Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2006

 

Nye tiltak mot sosial dumping

Med en lovendring mot sosial dumping kan Arbeidstilsynet fra 1. desember utferdige pålegg til bedrifter som gir lønninger i strid med loven for allmenngjøring av tariffavtaler. - Vi mener det haster med å få på plass mer effektive sanksjonsmidler. Vi ønsker å ta ondet ved roten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ukeavisen Ledelse, 31.10.06). Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 10. november: Uteproduksjon i nye EU-land

Fafo image/bilde"Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av andre arbeidslivsmodeller?" er tittelen på høstens andre Fafo Østforum seminar. Stadig flere, både norske og vesteuropeiske, bedrifter er på flyttefot fra vest til øst. Dette gir investeringer, nye arbeidsplasser og overføring av teknologi og kunnskap til de nye EU-landene. Men i hvilken grad tar bedriftene også med seg erfaringer og praksis når det gjelder partsrelasjoner og samarbeid mellom ansatte og ledelse? Har man de samme standardene ute som hjemme? Dette er problemstillingene Fafo-forsker Torunn Kvinge (bildet) og de andre innlederne vil belyse på seminaret. Seminaret varer fra kl 9-11 og er åpent for alle. (Fafo Østforum, 26.10.06)

Informasjon om program>>

 

- Tjenestedirektivet kan fortsatt bli bedre

Fellesforbundet mener at det fortsatt er rom for forbedringer i EUs utkast til tjenestedirektiv. Forbundet er spesielt opptatt av tiltak som kan hindre sosial dumping. Dessuten er Felleforbundet misfornøyd med at direktivet etter Kommisjonen og Rådets behandling er uklart på en del viktige punkter (Fellesforbundet, 26.10.06). Les mer>>

 

Bunadsproduksjon tvunget til Estland

Solhjell AS ble tvunget til Estland da de skulle etablere en ny fabrikk som skal lage damebunader. Årsaken er en nesten total mangel på arbeidskraft i Norge som kan brodere, i tillegg til at kostnadsnivået er lavere i Baltikum (Romsdals Budstikke, 26.10.06). Les mer>>


Åpner for storstilt arbeidsinnvandring

Norge trenger arbeidskraft – og ikke bare i byggenæringen. Regjeringen vil åpne for storstilt arbeidsinnvandring fra hele verden. – Vi må legge en nasjonal strategi for betydelig økt arbeidsinnvandring i framtiden, sier Bjarne Håkon Hanssen. Han vil lage en ordning der enkeltpersoner selv kan søke seg til Norge, gjennom en «grønt kort»-ordning som i USA eller en poengordning som i Canada. (Dagsavisen, 26.10.06) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
FrP avviser norsk greencard-ordning (FrP, 26.10.06)
Jubler for innvandringsforslag (Computerworld, 26.10.06)
- Flere arbeidsinnvandrere er en kortsiktig løsning (Magasinet for fagorganiserte, 26.10.06)


NHO frykter ikke lønnsgalopp

Sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets Hovedorganisasjon frykter ikke at lønnsveksten skal ta av. Men ingeniørene kan være unntaket, sier han. Etter EU-utvidelsen og Norge ble åpent for arbeidssøkende østeuropere, er arbeidsmarkedet fullstendig endret. Polakker og baltere bemanner byggeplassene og bremser lønnsveksten. – Hadde dette vært for fire år siden hadde det gått helt galt i byggebransjen. Det skjer ikke nå, sier Steig. (Bergens Tidende, 26.10.06) Les mer>>

 

Danske tillitsvalgte vil kontrollere østarbeidernes lønn

De tillitsvalgte må få rett til å kontrollere at arbeidsgiverne utbetaler den lønna som er avtalt. Det blir et av hovedkravene fra fagforbundet 3F i det kommende lønnsoppgjøret i den danske byggebransjen. Det er de mange avsløringene av juks og underbetaling av østeuropeiske bygningsarbeidere som er bakgrunnen for kravet (Fri fagbevegelse, 25.10.06). Les mer>>

 

Klart for vedtak om tjenestedirektivet

Europaparlamentets komite for indre marked-spørsmål godkjente i går kompromissforslaget fra Rådet om tjenestedirektivet. Dermed er det klart for plenumsbehandling av direktivet i midten av november. Saksordfører Evelyn Gebhardt fikk ikke gjennomslag for sine endringsforslag, men fikk løfte om at EU-kommisjonen vil følge opp hennes krav (Fafo østforum, 24.10.06).

