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener midlertidig arbeidsinnvandring er å foretrekke framfor permanent innvandring, fordi vi i dag får innvandrere uten nok utdanning og kompetanse. - Det er ikke til å komme fra at vi først og fremst har fått lavkompetente innvandrere til Norge, sier Sigrun Vågeng (VG, 10.12.07). Les mer>>

Les mer og last ned rapporten hos NHO>>

LO: Bruk og kast av arbeidskraft (LO-Aktuelt, 10.12.07)

 

 

 

Stort sprik i Europas minstelønninger

De fleste land i EU er i ferd med å innføre ordninger med lovfestet minstelønn, men standardene varierer voldsomt fra land til land. Den høyeste satsen gir 17 ganger mer i timelønn enn den laveste, viser en oversikt. Det viser en oversikt fra Hans-Böckler-Stiftung i Tyskland som er gjengitt i den halvårlige arbeidsmarkedsrapporten fra bemanningsselskapet Proffice (Ledernett, 10.12.07). Les mer>>

 

Danmark: Østarbeidere setter fagbevegelsen sjakkmatt

Tusenvis av østeuropeiske håndverkere kjører fra byggeplads til byggeplads i Danmark i sin Fiat Polski. Forskere anslår, at 70.000 utenlandske arbeidere er utstasjonert i Danmark, 43.000 av dem alene i byggebransjen. Byggefagenes Samvirke kaller forholdene "totalt kaos". (Dansk LO Ugebrev 43/2007, 10.12.07) Les mer>>

 

 

Bygger for 63 kroner timen som enmannsbedrifter

Kyniske byggherrer utnytter smutthull i loven for å skaffe seg maksimal profitt, mener Fellesforbundet i Trondheim. På en byggeplass er samtlige litauere registrert som enmannsbedrifter og omfattes dermed ikke av allmenngjøringsforskriften. – Vi er selvstendig næringsdrivende, og tjener 63 kroner timen. Vi vet at vi skulle hatt mer i forhold til minstelønn, men krever vi det, kommer det heller noen andre for å ta over den jobben vi gjør, sier litauerne (Adresseavisen, 07.12.07). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet med aksjonsuker i Akershus og Østfold

Fafo image/bildeSeniorinspektør Arnfinn Østgaard og hans kolleger ved Arbeidstilsynet Østfold og Akershus har nettopp gjennomført enda en aksjon rettet mot bygg- og anleggsplasser i sitt område. 29 virksomheter ble kontrollert i den siste aksjonen. Arbeidstilsynets folk fant 90 arbeidstagere fra Polen, ti fra Litauen, fire fra Romania, 11 fra Estland og to fra Latvia. Forholdene har blitt bedre, men vi har fortsatt et altfor stort innslag av norske bedrifter som utnytter situasjonen, forteller Østgaard (Fredriksstad Blad, 07.12.07). Les mer>>

 

EUs bluecard møter motstand

EU-kommisjonens forslag om å utstyre arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU med arbeidstillatelse gjennom såkalte "bluecard" vekker motstand. Flere medlemsland mener at dette ikke er en sak for fellesskapet, men må avgjøres i hvert enkelt land. Arbeidsministeren i Tyskland henviser blant annet til at landet har 3,5 millioner arbeidsledige og at det er mulig å finne ledig arbeidskraft innenlands (EUobserver, 07.12.07). Les mer>>

 

 

Arbeidsinnvandring - Hva skal til for at politikken lykkes?

Fafo image/bilde- Arbeidsinnvandring er i for liten grad sett som en utfordring for den generelle integrasjonspolitikken. Min påstand er at det er på dette punktet det avgjøres om en aktiv politikk for arbeidsinnvandring vil lykkes eller ikke, skriver Jon Rogstad, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), i en artikkel i den nye UD-bokserien "Globale Norge - Hva nå?". (ISF, 05.12.07) Les mer>>

Les mer på UDs nettsider:

Om boken og Refleks-prosjektet

200 bidrag fra fagmiljøene til "Globale Norge – hva nå?” (UD, 05.12.07)

 

 

Allmenngjøring: - Verdiløs innsynsrett?

Like før sommerferien ble Loven om allmenngjøring endret. Som følge av det utarbeidet Arbeids- og inkluderingsdepartementet en forskrift som inneholder en rekke tiltak for å gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv. Forslaget til forskrift ble sendt på høring med høringsfrist 3. desember. - Sterke begrensninger på tillitsvalgtes innsynsrett, kombinert med taushetsplikt, gjør at den nesten er verdiløs. Forslaget bygger på manglende tillit til tillitsvalgte og organisasjonene, skriver LO i sin høringsuttalelse. (Magasinett, 05.12.07) Les mer>>

Se også: Høringsbrev (AID, 06.09.07)

 

