Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2006

 

Fellesforbundet vil gjøre hovedentreprenør ansvarlig

Hovedentreprenør må gjøres ansvarlig for at underleverandører faktisk følger gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. Det mener Fellesforbundet, som savner en slik bestemmelse i den ferske tiltakspakken fra regjeringen mot sosial dumping i arbeidslivet (ANB, 30.12.06). Les mer>>

 

- Jeg skjønner ikke hvorfor polakkene har en slik slavementalitet

Grezegorz Pancek sto opp mot arbeidsgiveren og avslørte elendige forhold i byggebransjen. Selv skjønner han ikke hvorfor ikke flere sier ifra. - Jeg kjenner mange som har jobbet under skandaløse forhold, både for polske og norske arbeidsgivere her i Norge, men nesten ingen tør å gå til Arbeidstilsynet, sier Pancek. Dagbladet har nominert Pancek til Årets navn 2006 (Dagbladet, 23.12.06). Les mer>>

 

Nytt nummer av EU & arbetsrätt

I det nye nummeret av EU & arbetsrätt er det saker om utstasjoneringsdirektivet og tjenestedirektivet. Blant annet stiller EF-domstolen spørsmål om hvorfor EU-kommisjonen har endret syn på hvordan utstasjoneringsdirektivet skal tolkes, et spørsmål som særlig gjelder Sverige (EU & arbetsrätt, 4-2006, 22.12.06). Les mer>>

 

Tiltak mot sosial dumping på høring

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender i dag på høring forslag til en ny tiltakspakke for å motvirke sosial dumping. Forslagene handler om å skape ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet for arbeidskraft, og sterkere kontroll og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår ved hjelp av utvidet oppdragsgiveransvar og innsynsrett, i de bransjer der tariffavtaler er allmenngjort (Fellesforbundet, 22.12.06). Les mer>>

Les høringsbrevet:

Handlingsplanen mot sosial dumping - tiltak for å sikre ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet og for å effektivisere allmenngjøringsordningen (AID, 22.12.06)

 

Ungarn begrenser arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria

Ungarn er det første av de nye EU-landene som innfører restriksjoner på arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria. Ungarn har vedtatt å ta i bruk overgangsordninger til tross for at landet var sterkt kritisk til at mange gamle EU-land begrenset arbeidsinnvandringen østfra etter utvidelsen i 2004 (EUobserver, 21.12.06). Les mer>>

 

EØS-utvidelsen blir forsinket

Utvidelsen av EØS til å omfatte Romania og Bulgaria vil etter all sannsynlighet ikke skje samtidig med EU-utvidelsen 1. januar 2007. - Det synes ikke som vi får finalisert EØS-forhandlingene før nyttår, sier avdelingsdirektør Siri Sletner i EØS/EFTA-seksjonen i UD. Det betyr at arbeidstakere fra Romania og Bulgaria vil bli behandlet som vanlige tredjelandsborgere inntil det oppnås enighet i forhandlingene. Norges handel med Romania og Bulgaria vil inntil en avtale er på plass reguleres av Norges frihandelsavtale med EF fra 1973 (Fafo Østforum, 20.12.06).

 

- Nye EU-land, nye muligheter

Høyre og Venstre fremmet forslag i Stortinget om at overgangsreglene for EU-8 burde oppheves og at det ikke skulle innføres tilsvarende ordninger for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania, men flertallet stemte for fortsatte overgangsregler. - Sverige og Finland åpner for fri arbeidsinnvandring også fra Bulgaria og Romania. Det er et paradoks at vi i en situasjon med mangel på arbeidskraft velger å videreføre regler som gjør vår konkurranse om arbeidskraften vanskeligere, mener Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Martin Engeset (Høyre, 20.12.06). Les mer>>

 

Tilbyr egen språkskole for polske arbeidere

– Vi kunne ikke hatt den størrelsen på firmaet vi har i dag uten polakkene, sier Erling Fuglesang, i byggeselskapet Fuglesang og Olesen. Det ligger langsiktig tenkning bak at de tilbyr egen språkskole, mn Fuglesang understreker også at problemer med å rekruttere kvalifiserte folk til byggebransjen tvang bedriften til å tenke annerledes og nytt. (Trønder-Avisa, 20.12.06) Les mer>>

 

