Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2006

 

Felles front for seriøst arbeidsliv

LO og NHO har sendt brev til Statsråd Bjarne Håkon Hanssen med felles krav til myndighetene for å fremme et seriøst arbeidsliv. Bakgrunnen er utfordringer rundt den økende arbeidsinnvandringen (Fri Fagbevegelse, 28.04.06). Les mer>>

Les hele brevet her>>

 

Flertallet beholder overgangsordninger

Hellas, Spania, Finland og Portugal har alle bestemt seg for å fjerne restriksjonene på arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Men i resten av de gamle EU-landene som innførte slike overgangsregler ved EU-utvidelsen for to år siden, forblir arbeidsmarkedet lukket eller blir bare delvis åpnet (Fafo Østforum, 30.04.06).

Les også:
EU-kommisjonens oversikt over overgangsregler (Kommisjonen, 28.04.06)

 

Utvidelsen har styrket EUs konkurranseevne

En rapport laget for Dansk Industri og fagforeningen CO-Industri viser at EU-utvidelsen i 2004 har hatt positive økonomiske virkninger for både gamle og nye medlemsland. Som følge av utvidelsen har selskaper over hele Europa gjennomført omstruktureringer, slik at de nå står bedre rustet til å møte økt konkurransepress i en globalisert verden (NHO Brussel/Dansk Industri, 27.04.06). Les mer>>


1. mai preget av dumping og direktiv

Den økende arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene preger parolene 1. mai. "Nei til sosial dumping - norsk lønn i Norge" og "Veto mot EUs tjenestedirektiv" er to av hovedparolene i 1. mai-toget i Stavanger. Internasjonalt samhold er hovedbudskapet i årets lokale og nasjonale 1. mai-markering (Stavanger Aftenblad, 27.04.06). Les mer>>

 

Bulgaria slaktes av eksperter

Bulgaria får sterk kritikk av to eksperter fra EU som har vurdert bulgarske myndigheters tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet og korrupsjon. Kampen mot organisert kriminalitet i Bulgaria beskrives som et fullkomment rot, og reformene av det juridiske systemet omtales som kaotiske. De to ekspertrapportene står i sterk kontrast til uttalelser fra Brussel i den senere tid om at Bulgaria har gjort enorme framskritt (Financial Times, 26.04.06).

 

Kommisjonen tydeliggjør syn på sosiale tjenester

EU-kommisjonen presenterte onsdag en meddelelse om sosiale tjenester av allmenn betydning. Meddelelsen forklarer hva som menes med begrepet og ser spesielt på EUs rolle i forhold til denne type tjenester. Sosiale tjenester var et hett tema i forbindelse med diskusjonen om tjenestedirektivet, der enkelte sosiale tjenester var unntatt (NHO Europanytt, 27.04.06).


Les uttalelsene:
Commission addresses specificities of social services (EU-kommisjonen, 26.04.06)
Communication from the Commission on Social services of general interest (EU-kommisjonen, 26.04.06)

 

Overgangsordningene videreføres

Stortinget har i dag vedtatt videreføring i inntil 3 år, av overgangsordningene for arbeidstakere fra de nye EØS-landene. – YS synes Stortinget har landet på et godt vedtak. Vi slutter oss også til vurderingen om at det kan vise seg hensiktmessig å avvikle ordningen vesentlig raskere, sier YS-leder Randi G. Bjørgen. (YS, 27.04.06) Les mer>>

Stortingets behandling og vedtak om overgangsordningene, 27.04.06

 

HK: Bruk veto mot tjenestedirektivet

Handel og Kontor er ikke fornøyd med innholdet i det reviderte forslaget til tjenestedirektiv fra EU. I et internt høringssvar til LO ber derfor forbundet om at Norge bruker vetoretten. (Fri Fagbevegelse, 26.04.06) Les mer>>

 