Les pressemelding fra EU-parlamentet>>

Tjenestedirektivet et skritt nærmere godkjennelse (NHO, 24.10.06)

Council finds backing on services compromise (EurActiv, 24.10.06)

 

Storbritannia vil begrense innvandring fra nye medlemsland.

I januar trer Bulgaria og Romania inn i EU. Storbritannia har allerede planene klare for å begrense arbeidsinnvandringen fra de nye medlemslandene. De eneste næringene som får ta i bruk ufaglærte arbeidere er landbruket og matindustrien. Samtidig innser Reid at alle EU-borgere har rett og mulighet til å starte egne bedrifter i Storbritannia (ANB, 24.10.06). Les mer>>

 

Den store folkevandringen til Irland

Tidligere rømte ung, velutdannet arbeidskraft Irland fordi det ikke fantes en fremtid for dem der. I dag er øyriket selv blitt en magnet for gjestearbeidere fra Polen, Latvia, Litauen og andre EU-land. - Arbeidsinnvandrere fra tidligere østeuropeiske land utgjør i dag 10 prosent av den generelle arbeidstokken, forteller informasjonssekretær Macdara Doyle. Arbeidsinnvandringen er en stor utfordring for den irske regjeringen og fagbevegelsen (Magasinet Aktuell, 23.10.06). Les mer>>


Sverige positive til innvandring fra de nye medlemslandene

Sverige sier at de ikke kommer til å innføre restriksjoner på arbeidsinnvandring fra de to nye medlemmene, Bulgaria og Romania. De ventes å bli EU-medlemmer fra 1. januar. Sverige følger dermed samme linje som ved siste EU-utvidelse. Mye tyder dermed på at Sverige går motsatt retning enn Storbritannia og Irland. De foreløpige meldingene derifra er at de vil innføre restriksjoner. (NHO Europanytt/EUbusiness, 23.10.06) Les mer>>

 

Ny stor Vaxholmsak i EF-domstolen

En prinsipielt viktig arbeidsrettslig sak har havnet i EF-domstolen. Saken berører et polsk foretak innen byggebransjen som betalte sine ansatte polske vilkår i Tyskland. Idag hindrer tyske lover dette og spørsmålet som skal prøves er om dette strider mot EU-retten. Likhetene med den svenske Vaxholmsaken er tydlige, og de svenske partene følger saken med stor interesse (Europaportalen/Fafo Østforum, 20.10.06) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
Dumping i EU-domstolen (Klassekampen, 23.10.06)

 

Tømmer Polen for skipsbyggere

Polske skipsbyggere rømmer til Norge, og dermed blir norske skip i Polen forsinka. Blant annet ble et kystvaktfartøy levert to måneder for seint. Fra flere hold blir historien om mangel på fagfolk i Polen bekreftet. Polen leverer fagfolk vestover og nordover og henter selv inn arbeidere fra Ukraina, Romania og andre mer østlige land (Sunnmørsposten, 21.10.06). Les mer>>

 

Sover i støv og skitt

Syv av 16 byggeprosjekter ble stanset da Arbeidstilsynet aksjonerte i villastrøk på Oslos vestkant. På feltsenger og madrasser i en trekkfull stue full av skitt og bygningsstøv, bodde fire høyt utdannede polske bygningsarbeidere mens de jobbet. Det ble også avdekket flere tilfeller av uverdige arbeidsforhold og sosial dumping av lønninger. I tillegg jobbet mange under livsfarlige forhold (Aftenposten, 20.10.06). Les mer>>

 

