Skip to main content
 

Jernbanepakken: EU-kommisjonen forlenger gjennomføringsfrist

11. mai 2020

Europakommisjonen foreslo 29. april å utsette fristen for når to av rettsaktene i fjerde jernbanepakke skal være gjennomført. Mange EU-land har, på grunn av koronautbruddet, problemer med å rekke å gjennomføre nødvendig lovgivning innen fristen som er 20. juni. Kommisjonen foreslår derfor å utsette fristen med tre måneder.

EUs fjerde jernbanepakke er for tiden til behandling i Stortinget. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men regjeringen ønsker å innhente et forhåndsamtykke fra Stortinget, samt vedta endringer i jernbaneloven.

Les hele saken: Jernbanepakken: Kommisjonen forlenger gjennomføringsfrist (Stortingets EU/EØS-nytt, 11.05.20)

 
Nyhet