Debatt: - Unyansert om tenestedirektivet

- To skråsikre debattinnlegg om tenestedirektivet har nyleg stått på trykk i Dagbladet. Begge partar prøver å bruke fagrørsla som sanningsvitne, skriver Unio-leder Anders Folkestad i et debattinnlegg i Dagbladet. (19.12.06) Les mer>>

 

Nordmenn mer skeptiske til innvandring

En av fire mener det har blitt verre å bo i Norge på grunn av innvandring. - Arbeidsinnvandring er en av årsakene, mener NOVA-forsker Ada I. Engebrigtsen. - Det siste året har det vært svært mye fokus på arbeidsinnvandring fra Øst-Europa og sosial dumping, noe som mest sannsynlig har hatt innflytelse på holdningene i samfunnet, sier Engebrigtsen (Aftenposten, 19.12.06). Les mer>>

 

Tettere samarbeid om et bedre arbeidsliv i Østersjø-regionen

De sosialdemokratiske parti- og LO-lederne fra Norden og Østersjølandene møttes i Oslo i dag. Statsminister Jens Stoltenberg inviterte til møtet som leder for Samarbeidskomiteen for det faglig- politiske samarbeidet mellom de sosialdemokratiske partiene og LO i de nordiske landene (SAMAK). Parti- og LO-lederne ble i møtet enige om et felles mål for å utvikle arbeidsmarkedet i Østersjøområdet. Utgangspunktet for debatten var rapporten “The Baltic Sea Region: A region with decent and modern jobs”. (SAMAK, pressemelding, 18.12.06) Les mer>>

Last ned rapporten
Last ned sammendrag

 

Nytt Fafo Østforum-notat: Rekruttering av polske sykepleiere til Norge

Fafo image/bildeEtter utvidelsen av EU 1. mai 2004 er det blitt lettere for borgere fra de nye medlemslandene å få arbeidstillatelse i andre EØS-land, og det har vært en kraftig økning i migrasjonen vestover, både av faglært og ukvalifisert arbeidskraft. Så langt har det imidlertid kommet få faglærte helsearbeidere til Norge. Notatet er forfattet av NOVA-forsker Micheline van Riemsdijk (Fafo Østforum, 14.12.06) Fafo image/bilde Les mer og last ned

 

 

 

 

Debatt: Virkelighetsfjern EØS-motstand

- Nei-bevegelsens primære mål ikke er å legge ned veto mot tjenestedirektivet, men å få Norge til å si opp EØS-avtalen. Nei til EU sitt hovedmål er altså å si opp en våre internasjonale bærebjelker med stor betydning for norsk nærings- og samfunnsliv, skriver Ap-politikerne Anette Trettebergstuen og
Vidar Bjørnstad i et debattinnlegg i Dagbladet (17.12.06). Les mer>>

Les også:
Debatt: - Skremsler atter en gang (Dagbladet, 13.12.06)
Debatt: - Nei til EUs kamp mot tjenestedirektivet er et skalkeskjul (Dagbladet, 11.12.06 )

 

Kronikk: Tjenestedirektivet - hva nå?

- Regjeringen legger opp til en grundig behandling av tjenestedirektivet. Faren er at den «grundige behandlingen» kan ende som et uoversiktlig kaos av spissfindigheter om paragrafer og tolkninger av paragrafer. Det er derfor nødvendig å holde fast ved noen grunnleggende forhold: tjenestedirektivet øker konkurransen i arbeidslivet, økt konkurranse vil øke omfanget av sosial dumping, og direktivet vil også sette tariffbestemte lønns- og arbeidsvilkår under press. Det skriver EU-/EØS-ekspert og SV-politiker Dag Seierstad i en kronikk i Nationen (16.12.06). Les mer>>

 

Polens folkevandring

Over jul reiser Marek Drobinski til Norge. Kona Gabriela gruer seg og lurer på når lønningene i Polen skal bli gode nok til å leve av. - Situasjonen i Polen er egentlig ganske ustabil, så arbeidsutvandringen kan kanskje vare i 15 år til, mener Gabriela Drobinski. Programdirektør Jacek Kucharczyk ved Instituttet for offentlige studier i Warszawa er enig. - Jeg tror det vil bli attraktivt å reise utenlands i en god stund til. Vi har bare sett begynnelsen på lønnsøkninger i Polen. Det vil fortsatt være et stort gap mellom polske lønninger og lønninger i England og Norge, sier han (Aftenposten, 16.12.06). Les mer>>