Østenfor LO

Fafo image/bilde- Norge har få regler for hvor dårlig du kan betale en polakk. Og selv der lovene finnes, lar de seg sjelden håndheve, skriver Morgenbladet. Med en timelønn på 45 kroner og en femmer i overtid:– Vi føler oss rett og slett som slaver, sa en av litauerne som i forrige uke anmeldte arbeidsgiveren sin til politiet. Men Fafo-forsker Jon Erik Dølvik påpeker at det ikke finnes noen lov som forbyr den nevnte timelønnen. Han mener Norge må innføre en minstelønnsstandard som også vil gjelde for ansatte i utenlandske firmaer som jobber i Norge. LO på sin side jobber for flere allmenngjorte tariffavtaler. (Morgenbladet, 20.10.06) Les mer>>

 

 

- Østeuropeere – farlig arbeidskraft

Fafo image/bilde- Polske biler og polsk språk er nå en del av hverdagsbildet på mange arbeidsplasser i Norge. Men ofte svikter opplæringen og sikringen. Det kan føre til et farligere arbeidsliv og flere ulykker, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård i EU-spalten i Velferd 5-2006. (velferd.no/Fafo Østforum, 20.10.06) Les mer>>

 

 

 

 

Ulovlig heismontering

Heisen i et nytt leilighetsbygg i Drammen blir montert av ulovlig polsk arbeidskraft, mener heismontørenes fagforening. Det polske firmaet er ikke meldt inn i registeret over firmaer som har rett til å utføre arbeid på elektriske anlegg. Fagforeningen vil også undersøke om polakkene blir utsatt for sosial dumping (NRK Buskerud, 19.10.06). Les mer>>

Se også nyhetssakene:
Heismontørene demonstrerte (NRK Buskerud, 20.10.06)
Eltilsynet aksjonerte for sent (Drammens Tidende, 20.10.06)
For trygge heiser og mot sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 19.10.06)

 

Få kommuner gjør noe mot sosial dumping

Bare to av ti kommuner har politiske vedtak mot sosial dumping. Noen flere stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine byggekontrakter, men få sjekker at de blir fulgt opp i praksis. Det viser en spørreundersøkelse Kommunal Rapport har gjort i et tilfeldig utvalg kommuner i oktober.
(Kommunal Rapport, 18.10.06) Les mer>>

 

Dårlig sikring av utenlandske tømrere

Arbeidstilsynet stengte sju byggeplasser under en kontroll i Oppdal. De misliker forholdene utenlandske tømrere jobbet under. - Det var arbeid uten sikring i stor høyde, vi fant også folk som drev med motorsag uten sikring og folk som jobbet for 40 kroner timer, sier prosjektleder for arbeidsinnvandring i Arbeidstilsynet i Midt-Norge, Ingar Haarstad (NRK Trøndelag, 18.10.06). Les mer>>

 

Rike dansker mest positiv til å bruke underbetalt østeuropeisk arbeidskraft

Bare 1 av 100 dansker har brukt østeuropeisk arbeidskraft til vilkår som er vesentlig dårligere enn det danske. Bare 16 prosent kan tenke seg å gjøre det en gang i framtida. Men dette gjelder ikke de rikeste danskene. Blant de med inntekt over 700 000 danske kroner, svarer 1 av 4 at de kan tenke seg å bruke østeuropeere med dårligere vilkår enn det danske arbeidstakere får. Dette viser en undersøkelse som er utført av Analyse Danmark (LO Ugebrev, 16.10.06).

