Skip to main content
 

Utenriksministerens halvårlige EØS-redegjørelse

  • 05. mai 2020

Betydningen av felles EØS-regelverk for offentlige anskaffelser under koronakrisen. Brexit-forhandlingene. Forslaget om europeisk minstelønn. Dette var blant temaene da utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i dag holdt sin halvårlige redegjørelse for EU/EØS-saker i Stortinget.

 

  • Koronakrisen: Uten det felles EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, legemidler og medisinsk utstyr hadde dette samarbeidet vært mer krevende å få til i praksis.
  • Brexit: Forhandlingene mellom Storbritannia og Norge, Island og Liechtenstein som følge av brexit, vil starte 7. mai.
  • Europakommisjonens forslag til direktiv om minstelønn: Verken partene eller myndighetene i Norge ønsker et system med minstelønn.
  • Saken om feil praktisering av EUs trygdeforordning: Uavhengig av granskingen har regjeringen igangsatt et arbeid med å se på hvordan EØS-regler gjennomføres i norsk rett.

Les talen: Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker (Stortinget, 05.05.20)

 
Nyhet