Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2005

 

Strid om veto mot tjenestedirektivet

Det er full splid i regjering om hvorvidt Norge skal legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv hvis det blir vedtatt. SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Åslaug Haga er åpne for å bruke reservasjonsretten, mens arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen er skeptisk siden han ikke tror direktivet vil føre til endringer i norsk lov. Utenriksminister Jonas Gahr Støre er foreløpig avventende. Les nyhetssakene:

Svenskehjelp mot tjenestedirektiv (Adresseavisen, 30.11.05)

Støre avventende til EUs tjenestedirektiv (Dagens Næringsliv, 30.11.05)

Strid om EU-veto i regjeringen (Dagsavisen, 30.11.05)

Norge nærmer seg sitt første EU-veto (Dagsavisen, 29.11.05)

 

- Bestillingsverk fra NHO

Fellesforbundet fnyser av påstandene om at lovpålagt minstelønn for polakker i byggebransjen kan være i strid med EØS-avtalen. – Dette er et rent bestillingsverk fra NHO. Jeg kan ikke se annet enn at formålet er å sikre at bedriftene skal få benytte seg av billig arbeidskraft fra Polen og de andre nye EU-landene, sier Kjell Skjervø, rådgiver i Fellesforbundet. (Dagens Næringsliv, 30.11.05) Les mer>>

 

- Minstelønn er ulovlig

- Greit at bygningsarbeidere får under 126 kroner timen, sier førsteamanuensis i jus Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo. Etter å ha gjennomgått loven om allmenngjøring av tariffavtaler fra 1993, mener han at loven er i strid med EØS-avtalen. (Fafo Østforum, 29.11.05)

Les rapporten her:

Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger
Eivind Hjelmeng og Olav Kolstad (2005)

 

Arbeidstilsynet skal få gripe inn mot luselønn

- Vi vil vurdere å gi arbeidstilsynet flere sanksjonsmuligheter, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen er avsløringene av lønn ned i 40 kroner timen for estiske bygningsarbeidere. (Dagsavisen, 26.11.05) Les mer>>

Les også nyhetssakene:

Tvilsomme firmaer slipper straff (Dagsavisen, 25.11.05)

Bygger norsk luksus for 40 kroner timen (Dagsavisen, 25.11.05)

 

Smutthull åpner for sosial dumping

Stadig flere østeuropeiske bedrifter satser på smutthullene i norsk lov for å jobbe i Hedmark og Oppland. Nå tar Fellesforbundet opp kampen mot sosial dumping. (NRK, Hedmark og Oppland, 29.11.05) Les mer>>

 

Sverige: bransjeavtale regulerer forholdet til utenlandske foretak

Svensk Metallindustriarbetarförbund og Teknikföretagen er blant de første som har fått på plass en bransjeavtale som regulerer forholdet til utenlandske foretak. Det er ennå ikke gått et år siden Svensk LO og Svenskt Næringsliv startet forhandlingene om en rammeavtale, og innen året er omme ser det ut til at de fleste bransjene vil ha underskrevet egne avtaler. (Fafo Østforum, 28.11.05)

Se også nyhetssaken:

Svenskene vinner kampen mot sosial dumping (LO-Aktuelt, 28.11.05)

 

Vedtak om allmenngjøring i byggesektoren i Hordaland

Tariffnemnda har fastsatt forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Hordaland fylke. Forskriften trer i kraft 1. januar 2006 (Arbeids- og sosialdepartementet, 25.11.05) Les mer>>

Les forskriften her>>

Link til Tariffnemda, og tidligere vedtak, finner du her>>

 

Tjenestedirektivet et langt skritt nærmere avklaring

EUs omstridte tjenestedirektiv tok tirsdag 22. november et langt skritt fram mot en endelig avgjørelse. Europaparlamentets komité for det indre markedet støttet det mest kontroversielle punktet i direktivforslaget, nemlig opprinnelseslandsprinsippet. Det er ventet at tjenestedirektivet kommer opp i Europaparlamentets plenum i januar neste år. (Fafo Østforum, 24.11.05) Les mer>>

Les også nyhetssakene:

Nærmere norsk veto (LO-Aktuelt, 29.11.05)

Services directive clears first hurdle (Europaparlamentets pressetjeneste, 24.11.05)

De konservative tok første stikk (LO-aktuelt, 24.11.05)

Nedslående om tjenestedirektiv (Fellesforbundet, 23.11.05)

 

Halvparten mangler arbeidstillatelse

Etter EU-utvidelsen har stadig flere østeuropiske arbeidere funnet veien til Norge. Men kanskje så mange som halvparten av disse mangler arbeidstillatelse. - Rundt 30 000 arbeidstillatelser har blitt innvilget i Norge i år. Det er grunn til å tro at minst like mange jobber ulovlig i Norge, sier Tom Soltvedt, regionalt verneombud i Fellesforbundet. (Stavanger Aftenblad, 24.11.05) Les mer>>

