Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2006

 

Utstasjoneringsdirektivet til vurdering

Det blir nå stilt spørsmål ved utstasjoneringsdirektivet. Direktivet som er grunnlaget for den norske allmenngjøringsloven er nå under diskusjon i EU-parlamentet. Sist torsdag var direktivet til diskusjon i en gruppe bestående av europarlamentarikere og spesialister. (LO, Brusselkontoret, 31.01.06) Les mer>>

 

Dansker for videre overgangsordninger

12 av 15 medlemsland må ta stilling til om de ønsker å videreføre overgangsordningene for arbeidstakere fra åtte av de ti nye medlemslandene. Videreføring av overgangsreglene må skje før 30. april. Kommisjonen arbeider nå med en rapport om erfaringene med overgangsordningene. - Jeg mener vi trenger tre år til, men så er det nok, sier Ole Christensen, dansk EU-parlamentariker. (LO, Brusselkontoret, 31.01.06) Les mer>>

 

Venstre vil fjerne overgangsreglene

Sentralstyret i partiet Venstre mener tida er inne for å fjerne overgangsreglene for arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. - Siden arbeidsinnvandring fra aust har vist seg å ikke true norske arbeidsplasser eller velferdsordninger, blir overgangsreglene en ren rangering av borgerne i EØS-samarbeidet, skriver Venstre i en pressemelding. (Venstre, 31.01.06) Les mer>>

 

Økt EU-motstand i svensk fagbevegelse

- Arbeiderbevegelsen i de europeiske landene blir stadig mer EU-kritisk. Motstanden mot EU i svensk fagbevegelse er økende, særlig på grunn av tjenestedirektivet og Vaxholm-saken, sier den svenske EU-parlamentarikeren Jonas Sjöstedt fra Vänsterpartiet. Enkelte deler av svensk LO har til og med truet med å arbeide for utmelding av EU. (Klassekampen, 30.01.06) Les mer>>

 

Estiske tømrere føler seg lurt

Esteren Meelis Vainoja fikk utbetalt 46.101 kroner for 4 måneders arbeid som tømrer ved Sirdal Handlaft AS i 2004. Ifølge arbeidskontrakten skulle han ha fått mer enn dobbelt så mye i grunnlønn. Dessuten har han ikke fått betaling for 250 timer overtid. Vainoja føler seg lurt og har engasjert Fellesforbundet for å løse konflikten. (Stavanger Aftenblad, 30.01.06) Les mer>>

 

- Prosessen med tjenestedirektivet går i riktig retning

- I Soria-Moria-erklæringen slår vi fast at regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til ”sosial dumping”, sa statssekretær Karin Yrvin i Nærings- og handelsdepartementet på en tale i Kristiansand Arbeiderparti i dag. Yrvin er tilfreds med Europaparlamentets komitéinnstilling om at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal reguleres av tjenestedirektivet. - Nå ser det ut til at prosessen med tjenestedirektivet går i riktig retning for forhold til verdigrunnlaget i Soria-Moria-erklæringen, mener Yrvin. (Nærings- og handelsedepartementet, 28.01.06) Les statssekretærens tale her>>

 

Rapport: Migrasjon til og fra Polen

Ny rapport fra Senter for migrasjonsforskning ved Universitetet i Warsawa: "Recent Trends in International Migration. The 2005 SOPEMI Report for Poland". Rapporten er utarbeidet for OECD, og baserer seg på nyinnsamlede data om migrasjon til og fra Polen. (Fafo Østforum, 27.01.06)

Last ned rapporten her (pdf)

Mer informasjon om polsk migrasjonsforskning finner du her:

Centre of migration research at the Faculty of Economy, Warsaw University

 

Oppdragene i kø i Agder, men knapphet på arbeidskraft

Agders næringsliv går så det griner, og oppdragene står i kø for formann Roald Fjærbu og hans arbeidslag som bygger nye leiligheter. Knapphet på arbeidskraft er en stor utfordring. Fjærbu, formann i Lindal Hus AS, forteller at de i likhet med mange andre bedrifter har løst dette ved å ansette 12 polske bygningsarbeidere. - Behovet for import av arbeidskraft vil trolig bare øke, sier Sparebank 1 SR-Banks næringslivssjef på Agder, Sjur Eftevaag. (Agderposten, 27.01.06) Les mer>>

