Skip to main content
 

EUs fjerde jernbanepakke: Norge sier ja til EUs jernbanereform

  • 25. mai 2021

Frp vil både reforhandle EØS-avtalen og gi mindre makt til EU, men sørger nå for at det er flertall på Stortinget for den omstridte jernbanepakka. – En trist dag for norsk jernbane, mener Rødt.

Frps Bård Hoksrud mener EUs fjerde jernbanepakke ikke handler om suverenitet, men om konkurranseprinsippet.

– Som Norsk Lokomotivmannsforbund peker på, risikerer vi nå anbud styrt etter kriterier bestemt av makteliten i EU. Da kan det bli lovfestet høyrepolitikk, med innleie og sosial dumping, mens overskuddet sluses ut til skatteparadiser til evig tid, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Les hele saken: EUs fjerde jernbanepakke: Norge sier ja til EUs jernbanereform: – En trist dag for norsk jernbane, mener Rødt (FriFagbevegelse, 25.05.21)

Les også: Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) (Stortinget, 25.05.21)

Les også kommentar av Eva Nordlund: Melder jernbanen inn i EU (Nationen, 27.05.21)

 
Nyhet