Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2007

Enklere for østeuropeiske arbeidere fra 1. mai

Nederland åpner grensen helt 1. mai for arbeidsinnvandring for de åtte landene fra Sentral- og Østeuropa som ble medlem i 2004. Spania, Portugal, Finland, Hellas og Italia fjernet restriksjonene i fjor. Tysklands koalisjonsregjering derimot kom i forrige uke til enighet om å forlenge restriksjonene på arbeidsinnvandring for den samme gruppe land frem til 2011. Det er ventet at Østerrike følger dette eksemplet, melder euobserver.com. (NHO Europanytt, 30.04.07) Les mer>>


Debatt: Skal private overta Arbeidstilsynet?

Fafo image/bilde- I Norge har det alltid vært det offentlige som utfører tilsyn og etterforskning. Årsaken er det viktige prinsippet at alle skal ha rettssikkerhet. Disse prinsippene ønsker regjeringen å fjerne i handlingsplanen mot sosial dumping. I sin prisverdige iver etter å beskytte utenlandske arbeidstakere mot ulovlige lønns- og arbeidsvilkår har regjeringen foreslått å legge tilsyns- og etterforskningskompetanse til private aktører, nærmere bestemt til private bedrifter som opptrer som oppdragsgivere og til deres tillitsvalgte, skriver NHO-direktør Sigrun Vågeng (bildet) i et debattinnlegg (Dagbladet, 30.04.07). Les mer>>

 

 

Debatt: Nasjonal minstelønn

- Det beste virkemiddel mot sosial dumping er å innføre en nasjonal minstelønn. Innføring av nasjonal minstelønn vil være effektivt og lett å forholde seg til. Alle arbeidsgivere vil da være forpliktet til å gi alle sine arbeidstakere en minimumslønn på et visst anstendighetsnivå, og det vil være ulovlig å ikke gjøre det, skriver Vibeke H. Madsen i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon i et debattinnlegg (Dagsavisen, 28.04.07). Les mer>>


Arbeidsinnvandrere får høyere lønninger

Større etterspørsel etter arbeidskraft i hjemlandene presser opp lønningene til arbeidsinnvandrerne på norske byggeplasser. – Når lønningene stiger i hjemlandene, må arbeiderne tilbys høyere lønn i Norge for at de skal få lyst til å flytte hit, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo (Dagsavisen, 27.04.07). Les mer>>

 

Polakker ryddet asbest uten vern

Arbeidstilsynet har slått alarm etter at de oppdaget at to polske arbeidere har deltatt i rivingen av asbestholdig materiale ved det gamle aldershjemmet som er under ombygging på Skatval. Arbeiderne jobbet helt uten vern mot asbeststøv (Adresseavisen, 26.04.07). Les mer>>

 

Fellesforbundet: - Lav lønn ødelegger landbruket

Bøndene begår kollektivt selvmord når de presser ned lønningene for utenlandske arbeidsinnvandrere. Lave lønninger hindrer rekruttering til næringen, mener Fellesforbundet (Dagsavisen, 26.04.07).

 

Hortens-firmaer betaler litauere 60 kr timen

I Horten blir arbeidstakere fra blant annet Litauen betalt langt under halvparten av tarifflønn innenfor byggebransjen. – Mange får ikke betalt mer enn 60 kroner timen, mens vi regner normal timelønn til rundt 130 kroner, sier tillitsvalgt Alv Ratikainen i Fellesforbundet (Gjengangeren, 26.04.07). Les mer>>


EU gjenopptar EØS-samarbeidet

EU-landene er nå enige om å gjenoppta EØS-samarbeidet for fullt. Deler ble lagt på is for å presse Norge til å betale mer til de nye EU-landene Romania og Bulgaria. (Aftenposten, 25.04.07) Les mer>>

 

Innlegg: - For mye folk på byggeplassene

- EU-utvidelsen i 2004 åpnet opp for ny arbeidskraft, og det skulle løse både kapasitets- og prisproblemene. Nå er det for mange folk på byggeplassene. Forretningskonseptet underentrepriser og innleie fra øst har blitt til flere kokker og mye søl. Produktiviteten er synkende og kvaliteten så som så. Kostnadene holdes i sjakk med økt press på lønningene og arbeidsmiljøet til håndverkerne, skriver syv tillitsvalgte i store entreprenørbedrifter i et innlegg på Byggaktuelt (25.04.07). Les mer>>