- Innvandring hjelper

- I dag skal sentralbanksjefen bestemme seg for om renta skal videre opp. Vi har innvandrerne å takke for at Svein Gjedrem neppe gjøre store sprell, heter det i dagens leder i Haugesunds Avis. -Mange økonomer har påpekt arbeidsinnvandringens betydning for lønnsveksten i norsk økonomi. Tilgangen på billig arbeidskraft fra Øst-Europa har vært så god at vi har klart å gjennomføre mange små og store utbyggingsprosjekter, uten at lønnsveksten har tatt av. (Haugesunds Avis, 26.04.06) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
Lavtlønte taper på globaliseringen (Bergens Tidende, 26.04.06)

 

50.000 fra Romania og Bulgaria

Mer enn 50.000 rumenere og bulgarere er ventet å søke jobb i Storbritannia neste år etter at de to landene i Sørøst-Europa går inn i EU. Dette er i tillegg til de 300.000 arbeiderne fra Øst-Europa som allerede har kommet til Storbritannia. Likevel er det ventet at arbeidere fra Romania og Bulgaria hovedsakelig vil dra til de landene som ligger nærmere: Italia, Spania og Hellas (Financial Times, 25.04.06).

 

Britisk glede over arbeidsinnvandring

Den britiske regjeringen mener nye tall fra Erns & Young beviser at den gjorde rett med å åpne arbeidsmarkedet for folk fra hele EU. Omfattende arbeidsinnvandring fra nye EU-land får ikke ledigheten i Storbritannia til å stige. Nesten 300.000 innvandrere med bakgrunn i land «fra Polen til Slovenia» er kommet til Storbritannia de siste tre årene (Dagens Næringsliv/NTB, 24.04.06). Les mer>>

Se også:
New immigration helps keep UK interest rates low (Ernst & Young, 24.04.06)

 

Avslørte luselønn i landbruket i Indre Østfold

De utenlandske arbeiderne fikk 16 kroner timen i lønn av bonden i Indre Østfold. De bodde i telt mens de jobbet på gården som altmuligmenn, snekkere og gårdsarbeidere 12 timer i døgnet. Dette var en av sakene som Fellesforbundet avslørte i fjor sommer (Smaalenenes Avis, 23.04.06). Les mer>>

 

Fafo image/bildeFafo innleder på polsk konferanse om arbeidsmobilitet

Jon Erik Dølvik, Fafos forskningssjef, er fredag 21. april invitert til å delta på en stor konferanse om arbeidsvandring i regi av det polske arbeidsdepartementet. Konferansen finner sted i Warszawa og arrangeres som ledd i det europeiske året for arbeidsmobilitet (Fafo Østforum, 21.04.06) Les mer>>

 

 

 

Forebygger sosial dumping

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Hydros Ormen Lange-anlegg i Nyhamna. Formålet var blant annet å sjekke arbeidstid og utenlandske arbeidstakeres rett til lønn og arbeidsvilkår etter tariff. Det ble oppdaget brudd på arbeidstidsbestemmelsene for ansatte hos underleverandøren Unicon (NOPEF Aktuelt, 20.04.06). Les mer>>


Polakker gir lave renter

En fortsatt strøm av polakker og andre østeuropeere kan gjøre at rentene holder seg lave i lang tid fremover. Da seniorøkonom Ylva Søvik la frem Handelsbankens prognoser igår, skisserte hun at strømmen av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa vil dempes, og at Norges Bank vil øke tempoet i rentehevingene fra årsskiftet 2007-2008. Samtidig understreket Søvik at hun er usikker på om innvandringen faktisk vil bremse. (Dagens Næringsliv, 20.04.06) Les mer>>

 

Øst-europeere bremser lønnsveksten

Høye lønninger gjør Norge til det mest populære landet å jobbe for nye EU-borgere i øst. Det kan gi varig lav lønnsvekst. - Den sterke økningen av arbeidere fra Øst-Europa bidrar til å holde lønnsveksten i Norge nede, men ikke for alle. Lønnsveksten til de som allerede er høytlønte vil ikke begrenses på samme som for de som ligger på lavere nivå, tror seniorøkonom Ylva Søvik (Dagens Næringsliv, 19.04.06) Les mer>>

