Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2005

 

Strømmer på fra nye EU-land

Første halvår i fjor ga utlendingsavdelingen ved Haugaland og Sunnhordland arbeidstillatelser til 276 EU-borgere som ville jobbe i distriktet. I år har det tatt av: Første halvår 2005 har 691 EU-borgere søkt om, og fått innvilget, arbeidstillatelse. Over halvparten av disse kommer fra de nye EU-landene Estland, Litauen, Latvia og Polen (Haugesunds Avis, 31.07.05) Les mer>>

 

Kraftig økning i utenlandske arbeidere i Kongsberg-distriktet

Tallet på arbeidssøkende fra Øst-Europa har gått kraftig opp etter EU-utvidelsen i fjor vår, forteller politibetjent Nils Olav Olsen ved Utlendingsseksjonen på Kongsberg. (Laagendalsposten, 31.07.05) Les mer>>

 

UDI vil ha flere innvandrere

Både faglærte og ufaglærte utlendinger må aktivt inviteres til landet. Det mener UDI-direktør Trygve G. Nordby. - Det er blitt stuerent å si at Norge trenger faglært innvandring. Men få våger å si at det vi har minst like stort behov for, er ufaglært arbeidskraft. Det behovet vil øke i årene fremover, uttaler UDI-direktøren. (Aftenposten, 22.07.05) Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring fra øst gir god økonomi

Arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa gir oss lav rente og høy økonomisk vekst, mener mange økonomer. I tillegg til å redusere flaskehalsproblemer i for eksempel bygge- og anleggsbransjen har innvandringen ført til lavere lønns- og prisvekst i Norge. (NRK, 21.07.05) Les mer>>

 

Tipstelefon avslører luselønn og uverdige forhold

Fagforbundene i Trondheim vil ha slutt på sosial dumping. Etter at Fagforbundet etablerte tipstelefon som skulle avsløre uverdige forhold i byggebransjen, har det kommet inn rundt 30 tips om østeuropeere som jobber langt under tariff. Enkelte tjener bare 30 kroner i timen og bor i telt. (NRK, 18.07.05) Les mer>>

 

Vernet med sykkelhjelm

De polske arbeiderne fikk 19 kroner timen. Verneutstyret besto av sykkelhjelmer, og stillaset var ikke forskriftsmessig oppbygd. Det var LOs sommerpatrulje i Rogaland som oppdaget forholdene på byggeplassen i Haugesund under en av sine kontroller. (Nettavisen, 14.07.05) Les mer>>

 

EU-parlamentet vil ha unntak fra tjenestedirektivet

Europaparlamentets arbeidsmarkedsutvalg vedtok i går med bred majoritet at kollektive avtaler skal unntas fra det omstridte tjenestedirektivet. Utvalget stemte også for å unnta offentlige tjenesteområder som eldreomsorg, barnehager, utdanning og helse fra direktivet. Utvalgets forslag blir sett på som et forsøk på å forhindre at kommisjonens forslag medfører sosial dumping. (LOnytt, 13.07.05) Les mer>>

 

Jakter på polakker med luselønn i Rogaland

Fellesforbundet er i gang med å innhente dokumentasjon på at det foregår sosial dumping også i Rogaland. Fellesforbundet vil gjøre det ulovlig å betale mindre enn tarifflønn til utenlandske arbeidere i Rogaland. (NRK, 12.07.05) Les mer>>

 

Vil rydde opp i Vestfold

Fellesforbundet, Byggmesterlauget i Tønsberg og Bygg- og Steinarbeiderforeningen har inngått en samarbeidsavtale for å luke bort problemer med utenlandsk arbeidskraft i Vestfold. De vil særlig rette søkelyset mot helse, miljø og sikkerhet og sosial dumping. I Vestfold er det nå rundt 1 000 utlendinger i byggebransjen. (Tønsbergs Blad, 09.07.05) Les mer>>

 

LOs sommerpatrulje jakter på sosial dumping i Indre Hardanger

- Det blir mer og mer av utenlandsk arbeidskraft også i vårt distrikt. Mange av disse har langt dårligere lønnsbetingelser enn norske arbeidstakere. Flere blir formidlet via utenlandske selskaper. LO er særlig på jakt etter det vi kan kalle sosial dumping, sier Nils-Johan Ystanes i LO Hordaland. (Hardanger Folkeblad, 08.07.05) Les mer>>

 

