Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2006

 

EU i pluss takket være innvandrere

Innvandringen de siste ti årene har vært til stor økonomisk fordel for EU. Uten dem ville den økonomiske veksten gått i minus. Undersøkelsen viser at innvandrernes bidrag til bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU-15 (EU-landene før den siste utvidelsen) har vært to prosentpoeng per år i perioden 1994-2004. Uten innvandringen ville det vært en årlig nedgang på 0,2 prosent, i stedet for den reelle oppgangen i BNP på 1,8 prosent (Dagsavisen, 31.08.06). Les mer>>

 

Arbeidere kastet på gata

Arbeidstilsynet i Buskerud har anmeldt Uvdal Alpinsenter og entreprenøren Baltic Construction Service for sosial dumping. Men i stedet for at de 40 arbeiderne i fra Estland fikk norsk tarifflønn, fikk Uvdal Alpinsenter rettens kjennelse for å kaste snekkerne ut av arbeidsplassen. De blakke baltiske arbeiderne måtte overnatte på gata uten penger til hjemreise (NRK Buskerud, 31.08.06). Les mer>>

 

Stoltenberg ønsker bulgarske arbeidere velkommen

Om noen måneder blir Bulgaria med i EU og EØS. Dermed er det fritt fram for bulgarere til å søke jobb i Norge. - Arbeidsinnvandring fra Bulgaria blir viktig for Norge, slik arbeidere fra Polen og de baltiske landene har vært. Om det kommer flere bulgarske arbeidstakere til landet vil det være bra for norsk økonomi, uttaler statsminister Jens Stoltenberg (TV2 Nettavisen, 30.08.06). Les mer>>

 

Myndighetene maktesløse mot byggkjeltringer

Mange useriøse byggfirmaer driver for tiden stort, men myndighetene står nærmest maktesløse når de forsøker å stanse kjeltringene. Det tar lang tid å innhente aktører som bevisst bryter lover og regler. Et byggefirma som i over ett år har unnlatt å betale ansatte, leverandører og skattemyndighetene står fortsatt ustraffet (TV2 Nettavisen, 29.08.06). Les mer>>

De oppsagte polakkene tilbys nye jobber

De fire polakkene, som mistet jobben da de gikk til Fellesforbundet i Larvik, har nå fått tilbud om både norskopplæring og nytt arbeid som håndverkere i Vestfold av bemanningsselskapet Adecco. - Det er en stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft innen bygg og industri. Derfor var det naturlig å gi de fire, som hadde vært uheldige med sine tidligere arbeidsforhold i Larvik, en ny sjanse, sier daglig leder Cathrine Roll-Matthiesen i Adecco (Østlandsposten, 29.08.06). Les mer>>

 

Polske arbeidere etterforskes for skattesnusk

Norske skattemyndigheter skal granske mellom 600 og 700 polske arbeidere som mistenkes for skattesnusk. Det er folk som erklærer at de er selvstendig næringsdrivende som er i søkelyset. Skattekontoret for utenlandssaker mener at mange av disse i realiteten er vanlig arbeidstakere, men at de står oppført som selvstendig næringsdrivende for å slippe å betale skatt (Magasinett/VG, 25.08.06). Les mer>>

 

Østeuropeere invaderer London

Jobbsøkende østeuropeere utgjør den største innvandringsbølge til Storbritannia noensinne. Polakker, baltere, tsjekkere, slovaker, ungarere og slovenere har etter EU-utvidelsen i 2004 reist til Storbritannia i strie strømmer for å søke bedre betalt arbeid. Totalt anslår myndighetene at 600.000 østeuropeere er kommet til landet, 20 ganger flere enn forventet. Nå kommer kravene om å bremse strømmen (Aftenposten, 24.08.06). Les mer>>

 

Nye sanksjonsmuligheter for Arbeidstilsynet til høsten

Om noen måneder kan Arbeidstilsynet få muligheter til å gi pålegg om tvangsmulkt og stans av arbeid i kampen mot sosial dumping. Regjeringen la 17. juni fram et lovforslag som skal gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet bedre virkemidler i kampen mot sosial dumping. Seniorrådgiver Eli Mette Jarbo i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at utlendingsloven og loven om allmenngjøring først må endres, men at det kan skje i løpet av høsten. (LO-Aktuelt, 24.08.06) Les mer>>