 

- Skal få bedre oversikt med ID-kort på byggeplassene

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) vil i år ha registrert 60.000 arbeidsforhold og cirka 4000 arbeidsgivere. Likevel er det store mørketall. Men ID-kort på alle byggeplasser skal bidra til å øke rapporteringen og forenkle skattleggingen. (Stavanger Aftenblad, 24.11.05) Les mer>>

 

Størst nedgang i ledigheten blant østeuropeere fra nye EU-land

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa samlet hadde en registrert ledighet på 5,1 prosent ved utgangen av august 2005, mens folk fra de øvrige østeuropeiske landene lå på 12,1 prosent. I hele befolkningen gikk ledigheten ned fra 4,1 til 3,7 prosent. (Statistisk sentralbyrå, 17.11.05) Les mer>>

Les statistikken her>>

 

Flest polakker

Polske statsborgere har stått for den største nettoinnvandringen hittil i år med rundt 2 000 personer. Mens 2 200 polakker flyttet til Norge, var det kun 200 som flyttet ut. Russere lå med en nettoinnvandring på vel 900 på andre plass i denne perioden. (Statistisk sentralbyrå, 17.11.05) Les mer>>

 

- Da nordmenn var verdens polakker

- Når vi diskuterer polakkenes inntog på det norske arbeidsmarkedet er det lett å glemme vår egen ikke så alt for fjerne fortid. Utvandringen fra Norge til Nord-Amerika var i stor utstrekning påvirket av de samme kreftene som i dag trekker polakker til Norge, skriver Lars Fredrik Øksendal, stipendiat ved Norges Handelshøyskole i en kronikk i Adresseavisen. (Fafo Østforum, 23.11.05)

Les kronikken her>>

 

Ber næringsministeren gripe inn

- Vi savner press fra næringsminister Odd Eriksen for å hindre utflagging av Freia til Litauen, sier konserntillitsvalgt Bente Løvaas. Når et storkonsern som Kraft Foods truer med å flytte hundrevis av lønnsomme arbeidsplasser til et lavkostland, gir dette så negative signaler at myndighetene bør legge press på konsernet, sier Løvaas til Klassekampen. Hun ber om større engasjement fra den nye regjeringen og næringsministeren frem mot det avgjørende styremøtet i Kraft Foods Norge 8. desember. (Klassekampen, 22.11.05) Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Ber regjeringen om å redde Freia (Dagsavisen, 23.11.05)

Freia flytter økonomikontor til Bratislava (HK-Nytt, 22.11.05)

 

Nordisk nyhetsbrev om EU & arbeidsrett

"Kollektivavtal anpassas till utländska arbetsgivare. Varken minimilön eller genomsnittslön skall gälla". Dette er tittelen på en av artiklene i det ferskeste nummeret av Nordisk nyhetsbrev om EU & arbetsrätt. Nyhetsbrevet utgis av Arbetslivsinstitutet i Sverige. (Fafo Østforum, 18.11.05)

Les hele nyhetsbrevet her: Nordisk Nyhetsbrev om EU & arbetsrätt nr 3 / 2005

Tidligere nyhetsbrev finner du her>>

 

Dokumentar om sosial dumping

I fire uker har et reportasjeteam fulgt fem håndverkere fra Latvia som siden 2004 har vært fast ansatte i bedriften Uniprotect. Latvierne jobbet 12 timer i døgnet, sju dager i uken for 60 kroner timen. I kveld sendes dokumentaren på TV2. (Dagsavisen, 14.11.05) Les mer>>

 

Fritidspark uten dumping

Fritidsparken i Skien er det første byggeprosjektet i landet der ILO-konvensjonens krav mot sosial dumping vil bli lagt til grunn. Fellesforbundet har alliert seg med tysk fagbevegelse og vil følge nøye med for å sikre at konvensjonen blir fulgt. (Varden, 14.11.05) Les mer>>

 

Østeuropeere populære i Vest-Europa

Østeuropeiske arbeidere har fått et godt rykte etter EU-utvidelsen i fjor, særlig i Storbritannia. Nå oppfordrer Tony Blair andre europeiske land til å åpne grensene. Norge skal vurdere overgangsreglene til våren. (Bergens Tidende, 13.11.05) Les mer>>

 

