Skip to main content
Fremtidens Byggenæring om Arbeidstilsynets årsrapport

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022


Fremtidens Byggenæring trekker fram tettere samarbeid for å bekjempe a-krim, tilstanden i bemanningsbransjen og økt kunnskap til utenlandske arbeidstakere som aktuelle temaer fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2022.

Politifolk frykter de bryter loven på skurkejakt med Arbeidstilsynet

Politifolk frykter de bryter loven på skurkejakt med Arbeidstilsynet


Har politiet egentlig lov til å bli med Arbeidstilsynet på leting etter utnyttede arbeidere? Tja, si det.

Danmark: Ny sosial dumpingavtale på et tresifret millionbeløp

Arbejdsgivere på ”sortliste”: Snyd med illegal arbejdskraft skal give karantæne


Folketinget i Danmark vedtok i går en ny fireårig arbeidsmiljøavtale. Avtalen omfatter også historisk høyt satsingsnivå på tiltak mot sosial dumping. Et tiltak er at arbeidsgivere som utnytter illegal arbeidskraft kommer på «svarteliste» og nektes adgang til å gi anbud på offentlige kontrakter.

Uropatruljen: – Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet

Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet, ifølge Uropatruljen


For flere år siden skulle Arbeidstilsynet slutte å sladde lønnsopplysninger. Det har de fortsatt ikke gjort. Uropatruljen i Trondheim mener sladdepraksisen vanskeliggjør arbeidet med å avdekke sosial dumping.

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene


– A-krimsentrene har ført til et bedre samarbeid mellom etatene i den felles kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Nå er tiden moden for å gi dem de ekstra verktøyene som trengs for å nå sitt fulle potensial skriver åtte stortingsrepresentanter fra H, FrP, V og KrF. De foreslår 7 punkter for å trappe om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Bedragerisiktet nordmann utleveres fra Litauen

Bedragerisiktet nordmann utleveres fra Litauen


Mannen i 40-åra ble pågrepet i en storaksjon mot et bemanningsnettverk som mistenkes for å ha drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Fair Play Bygg Oslo skal stå på for alle seriøse i arbeidslivet

Fair Play Bygg Oslo skal stå på for alle seriøse i arbeidslivet


– Vi har nå vedtatt nye og tydelige retningslinjer. Målet er at flere bedrifter og proffer i byggenæringen ser på oss som en nøytral samarbeidspartner i kampen mot a-krim, sier daglig leder Lars Mamen.

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen – høringsfrist 29. juni

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen


– Selv om mange au pairer har det fint hos familiene de bor hos, har ordningen også for noen blitt et smutthull for å få billig arbeidskraft. Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP).

Au pair-ordningen legges ned: − Vestkantslaveriet avvikles

Au pair-ordningen legges ned: − Vestkantslaveriet avvikles


I 1969 ble den innført. Nå legges au pair-ordningen ned. Alle som er i landet som au pair skal få fullføre oppholdet. LO-topper og SV jubler. Caritas Norge er kritisk.

Debatt om au pair-ordningen i Dagsnytt 18

Se innslaget: Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen


– Når dere i regjeringen fremstiller dette som arbeidskrminialitet og sosial dumping, og jeg som alenemor blir stemplet som å drive slaveri bare fordi vi har en person i huset på kulturuvekslingsprogram, så mener jeg det er grovt av regjeringen, sa alenemor til arbeidsministeren da de møttes til debatt i Dagsnytt 18.

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2023: Den mørke siden av det norske arbeidslivet

Den mørke siden av det norske arbeidslivet


Det pågår grov utnytting, lønnstyveri, skattesvindel og mulig menneskehandel i det norske arbeidslivet, fortalte Fair Play Bygg på Svart økonomikonferansen som ble avholdt i dag. Konferansen arrangeres årlig av Fagforbundet og NTL.

25. april, Fair Play Agder: Seminar om a-krim

Fair Play Agder inviterer til seminar om arbeidslivskriminalitet


Den snart to år gamle foreningen Fair Play Agder inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar og årsmøte i Fair Play Agder den 25. april på Hotel Norge i Lillesand.