 

Siste EU-utvidelse på en stund

Fra 1. januar inkluderes Romania og Bulgaria i EU, som da får 27 medlemsland. Men etter det har EU innført midlertidig stopp i opptak av nye medlemmer. Problemer med å integrere de sentral- og østeuropeiske landene som ble medlem sist, har gjort en del av de gamle medlemslandene skeptiske til nye utvidelser. – Det er svært mye korrupsjon og mangel på demokratisk modenhet i disse landene, og når de først er inne, gjør de stort sett som de vil, mener EU-ekspert Janne Haaland Matlary (Ny Tid, 15.12.06). Les mer>>

Les også:
EU stenger dørene (Dagsavisen, 15.12.06)

 

Bulgarske problemer blir europeiske problemer

Bulgaria integreres fra 1. januar 2007 i europeisk samarbeid på en rekke områder, inkludert politisamarbeid. Den tyske etterforskeren Klaus Jansen frykter at informasjon som deles med bulgarsk politi vil ende opp hos mafiaen. Han hevder at bulgarske myndigheter gjør lite for å bekjempe organisert kriminalitet. Mange i Brussel er redde for at problemer med integrasjonen av Bulgaria vil gjøre videre utvidelser vanskelige (Financial Times, 15.12.06).

 

Krafttak mot sosial dumping

Arbeidstilsynets folk blir ikke arbeidsledige med det første. Når den nye, landsomfattende loven om allmenngjøring i byggebransjen trer i kraft på nyåret, vil de få mer enn nok å henge fingrene i. (Tjenestemannsbladet, 14.12.06) Les mer>>

 

Leder: - Kjærkommen arbeidskraft

- Det blir for enkelt å tro at den raske økningen i arbeidsinnvandringen til Norge bare skyldes at norsk næringsliv ønsker å redusere sine kostnader for å bli mer konkurransedyktig. Det handler i minst like høy grad om å sikre seg utenlandsk arbeidskraft for å få jobbene gjort. Østeuropeerne er en kjærkommen og velkommen tilvekst til norsk arbeidsliv. Den omfattende importen av arbeidskraft er likevel en stor utfordring både for myndighetene og aktørene på arbeidsmarkedet, skriver Aftenposten på lederplass (13.12.06). Les mer>>

 

Leder: - Grenseløst arbeidsliv

- Fafo-rapporten "Grenseløst arbeidsliv" gir en god virkelighetsbeskrivelse av et endret arbeidsmarked som følge av globalisering og EU-utvidelse. Men den gir også grunnlag for å frykte at den nordiske modellen med regulert arbeidsliv og relativt like lønns- og arbeidsvilkår vil forvitre selv om partene i arbeidslivet og norske myndigheter skulle ønske noe annet, skriver Dagbladet på lederplass (13.12.06). Les mer>>

 

Uendrede regler for oppholdstillatelse for rumenere og bulgarere

Fra 1. januar 2007 blir Romania og Bulgaria medlem av EU. Men borgere fra disse landene må fremdeles følge prosedyrene som gjelder for land utenfor EU/EØS, når de søker opphold i Norge (IMDI inytt, 13.12.06). Les mer>>

 

Prishopp på polsk-norske boliger

Nye minstelønnsregler fører til at den polsk-norske Firmusgruppa øker prisene i Norge med 15-20 prosent. – Regningen ender hos boligkjøperen, tror Stein Christian Knutsen i Firmusgruppa. På Østlandet er store prosjekt skrinlagt på grunn av lovfestet minstelønn. (Sunnmørsposten, 13.12.06) Les mer>>

 

Danmark er ukjent land for rumenske arbeidere

Selv om det fattige Romania er på vei inn i EU, skal ikke danske virksomheter drømme om nye forsyninger av arbeidskraft. Tross fristende lønninger vil de nye EU-borgere heller til Sør-Europa, sier immigrasjonseksperter, ifølge Dansk LOs ugebrev nr. 43. (Fafo Østforum, 13.12.06) Les mer>>

 

Romania trenger EU

Når Romania 1. januar 2007 blir medlem i EU, blir det som unionens mest forhutlede medlem. Landet ligger på bunn i EU både når det gjelder gjennomsnittsinntekt, levealder og korrupsjon. Rumenerne håper at EU-medlemskapet kan bli en sosial løftestang, skriver Dansk LOs ugebrev nr. 43. (Fafo Østforum, 13.12.06) Les mer>>