 

Evaluering av allmenngjøringsordningen

Allmenngjøringsordningen er til evaluring, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har laget en egen nettside med link til relevante dokumenter, deriblant Høringsnotatet fra ASD og høringssvar fra blant annet LO, NHO og Stein Evju (Fafo Østforum, 25.01.06)

AIDs side om Evaluering av allmenngjøringsordningen

Se også:
AIDs side om Tariffnemda, og nemdas vedtak og tolkninger

 

Irer negative til arbeidsinnvandring

Irland har den raskest voksende økonomien i EU og trenger enormt med arbeidskraft. Likevel er flertallet av irene svært negative til arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Bare 17 prosent synes fri flyt av arbeidskraft innen EU er greit. Irland var ett av de få landene som ved EU-utvidelsen i 2004 ikke innførte overgangsregler for arbeidsinnvandring. (Helgeland Arbeiderblad, 23.01.06) Les mer>>

 

Aker-ansatte i Europa støtter demonstrasjon

Det Europeiske Samarbeidsutvalget (EWC) i Aker ASA har gått ut med en støtteerklæring til den europeiske fagbevegelsens demonstrasjon mot tjenestedirektivet. EWC har gått til det uvanlige skritt å vedta en slik resolusjon fordi de mener direktivet vil ha svært stor betydning for arbeidstakere i hele Europa. Samarbeidsutvalget representerer ansatte i åtte europeiske land. (Fri Fagbevegelse, 23.01.06) Les mer>>

 

Norge gir flest arbeidstillatelser

Norge ga i fjor 19.000 nye arbeidstillatelser til utlendinger. Dette var langt flere enn i Sverige og Danmark. - De norske overgangsreglene ser ikke ut til å ha hatt noen dempende effekt på arbeidsinnvandringen, sier avdelingsdirektør Knut Erik Sjøholt i UDI. (Stavanger Aftenblad, 21.01.06) Les mer>>

 

Til Polen for å drøfte underbetaling

En fagforeningsdelegasjon fra Bergen skal møte fagforeningen Solidaritet i Gdansk for å drøfte problemet med underbetaling av polske arbeidere i Norge. - Vi vil gjerne vite mer om polsk lov på dette området. Dessuten vil vi forsøke å få i stand et samarbeid om å avdekke fiktive postkasseadresser, sier Roger Pilskog, leder i LO i Bergen og omland. (Bergens Tidende, 20.06.01) Les mer>>

 

- Fylkesarbeidssjefen er naiv

- Fylkesarbeidssjefen aner ikke hva han snakker om når han sier at sosial dumping har et marginalt omfang her i Hordaland. Han er i beste fall naiv, uttaler Kjell Sørensen, leder i Fellesforbundet avdeling 5 (Jern og Metall) i Bergen. Fylkesarbeidssjefen uttalte seg på bakgrunn av en spørreundersøkelse der kun 13 prosent av bedriftsledere oppga at utlendinger ble lønnet dårligere enn nordmenn. (Bergens Tidende, 20.01.06) Les mer>>

 

Peab utelukker østeuropeiske entreprenører

- Vi kan ikke garantere at tariffert minstelønn har blitt utbetalt til hver enkelt medarbeider, og Peab kan ikke leve med at det skal hefte tvil ved noe så viktig som lønnsvilkår for ansatte hos våre underentreprenører. Derfor vil Peab AS inntil videre ikke inngå nye avtaler med underentreprenører fra de nye østeuropeiske EØS-land, sier administrerende direktør Petter Elvestad i Entreprenørselskapet Peab AS. (Byggeindustrien, 20.01.06) Les mer>>

 

Flagger ut kundestøtte til Baltikum

Netcom har satt ut deler av kundestøtten sin til et firma med baser i Estland og Latvia. Fra Baltikum betjener nordmenn og norsktalende baltere norske kunder som ringer inn. Flyselskapet Norwegian og andre norske selskaper følger snart etter. (Stavanger Aftenblad, 19.01.06) Les mer>>

