Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2007

 

Varslingspris for arbeid mot sosial dumping

Varslingsprisen ”Stockmanns Hammer” går i år til to verkstedarbeidere i Haugesund: Helge Larsen og polske Ignacy Nieznaj. De to deler prisen for sitt samarbeid mot sosial dumping hos norskregistrerte polske Genfer Lloyd, skriver juryen. Det er Tømrer og Byggfagforeningen i Oslo som står bak varslings- og ytringsfrihetsprisen ”Stockmanns Hammer” (Magasinet for fagorganiserte, 30.08.07). Les mer>>

 

Fagbevegelsens Sevilla-manifest

Fafo image/bildeTidligere i år var over 1000 fagforenings-representanter fra hele Europa samlet i Sevilla på ETUC-kongressen. Her vedtok den europeiske fagbevegelsen et manifest som vil være styrende for retning og innsats de fire neste årene. Nå foreligger manifestet i norsk oversettelse, og her fokuseres det blant annet på kampen mot sosial dumping (Unio, 29.08.07). Les mer>>

 

Nye lønnssatser - forskriftene om allmenngjøring

Fafo image/bildeLønnssatsene i forskriftene om allmenngjøring av tariffsatser er revidert som følge av mellomoppgjøret 2007. Oversikt over de nye lønnssatsene for byggeplasser i Norge og for enkelte petroleumsanlegg på land finner du på på Petroleumstilsynets nettside (Petroleumstilsynet, 28.08.07)

 


ID-kort for bygningsarbeidere er klart

Fafo image/bildeDet offentlige ID-kortet som alle bygningsarbeidere må ha er nå klart. Det grønne kortet skal gi grønt lys til byggeplasser i Norge. Kortet lanseres 1. november, og i løpet av et halvt år regner statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med at det skal bli utstedt 360.000 kort. For å få ID-kortet må man være ansatt i et selskap som har papirene i orden (LO-Aktuelt, 28.08.07). Les mer>>

 

 

 

 

Dårlige lønns- og boforhold for landbruksarbeidere på Ringsaker

Fellesforbundet på Ringsaker har gjennomført en undersøkelse blant de utenlandske arbeiderne på 20 gårder på Ringsaker. Resultatet er nedslående. Mange får betalt langt under minstelønna, de får ikke feriepenger, og de har ikke arbeidskontrakter (Magasinet for fagorganiserte, 28.08.07). Les mer>>

 

LO krever allmenngjøring

Fafo image/bildeLO-sekretariatet vedtar i dag å kreve allmenngjøring av deler av verkstedoverenskomsten i skips- og verftsindustrien. I tillegg krever arbeidstakerorganisasjonen allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag. Kravene om allmenngjøring av de to overenskomstene blir sendt over til tariffnemnda i løpet av september, og blir behandlet i månedsskiftet september og oktober (Magasinet for fagorganiserte, 27.08.07). Les mer>>

 

 

Spår økt innvandring med FrPs supertrygd

Det vil bli langt mer attraktivt for utlendinger å søke jobb i Norge dersom FrP får gjennomslag for sin nye, store barnetrygd. Det er både forskere og bemanningsbransjen enige om. – Økte statlige trygder vil helt sikkert bidra til økt arbeidsinnvandring fra EØS-land, sier Marianne Røed, økonom og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Men FrPs innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen avviser problemstillingen. – Vi vil sørge for at det bli umulig med storstilt eksport av trygdeytelser, sier han. (VG, 27.08.07) Les mer>>

Se også:
Spinn vill barnetrygd (Østlands-posten, leder, 27.08.07)

 

FrP: Eventuell økning i hjemmeværende kan løses ved økt innvandring

FrP mener økt arbeidsinnvandring kan erstatte dem som velger å være hjemme framfor å jobbe. FrPs finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein erkjenner at svært mange vil tape på å jobbe med FrPs trygdeopplegg, men er ikke bekymret for mangel på arbeidskraft. - Jeg mener foreldrene skal ha full valgfrihet, og om noen av disse velger å gå hjemme, tror jeg ikke det blir noen krise. Vi har dessuten store muligheter for å importere arbeidskraft fra EØS-landene, sier Leirstein (Dagsavisen, 24.08.07). Les mer>>

