Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2005

 

Full NHO-splittelse om sosial dumping

NHO er dypt splittet i synet på sosial dumping. Nå tror håndverksbedriftene at NHO er i ferd med å bli mer positive til tiltak mot polske og baltiske lønninger. Splittelsen i Byggenæringens Landsforening (BNL) er så dyp at organisasjonen ikke har noen mening om sosial dumping i byggebransjen. Entreprenørene vil bruke billige polske og baltiske bygningsarbeidere. Håndverksbedriftene er redd for at det betyr kroken på døra. (Dagsavisen, 31.12.05)

 

Kronikk: Arbeidsmiljø under press

- Det er behov for en bredere debatt om hvilke konsekvenser EUs tjenestedirektiv gir for ytterligere liberalisering av arbeidslivet. Det kan sette den nye arbeidsmiljøloven under sterkt press, skriver Dagfinn Sundsbø i en kronikk i Dagsavisen. Sundsbø (Sp) er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. (Dagsavisen, 29.12.05)

 

- Vanskeligere for Norge

- Den store EU-utvidelsen mot øst og sør har gjort det klart vanskeligere for Norge å påvirke beslutninger i EU, sier Bjørn Trygve Grydeland. – De nye EU-landene var tidligere medspillere på utsiden. Som medlemmer er de nå blitt mer travelt opptatt og de trenger ikke lenger bytte informasjon med oss som er utenfor, sier han. 1. januar tiltrer Grydeland som president for EFTAs overvåkingsorgan ESA. (Dagens Næringsliv, 28.12.05)

 

Fellesforbundet ønsker overgangsregler

Forbundsstyret i Fellesforbundet har vedtatt at de fortsatt ønsker overgangsregler for de nye EU-landene frem til 1. mai 2009. (Fellesforbundet, 20.12.05)

Se også nyhetssaken: "Krever tre år til med polakkregler" (Dagens Næringsliv, 24.12.05)

 

Svake fagforeninger i norske selskaper i Baltikum

Et forskningsprosjekt i regi av fagbevegelsen i Østersjø-området har sett på graden av fagorganisering innenfor nordiske selskaper i Baltikum. Fagforeningenes stilling varierer sterkt med sektor, arbeidsgiver og hvor selskapet kommer fra. Studien viser at organisasjonsgraden er klart lavest innenfor norskeide selskaper. (EIRO, 22.12.05)

 

- Tjenestedirektivet vil få omfattende konsekvenser

- Det vil være naivt å tro at ikke tjenestedirektivet vil få omfattende og dyptgående konsekvenser for hele EU og EØS der presset vil øke dramatisk på lønn, pensjonsrettigheter, sikkerhet og kvalitet. Det skriver leder i Nei til EU Heming Olaussen og faglig sekretær i Nei til EU Boye Ullmann i et debattinnlegg. (Dagsavisen, 22.12.05)

Les også kronikken til Dølvik og Ødegård: "Vetodiskusjon på feil grunnlag" (Dagsavisen, 14.12.05)

 

Bygger ut universitetet for 60 kroner timen

Åtte polske bygningsarbeidere som jobber med å bygge ut Universitetet i Stavanger mottar en timelønn på bare 60 kroner. Verken byggherren Statsbygg eller hovedentreprenøren har tatt tak i saken. Fellesforbundet vil jobbe for allmenngjøring av tariffavtaler innenfor byggebransjen i Rogaland. (Stavanger Aftenblad, 21.12.05) Les mer

 

Slutt på slavelønn i Hordaland

Etter nyttår kommer en ny EØS-tariffavtale i Hordaland. Alle utenlandske arbeidere har da krav på norsk minstelønn. En polsk byggearbeider vil kunne tjene minimum 115-130 kroner i timen. Avtalen er allerede iverksatt i fem fylker på Østlandet. (NRK, 19.12.05)

 

Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa øker

Ved begynnelsen av desember hadde nærmere 15.000 personer fra EUs nye medlemsland arbeidstillatelse i Norge, mot 9.000 i fjor og under 3.000 i 2003. Polske arbeidere utgjør flertallet, og stadig flere av disse henter også familiene til Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). (Dagsavisen, 17.12.05)

 