 

LO-organiserte til Strasbourg for å demonstrere

NOPEF stiller sammen med 15000 fagorganiserte fra 79 forskjellige europeiske landsorganisasjoner i en markering mot forslaget til nytt Tjenestedirektiv. Demonstrasjonen vil foregå i Strasbourg 14. februar når EU parlamentet skal vedta det nye Tjenestedirektivet. (NOPEF, 18.01.06) Les mer>>

 

Støre tror Østerrike kan løse strid om tjenestedirektiv

Det omstridte forslaget til tjenestedirektiv i EU- og EØS-området vekker uro i Norge, men utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror EUs østerrikske formannskap kan få til et brukbart kompromiss. Støre hadde i går møte med Østerrikes utenriksminister Ursula Plassnik. (Stavanger Aftenblad, 17.01.06) Les mer>>

 

Økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa

Arbeidsinnvandringen til Norge økte med 33 prosent fra 2004 til 2005, viser nye tall fra UDI. - Økningen kan helt klart knyttes til EU-utvidelsen i midten av 2004, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby. Det ble totalt gitt 37 212 arbeidstillatelser i 2005, hvorav over 90 prosent gikk til søkere fra de nye EU-landene. (TV2 Nettavisen, 17.01.06) Les mer>>
Se også:
Pressemelding fra UDI

 

LO vil ha tøffere tiltak

LO er bekymret for at byggeboomen i for stor grad baseres på innleie av billige østeuropeiske håndverkere. Nestleder Roar Flåthen krever at regjeringen setter i verk tøffere tiltak. Viktigst er en mer effektiv lov om allmenngjøring, med lavere beviskrav for sosial dumping, økt innsyn i arbeidsavtaler for tillitsvalgte og strengere kontroll. (Dagsavisen, 17.01.06) Les mer>>

 

Dansk LO med ny hjemmeside om EU-utvidelsen

Dansk LO åpnet fredag hjemmesiden www.eu-udvidelse.lo.dk. – Vi har med den nye hjemmesiden utviklet et verktøy, som skal øke kjenskapen til de gjeldende regler og være et godt redskap for de i LO-fagbevegelsen som har oppgaven med å utarbeide overenskomster for ansatte fra de nye EU-landene, sier formann i dansk LO Hans Jensen. (Dansk LO, 13.01.06) Les mer>>

Den nye nettsiden, EU-Utvidelsen, finner du her>>

 

Østeuropeere tar byggeboomen

Norge opplever en historisk byggeboom, men likevel har antallet arbeidsledige håndverkere her i landet økt. Entreprenørene leier heller inn billig østeuropeisk arbeidskraft. Konsekvensene kan bli alvorlige hvis aktiviteten i byggebransjen faller tilbake til sitt tidligere nivå. (Dagsavisen, 16.01.06) Les mer>>

 

Advarer regjeringen mot veto

Fosen Mekaniske Verksted advarer regjeringen mot å reservere seg mot det nye tjenestedirektivet. - Reserverer regjeringen seg mot direktivet må vi betale norsk tarifflønn til de som jobber for våre underleverandører. Dette ødelegger konkurranseevnen til de fleste norske verft og vil føre til færre arbeidsplasser i verftsindustrien, uttaler personalsjef Reidar Gullesen ved Fosen Mekaniske Verksted. NITO reagerer sterkt på at verkstedet kalkulerer inn sosial dumping i sine anbud. (NITO, 16.01.06) Les mer>>

 

Demonstrasjon samler 15.000

Den Europeiske faglige sammenslutningen (EFS) regner med å samle 15.000 fagforeningsmedlemmer til demonstrasjon i Strasbourg mot tjenestedirektivet den 14. februar. Også et 50-talls norske LO-medlemmer skal delta i demonstrasjonen. (LOnytt, 12.01.06) Les mer>>

 

