Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fortsatt kraftig økning i ledigheten blant arbeidsinnvandrere

Nye tall fra NAV viser en fortsatt kraftig økning i arbeidsledigheten blant innvandrere fra de nye EU-
landene. Antallet arbeidsledige er nær fordoblet siden desember i fjor, og økte med 23 prosent fra
januar til februar. Ved utgangen av februar var det registrert 3 960 helt ledige arbeidssøkere.
80 prosent kommer fra Polen, med litauere som den nest største gruppa. Om lag halvparten (2 161)
av de arbeidsledige innvandrerne har arbeidspraksis fra bygg og anlegg, og 1 269 av disse mottok
dagpenger i februar. Arbeidsinnvandrere som har vært ansatt i virksomheter i Norge, opparbeider
seg trygderettigheter på lik linje med norske arbeidstakere.

(Fafo Østforum 13.03.09)

 

Tabell: Beholdning helt ledige arbeidssøkere fra nye EU-land og personer som mottok dagpenger,
januar 2008-februar 2009.
Kilde: NAV, mars 2008

 

Jan 08

Juni 08

Des 08

Gj.sn 08

Jan 09

Feb 09

Helt ledige arbeidssøkere,
totalt nye EU-land

554

685

2 121

1 300

3 216

3 960

Polen

384

521

1 673

739

2 957

3 170

Litauen

83

92

293

137

367

484

andre nye EU-land*

87

72

155

98

252

306

Helt ledige arbeidssøkere,
bygg og anlegg, totalt nye EU-land

141

249

1 110

547

1 737

2 161

Polen

124

224

948

359

1 501

1 829

Litauen

11

18

106

32

149

206

andre nye EU-land

6

7

56

19

87

126

Dagpengemottakere,
bygg og anlegg, totalt nye EU-land

61

174

515

288

793

1 269

Polen

51

156

461

194

698

1 100

Litauen

8

12

33

13

57

102

andre nye EU-land

2

6

21

9

38

67

 

*Lativa, Estland, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Bulgaria

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700