Se også:
Taper på å jobbe med FrP-trygd (Lofot-Tidende/ANB, 25.08.07)

 

Trenger 20 000 flere på bygg

I følge Byggenæringens Landsforening trengs 20.000 flere ansatte i bransjen. Mer enn 30.000 av totalt nesten 200.000 sysselsatte i utførende ledd innen bygg og anlegg er fra utlandet, i hovedsak fra Polen. - Vi trenger utlendingene. Samtidig må vi ha tilstrekkelig norsk kapasitet til å kunne holde hjulene i gang uten dem, sier HR-direktør Gry Jødestøl i NCC Construction AS. (Magasinet for fagorganiserte, 22.08.07). Les mer>>

 

Grønt lys for svart vasking

Skattemyndighetene har ikke kapasitet til å etterforske svart vask i private hjem, skriver Dagens Næringsliv (papirutgaven 15.08.07). Artikkelen viser til Fafos undersøkelse om polakker i Oslo (rapporten er under utgivelse). Tre av fire polske kvinner i Oslo jobber med renhold, flertallet i private hjem. Kun én av fire betaler skatt. De fleste ønsker seg lovlig arbeid. Saken er gjengitt i Aftenposten 15.08.07: Svart vask sjekkes ikke (Fafo Østforum, 23.08.07)


Åpningsfest med bismak i Mosjøen

Bare en uke før statsministeren med brask og bram foretar den formelle åpningen av Elkem/Alcoas nye anodefabrikk i Mosjøen, har de polske murerne fortsatt en del penger til gode for jobben. Fabrikken er reist av arbeidsfolk fra Polen. Elektrikere, stålmontører og murere, som alle sammen har hatt langt under tarifflønn (Magasinet for fagorganiserte, 21.08.07). Les mer>>

 

AF Gruppen har åpnet rekrutteringskontor i Warsawa

AF Gruppen spår boligbrems, og setter nå heller pengene i satsninger rettet mot næringsbygg, prosjekter for oljebransjen - og i det svenske boligmarkedet. Samtidig sliter selskapet med tilgangen på fagfolk, og derfor åpnet AF i sommer et rekrutteringskontor i Polens hovedstad Warsawa. - Rimeligere kommunikasjon over landegrensene åpner nye muligheter. Om du pendler til Kirkenes eller Gdansk eller Warsawa, spiller ikke så stor rolle, sier konsernsjefen AF Gruppen, Pål Egil Rønn. (E24, 20.08.07) Les mer>>

 

Arbeidstilltatelser til borgere fra nye EØS-land

Fafo image/bildeForeløpige tall per 31.07.07 viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) så langt i år har utstedt 46 109 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Omlag halvparten er fornyelser. Polen topper listen, med 33 156 tillatelser. Deretter kommer Litauen (8 478). Slovakia er tredje største land (1 372) - så vidt foran Latvia (1 367). Statistikken viser også litt ekstra informasjon om Bulgaria (420) og Romania (797) samt en fordeling på næring. UDI sier det er en tendens til at varigheten av tillatelsene blir lengre sammenlignet med samme periode i 2006. (Fafo Østforum, 20.08.07) Les statistikken fra UDI her>>

 

Østarbeidere betaler lite skatt i Danmark

Gode muligheter for fradrag for kost og losji gjør at østeuropeiske arbeidstakere betaler svært lav skatt på arbeid i Danmark. Nye beregninger viser at en midlertidig ansatt polakk kan slippe med 12 prosent skatt. Danmark går glipp av mellom 300 og 400 millioner kroner i skatteinntekter (Dansk LOs ugebrev, 20.08.07). Les mer>>

 

- Trenger flere arbeidsinnvandrere

Den beste måten å stanse utflytting fra distriktene på er økt arbeidsinnvandring. Det mener førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, Erlend Bullvåg. - Den viktigste forklaringen til at vi kanskje ikke ser den samme veksten som andre steder i landet, tross i at vi har et næringsliv som gjør det veldig bra, er at vi har mindre arbeidsinnvandring. Det vil si at det kommer færre polske, litauiske og tyske arbeidstakere til Nordland for å arbeide enn ellers i landet, sier han (NRK Nordland, 18.08.07). Les mer>>

 