Litauen kjøper Norge

Det litauiske selskapet Hermis Capital har kjøpt opp elektronikkbedriften Kitron på Sørlandet. Det er dermed det første litauiske selskapet som investerer stort i Skandinavia. I Kitron er de første oppsigelsene et faktum, og de ansatte frykter utflagging til Litauen. (Morgenbladet, 11.11.05) Les mer>>

Les også: De kom fra Litauen i fine dresser (Morgenbladet, 11.11.05)

 

Finland vurderer åpne grenser

Arbeidsmarkedet i Finland kan bli åpnet for arbeidstakere fra de nye EU-landene etter at den første overgangsperioden går ut neste år, melder EUobserver. En viktig årsak skal være at Finland overtar formannsvervet i EU i andre halvår 2006. Finnene ønsker derfor å sørge for at alle de fire frihetene er fulgt opp, det vil si fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeid. (Fafo Østforum, 10.11.05)

 

Vestfold trenger arbeidsinnvandrere

Det er behov for mer arbeidskraft enn ventet i Vestfold. Det viser nye tall fra Næringslivets Hovedorganisasjon. - For å skaffe nok arbeidskraft må vi i større grad hente folk fra utlandet, sier regiondirektør Einar Røsaas i NHO. (NRK, 09.11.05) Les mer>>

 

Japp og Mandelstang til Litauen?

Eieren av Freia sjokoladefabrikk vurerer å flytte produksjonen av Japp og Mandelstang til utlandet. Siden Kraft Foods kjøpte bedriften i 1993, har stadig større deler av produktporteføljen blitt flyttet til utlandet. Dette til tross for at Kraft, da de fikk innvilget konsesjon til å overta, lovet å øke produksjonen i Norge. (NRK, 04.11.05) Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Vil bremse utflaggingen av melkesjokolade (Bergens Tidende, 09.11.05)

Et enda mindre stykke Norge (Dagsavisen, 09.11.05)

- Liker ikke utviklingen (Dagsavisen, 09.11.05)

Freia-vedtak før jul (Handelsbladet FK, 08.11.05)

Sjokoladearbeidere får hjelp (NRK, 04.11.05)

 

Vedtak for å hindre sosial dumping i offentlig regi

Stadig flere kommuner implementerer ILO-konvensjon 94 i sine anbudsregler. Bodø er blant disse kommunene, og bystyrets vedtak sier at alle leverandører skal legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår. (EL & IT forbundet, 07.11.2005) Les mer>>

 

Karmøy kommune går tøft ut mot sosial dumping

Et enstemmig Karmøy kommunestyre vedtok nylig å ta inn et punkt i kommunens anbudsforespørsler, som skal hindre sosial dumping. I kommunestyrevedtaket heter det at leverandøren skal sørge for at verken ansatte i leverandørens egen organisasjon eller hos underleverandører skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller «det som er normalt for vedkommende sted og yrke». Det skal svi på pungen for leverandører som ikke følger reglene. (Haugesunds Avis, 06.11.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum-seminar 10. november er avlyst

Seminaret "Partssamarbeid i et utvidet Europa" torsdag 10. november ble dessverre avlyst da en av de polske hovedinnlederne meldte avbud. Vi satser på å arrangere et seminar om dette temaet i løpet av våren 2006. (Fafo Østforum, 04.11.05)

 

Krever økt innsats av KS mot sosial dumping

Fagforbundet oppfordrer KS til å hindre sosial dumping i kommunene. KS bes om å stille krav om like arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidere ved inngåelse av kontrakter om kommunale oppdrag. (Fagbladet, 03.11.05) Les mer>>

 

LO Vest-Agder krever slutt på sosial dumping

LO i Vest-Agder utfordrer nå kommunene og fylkeskommunen til å vedta regler som kan hindre at useriøse firmaer får offentlige oppdrag. Tidligere har Moss og Hammerfest vedtatt slike regler. Nylig måtte en gruppe polakker reise hjem etter et oppdrag i Kristiansand. - De fikk rett og slett ikke utbetalt lønn. Dette viser hvor viktig et slikt forslag er, sier LOs distriktssekretær, Elisabeth Haaversen, som legger til at polakkene var engasjert av en underentrepenør. (LO-Aktuelt, 02.11.05) Les mer>>

 

Leier ut billige estiske stuepiker

UNIC Management tilbyr norske hoteller å leie estiske stuepiker, renholdere, kokker og oppvaskere. «Rimeligere og bedre!», heter det i telefaksene selskapet sender ut. Lederen for Hotell- og restaurantarbeiderforbundet i Norge, Eli Ljunggren, karakterisere tilbudet om billige estiske stuepiker som sosial dumping. (Sunnmørsposten, 01.11.05) Les mer>>

Se også nyhetssaken:

- Vi følger alle lover og regler (Sunnmørsposten, 01.11.05)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700