 

Debatt: - Skremsler atter en gang

- Nei til EU driver ingen «fordekt kamp» mot tjenestedirektivet, skriver Nei til EU-leder, Heming Olaussen i Dagbladet. Han påpeker at motstanden mot EUs tjenestedirektiv i Norge har vokst til en bred bevegelse, spesielt innen fagbevegelsen. (Dagbladet, 13.12.06) Les mer>>

Se også:
Debatt: - Nei til EUs kamp mot tjenestedirektivet er et skalkeskjul (Dagbladet, 11.12.06 )

 

Ny Fafo-rapport: Grenseløst arbeidsliv?

Fafo image/bildeFafo presenterte i dag en ny rapport om Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Rapporten er et resultat av Fafos forskningsrådsfinansierte instituttprogram om «Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen». Rapporten ble presentert av forfatterne og nestleder i Fellesforbundet Arve Bakke og Stein Lier-Hansen, adm.dir i Norsk Industri kommenterte. (Fafo Østforum, 12.12.06) Last ned rapporten>>

 

 

 

En av to lukker øynene

Nesten halvparten av norske bedrifter som hyrer inn utenlandske underentreprenører, krever ikke innsyn i lønns- og arbeidsvilkår som tilbys. Like mange lar være å stille krav om et bestemt minstenivå når utlendingene tar oppdrag i kongeriket, viser en fersk Fafo-rapport. – De lukker øynene og lar det stå til, sa forskningssjef Jon Erik Dølvik under presentasjonen i dag. (Magasinett, 12.12.06) Les mer>>

 

Sparer penger på polakker

Kutt i kostnader er et viktig motiv for over halvparten av norske bedrifter som hyrer inn østeuropeisk arbeidskraft. Det viser en fersk rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo. (Fri Fagbevegelse/ANB, 12.12.06) Les mer>>

 

- Tjener grovt på å underbetale

Deler av norsk industri tjener godt på underbetalt arbeidskraft fra Øst-Europa, mener forskningssjef Jon Erik Dølvik ved Fafo, som tirsdag presenterte rapporten "Grenseløst arbeidsliv". I rapportens spørreundersøkelse svarer 20 prosent av industribedriftene at den viktigste motivasjonen for å bruke folk fra Øst-Europa er å spare penger. Dølvik mener industribedriftene har råd til å betale bedre. - Det fremstår som en litt overraskende gjerrighet å betale lave lønninger, sier Dølvik (NRK, 12.12.06). Les mer>>

 

Polakkboom i industrien

Fafo image/bilde50 prosent flere industribedrifter rekrutterer østeuropeiske arbeidere nå enn før sommeren. Industrien er dermed i ferd med å ta igjen bygg- og anleggsbransjen når det gjelder bruk av arbeidsinnvandrere fra nye EU-land i Øst-Europa. Det kommer frem i rapporten Fafo-rapporten "Grenseløst arbeidsliv", som forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring presenterte tirsdag (Aftenposten, 12.12.06). Les mer>>

 

 

Allmenngjøring har liten betydning

Vedtakene om allmenngjøring i byggfagene har hatt liten eller ingen effekt for bedriftens kostnader og konkurransesituasjon, viser den nye Fafo-rapporten "Grenseløst arbeidsliv". Blant bygg- og anleggsbedriftene er det bare fire av ti som oppfattet at bedriftene overholdt forskriften om allmenngjøring. Dessuten mener to av tre bedrifter at myndighetene ikke oppfyller sine kontrolloppgaver (LO-Aktuelt, 12.12.06). Les mer>>

 

Få sjekker lønnen hos underleverandører

Fafo image/bildeHalvparten av norske industribedrifter krever ikke at underleverandører fra Øst-Europa skal betale sine ansatte en anstendig lønn, kommer det frem i Fafo-rapporten "Grenseløst arbeidsliv". Jon Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo, er kritisk til praksisen. - Det er oppsiktsvekkende at så mange bedrifter ikke en gang ba om å få vite hva lønnen er. Ved å lukke øynene og håpe alt er OK, stiller de seg lagelig til for hogg, mener Dølvik (Aftenposten, 12.12.06). Les mer>>

 

 

 