Kommunene følger ikke opp

Både KS og den nye regjeringen har kommet med anbefalinger om å kreve ordnede lønns- og arbeidsvilkår når offentlige oppdrag settes ut på anbud. Likevel nøler kommunene med å følge opp. Bare et fåtall kommuner har fattet vedtak om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbudsprosesser. (LO-Aktuelt, 12.01.06) Les mer>>

 

- Politikerne skyld i useriøs byggebransje

Politikere som ikke lytter til advarsler har hovedskylden for useriøse forhold i byggebransjen. Det mener NHO i Telemark, EBA og Grenland Bygningsarbeiderforening. - Offentlig kontroll er illusorisk. Politikerne har ikke vært villige til å gi et regelverk som kunne ha gitt rensligere forhold, sier Folke Axelson, direktør i EBA Telemark, Vestfold og Buskerud. (Varden, 12.01.06) Les mer>>

 

EL & IT Forbundets høringssvar til evaluering av allmenngjøringsordningen

Generell adgang til å bruke boikott, mildere dokumentasjonskrav, strengere opplysningsplikt og utvidede fullmakter til tilsynene for å kunne ilegge tvangsmulkt. Dette er noen av tiltakene EL & IT Forbundet foreslår i sitt høringssvar. (El & It Forbundet, 11.01.06) Les mer>>

Les hele uttalelsen fra El & It Forbundet (pdf)

 

Unio skeptisk til tjenestedirektivet

14. februar planlegger europeisk fagbevegelse en storstilt demonstrasjon mot tjenestedirektivet. Også hovedorganisasjonen Unio er skeptisk til direktivet. - Det er urovekkende at det er så usikkert hva som vil skje i forhold til utdanning, uttaler Unio-leder Anders Folkestad. (Unio, 11.01.06) Les mer>>

 

- Trenger tjenestedirektivet

- Norge har mye å vinne på økt handel med tjenester. Et veto mot tjenestedirektivet betyr veto mot nye arbeidsplasser, skriver Vibeke H. Madsen, administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon i et debattinnlegg. (Dagsavisen, 08.01.06) Les mer>>

Les tidligere innlegg om tjenestedirektivet:

- Tjenestedirektivet vil få omfattende konsekvenser (Dagsavisen, 22.12.05)
Vetodiskusjon på feil grunnlag (Dagsavisen, 14.12.05)

 

Allmenngjøringsloven: Tror på rødgrønn støtte

I Folkets Hus setter man nå sin lit til at den nye regjeringen også vil sørge for en mer ”LO-vennlig” revisjon av loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Ifølge 1. nestleder Roar Flåthen har man allerede fått positive signaler. (LO-Nytt, 06.01.06) Les mer>>

Se også:

Departementets samleside om evaluering av allmenngjøringsloven (AID)

 

Sosial dumping?

Det har vekket reaksjoner blant fiskerne at et dansk firma tilbyr billige øst-europeiske fiskere til norske fiskebåtredere. - Når de tilbyr billigere arbeidskraft enn det norske fiskere må ha for å overleve i Norge, kaller vi det sosial dumping, sier Johnny Hansen i Sjømannsforbundet. (NRK, 06.01.06) Les mer>>

 

Polakkene på UiS: Jobber ennå for 60 kr

De polske arbeiderne som driver med himlingsarbeid på Universitetet i Stavanger (UiS), jobber fortsatt for 60 kroner timen. - Ingen får lenger jobbe for oss uten godkjente arbeidsavtaler, sa styrelederen i et av firmaene som har hyret inn polske arbeidere, til Stavanger Aftenblad tidligere denne uken. Det stemte altså ikke. (Stavanger Aftenblad, 06.01.06) Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Entreprenørfirmaet Kruse Smith skjerper rutinene (Stavanger Aftenblad, 04.01.06)

Bygger ut universitetet for 60 kroner timen (Stavanger Aftenblad, 21.12.05)

 

Unio krever endringer i allmenngjøringsloven

- Kontraktører må omfattes av et allmenngjøringsvedtak, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio. - I dag kan selvstendige og enkeltmannsforetak arbeide side om side med ordinært ansatte, et allmenngjøringsvedtak omfatter bare de ansatte selv om det bare er formaliteter som skiller den ansatte og kontraktøren, sier Orskaug (Unio, 05.01.06). Les mer>>

