Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter l Mai 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Litt av hvert om sosial dumping:

Fafo Østforums nyhetstjeneste har de siste fem årene lagt ut mengder av nyhetssaker om sosial dumping. Saker med eksempler på sosial dumping har hatt overskrifter som "Tjente 14 kroner timen". "Skremmende dårlig sikring av takarbeidere", "Industribygg blir brukt til overnatting for polske arbeidere"

Nyhetssaker om tiltak mot sosial dumping har overskrifter som "ID-kort er et viktig tiltak mot sosial dumping"og "Nytt tiltak mot sosial dumping: flere regionale verneombud". Allmenngjøring av tariffavtaler er et annet virkemiddel - les mer på Fafo Østforums temaside om Allmenngjøring.

Forskning på sosial dumping. Hvordan har så tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp, og i hvilken grad har de bidratt til å forhindre sosial dumping i norsk arbeidsliv? Dette er hovedspørsmålene når Fafo på oppdrag fra Arbeidsdepartementet skal evaluere regjeringens tiltak mot sosial dumping. Evalueringen skal blant annet omfatte Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk, ordningen med id-kort i bygge- og anleggsbransjen, gjennomførte endringer i allmenngjøringsordningen og endringer i inn- og utleieregelverket. Prosjektet vil bli gjennomført av en gruppe Fafo-forskere, med Line Eldring som prosjektleder, i perioden 1. mars 2010 til 30. juni 2011.

Debatten: - Hva er egentlig dumping? - Sosial dumping er det alle er mot, men ingen er enige om hva egentlig er. Dermed blir det lett å gripe til i debatten – den som kan klistre «sosial dumping» til motparten, har vunnet. Dette ødelegger en riktig og viktig diskusjon, skrev Nina Melsom, NHO i Dagsavisen (16.10.09)

Sosial dumping ble et stikkord i lønnsoppgjøret mellom Byggenæringens Landsforbund (BNL) og Fellesforbundet våren 2010. I meklingen med BNL fremmet Fellesforbundet krav om økt minstelønn. 13. april endte det i konflikt. Stikkord for streiken var minstelønn, solidaritet og allmenngjøring. Byggstreiken ble avsluttet etter fire dager, og et av resultatene var at minstelønnen øker med 9 prosent. Her følger noen av de mange nyhetssakene om streiken:

Kommentar: Et «oppgjør» mot sosial dumping (Østlandsposten, 22.04.10)

Kommentar: Byggstreik om EU - Hvor billig kan en polsk snekker være, og likevel jobbe lovlig på en norsk byggeplass? Det er det streiken i byggnæringen handler om, skriver Elin Ørjasæter. (E24, 15.04.10)

"- Økt minstelønn gir de useriøse entreprenørene større spillerom" BNL-leder Ketil Lyng mener en økt minste lønnssats kan gjøre det mer fristende for dem som vil omgå loven og benytte seg av svart arbeidskraft. (Dagsavisen, 15.04.10)

"Streik i byggebransjen: Minstelønn, sosial dumping og allmenngjøring" - Når EU åpner for fri arbeidsinnvandring blir det plutselig slik at store grupper arbeidstakere går på disse minstelønningene, som tidligere har vært nesten uvirksomme, påpeker Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke. (Dagsavisen, 14.04.10)

"Byggebransjen streiker mot sosial dumping" (Fri Fagbevegelse, 13.04.10)


For mer stoff om sosial dumping - søk i Fafo Østforums nettsider.

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700