Hanssen strammer inn leiereglene

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil ta grep for å hindre sosial dumping. - Vi vurderer et forslag om å gi tillitsvalgte i bedrifter innsynsrett i lønn- og avtalevilkår for ansatte. Dette er et ømtålig tema, men vi vurderer det fordi vi tror det kan bidra til å få arbeidsinnvandringen inn i mer ordnede former, sier Hanssen. Nå skal forslaget ut på høring (Aftenposten, 12.12.06). Les mer>>

 

- Alle skal følge norske arbeidsmiljøbestemmelser

Alle som jobber i Norge skal være omfattet av norske arbeidsmiljøbestemmelser. Det mener 9 av 10 spurte i en undersøkelse Opinion har gjort for LO. - Dette viser at folk er enige med oss i at norske arbeidsmiljøregler skal gjelde for alle ansatte, uansett hvilket land de kommer fra, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes (LO, 12.12.06). Les mer>>

 

- Nesten anarki i industrien

Fafo image/bilde- Det er nesten anarki når det gjelder inn- og utleie og nivået på ytelsene i norsk industri, sier 1. nestleder i Fellesforbundet, Arve Bakke. - På kort sikt er det eneste vi kan gjøre å kreve allmenngjøring, mener han. Men Bakke er ikke fornøyd med dagens allmenngjøringslov, som han opplever som svært tungrodd (Magasinet for fagorganiserte, 12.12.06). Les mer>>

 

 

 

Debatt: - Nei til EUs kamp mot tjenestedirektivet er et skalkeskjul

- Forrige uke vedtok EU-parlamentet en sterkt revidert versjon av det såkalte tjenestedirektivet. Nå gjenstår det kun en behandling i EU-rådet før det nye direktivet trer i kraft fra 1.januar 2010. Nei til EU har satt i gang en egen Nei til tjenestedirektiv-kampanje. Men er ikke denne kampanje et skalkeskjul for en Nei til EØS-kampanje?, spør Anette Trettebergstuen og Vidar Bjørnstad, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet (Dagbladet, 11.12.06) Les mer>>

 

Debatt: - Fafo og EUs tjenestedirektiv

- Det er ganske spesielt å følge med på Fafo-representantenes iherdige innsats for å forsvare, og ufarliggjøre, ethvert EU-direktiv som vekker reaksjon og motstand i fagbevegelsen, skriver Roar Eilertsen daglig leder, De Facto og Stein Stugu, rådgiver, De Facto i Dagsavisen (11.12.06) Les mer>>

Se også:
- Finn fem feil om tjenestedirektivet Dagsavisen (30.11.06)

 

Går på ryktet løs for bøndene

Den økte bruken av sesongarbeidskraft og holdningene til hva som er akseptabelt lønnsnivå, kan bli landbrukets dødsstøt i Norge, mener Fellesforbundet. En forskningsrapport fra Norsk senter for bygdeforskning viser at over halvparten av bøndene mener det er akseptabelt at arbeidsinnvandrere har lavere lønn enn innleid norsk arbeidskraft. - Det er bekymringsfullt å se at en næring som er så til de grader avhengig av allmennhetens oppslutning og statlige overføringer, med åpne øyne utnytter andres fattigdom gjennom underbetaling, sier Arvid Eikeland i Fellesforbundet (Nationen, 08.12.06) Les mer>>

Se også nyhetssakene:
Sosial dumping fortsatt en utfordring (Nationen (leder), 11.12.06)
Mener landbruket har ryddet opp (Nationen, 08.12.06)

 

Utenlandske arbeidere mislikes

Fafo image/bildeHalvparten av lederne i norske bygg- og anleggsbedrifter mener de ansatte er negative til kolleger fra Øst-Europa. Mange. - Jeg tror ikke forklaringen først og fremst er fordommer eller fremmedfrykt, sier Jon Erik Dølvik, forskningssjef på Fafo. - De negative reaksjonene fra norske kolleger bunner nok heller i uro over sviktende sikringstiltak, koordinering og kvalitetskontroll. I tillegg er det en viss uro for press på lønns- og arbeidsvilkår (Aftenposten - forbruker.no, 10.12.06). Les mer>>

 

 

 

 

EØS-utvidelsen ikke i mål i år

Det spøker nå for den parallelle utvidelsen av EU og EØS fra 1. januar. EØS-forhandlingene om Romania og Bulgaria blir ikke ferdig før jul, og man vil dermed få et EØS-område bestående av 28 land i stedet for 30. - Det er helt klart at vi ikke kommer til å kunne sette i kraft EØS-utvidelsen parallelt med EU-utvidelsen. Formelt sett blir det et juridisk vakuum, fastslår EU-ambassadør i Norge Percy Westerlund. I praksis er det vanskelig å si hva konsekvensene blir (Nationen, 09.12.06). Les mer>>

 

Debatt: - Bevisbyrden må snus!