Lite bruk av underbetalt arbeidskraft fra øst

De rikeste er mest positive

 

Vellykkede bedrifter utnytter lønnsforskjellene i Europa

Ronny Antonsen så ingen annen utvei enn å flagge ut produksjonen av Nordkapp fritidsbåter til Polen. Dette har vært helt avgjørende for at Nordkapp Boats ligger an til en omsetning på rundt 35 millioner kroner i år. Og utflagging av produksjonen har gitt nye arbeidsplasser i Polen. I Augustow jobber rundt 100 ansatte med å støpe og montere Nordkapp-båter. - De vellykkede bedriftene utnytter lønnsforskjellene som er i Europa, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO (Dagens Næringsliv, 16.10.06). Les mer>>

 

Bra forhold for utlendinger i landbruket

Arbeidsforholdene for utlendinger som jobber i norsk landbruk er jevnt over gode. Det konkluderer seniorinspektør Håkon Willerud i Arbeidstilsynet med en måneds tid før tilsynets landsomfattende kontroll er avsluttet. - Det virker som landbruket ikke har det største problemet når det gjelder sosial dumping, mener Willerud (Nationen, 16.10.06). Les mer>>

 

Norsk lønn eller ut

Verkstedklubben ved Karmsund Maritime Service AS aksepterer ikke at norskregistrerte polske Genfer Lloyd dumper lønningene på bedriftens anlegg. Klubben har skrevet tvisteprotokoll og sendt saken til Fellesforbundet. - Enten følger Genfer Lloyd norske lønns- og arbeidsvilkår, eller så må de ut, sier klubbleder Helge Larsen (Magasinet for fagorganiserte, 13.10.06). Les mer>>

 

Tøff kamp om arbeidskraft de neste 10-15 årene

- I dag er det nesten 50 000 ledige jobber i Norge fordi vi mangler arbeidskraft. I årene som kommer trenger vi stor arbeidsinnvandring for å dekke behovene, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på YS-konferansen. Hanssen tror det blir tøff kamp om arbeidskraften internasjonalt de neste 10-15 årene (Parat, 13.10.06). Les mer>>

 

Konferanse: Globaliseringens konsekvenser for arbeidsmarkedene i Norden

Arbeidsmarkedsutvalget i Nordisk Ministerråd inviterer til nordisk konferanse om "Globaliseringens konsekvenser for arbeidsmarkedene i Norden". Konferansen finner sted tirsdag 14. november 2006 på Hotel Plaza i Oslo, og på programmet står blant annet innledninger av Statsråd Bjarne Håkon Hanssen, om sentrale forskningsprosjekter og framtidsscenarioer samt paneldebatt med deltakelse fra næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. (Nordisk Ministerråd/Fafo Østforum, 11.10.06) Les mer>

 

Polakkene gjør jobben

Fafo image/bilde- Når de polske og baltiske arbeiderne reiser hjem eller til andre land for å jobbe, blir det et stort hull i den norske arbeidsstokken, sa Fafo-forsker Jon Erik Dølvik til de nordiske arbeidsministrene som mandag var samlet for å diskutere nordiske utfordringer ved sosial dumping. Utgangspunktet for diskusjonen var Fafo-rapporten "Det nordiske arbeidsmarkedet to år etter EU-utvidelsen" som Dølvik har skrevet sammen med Line Eldring. (NA24, 11.10.06) Les mer>>

 

 

 

- Norge verst i Norden på sosial dumping

- Norge gir utenlandske arbeidere de dårligste arbeidsforholdene og den dårligste lønnen. Ingen av de andre nordiske landene har mer sosial dumping enn oss, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik til NRK. Dagens Næringsliv/NRK, 11.10.06) Les mer>>

 

Kommentar: - Tjenstesalami

- Analytikerne mente EU led av reform- og utvidelsestretthet etter innføringen av euro og utvidelse med ti nye medlemsland. Først sa folkeflertallene i Frankrike og Nederland nei til en ny grunnlov for Europaunionen, så kollapset den politiske støtten til Europa-kommisjonens forslag til å liberalisere tjenestemarkedene i Europa. Nå kommer signaler fra EUs maktsentra om at tiden i tenkeboksen går mot slutten, skriver Kjetil Wiedswang i en kommentar i Dagens Næringsliv. (11.10.06) Les mer>>

 