 

Dumping av østeuropeiske fiskere

Firmaet Oceanwide hevder at det er mangel på fiskere i Norden og tilbyr derfor fiskere fra Øst-Europa til "gunstige priser" på det nordiske markedet. - Sosial dumping, sier Norsk Sjømannsforbund og Norges Fiskarlag. (Fiskeribladet, 05.01.06)

Les sakene:
Mangler norske fiskere - tilbyr østeuropeere
- Dette er dumping

 

Lovløse tilstander på byggeplassene

Grenland Bygningsarbeiderforening klager på lovløse tilstander på byggeplassene i Grenland. LO-foreningen krever at Arbeidstilsynet undersøker arbeidstidsordninger, lønnsforhold, ansettelseskontrakter og inn- og utleie av arbeidskraft på flere store byggeplasser i området. - Vi merker trykket etter EU-utvidelsen med blant annet østeuropeiske og baltiske arbeidstakere som er ansatt i hjemlandet, sier seniorinspektør Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet. (Varden, 05.01.06) Les mer>>

 

Entreprenørfirmaet Kruse Smith skjerper rutinene

Det var telemarks-firmaet Breivik Entreprenør som hyret inn polakkene som jobbet for 60 kroner timen på Universitetet i Stavanger (UiS). Nå skjerper total- entreprenør Kruse Smith rutinene (Stavanger Aftenblad, 04.01.06). Les mer>>

Se også nyhetssaken:

Bygger ut universitetet for 60 kroner timen (Stavanger Aftenblad, 21.12.05)

 

Fri flyt av tjenester og faglige kampmidler

En engelsk domstol har sendt viktige spørsmål i den såkalte Vikinglinje-saken over til EF-domstolen. Ifølge EU & arbetsrätt er det tvilsomt om reglene om fri bevegelse av tjenester skal ha noen betydning i en faglig strid om å få opprettet tariffavtaler (Fafo Østforum, 04.01.06).
Les artikkelen fra EU & arbätsrett her>>

 

Trøndersk næringsliv interessert i arbeidskraft fra nye EU-land

NHOs halvårlige økonomibarometer viser at 2006 blir et svært godt år for trøndersk næringsliv I fjor forventet bedriftene i Trøndelag en sysselsettingsnedgang, men den nye undersøkelsen viser en markert vekst i behovet for arbeidskraft. – Interessen for å ansette folk fra nye EU-land er også økende, sier Jon Uthus, fagsjef i NHO Trøndelag. (Trønder-Avisa, 03.01.06) Les mer>>

 

Skriker etter arbeidskraft

Deler av trøndersk næringsliv skriker etter arbeidskraft. Import av kompetente folk fra de nye EU-landene må bli en del av løsningen. 24 prosent av bedriftene i Trøndelag svarer at de overveier å benytte arbeidstagere fra de nye EU-landene i 2006. For to år siden var det bare seks prosent som uttalte det samme. (Adresseavisen, 03.01.06) Les mer>>

 

Norsk Industri

Deltaker i Fafo Østforum, Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), har slått seg sammen med Prosessindustriens Landsforening (PIL). 1. januar 2006 ble Norsk Industri etablert, og drivkraften er de 2000 medlemsbedriftenes interesser. Den nye organisasjonen vil bli den største innen NHO-fellesskapet med over 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. (Fafo Østforum, 02.01.05) Les mer om den nye organisasjonen her>>

 

Arbeidstilsynet starter urokampanje mot sosial dumping

- Arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere skal være et satsingsområde for Arbeidstilsynet i 2006, sier Ingrid Finboe Svendsen, den nye direktøren i Direktoratet for Arbeidstilsynet. - Vi skal kjøre urokampanjer på byggeplasser der vi får tips om at det er uverdige eller ulovlige arbeidsforhold for arbeiderne. Målet er å avdekke problemene som særlig rammer østeuropeiske bygningsarbeidere, (Adresseavisen, 02.01.06) Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700