 

Tjenestedirektiv sendt på høring

Norsk veto eller ikke? I forrige uke ble EU-kommisjonens omstridte tjenestedirektiv sendt ut på høring i Norge. I det nye forslaget fra kommisjonen er ett av de mest omstridte ordene fra det opprinnelige direktivet fjernet: Opprinnelseslandsprinsippet. I det nye forslaget er dette ordet erstattet med formuleringen «frihet til å yte tjenester». (Klassekampen, 19.04.06) Les mer>>

 

Uklare regler for utstasjonering

Grunnlaget for lov om almenngjøring av tariffavtaler i Norge ligger i EUs direktiv om utstasjonering 71/96. Nå har EU-kommisjonen kommet med retningslinjer om hvordan dette direktivet skal forstås. (LOs Brusselkontor, 19.04.06) Les mer>>

Les mer på EU-kommisjonens nyhetsside>>

 

- Apartheid på norsk

- Mens polske bygningsarbeidere på minstelønn ved nye Ahus betaler 3.500 kroner i brakkeleie per måned, slipper norske bygningsarbeidere unna med noen hundrelapper. De som tjener minst, betaler mest i leie. Det ligner på et system som kalles apartheid, skriver Elisabeth Lunder i Romerikes Blad. -
Parallelt med denne situasjonen for bygningsarbeiderne på Nordbyhagen, raljerer Trygve Hegnar over bygningsarbeidernes krav om minstelønn for gjestearbeidende håndverkere. (Romerikes Blad, 18.04.06) Les artiklen her>>

 

Krever høyere leie av polakker

Polske byggearbeidere må ut med 3.500 kroner i måneden for å leie en brakke. Norske arbeidere betaler gjennomsnittlig 600 kroner. - Arbeidsgivere har ikke plikt til å stille boliger til rådighet, men forholdene bør være ryddige når de først gjør det, sier leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Roy Pedersen. (TV2 Nettavisen, 11.04.06) Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Polakker må betale dyrt (Romerikes Blad, 11.04.06)
Arbeidsgiverne sponser de som tjener mest (Romerikes Blad, 11.04.06)

 

60.000 ledige stillinger

Ved utgangen av mars sto 60.000 stillinger ledig i Norge. Etterspørselen etter arbeidskraft har ikke vært større på 10 år. - På kort sikt kan deler av behovet for arbeidskraft dekkes inn gjennom import, sier sjeføkonom i NHO, Tor Steig (Bergens Tidende, 11.04.06). Les mer>>

Les også:
Knalltid for jobbsøkere (DinSide, 07.04.06)


Formannskapet i Odda vil granske dumping

Formannskap i Odda kommune aksepterer ikke sosial dumping verken i Odda eller andre steder i landet. For å bringe klarhet i om de polske arbeiderne ved Sørfjordheimen i Odda har vært utsatt for sosial dumping, vil formannskapet iverksette full gransking av saken (Hardanger Folkeblad, 07.04.06). Les mer>>


Se også nyhetssaken:
- Jobber etter boka (Haugesunds Avis, 11.04.06)

 

Frykter streikebryteri i SAS

Nestleder Rolf Liland i Norsk flygerforbund hevder SAS har en stor "pilotreserve" i Baltikum som kan erstatte streikende piloter om pilotene i selskapet går i ut i streik i midten av april. Han påstår at SAS' datterselskap Air Baltic den siste tida har ansatt over 25 nye skandinaviske piloter som på langt nær utnyttes fullt og som jobber til lave lønninger (Klassekampen, 08.04.06). Les mer>>

 

Regler for bearbeiding i utlandet endres

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen endrer regelverket for utenlands bearbeiding av råvarer fra norsk jordbruk. Målet er å sikre utsatte arbeidsplasser i foredlingsindustrien. Riis-Johansen er bekymret for tegnene til at handelsbedrifter setter i system storstilt eksport av norske råvarer for videreforedling i utlandet (Landbruks- og matdepartementet, 07.04.06). Les mer>>