Litauiske gjestearbeidere gikk til politiet

Fem ungdommer fra Litauen har gått til politiet og fortalt om det de mener er elendige arbeidsvilkår. Ungdommene føler at arbeidsgiveren behandler dem som slaver. De får 45 kroner i timen, og kan jobbe fra få timer til 15 timer om dagen. De får 5 kroner for hver overtidstime, og ingen tillegg for helligdager. - Det er ikke ulovlig å betale utenlandske arbeidere 45 kroner i timen eller mindre, sier forsker Jon Erik Dølvik. Arbeids- og inkluderingsminister, Bjarne Håkon Hanssen, sier de jobber for å gjøre lovverket strengere. (NRK Trøndelag, 11.10.06) Les mer>>

 

Vil ha strengere lovverk mot sosial dumping

Fafo image/bildeArbeids- og Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mener vi trenger strengere lovverk i Norge for å bekjempe sosial dumping. Det uttalte han i dag på det nordiske arbeidsministermøtet. - Strengere lover, der politi og arbeidstilsyn har mulighet til å innføre sanksjoner mot firmaer, er aktuelt i Norge, mener Hanssen (P4, 10.10.06). Les mer>>

 

 

 

 

 

- Gi til fagbevegelsen

Neste år kommer Norge til å betale 5,5 milliarder kroner til de 13 fattigste EU-landene. Fagbevegelsen står langt bak i køen når midlene skal fordeles. Dette er alvorlig, fordi en styrking av fagbevegelsen er nødvendig for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller innenfor EØS, skriver Torgny Hasås i en kommentar (LO-Aktuelt, 10.10.06). Les mer>>

 

EU-utvidelsen hovedtema på nordisk arbeidsministermøte

Tirsdag 10. oktober holdes det årlige nordiske arbeidsministermøtet, og årets hovedtema for møtet er EUs utvidelse østover og konsekvenser for arbeidsmarkedet og problemstillinger knyttet til sosial dumping. Bakgrunnen for diskusjonen de nordiske statsrådene skal ha, er blant annet Fafo-rapporten "Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen. Mobilitet, virkninger og utfordringer", utarbeidet i samarbeid med en nordisk kontaktgruppe. (AID, 09.10.06) Les mer>>

 

Artikkel: - Globalisering og arbeidsmarkedet

Globaliseringens effekt på det norske arbeidsmarkedet er temaet for Johannes Sørebøs artikkel i "Rapport om arbeidsmarkedet nr. 3 2006". Sørebø belyser konsekvensene av import av varer fra Kina og Øst-Europa, og arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. (NAV, 09.10.06) Les mer>>

Artikkel Globalisering og arbeidsmarkedet (pdf)

 

Sikrer norsk gullalder

Polske Kate er blant de nesten 40.000 arbeidsinnvandrere fra de nye EØS-landene så langt i år. - Jeg har vært her siden mai, og arbeider så mye jeg kan, gjerne syv dager i uken, forteller Kate. Hun er typisk for de nye innvandrerne som fyller hull i det norske arbeidsmarkedet, spesielt i byggenæringen og enkelte tjenestenæringer (Bergens Tidende, 08.10.06). Les mer>>

 

En polakks historie

Norske myndigheter bør - trolig som det første landet i Europa - opprette egne informasjonssentre for arbeidsinnvandrere, skriver Aleksandra F. Eriksen i en kronikk i Dagbladet (08.10.06). Les mer>>

 

Regjeringen avhengig av polakker

Regjeringen er avhengige av polske arbeidere for å kunne innfri løftet om full barnehagedekning. - Nå står det ikke på penger. Det er arbeidskraften som er utfordringen. Vi er helt avhengige av arbeidskraft utenfra for å bygge nok barnehager, sier finansminister Kristin Halvorsen (Aftenposten/NTB, 07.10.06). Les mer>>

 

- For lite mot sosial dumping

Fafo image/bildeFellesforbundet og Kjell Bjørndalen er fornøyd med hovedlinjene til neste års statsbudsjett, men etterlyser større ressurser til Arbeids- og Petroleumstilsynet. Flere midler vil gjøre tilsynene bedre i stand i stand til å kontrollere at allmenngjøringsforskriften etterleves, mener Fellesforbundet, og påpeker at ferske tall viser at Arbeids- og Petroleumstilsynet kun rekker over 13 prosent av bedriftene som er omfattet av allmenngjøringen. Det svake tallet skyldes først og fremst mangel på ressurser. (Magasinett, 06.10.06) Les mer>>