Per Skau ny koordinator for Fellesforbundets arbeid mot sosial dumping

Per Skau (45) overtar jobben etter Kjell Skjærvø og skal dermed videreføre Fellesforbundets arbeid mot sosial dumping og useriøse bedrifter. Skau kommer fra forbundets forhandlingsavdeling (Magasinet for fagorganiserte, 16.08.07). Les mer>>

 

Evaluering av ordningen med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen

Det er igangsatt en evaluering av ordningen med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen. Dette er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Arbeidet med evalueringen ble satt i gang i juni, og vil avsluttes i begynnelsen av september 2007. På bakgrunn av evalueringen skal det foretas en vurdering av hensiktsmessigheten av å utvide ordningen til andre bransjer (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 14.08.07). Les mer>>

 

Fellesforbundet krever allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten

Fellesforbundet ber nå LO kreve allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten (VO). Dette skjer etter at forhandlingene om en avtale med Norsk Industri ikke førte fram (Fellesforbundet, 13.08.07). Les mer>>

Se også:
Tariffnemnda neste (Magasinet for fagorganiserte, 13.08.07)

 

Plukket bær for 20 kr timen

En elendig bærsesong har gitt plukkerne i Lærdal et magert utbytte. Fem polske bærplukkere meldte seg inn i Fellesforbundet da de oppdaget at timelønna endte på 20 kroner timen. Jarle Kirketeig i Fellesforbundet forteller at de fem ikke er de eneste bærplukkerne til å melde seg inn i sommer, og han tror flere vil følge etter (Magasinnett.org, 10.08.07). Les mer >>

Se også:
Fellesforbundet mener avløserlagene svikter innvandrerne (Nationen, 13.08.07)

 

Nå vil Danmark ha arbeidsinnvandring

Statsminister Anders Fogh Rasmussen slo fredag fast at mangelen på arbeidskraft blant annet skal løses ved å hente flere utenlandske arbeidere til landet. Han foreslår som ett av flere tiltak å senke inntektsgrensen for automatisk arbeids- og oppholdstillatelse fra 450.000 kroner til 300.000 kroner (DN.no, 10.08.07). Les mer>>

 

Norge åpner for rumenere og bulgarere

Fafo image/bildeFørst nå kan rumenere og bulgarere komme til Norge på lik linje med polakker og latviere. 1. august i år ble EØS-avtalen utvidet til disse landene. I statsråd i dag blir de nye reglene formelt del av norsk lov, og det blir derfor lettere for rumenere og bulgarere å komme til Norge. Men de rammes av de samme overgangsreglene som andre nye EU-land. Det er ingen kø av arbeidssøkere fra de to nye EØS-landene så langt, men tallet på rumenere som jobbet som sesongarbeidere i Norge økte med nær 60 prosent første halvår, fra 232 i fjor til 368 i år. - Dette er en ny utvikling. Det at såpass mange polakker hadde jobbet som sesongarbeidere før Polen ble EU-medlem, kan ha gjort Norge kjent i Polen. Det kan jo også tenkes at rumenerne som jobber her som sesongarbeidere ønsker mer permanent jobb etter hvert, sier Fafo-forsker Line Eldring (bildet) (Aftenposten papirutgaven, 10.08.07).

Se også Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften i forbindelse med EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania (10.08.07)
Enklere for bulgarere og rumenere å reise inn og jobbe i Norge (pressemelding, 07.08.07)

 

KrF: – Kontantstøtte til Polen er en villet politikk

– Man må gjerne diskutere fjerning av kontantstøtten. Men man må ikke skyve de polske gjestearbeidere foran seg i kampen mot kontantstøtten, sier KrFs Bjørg Tørresdal, nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget. - Når polakkene betaler trygdeavgift til Norge er det klart de skal ha de velferdsgoder og rettigheter de har krav på. For det er vel ikke slik at Norge ønsker å legge begrensninger i forhold til velferdsordningene for arbeidsinnvandrere? Det vil bety sosial dumping, mener Tørresdal (Utdanning, 08.08.07). Les mer>>

 