 

Bygget Sør Arena for 38 kr timen

Arbeidstilsynet mener et titall estiske og latviske bygningsarbeidere jobbet på Sør Arena i Kristiansand for halvparten av norsk minstelønn. - Kontrakter vi har skaffet oss tilgang til, viser at arbeiderne jobbet for rundt 60 kroner i timen. To-tre av de yngste var nede i 38 kroner i timen, sier seniorinspektør Alf Helgeland ved Arbeidstilsynet Sør-Norge (Fædrelandsvennen, 25.04.07). Les mer>>

 

Kommentar: Mangler landet folk?

- Norske bedrifter har aldri før rapportert om større mangel på arbeidskraft, og det er mangel på alt, overalt. Men storstilt arbeidsinnvandring er fornuftig bare dersom det bidrar til å gjøre landet bedre å bo i på lang sikt for de som bor her i dag, ikke som en nødventil for en feilslått stabiliseringspolitikk. Arbeidsinnvandring kan berike det norske samfunnet, men de økonomiske fordelene er nok ikke så store, skriver Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities, i en kommentar på NA24 (23.04.07). Les mer>>

 

Kraftig handelsvekst med nye EU-land

Norgeshandelsvekst med de sentral- og østeuropeiske landene øker kraftig. Veksten har gått fra 25,2 til 39,6 milliarder kroner på to år, etter EU-utvidelsen i 2004. Dette viser den store betydning frihandel og medlemskap i EUs indre marked betyr for både norsk næringsliv og næringslivet i disse landene. (NHO Europanytt, 24.04.07) Les mer>>

 

Bjørndalen vil ikke ha dumping i kommunene

Fafo image/bildeLeder i Felleforbundet Kjell Bjørndalen (bildet) vil ha kommunepolitikere som sier nei til sosial dumping. - Ingen skal utføre underbetalt arbeid for norske kommuner. Vi vil ha politikere som ikke aksepterer sosial dumping, var Kjell Bjørndalens budskap til Aps landsmøte foran høstens valg (Magasinet for fagorganiserte, 21.04.07). Les mer>>

 

 

 

Rumenere får norsk lønn - med trekk

Verftsarbeidere fra Aker Yards i Romania skal lønnes etter norske tariffavtaler når de jobber ved konsernets verft i Norge. Det sier en avtale som nylig er underskrevet med de tillitsvalgte i konsernet. Men 50 kroner timen skal trekkes til tiltak for alle ansatte i Romania (Magasinet for fagorganiserte, 19.04.07). Les mer>>

 

Utlendinger inntar industrien

Fafo image/bildeNesten halvparten av alle norske industribedrifter bruker nå utenlandsk arbeidskraft, og arbeidsinnvandringen kommer til øke, spår Fafo-forsker Åsmund Arup Seip (bildet). Flest arbeidsinnvandrere er det i maritime bedrifter. 71 prosent av disse sier de bruker utenlandsk arbeidskraft (Fri fagbevegelse, 19.04.07). Les mer>>

 

 

 

 

Utlendinger i norsk industri dobles

Antallet utlendinger som jobber i norsk industri vil dobles i løpet av året hvis industrien får tak i dem de trenger. Men konkurransen om arbeidskraften er hard. Det viser en undersøkelse forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført (NRK, 18.04.07). Les mer>>


Ny rapport: Industrien trenger utenlandsk arbeidskraft

Fafo image/bildeI en ny rapport, Jakten på kompetanse, ser Fafo-forsker Åsmund Arup Seip på bruken av utenlandsk arbeidskraft hos medlemsbedrifter i Norsk Industri, hvilke land og områder arbeidskraften kommer fra, og hvilken kompetanse bedriftene har behov for i framtiden. Seip presenterer tre modeller som viser alternative strategier i jakten på kompetanse, og drøfter hvordan myndigheter og aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til kompetanseutvikling i et globalt perspektiv. (Fafo Østforum, 19.04.07) Les mer og last ned rapporten>>