Tariffnemnda oppnevnt for nye tre år

Regjeringen oppnevnte i statsråd i dag Tariffnemnda for en ny treårsperiode fra 1. januar 2006. Lagdommer Ellen Mo ble gjenoppnevnt som nemndas leder. De andre medlemmene er Tore Lindholt, Anne Austbø, Roar Flåthen (LO) og Nina Melsom (NHO). (ASD, 16.12.05) Les mer

 

Venter sterk vekst i innvandrerbefolkningen

Innvandrerbefolkningen i Norge ventes å øke fra 365.000 i dag til mellom 1 og 2 millioner i 2060. Man regner med en betydelig vekst i antall personer med opprinnelse i Øst-Europa som følge av arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. (SSB, 15.12.05)

 

Polakker får ikke lønn

13 blakke polakker fortviler etter å ha ventet lenge på oppgjør for tre måneders arbeid i Norge. Unionen Fagforening er rystet over behandlingen, og mener at enkelte av arbeiderne har over 100.000 kroner til gode. (Bergens Tidende, 15.12.05) Les mer

 

Demonstrasjon mot tjenestedirektivet

Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) organiserer 16. februar 2006 en demonstrasjon i Strasbourg mot EUs tjenestedirektiv. Demonstrasjonen vil foregå samtidig som EU-parlamentet behandler direktivet. EFS ønsker å unnta arbeidsretten, inkudert tariffavtaler, fra tjenestedirektivet, samtidig som de vil fortsette kampen mot opprinnelseslandsprinsippet. (EFS, 14.12.05)

 

Vetodiskusjon på feil grunnlag

Når noe gjentas ofte nok blir det en «sannhet». Slik er det også i diskusjonen rundt EUs forslag til tjenestedirektiv. Det er all mulig grunn til å kritisere direktivforslaget, skriver de to Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård i en kronikk. (Dagsavisen, 14.12.05)

 

Nye landrapporter

Fafo Østforum har laget fire nye landrapporter om de østeuropeiske medlemslandene i EU. Denne gangen er det Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Slovenia som blir presentert. Landrapportene inneholder nøkkeltall og kortfattet informasjon om de nye EU-landene under temaene økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. (Fafo Østforum, 09.12.05)

 

- Dårlige boforhold må straffes hardt

Undersøkelser har avdekket at mange østeuropeiske bygningsarbeidere bor under elendige forhold. - Kontrollen av boforhold må skjerpes, og grove brudd og notoriske gjengangere må straffes hardt økonomisk, sier fagforeningsleder Roger Pilskog. (Aftenposten, 13.12.05) Les mer

 

Bygningsarbeidere bor i brannfeller

Mange østeuropeiske bygningsarbeidere bor ulovlig i rene brannfeller på byggeplasser og i næringsbygg. Rømningsveier er blokkert og brannalarmen frakoblet. Årsaken er ofte at arbeidsgiver ikke har råd til eller ikke ønsker å betale for skikkelige boliger. (Aftenposten, 13.12.05) Les mer

 

Dårlig sikring og lav lønn

Arbeidene på Tærudgårdene på Lillestrøm ble stengt i tre døgn på grunn av dårlig sikring. Arbeidstilsynet mener også at de 15 polske arbeiderne får ulovlig lite i lønn, og de vurderer å anmelde forholdet til politiet. (Romerikes Blad, 12.12.05) Les mer

 

ID-kort i byggebransjen utsatt

Regjeringen har besluttet å utsette innføringen av identitetskort i byggebransjen med seks eller tolv måneder. Partene i byggebransjen, som mente at forskriften var for dårlig, vant dermed fram med sitt syn. - Regjeringen skal nå utrede hvordan id-kortene kan gjøres sikrere og bli et godt nok verktøy mot sosial dumping, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Magasinet for fagorganiserte, 09.12.05). Les pressemeldingen fra ASD

 

Solidariteten prøves

Fri bevegelse av arbeidskraft skal gjelde for alle i EØS-området, uten overgangsregler fra mai neste år, mener europeisk fagbevegelse. Solidariteten i norsk fagbevegelse settes på en prøve. (LO-Aktuelt, 09.12.05)

 

Ny underklasse på bygda?