 

Anbefaler veto mot EUs tjenestedirektiv

Norge bør si nei til EUs omstridte tjenestedirektiv fordi det vil undergrave regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, konkluderer ny utredning fra De Facto (Dagsavisen, 24.08.06). Les mer>>


Arbeidsvandringer fører til mangel på arbeidskraft i Latvia

Det store antallet arbeidere som har forlatt Latvia for å arbeide i Vest-Europa fører til mangel på arbeidskraft i landet. Offisiell statistikk sier at 50.000 har utvandret, men det virkelige tallet er trolig høyere. Arbeidsgiverne mener at denne utvandringen er et hinder for den økonomiske utviklingen i Latvia. De har derfor bedt regjeringen om å legge til rette for arbeidsinnvandring fra andre land og oppfordre latviere til å vende hjem (EIRO, 21.08.06). Les mer>>

 

Handlingsplan mot sosial dumping gir nye stillinger i Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet styrker staben med sju ansatte, som et ledd i arbeidet mot sosial dumping. Fire inspektørstillinger skal rettes mot områder der mange utenlandske arbeidstakere jobber, for eksempel byggebransjen (Magasinet for fagorganiserte, 21.08.06). Les mer>>

 

Polske arbeidstakere oppsagt etter lønnskrav

Sju polske ansatte i Maba Montasje er oppsagt etter at de la fram krav om etterbetaling. Begrunnelsen for oppsigelsen som Adam Czyz og de andre fikk var at de hadde ”framsatt usanne krav” (LO-Aktuelt, 21.08.06). Les mer>>

 

Petroleumstilsynet vurderer nye metoder mot sosial dumping

Petroleumstilsynet vurderer å ta i bruk nye metoder og å trekke inn ny kompetanse i arbeidet mot sosial dumping. Det sa Irene Dahle i Ptil under årets andre møte i Sikkerhetsforum (EL & IT Forbundet, 21.08.06). Les mer>>

 

Rapport om id-kort sendt på høring

En arbeidsgruppe ledet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har laget en rapport om innføring av id-kort i bygge- og anleggsbransjen som er sendt ut på høring. Arbeidsgruppen mener at det bør legges opp til en ordning der arbeidsgiver er pliktig til å utstyre arbeidstakere med id-kort (Arbeidstilsynet, 18.08.06). Les mer>>


Les høringsbrevet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Flest innvandrere fra Europa

Fafo image/bildeInnvandringen endrer seg drastisk: Alle de ti landene som Norge har mottatt flest innvandrere fra i år, hører til Europa. – Arbeidsinnvandring fra nye EU land gjenspeiler den store arbeidsetterspørselen i Norge og internasjonaliseringen i arbeidslivet, sier Jon Erik Dølvik (bildet), forskningssjef i forskningsstiftelsen Fafo (Dagsavisen, 18.08.06). Les mer>>

 

 

 

 

 

Brakkeliv blant rotter og søppel

Robert Kwiatkowski brakk beinet under vedlikeholdsarbeid på Bolteløkka skole 20. juli. Nå ligger han i senga på brakka ved Grorud jernbanestasjon. Det er ikke noe liv (LO-Aktuelt, 17.08.06). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet er ikke tilstrekkelig rustet

Arbeidstilsynet er ikke rustet til å håndtere virkeligheten i det nye arbeidslivet. Når politiet ikke kan, må tilsynet få reelle og sterke sanksjonsmuligheter, mener LO-sekretær Ellen Stensrud (Fagbladet 17.08.06) Les mer>>


Saker om sosial dumping henlegges av politiet

Nesten alle saker om sosial dumping av utenlandske arbeidstakere henlegges av politiet. I Oslo politidistrikt vil hele 10 av 11 saker bli henlagt, sier politioverbetjent Børre Walderhaug, til NRK (17.08.06). Les mer>>

 