 

 

 


Kommentar: Sosialdemokratisk dumping

- Hvis arbeidsinnvandring skal lønne seg for Norge, må vi drive sosial dumping. Flere arbeidsinnvandrere gir ikke staten flere billige sykepleiere hvis ikke staten klarer å betale mindre enn markedslønnen for noen arbeidstakergrupper. Det vil neppe regjeringen, skriver Øystein Sjølie i en kommentar på E24 (16.04.07). Les mer>>

 

Regjeringens forslag til handlingsplan mot sosial dumping er ikke bra nok

De tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos bedriftens oppdragstakere er ikke mye verdt hvis de pålegges taushetsplikt overfor egen bedrift og eget fagforbund, mener LO. Dette kommer fram i en høringsuttalelse til handlingsplanen mot sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte, 16.04.07). Les mer>>

 

Nederland åpner grensene for østeruopeiske arbeidere

Nederland vil fra 1. mai i år åpne grensene for arbeidsinnvandring fra de åtte østeuropeiske landene som ble medlem i 2004. Med lav arbeidsløshet er det et stort behov for arbeidskraft i næringslivet. Så langt åpnes det ikke for Bulgaria eller Romania. Begrensingene som har eksistert til nå har skadet økonomien, mener den nederlandske arbeidsmarkedsministeren, Piet Hein Donner. (NHO Europanytt/Europa-Nytt, 16.04.07) Les mer>>

 

Utdanning ingen virkning for lønn

Polske arbeidere får ikke høyere lønn selv om de har fagutdanning. - Slik arbeidsmarkedet i dag er for ingeniørene, så opplever vi ikke at dette er et problem for oss. Vi følger imidlertid nøye med, sier Leif Eskedal, hovedstyremedlem i NITO (NITO, 16.04.07). Les mer>>

 

Regjeringen skjerper kamp mot sosial dumping

Fafo image/bildeRegjeringen skjerper kampen mot dårlige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere i Norge. Regler som sikrer tillitsvalgte innsyn i gjestearbeidernes lønns- og arbeidsvilkår kan komme alt i sommer. - Vi kommer til å legge fram forslag om det i løpet av våren, og håper at Stortinget kan behandle det før sommeren, eller i hvert fall i løpet av høsten, sier statsminister Jens Stoltenberg (NRK, 12.04.07). Les mer>>


Les også: Arbeidsgiverorganisasjonene avvist av regjeringen (Aftenposten, 11.04.07)

 

 

 

Estere underbetalt i Nordland

Arbeiderne i det estiske firmaet Greentec som er engasjert ved Støver Boligpark, får 77 kroner timen i lønn. Minstelønna for ufaglært arbeidskraft i Norge er 118 kroner timen, for fagarbeidere 132 kroner. Esterne har heller ikke fått betalt for kost og losji (Avisa Nordland, 12.04.07). Les mer>>

 

Seminar om arbeidsinnvandring

Utlendingsdirektoratet (UDI) inviterer arbeidsgivere, interesseorganisasjoner og andre berørte parter til et formiddagsseminar om arbeidsinnvandring. På programmet står bl.a. en kort presentasjon av resultatene fra en FoU-undersøkelse om effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper: - På hvilke måter mener arbeidsgiverne at UDI kan bli bedre? Seminaret arrangeres mandag 23. april kl 09.00-ca 13.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Påmeldingsfrist: 16. april. (Fafo Østforum, 12.04.07)

 

Brox: - Kan ikke tjene på arbeidsinnvandring

- Det er bare tull å si at Norge mangler arbeidskraft. Visse arbeidsgivere mangler folk som godtar dårligere vilkår enn det norske innfødte vil akseptere, sier professor Ottar Brox ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities er enig: - Den eneste måten vi som land kan tjene på arbeidsinnvandring, er hvis vi betaler dem lavere lønn enn de fortjener, mener han (E24, 10.04.07). Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700