 

Norwegian snart Polish

Norwegian ser på Øst-Europa som sitt viktigste satsingsområdet utenfor Norge, og har besluttet å opprette en egen base i Polens hovedstad Warszawa. - I løpet av to år skal vi fly en million polakker årlig, sier markedssjef Åsta Braathen i Norwegian. Selskapet ser for seg store besparelser ved å fylle flyene med polske piloter og kabinansatte (Aftenposten, 07.04.06). Les mer>>

 

Ny rapport om arbeidskraftsmobilitet

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) arrangerte i forrige uke konferansen "Arbeidskraftsmobilitet i Europa". Konferansen diskuterte spørsmål med tilknytning til et grenseløst europeisk arbeidsmarked, deriblant tjenestedirektivet, de nordiske kollektivavtalemodellene og Lavalmålet. NFS' sekretariat har nå laget en konferanserapport (Fafo Østforum, 07.04.06).

Last ned rapporten her>>

Last ned innledning til Jon Erik Dølvik, forskningssjef på Fafo>>

 

YS om nytt forslag til tjenestedirektiv

- Etter min vurdering er det grunn til å være fornøyd med forslaget. På viktige punkter har fagbevegelsen fått gjennomslag. Fortsatt er det imidlertid uklarheter om enkelte sentrale begreper, sier YS-leder Randi G. Bjørgen i en pressemelding 5. april (Fafo Østforum, 07.04.06)

Les pressemeldingen her>>

 

Polakker demper norsk lønnsvekst

Veksten i antall jobber er den sterkeste siden midt på 1990-tallet, og ledigheten faller kraftig. Men arbeidskraft fra Polen og de nordiske landene sørger for å holde den norske lønnsveksten nede (Aftenposten, 07.04.06). Les mer>>

 

YS om videreføring av overgangsordningene

Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmelding om overgangsordningene, og foreslår en videreføring i inntil 3 år. - Det er bra at stortingsmeldingen er kommet, YS har lenge etterlyst den. Jeg registrerer at statsråden peker på mulighet for å fase ut overgangsordningene når de ikke trengs. Det støtter jeg, sier YS-leder Randi G. Bjørgen i en pressemelding 31. mars (Fafo Østforum, 07.04.06).

Les pressemeldingen her>>

 

Høring om overgangsordningene

I ettermiddag arrangeres det høring i Storinget om de norske overgangsordningene for arbeidstakere fra de åtte østeuropeiske medlemslandene i EU. Det er arbeids- og sosialkomiteen som har innkalt representanter fra LO, Fellesforbundet og NHO til åpen høring i forbindelse med Storingsmelding nr. 9 (2005-2006). Overgangsordningene løper ut 1. mai i år, men regjeringen har bestemt seg for å forlenge dem (Fafo Østforum, 06.04.06). Les mer>>

 

NHO om tjenestedirektivet: Ikke fri nok flyt

EU-kommisjonens utkast til tjenestedirektiv inneholder noen forbedringer i forhold til hva Europaparlamentet vedtok i februar, men det er fortsatt ikke godt nok (NHO, 06.04.06) Les mer>>

 

Hva slags betydning vil tjenestedirektivet få?

Fafo image/bildeDette var hovedspørsmålet på Fafo Østforums workshop om EUs forslag til tjenestedirektiv, som ble arrangert for medlemmene i forumet 4. april. Samme dag la EU-kommisjonen fram sin innstilling etter første gangs behandling i Europaparlamentet. Kommisjonen følger i hovedsak parlamentets vedtak og noen reiser nå spørsmålet om hva som egentlig er igjen av praktisk innhold i direktivet. Dette er det foreløpig umulig å gi klare svar på, men på workshopen ble tjenesteflyten og direktivet belyst fra en rekke ulike områder: Betydning for handelen, for norske bedrifter, for arbeidstakerne og for offentlig sektor (Fafo Østforum, 06.04.06).