Per Østvold, leder i Transportarbeiderforbundet i Aftenposten er uenig med de som har ytret seg positiv om EUs tjenestedirektiv. - I visse kretser har man aldri forsonet seg med de sviende tapene i to folkeavstemninger om norsk medlemskap i EU. Det kan virke som om nederlagene har mutert frem en refleks i hjernen, slik at de automatisk ser positivt på alt som kommer fra Brussel, skriver Østvold. (Aftenposten, 08.12.06) Les mer>>

 

Arbeidstilsynet har fått nye virkemidler mot sosial dumping

Fra 1. desember har Arbeidstilsynet myndighet til å bruke pålegg, stansing og tvangsmulkt. Utvidelsen av Arbeidstilsynets sanksjonsmyndighet kommer i lov om allmenngjøring av tariffavtaler og utlendingsloven. Tiltaket er et ledd i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Arbeidstilsynet tror at en offensiv bruk av stansing vil bidra til å bedre forholdene for arbeidsinnvandrere i Norge. (Byggeindustrien, 08.12.06) Les mer>>

 

Rapport-lansering på Fafo tirsdag 12. desember

Fafo-rapporten "Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier" lanseres på Fafo tirsdag 12. desember kl 12-14. Dette er den første rapporten fra Fafos strategiske instituttprogram (SIP) "Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen". I rapporten rettes søkelyset mot utviklingstrekk i industrien, konsekvenser for arbeidsmarkedets virkemåte, samt behovet for videreutvikling av det norske regulerings- og kontrollregimet. Nestleder i Fellesforbundet Arve Bakke og Stein Lier-Hansen, adm.dir i Norsk industri er invitert til å kommentere rapporten. Påmelding ved e-post til info@fafo.no (Fafo Østforum, 06.12.06)

Programmet for 12. desember
Les mer om Fafos instituttprogram

 

– Mafiatilstander på vei i verftsindustrien

– Det prisleiet som etableres blant leiefirma i verftsindustrien nå, inviterer useriøse inn i bransjen. Får de fotfeste, kan ikke seriøse firma konkurrere, sier rådgiver i Fellesforbundet, Kjell Skjærvø. Kontraktørvirksomhet, mafiatilstander, Gestapo-metoder og halvkriminelle er på vei inn i verftsindustrien, sier Skjervø (Magasinet for fagorganiserte, 06.12.06). Les mer>>

 

Overgangsordninger for Bulgaria og Romania

Den 1. januar 2007 trer Bulgaria og Romania inn i EU. 1. desember 2006 godkjente regjeringen at samme overgangsordninger som for EU-8 også skal gjelde for disse landene. (Fafo Østforum, 06.12.06)

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania) Ot.prp. nr. 12
(2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 01.12.06

 

Arbeidsledigheten i EU 12 fortsetter å falle

Arbeidsledigheten i EU 12 (€urosonen) fortsetter å falle og er nå på 7,7 prosent, ned 0.8 prosent siden oktober for et år siden. Dette er det laveste tallet siden oktober 1998. Danmark er med sine 3,5 prosent blant de med færrest ledige. Arbeidsledigheten har sunket kraftig i en rekke av de nye medlemslandene. (Nyhetsbrev fra LOs Brusselkontor 06.12.06/EurActiv, 04.12.06) Les mer>>

 

Den svenske regjeringen snur ikke i Vaxholmsaken

Den nye borgerlige svenske regjeringen holder fast på at svenske tariffavtaler skal gjelde i Sverige, også for utlendinger. Dette er argumentet bak den såkalte Laval/Vaxholm saken som kommer opp for EF-domstolen 9. januar. Dermed får Svensk Näringsliv (arbeidsgiverne) ingen støtte for at byggefirmaet fra Latvia kunne bruke latvisk tariffavtale for sine ansatte som arbeidet Sverige (Nyhetsbrev fra LOS Brusselkontor 06.12.06/Svensk LOS Brusselkontor, 01.12.06) Les mer>>