Stadig flere norske bønder bruker statssubsidiene på østeuropeisk arbeidskraft. Professor Reidar Almås ved Senter for bygdeforskning i Trondheim, har nettopp begynt arbeidet med et forskningsprosjekt om sosiale konsekvenser av økt utenlandsk arbeidskraft i norske bygder. – Vi må jo stille spørsmålet om økt arbeidsinnvandring til norske bygder kan skape et nytt klasseskille mellom norske gårdbrukere og utenlandske lønnsarbeidere, sier Almås. - Det er viktig å unngå at det biter seg fast en permanent lavtlønnsgruppe i landbruket. (Morgenbladet, 09.12.05)

 

Underbetaling og sosial dumping - men hva er alternativet?

- Polske arbeidere er viktige for byggingen av den nye anodefabrikken i Mosjøen. De arbeider 57 timer i uka for 66 kroner timen. Dermed har vi igjen en diskusjon om underbetaling og sosial dumping. Men hva er alternativet? Uten internasjonale anbud ville fabrikken sannsynligvis ikke blitt bygget i Mosjøen. Hadde det vært bedre? (Helgeland Arbeiderblad, Lederen, 08.12.05) Les mer

 

Utenrikspolitikk er også innenrikspolitikk

- Diskusjonene om differensiert arbeidsgiveravgift og tjenestedirektiv er ikke bare en utenrikspolitisk debatt om harmonisering av regler for internasjonal handel og like konkurransevilkår, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en kronikk i LO-Aktuelt. -For Norge handler det om rammevilkårene til produksjon og arbeidsplasser i hele landet og viktigheten av å unngå sosial dumping og press på lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi nå våre innenrikspolitiske mål, er vi avhengig av å få internasjonal støtte for våre prinsipper og synspunkter. (LO-Aktuelt, 08.12.05)

 

Valla usikker på veto

LO-leder Gerd-Liv Valla er ikke lenger sikker på om hun vil kreve veto mot EUs omstridte tjenestedirektiv. Denne uken har Valla vært på styremøte i Den europeiske faglige samorganisasjonen i Brüssel, der direktivet har vært tema.– Slik det ser ut, vil direktivet gi oss mulighet til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr for eksempel at vi fortsatt kan bruke loven om allmenngjøring av tariffavtaler for å hindre sosial dumping, sier Valla. (Norsk Transportarbeiderforbund/Dagens Næringsliv, 08.12.05)

 

120 ansatte må gå i Freia

120 arbeidsplasser forsvinner fra Freia, og deler av produksjonen skal flagges ut til Litauen. Det ble bestemt på styremøtet i Kraft Foods Norge torsdag. (Dagens Næringsliv, 08.12.05)

Se også nyhetssaken: Vil stoppe utflagginger(Dagens Næringsliv, 08.12.05)

 

Dumping i Mosjøen?

I Mosjøen jobber 77 polske arbeidere for 66 kroner timen, 57 timer i uka. Dette kan være lovlig innenfor norsk regelverk. Men Jan Ivar Myrflott, leder i Mosjøen kjemiske arbeiderforening, mener likevel at dette er sosial dumping. (Helgeland Arbeiderblad, 08.12.05)

 

Krever offensiv mot utflagging av jobber

Arbeidstakerorganisasjonene LO, Akademikerne og YS støtter NHO-direktør Paul Chaffeys kritikk av defensiv politikk mot utflagging av jobber i tjenestesektoren. Leder Christl Kvam i Akademikerne tar til orde for et globaliseringsutvalg som kan sette den økende handelen med tjenester på dagsordenen. (Dagsavisen, 07.12.05)

 

Misforstått veto-trussel

Forskningssjef Jon Erik Dølvik i Fafo mener debatten om norsk veto mot EUs tjenestedirektiv bygger på misforståelser. Direktivet vil ikke hindre oss i å kreve at østeuropeere som tar oppdrag her i landet skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, hevder Dølvik. (LO-Aktuelt, 06.12.05)

 

Tjenester flagges ut

NHO-direktør Paul Chaffey spår at opptil 100.000 norske tjenestejobber kan forsvinne til utlandet. Det er utviklingen i Danmark som får ham til å advare. Der er 60.000 tjenestearbeidsplasser blitt flyttet til utlandet de siste tre-fire årene. Blant de danske bedriftene er EU-land, særlig de nye i Øst-Europa, mest populære. (Dagsavisen, 06.12.05)