Her er noen av presentasjonene fra workshopen>>

 

 

Island fjerner overgangsordningene

Den islandske regjeringen har vedtatt å ikke forlenge arbeidsmarkedsrestriksjonene for personer fra de nye EU-landene. Fra og med 1. mai kan arbeidstagere fra de nye medlemslandene fritt søke om arbeid og bli ansatt uten arbeidstillatelse. Frem til 1. mai 2009 må imidlertid en arbeidsgiver innen 10 dager informere Arbeidsdirektoratet om at de har ansatt en slik person og de må legge ved en kopi av arbeidskontrakten. (NHO Europanytt, 06.04.06)

 

Notat om EU-utvidelsen

"Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet" er tittelen på LO samfunnsnotat nr. 4/2006 som kom ut 31. mars 2006. (Fafo Østforum, 06.04.06) Les notatet her>>

 

Europeisk fagbevegelse forsiktig positiv til nytt tjenestedirektiv

EU-kommisjonen godkjente tirsdag er nytt forslag til tjenestedirektiv. Dette forslaget følger i store trekk det EU-parlamentet besluttet i februar, og modererer dermed det omstridte opprinnelseslandprinsippet noe. Den europeiske fagbevegelsen er forsiktig positiv til forslaget som nå skal behandles av ministrene for det indre marked 25. april før Parlamentet får det tilbake til 2. gangsbehandling. (LOs Brusselkontor, 05.04.06) Les mer>>

 

Sosial dumping i Odda

I Odda jobber 13 polske snekkere for 27 kroner timen med å bygge kommunale omsorgsboliger for eldre. LO er rystet over vilkårene polakkene arbeider under. Men siden snekkerne i Odda er registrert som enkeltmannsforetak i hjemlandet har de ikke krav på tariffens minstelønn. (Dagbladet, 05.04.06). Les mer>>

 

Lønnsfest for polske bygningsarbeidere

Minstelønnen i byggebransjen heves med opptil 16.000 kroner. Dette kommer særlig polske og baltiske arbeidere til gode. - Tusenvis av polske bygningsarbeidere vil få en lønnsøkning på 5,8 prosent i snitt. De må være en av dette lønnsoppgjørets seierherrer, sier administrerende direktør Sverre Larsen i Byggenæringens Landsforening (BNL) (Dagens Næringsliv, 05.04.06). Les mer>>

 

Nest høyest nettoinnvandring noensinne

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2005 ble registrert 40 100 innvandringer og 21 700 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår. Statsborgere fra Øst-Europa stod med 6 300 for den største nettoinnvandringen - gruppert etter verdensdel. Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. (AID - Innvandringsnytt, 05.04.06) Les mer på SSBs side>>

 

200 polakker innmeldt i Fellesforbundet

Denne uken fikk Fellesforbundet 200 nye medlemmer på Melkøya utenfor Hammerfest. De nye medlemmene er polske og jobber i to polske firmaer som har arbeid på Melkøya. Det hører også med til historien at de to firmaene ønsker å opprette en tariffavtale med Fellesforbundet. (Fellesforbundet, 05.04.06) Les mer>>

 

Nederland dropper overgangsordning

Den nederlandske regjeringen foreslår å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra 8 EU land fra 1. januar 2007. Dermed følger Nederland Spania og Portugal som har signalisert det samme. I Danmark vil man videreføre en overgangsordning i tre år, men med visse endringer. Det vil bli lettere å få arbeidstillatelse dersom man får arbeid i en bedrift som er bundet av en tariffavtale. Da går man nemlig ut fra at man vil følge dansk lønn som er LOs vilkår. (LOs Brusselkontor, 05.04.06)

Les mer på Expatica's Dutch news in English>>

 

Kommisjonen følger parlamentet om tjenestedirektivet

I går ettermiddag la EU-kommissær Charles McCreevy fram Kommisjonens innstilling til tjenestedirektiv. Denne innstillingen følger i store trekk Europaparlamentets vedtak fra 16. februar. Det omstridte opprinnelseslandsprinsippet er nå ute av direktivforslaget. I tillegg er en rekke områder unntatt fra direktivet, blant annet helsesektoren, bemanningsbyråer, gambling og sikkerhetstjenester (Fafo Østforum, 05.04.06).