 

Statsbudsjettet 2007: Økt innsats for å dekke behovet for arbeidskraft

Statsbudsjettet for 2007 ble lagt frem i dag, og i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fremgår det at regjeringen "Foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak som legger til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet." Om arbeidskraftsmobiliteten fra EØS-området skriver de at "Regjeringen vil i løpet av denne perioden foreta en ny vurdering av overgangsordningene, der det blant annet vil bli lagt vekt på utsiktene på arbeidsmarkedet, bedre sikkerhet for ordnede lønns- og arbeidsvilkår og endringer i overgangsordningene i andre land." (AID, 06.10.06) Les mer>>

 

48 byggefirmaer gikk konkurs i september

Antallet konkurser øker i alle de største byene, viser tall fra CreditInform. Verst er det i bygg- og anleggsbransjen, selv om det bygges nærmest overalt. – Grunnen kan være overetablering på grunn av økt arbeidsinnvandring, sier markedssjef Hanne Broen i CreditInform til det oppdragsbaserte byrådet Newswire. Det har administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforbund (BNL) ikke særlig tro på. - Det lukter litt spekulativt når det er så mange konkurser i et så godt marked, sier han. (Aftenposten, 06.10.06) Les mer>>

 

Balansekunstner

En latvier som spurte arbeidsgiveren hvorfor han fikk så lav lønn, fikk til svar at det var fordi han var latvier. Som i en pyramide leier entreprenørene oppdraget videre nedover til en annen entreprenør, og gjerne ut av landet. Dermed flyttes det etiske ansvaret til et diffust sted man slipper å forholde seg til, skriver Unn Conradi Andersen i en kommentarartikkel (Dagbladet, 03.10.06). Les mer>>

 

Møte om useriøse aktører i byggebransjen

Useriøse aktører i byggebransjen var tema for et møte arrangert av kommunalminister Åslaug Haga. På møtet informerte representanter for seks departementer om sitt arbeid mot sosial dumping og useriøse aktører i byggebransjen. Både Fellesforbundet og BNL fikk anledning til å legge fram sine erfaringer med sosial dumping og useriøse aktører i bransjen (Fellesforbundet, 03.10.06). Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Bygger nettverk mot byggesnusk (Romerikes Blad, 03.10.06)
Dette jobbes det med i departementene (Romerikes Blad, 03.10.06)

 

Lengre arbeidsuke i Øst-Europa

På det jevne jobber europeeren 38,6 timer i uka. Med EU-utvidelsen i 2004 steg imidlertid gjennomsnittet betraktelig. For årlig jobber den jevne arbeidstaker i de nye EU-landene 100 timer mer enn i de gamle EU-landene. Flest timer jobbe ungarske og latviske arbeidstakere (LO-Aktuelt, 03.10.06). Les mer>>

 

Nytt håp for polsk fagbevegelse

Fagbevegelsen i Polen har opplevd en gigantisk nedtur siden kommunismens fall i 1989. Medlemmene er forsvunnet og fagforbundene har brukt mer tid på å krige med hverandre og føre partipolitikk enn på å forsvare arbeidstakernes interesser. Men utviklingen ser ut til å snu (Dansk LOs Ugebrev, 02.10.06). Les mer>>


Språkkaos truer sikkerheten

Arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere forstår ikke hverandre. Mathygiene, pasienters helse og sikkerheten på byggeplasser står i fare på grunn av språkproblemer (Halden Dagblad/ANB, 01.10.06). Les mer>>

 

- Vi tapper andre land for deres arbeidskraft

Østeuropeere løser det skrikende arbeidskraftbehovet i Drammens-distriktet, skriver Drammens Tidende. - Polen og Litauen har minst like stort behov for denne arbeidskraften, men det er pengene som rår. (Drammens Tidende, lederen, 01.10.06) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700