Ny brosjyre fra UDI

"Sesongarbeid - behandling av søknader om oppholdstillatelse/arbeidstillatelse for sesongarbeid, spesielt innen jordbruket " er tittelen på en ny brosjyre fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Brosjyren inneholder en brukermanual for behandling av søknader om oppholdstillatelse etter overgangsreglene. UDI opplyser at brosjyren er utarbeidet til hjelp for politiet ved behandlingen av søknadene, men at brosjyren også er nyttig for arbeidsgivere og -søkere for orientering om hvordan reglene tolkes. (Fafo Østforum, 08.07.05)

Les UDIs pressemelding, 04.07.05

Les brosjyren

 

UDI-statistikk viser ny virkelighet

For første gang har Utlendingsdirektoratet total oversikt over hvor mange som hver måned har arbeidstillatelse i Norge. Den nye statistikken viser antall utlendinger med gyldige tillatelser – fra januar og til og med mai 2005. UDI presenterer en månedlig utvikling for de ”gamle ” EØS-landene og øvrige land. For de nye EØS-landene vises også fordelingen mellom type arbeidstillatelse. (Fafo Østforum, 08.07.05)

Les UDIs pressemelding med oppsummering av hovedfunn fra statistikken, 22.06.05

 

Arbeidstilsynets rutinebesøk avslørte slavekontrakt

En polsk fliselegger har arbeidet for 1800 kroner månaden i Suldal. Entreprenørfirmaet hadde leid inn polakken fra et firma i Haugesund, som igjen hadde leid ham fra et polsk firma. Lovlig minstelønn for denne arbeidstakeren ligger på 115 kroner timen pluss feriepenger. Det vil gitt en brutto månedslønn på rundt 18 000 kroner, altså 10 ganger mer enn hva fliseleggeren faktisk har fått. (Stavanger Aftenblad, 07.07.05) Les mer>>

 

Ulovlig med luselønner

LO-leder i Østfold, Ulf Lervik er fornøyd med det enstemmige vedtaket i Tariffnemnda. - Det kan bli et nyttig verktøy i kampen mot sosial dumping i bedrifter innen byggfag og elektro. (Sarpsborg Arbeiderblad, 04.07.05) Les mer>>

 

Vurderer politianmeldelse

– Vi har bruk for utenlandsk arbeidskraft i Norge, men vi skal ikke ha sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft fra de åtte nye EU-landene, sier seniorinspektør Ronny Hagen i Arbeidstilsynet i Rogaland. Inspeksjon hos et firma med stor bruk av polske ansatte avslørte mange og grove brudd på lover og forskrifter. Tilsynets juridiske avdeling vurderer nå å politianmelde bedriften, og tilsynet kommer de neste månedene til å øke kontrollene ute hos bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft. (Haugesund Avis, 04.07.05) Les mer>>

 

Aksjon mot sosial dumping

Tromsø Bygningsarbeiderforening demonstrerte i helgen mot sosial dumping og polske underbetalte arbeidere. Et 50-talls lokale bygningsarbeidere møtte opp til demonstrasjonen. (Fremover, 04.07.05) Les mer>>

 

Skriker etter snekkere

Det er for tiden registrert rundt 6000 øst-europeiske bygg - og anleggsarbeidere her i landet, men norske anleggsarbeidere blir langt fra arbeidsløse av den grunn. Byggenæringens Landsforening (BNL) ber nå bedriftene om å la 16-åringene slippe til. (Dagens Næringsliv, 04.07.05) Les mer>>

 

Norge trenger flere bygnings- og anleggsarbeidere

Aetats arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 21 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg som deltok i undersøkelsen har alvorlige rekrutteringsproblemer. Ifølge Aetats beregninger mangler det ca. 10 000 personer, selv om EU-utvidelsen har dempet rekrutteringsbehovet noe. (BNL, 04.07.05) Les mer>>

 

Billig østeuropeisk utnyttes av kyniske mellommenn

Før EU-utvidelsen 1. mai 2004 var det mange som advarte mot at horder av østeuropere ville søke vestover. Men de som var redd for at billig østeuropeisk arbeidskraft ville gå ut over eksisterende arbeidsplasser i vest tok feil. 14 måneder etter EU-utvidelsen er innvandringen til land som Frankrike, Tyskland, Sverige og Danmark langt mer beskjeden enn forventet. Det som derimot har blitt et alvorlig problem, er det voksende svarte markedet der billig østeuropeisk arbeidskraft utnyttes av kyniske mellommenn eller lokale oppdragsgivere. (Ny Tid, 02.07.05) Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700