Les Kommisjonens innstilling her>>

Fra Europaparlamentets pressetjeneste (engelsk tekst)

Fra EU-kommisjonens pressetjeneste (dansk tekst)

 

Slutt på byggestreik

Etter 48 timer streik kom partene i byggenæringen natt til tirsdag til enighet. Dermed ble streiken i byggebransjen avsluttet. Arbeidstakerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold (Byggmesteren, 04.04.06). Les mer>>

 

Omgår skatt og minstelønn

Tallet på utenlandske enkeltmannsforetak er mer enn tredoblet siden 2004. De nye enkeltmannsforetakene er alle polske og driver innenfor byggebransjen. Skattemyndighetene mener dette er et forsøk på å omgå både skatteregler og allmenngjorte minstelønninger. - Vi har god grunn til å tro at dette i realiteten dreier seg om innleie av arbeidskraft, sier avdelingsdirektør Harald Bjørgen ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Fri fagbevegelse/Dagens Næringsliv, 04.04.06). Les mer>>

 

Polakker med streikevilje

De polske bygningsarbeiderne Pawel Motyka og Marcin Dudek streiker gjerne for høyere minstelønn og bedre innsyn i utenlandske arbeidskontrakter. Begge jobber på operaen i Bjørvika, og de ble presset av sin polske arbeidsgiver til å underskrive falske kontrakter som ga dem luselønn. Nå er de organisert i Fellesforbundet og får tariffestet minstelønn på 126 kroner timen (bygg.no, 03.04.06). Les mer>>

 

Streik i byggebransjen

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) greide ikke å bli enige i meklingen natt til søndag. Det gir full byggestopp på blant annet store prosjekter som Melkøya, Ormen Lange og Operaen i Bjørvika. Tiltak mot sosial dumping var en av de sentrale spørsmålene det ikke ble enighet om (Dagbladet, 02.04.06). Les mer>>

 

Ut av hengemyra

Polske håndverkere strømmer til Norge. Norske bistandspenger strømmer tilbake. Polen er blitt Norges største bistandsmottaker. Som betaling for at EØS-avtalen er utvidet i takt med EU, gir Norge én milliard kroner i året til lokale utviklingsprosjekter i det største av EUs nye medlemsland (Dagsavisen, 02.04.06). Les mer>>

 

Nytt tjenestedirektiv uklart

Lekkasjer fra hva EU-kommisjonen vil foreslå av endringer i det omstridte tjenestedirektivet, bare øker uklarheten omkring direktivet. Kommisjonen skal den 4. april legge sitt nye forslag basert på at det skal følge flertallet i EU-parlamentet. Men lekkasjer tyder på at de foretar vesentlige endringer, noe som parlamentets saksordfører Evelyne Gebhardt, ikke er blitt informert om. (Nyhetsbrev LOs Brusselkontor, 02.04.06)

Les mer på EUpolitix>>


EU-lederne støtter Parlamentet om tjenester

EUs toppledere støtter Europaparlamentets kompromissforslag om tjenestedirektivet. Det kan bety at det omstridte prinsippet om at opprinnelseslandets regler skal gjelde, forsvinner. Men det gjenstår og se hvor lydhøre Kommisjonen er når den skal fremme sitt nye forslag den 4. april. (Nyhetsbrev LOs Brusselkontor, 02.04.06) Les mer>>

 

Innsynsrett for tillitsvalgte

På overtid ble det enighet i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Fellesforbundet fikk blant annet gjennomslag for at tillitsvalgte i bedriftene skal ha begrenset innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter (EL & IT Forbundet, 01.04.06). Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700