Skip to main content
 

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke

  • 11. juni 2021

Stortinget vedtok nylig lovendringer som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett.

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier statsråd Hareide.

Stortinget har i tillegg gitt samtykke til å ta EU-direktivet om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen. Disse reglene er allerede gjort gjeldende i EU.

Les hele saken: Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke (Samferdselsdepartementet, 11.06.21)

 
Nyhet