 

Krever veto mot tjenestedirektivet

Ap presses av sine egne i spørsmålet om EUs tjenestedirektiv. Fagforbundet og AUF krever at Norge legger ned veto hvis EU-direktivet blir vedtatt slik det ser ut i dag. - Direktivet inneholder flere momenter som Norge ikke kan akseptere, sier Jan Davidsen, leder i det LO-tilsluttede Fagforbundet og sentralstyremedlem i Ap. (Nationen, 06.12.05)

 

Danmark bør vurdere overgangsreglene

EU-utvidelsen har ikke skapt problemer for det danske arbeidsmarkedet. Arbeidstakere fra de nye EU-landene har løst opp flaskehalser i det danske arbeidsmarkedet, blant annet i landbruket og byggebransjen. Danske myndigheter anbefales å se på om det er behov for overgangsreglene. Dette kommer fram i en ny rapport som er laget på oppdrag fra det danske Beskæftigelsesministeriet. I rapporten blir myndighetene oppfordret til å lage en plan for hvordan Danmark skal tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft. (Fafo Østforum, 05.12.05)

 

Norge mest utsatt for dumping

Det er ikke EUs tjenestedirektiv som utgjør den største trusselen mot sosial dumping. – Vi er allerede i dag det mest dumping-utsatte landet i Norden, sier Jon Erik Dølvik, forskningssjef på Fafo. LO, Sp og SV frykter sosial dumping dersom direktivet går gjennom, men Dølvik mener dagens forslag til tjenestedirektiv ikke vil bety noen stor forskjell. (Rana Blad, 03.12.05) Les mer

 

Norsk nei uten verdi

- Vetoretten som flere i Regjeringen vil bruke mot EUs tjenestedirektiv, har ikke lenger noen verdi, sier Knut Almestad, tidligere ESA-direktør. Han er oppgitt over at flere statsråder i Stoltenberg-regjeringen rasler med veto-trusselen (Aftenposten, 02.12.05) Les mer

 

Europeisk faglig motstand mot tjenestedirektiv

Hovedstyret i paraplyorganisasjonen for offentlig ansatte i Europa, EPSU, har gått imot at offentlige tjenester skal tas inn i EUs tjenestedirektiv. Dette går fram av en uttalelse som fagforbundsledere fra offentlig sektor i hele Europa vedtok i slutten av november. (Fagforbundet, 02.12.05)

 

- Følg regelverket eller bli kastet ut

- Hvis ikke leverandører kan bevise at de har betalt bygningsarbeidere etter tariff, blir de kastet ut, sier kommunikasjonsdirektør i NCC Construction AS Øyvind Kvaal til Dagsavisen. Han ønsker ikke å kommentere den påståtte underbetalingen av polakkene som har jobbet ved Quadraturen direkte. Men Kvaal bekrefter at selskapet har «måttet rydde opp i et par saker». (Byggeindustrien, 02.12.05)

Godtok ikke luselønn, fikk sparken

Da de polske bygningsarbeiderne nektet å signere kontrakten som ville gitt dem 46 kroner i timelønn, skal de ha fått sparken på stedet. I dag møtes representanter fra Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening, entreprenørkjempen NCC og rivningsfirmaet NorProdukter Miljø AS til oppvaskmøte. (Dagsavisen, 02.12.05)

 

Krever EU-kritikk

Norge ga for ett år siden et svært positivt svar til EU om tjenestedirektivet. Nå krever LO-leder Gerd-Liv Valla at den nye regjeringen gir klar beskjed om at den stiller seg kritisk. (Klassekampen, 02.12.05) Les mer

 

Slavelønn i Vallas nabolag

LO-leder Gerd-Liv Valla bor i samme boligkompleks hvor estiske bygningsarbeidere har fått ned mot 40 kroner i timen. – Sosial dumping er ubehagelig uansett, men når en ser det med egne øyne blir det jo ekstra sterkt. Timelønn ned mot 40 kroner er horribelt for dem det gjelder. Det undergraver også lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Norge, sier hun til Dagsavisen. Hun vil ha norsk veto mot EUs tjenestedirektiv. (Dagsavisen, 01.12.05)

Se også nyhetssaken: Estere får penger, mister jobben (Dagsavisen, 01.12.05)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700