Leder: Kamp om arbeidskraft

- Hadde ikkje Norge vore med i EØS-avtalen, kunne Norsk økonomi ha stagnert fordi kapasiteten var fullt utnytta, skriver Sunnmørsposten på lederplass. - I år har vi importert nærare 70.000 personar frå dei nye EU-landa. Om det finst fleire som vil kome, så vil Norge trenge dei. Det finst alt mange døme på at det no pågår ein kamp om den mest kvalifiserte arbeidskrafta. (Sunnmørsposten, leder, 05.12.07) Les mer>>

 

Næringspolitiske utvikling i Europa: Norge langt fra topplassering

Norge ligger i gruppe med Polen og Estland, i forhold til næringspolitiske utvikling i Europa, kan Det europeiske reformbarometeret 2007 fortelle. Norge skårer under gjennomsnittet i EU på tre av fire policy-områder: Arbeidsmarkedet, innovasjon og forskning, og ”klima for næringsliv” – business environment. Bare på offentlige finanser skårer Norge over gjennomsnittet. I forhold til innovasjon og forskning og ”klima for næringsliv” er det for sistnevnte særlig den mangelfulle implementeringen av EUs tjenestedirektiv som trekker ned. (Ukeavisen Ledelse, 04.12.07) Les mer>>

 

Flere er positive til innvandrere i jobb

Tre av fire mener innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Nettoinnvandringen i fjor var rekordhøy, nærmere 24.000 personer, hvorav mange var fra nye og gamle EU-land. Ifølge Svein Blom, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) er det nærliggende å tro at arbeidsinnvandring kan gi utslag i større skepsis mot innvandring, men det ser ikke ut til å være tilfellet i år. Behovet for arbeidskraft overvinner nordmenns skepsis til arbeidsinnvandring, tror Svein Blom. (Avisa Nordland/ANB, 04.12.07) Les mer>>

Se også: Holdninger til innvandrere og innvandring, 2007 (SSB, 03.12.07)

 

Annenhver russer som søker jobb i Norge har høyere utdanning

Russiske Zhanna Furunes hadde for god utdannelse til å få jobb i kommunen. -Det er vanskelig for høyt utdannede innvandrere å få jobb fordi arbeidsgivere er usikre på kvalifikasjonene deres og stiller for høye krav til norskkunnskapene, mener Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV (ANB, 04.12.07). Les mer>>

 

Latviske sykepleierne blir møtt med norsk hverdagsrasisme

Sosiolog Lise Widding Isaksen har intervjuet en gruppe latviske arbeidsinnvandrere som holder hjulene i sving på norske sykehus. – I Norge synes man å være fornøyd med å tilby fattige innvandrere jobb, arbeid vi er avhengig av at de tar, mens vi lukker øynene for de sosiale kostnadene arbeidsinnvandringen fører med seg. Vi er i ferd med å få en sosial underklasse som ikke er en del av den norske bevisstheten, sier Lise Widding Isaksen (På høyden, Nettavis for Universitetet i Bergen, 04.12.07). Les mer>>

 

Vellykket forskersamling om EU-EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

Fafo image/bildeMange av de sentrale samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene i Norge har de siste par årene engasjert seg i ulike typer problemstillinger knyttet til EU-utvidelsen. Fafo Østforum inviterte aktuelle forskere til et uformelt forskertreff 29. november. Presentasjon av forskere, aktuelle forskningsprosjekter og publikasjoner ga en nyttig oppdatering på hva som foregår i de norske og danske forskningsmiljøene når det gjelder forskning og utredning knyttet til det europeiske arbeidsmarkedet og arbeidsinnvandring mer generelt. Innledninger ved Klaus Pedersen og Jens Anrholtz Hansen, FAOS ved Universitetet i København, Johan Fredrik Rye, Bygdeforskning, Christoffer Berge, SSB, Marianne Røed, Institutt for samfunnsforskning, Terje Kili, Telemarksforskning og Guri Tyldum (bildet), Fafo. (Fafo Østforum, 03.12.07) Les mer og last ned presentasjonene>>

 

– Utlendinger tvinges til svart arbeid

- Fagforeningsløse, utenlandske arbeidstagere blir fortsatt utsatt for sosial dumping i omfattende grad, sier Rune Holmen i Fellesforbundet i Fredrikstad. Han konstaterer at det er utstrakt bruk av svart arbeidskraft blant de utenlandske arbeidsinnvandrerne. – Det tragiske er at de gjør ikke det valget selv, sier Holmen. (Fredriksstad Blad, 03.12.07) Les mer>>

 

Danmark: - Heller en polsk arbeider enn en dansk arbeidsløs

I Danmark er Per Christensen, forbundssekretær i 3F bekymret for de arbeidsledige ufaglærte. Han kritiserer regjering og arbeidsgivere for å foretrekke en enkel løsning på arbeidskraftmanglen: Import av utenlandsk arbeidskraft fremfor utdannelse av danske ledige. (Ugebrevet A4, Dansk LO, 03.12.07) Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700