Kommentar: Skattekrangel i EU

- Det foregår en ideologisk skattekamp i Europa. Skillet mellom gamle vest og nye øst er påfallende, og en rekke nye medlemsland satser på lave skatter for å tiltrekke seg utenlandske penger. Nå vil EU konkurransen til livs. Skattekommissær Lazlo Kovacs foreslo nylig å innføre en felles europeisk selskapsskatt innen 2010, men møter sterke protester fra øst. Trolig vil forslaget gå igjennom allikevel, skriver Heidi Taksdal Skjeseth i en kommentar i Dagsavisen (06.08.07). Les mer>>

 

Frp imot eksport av velferdsordninger

Frp er sterkt imot at barnetrygd og kontantstøtte som arbeidsinnvandrere har rett til, eksporteres. - Vi er stygt redde for at utgiftsposter som dette bare vil øke i takt med økt arbeidsinnvandring, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen. Høyre-leder Erna Solberg er også bekymret over utviklingen. - Vi må følge denne utviklingen nøye. Det kan ligge en utgiftsbombe her hvis alle som gjør krav på støtte eller trygd, får det, sier Solberg (Kommunal Rapport/NTB, 06.08.07). Les mer>>

 

Utleiefirmaer brukes til hvitvasking

Trusler, vold og personer fra kjente kriminelle miljøer styrer deler av markedet for utenlandsk arbeidskraft. Politiet mener at lovlige firmaer brukes til hvitvasking. – Vi er kjent med at det i flere av tilfellene som er avdekket av Arbeidstilsynet og politiet, finnes bakmenn som er kjent fra kriminelle miljøer, sier Frode Bjeglerud, politiinspektør ved Politidirektoratet (Dagsavisen, 05.08.07). Les mer>>

 

Milliarder strømmer til Polen

Fafo image/bildeDen totale pengestrømmen fra Norge til Polen har eksplodert de siste to årene. I år vil de 35.000 polakkene i Norge sende om lag to milliarder kroner hjem. Pengene fra Norge tilsvarer 36.000 årslønner i Polen, altså en drøy årslønn per polsk arbeider i Norge. - Store overføringer til Polen henger sammen med at man har sett en stor økning i antall polske arbeidere i Norge, og nå er det også mange som begynner å komme opp på norsk nivå lønnsmessig, sier Fafo-forsker Guri Tyldum (Bergens Tidende, 04.08.07). Les mer>>

 

 

 

Telemark Ap vil innføre tiltak mot sosial dumping

Telemark Arbeiderparti vil garantere for tiltak mot sosial dumping. Partiet vil ha full innsynsrett som byggherre og bedre sanksjonsmuligheter. Fylkesordfører kandidat for Arbeiderpartiet, Jørund A. Ruud, sier de vil starte arbeidet mot sosial dumping innenfor den offentlige sektoren (NRK Telemark, 03.08.07). Les mer>>

 

130 millioner i kontantstøtte til polske familier

2.300 polske mødre får hver tilsendt 55.000 kroner fra Norge i kontantstøtte og barnetrygd. Mange av barna og mødrene har aldri vært i Norge. Dessuten sendes kontantstøtten uten kontroll, innrømmer direktør i NAV, Hilde Olsen. Det holder å fylle ut en søknad for å få utbetalt støtte (Stavangeravisen/NRK, 03.08.07). Les mer>>

 

Sosial dumping en av LOs hovedsaker i valgkampen

Retten til heltid og kampen mot sosial dumping og privatisering er LOs tre hovedsaker under høstens valgkamp. LO ønsker utenlandske arbeidstakere velkommen til Norge, men sier klart nei til at disse skal utnyttes som billig arbeidskraft og deretter bli et B-lag i arbeidslivet. – Alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, sier fungerende informasjonssjef i LO Øivind T. Hansen (Magasinet Aktuell, 02.08.07). Les mer>>

 

Mange polakker jobber illegalt

Fafo image/bildeEtter to år i Norge jobber fremdeles hver femte polakk illegalt. - I løpet av de seks første månedene polske arbeidere oppholder seg i Norge, går andelen illegale noe ned. Men etter dette har botid lite å si for hvorvidt de jobber illegalt eller ikke, sier Fafo-forsker Guri Tyldum. Dette kommer frem i et tallmateriale som skal publiseres til høsten. Tyldum mener grunnen er at det er svært vanskelig å komme seg ut av illegale arbeidsforhold hvis man først er innenfor (Aftenposten papirutgaven, 02.08.07).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700