Se også nyhetsaken:
Tariffprinsipper til EU-retten (Klassekampen, 06.12.06)

 

Landanlegg: Sterkere tiltak mot sosial dumping

Fra 1. desember kan Petroleumstilsynet (Ptil) reagere på sosial dumping med pålegg, tvangsmulkt og stansing av aktiviteter. De nye reaksjonsmidlene fra 1. desember er et ledd i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Hensikten er å sikre ryddige forhold på det norske arbeidsmarkedet, skriver Ptil i en melding. (Ptil, 05.12.06) Les mer>>

Ny rapport: Forventer 40 000 østeuropeere til landbruket

Fafo image/bildeNorske gårdbrukere vil i årene som kommer hente mellom 35 000 og 40 000 arbeidere fra Øst-Europa. - Så mange som hvert fjerde gårdsbruk vil satse på denne typen arbeidskraft, sier forsker Johan Fredrik Rye. Bønder mener det er helt greit at utlendingene fra det nye EU har lavere lønn enn sine norske kolleger. Ny rapport om bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket ble lansert i dag (Adresseavisen, 05.12.06). Les mer>>

Last ned rapporten her>>

Se også:
Pressemelding (Bygdeforskning, 05.12.06)
- Greit å gi utlendinger dårligere lønn (Dagbladet/NTB, 05.12.06)

 

Tjenester ut i verden

- Land med en så åpen økonomi som den norske, har ikke noe alternativ til å delta aktivt i den internasjonale økonomien for å bevare konkurransekraften. Globaliseringsbølgen har nå for alvor nådd tjenestesektoren. På kort sikt er det ingen annen vei enn å øke arbeidsinnvandringen. Det skriver Christl Kvam, Finn Bergesen Jr., Paul Chaffey og Petter Furulund i et innlegg i Dagbladet (05.12.06). Les mer>>

 

Det polske spøkelset

- Polsk arbeidskraft er like mye et politisk symbol som et problem. Tanken om at alle europeere er like, er for radikal både for EU og Norge. Knapt i noe annet europeisk land snakker så få om hensynet til de nye medlemslandene som i utenforlandet Norge, skriver økonomiredaktør Ola Storeng i en kommentar i Aftenposten (04.12.06). Les mer>>

 

Norsk utgave av CLR-News

Den siste utgaven av det europeiske tidsskriftet til Construction Labour Research (CLR-News) er viet norske og nordiske erfaringer med bruk av arbeidskraft fra nye EU-land. Her er det tre artikler fra Fafo-forskere og en artikkel fra Fellesforbundet. CLR er et europeisk nettverk bestående av forskere og tillitsvalgte. Formålet er å fremme og koordinere arbeidslivsforskning i bygningssektoren. (Fafo Østforum, 04.12.06) Les siste CLR-News her>>

 

Blir firma, risikerer luselønn

På ett år har antall polakker og litauere som går fra å være bygningsarbeidere til å bli enkeltpersonforetak doblet seg. Slik unngår oppdragsgiveren både arbeidsgiveravgift og tarifflønn. Hittil i år har det blitt opprettet nærmere 1000 polske enkeltpersonforetak i Norge, mot 400 i fjor (Aftenposten, 02.12.06). Les mer>>

 

Valla åpner for kampmidler mot sosial dumping

Fafo image/bildeLO mener at det aller beste våpenet mot sosial dumping er å få utenlandske arbeidere organisert i norske forbund, men varsler også gjennomgang av andre kampmidler. - LO vurderer bruk av sympatiaksjoner og boikott, sier LO-leder Gerd-Liv Valla. LO vil avvente hvilke erfaringer man gjør med allmenngjøring av tariffavtaler, men ønsker prinsipielt ikke allmenngjøring i alle sektorer (Magasinet Aktuell, 01.12.06). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet kan stanse bedrifter

Fra i dag kan Arbeidstilsynet stanse bedrifter med uverdige arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere. Nå varsles flere kontroller, og det er klare forventninger til bedre forhold. - Den største effekten tror jeg blir at oppdragsgiver blir mye nøyere med hvem han tar inn. I dag sitter det mellommenn og tjener store penger på å unytte billig østeuropeisk arbeidskraft, sier Per Granerød, prosjektleder for arbeidsinnvandring i Arbeidstilsynet i Oslo. (P4, 01.12.06) Les mer>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700