Skip to main content
 

Foreslår å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov

  • 07. mai 2020

– Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Pakken er en samling med nye regler for jernbanesystemet i Europa. Pakken legger opp til at alle avtaler om statlig kjøp av persontogtransport som hovedregel skal tildeles etter konkurranse – men ingen regel uten unntak.

Regjeringen sender nå til Stortinget en proposisjon om lovendringer som er nødvendige for å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett.

Les hele pressemeldingen: EUs fjerde jernbanepakke: Regjeringen vil legge til rette for en moderne jernbane (Samferdselsdepartementet, 07.05.20)

Se også: Prop. 101 LS (2019-2020) Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. (Samferdselsdepartementet, 07.05.20)

 
Nyhet