Halvparten av svenske bygningsarbeidere vil ha lovfestet minstelønn

I en meningsmåling blant svenske bygningsarbeidere, sier nesten halvparten at de vil ha lovfestet minstelønn i byggebransjen. De unge er mest for. Gunnar Ericson, forhandlingsleder i Byggnads, er skeptisk: - Hvis lovfestet minstelønn blir innført, kommer lønnsnivået for bygningsarbeidere til å bli senket, sier han til Byggnadsarbetaren (Magasinet for fagorganiserte, 15.08.06). Les mer>>

 

Omgår lov om skikkelig lønn

Både skattemyndighetene og Fellesforbundet mener at det opprettes enkeltmannsforetak for å slippe unna loven. Polske Mariutz Kalina ante ikke at han var selvstendig næringsdrivende. Nå går han til sak mot den tidligere oppdragsgiveren (Aftenposten, 14.08.06). Les mer>>
Går til sak mot arbeidsgiveren

 

Østarbeidere utnyttes over hele Europa

Arbeidstakere fra nye EU-land utnyttes grovt i hele Europa. Konkurransen på lønns- og arbeidsforhold gjør at flere land endrer sine arbeidsmarkedssystemer og øker innslaget av allmenngjøring, skriver dansk LOs Ugebrev (14.08.06). Les mer>>

 

Krever etterbetaling for polakker

Oslo Bygningsarbeiderforening har sendt krav til Maba Montasje om kompensasjon for manglende lønnsutbetaling til Robert Kwiatkowski og seks andre polske arbeidere. Til sammen har de sju nærmere 600 000 kroner til gode. Byggherre og oppdragsgiver er det kommunale foretaket Undervisningsbygg (LO-Aktuelt, 11.08.06). Les mer>>

 

Må si nei til million-jobber på grunn av mangel på arbeidskraft

Entreprenørfirmaet NCC har takket nei til prosjekter verdt 600 millioner kroner det siste året fordi de har manglet kvalifisert arbeidskraft. Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank spår at mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil føre til lønnsinflasjon i Norge (Dagens Næringsliv 10.08.06). Les mer>>

 

Konferanse om sosial dumping

Fellesforbundet holder i månedsskiftet august/september en erfaringskonferanse for tillitsvalgte i skips- og verftsindustrien hvor temaet er utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping. Formålet med konferansen er å kartlegge nåværende situasjon, og få til en erfaringsutveksling mellom klubber, avdelinger og distriktskontorer om hvordan sosial dumping håndteres, forteller forbundssekretær Liv Christiansen. (Fellesforbundet, 08.08.06) Les mer>>

 

Vil mangle 220 000 arbeidstakere i 2010

Selv om alle ledige i dag skulle få jobb, vil de på ingen måte klare å fylle behovet for arbeidskraft de neste årene. Mer arbeidsinnvandring fra nye EU-land vil heller ikke kunne løse så fryktelig mye. Ifølge NAVs beregninger vil det være et sprik på 220 000 personer mellom behovet for og tilbudet av arbeidskraft i 2010 (Bergens Tidende, 05.08.06). Les mer>>

Les også: - Arbeidskraft det kommende tiårets største utfordring (Bergens Tidende, 06.08.06)

 

Høyre etterlyser tiltak for økt arbeidsinnvandring

Jan Tore Sanner fra Høyre mener statsminister Jens Stoltenberg taler med to tunger når han ikke går inn for å fjerne overgangsordningen for arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. - I TV 2 Nyhetene 1. august understreket statsministeren den utenlandske arbeidskraftens betydning for norsk økonomi og behovet for mer arbeidskraft. Men han følger ikke opp det han selv mener, sier Sanner (Nettavisen, 04.08.06). Les mer>>

 

Stoltenberg vil øke arbeidsinnvandringen

Hjulene i norsk økonomi går så fort rundt at statsminister Jens Stoltenberg nå vil øke arbeidsinnvandringen. - Hadde det ikke vært for de polske og baltiske arbeiderne, så hadde norsk økonomi gått mye dårligere, sier Stoltenberg. Forskningssjef Jon Erik Dølvik på Fafo mener at statsministeren har mye å takke polakkene for. - Uten arbeidsinnvendringen hadde vi hatt lavere vekst, økt kamp om arbeidskraft, høyere lønn og kostnadsnivå, samt risiko for raskere renteøkning, uttaler Dølvik (Nettavisen, 01.08.06). Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700