Skip to main content
 

Europapolitisk debatt i Stortinget 12. mai

  • 11. mai 2020

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt sin halvårlige redegjørelse for EU/EØS-saker i Stortinget den 5. mai.
Som forberedelse til den europapolitiske debatten i Stortinget 12. mai har Stortinges faggruppe for EU/EØS-informasjon utarbeidet bakgrunnsinformasjon. Dokumentet omhandler blant annet den fjerde jernbanepakken, forslag til direktiv om minstelønn og trydeforordninger.

Redegjørelsen tok utgangspunkt i koronapandemien og hva den har betydd og betyr for samarbeidet med EU og i EØS. Mot slutten av sin redegjørelse 5. mai omtalte utenriksministeren tre «aktuelle EØS-saker»: ren energi-pakken (også kalt fjerde energimarkedspakke), fjerde jernbanepakke, og forslag til direktiv om minstelønn.

Les hele saken: Bakgrunnsinformasjon til debatten om redegjørelsen 12. mai 2020 (Stortinget, 11.05.20)

EU/EØS-debatt: Informasjonspakke fra faggruppe på EØS/EU, 12. mai 2020

Nedenfor er utdrag fra informasjonspakken som omhandler den fjerde jernbanepakken, forslag til direktiv om minstelønn og trydeforordninger:

Både jernbanepakken og minstelønn ble dekket grundig i vår informasjonspakke til det planlagte møtet i Stortingets europautvalg 12. mars (møtetble avlyst pga. covid-19). I mellomtiden har regjeringen (7.  mai) oversendt samtykkeproposisjonen for jernbanepakken til Stortinget. En  nyrunde med høring i EU-systemet om minstelønn er forventet i første halvdel av mai.

Trygdeforordningen: arbeidsprogrammet omtaler feiltolkningen av artikkel 21 i trygdeforordningen og at det er satt ned et utvalg som skal levere sin rapport innen juni 2020 (utsatt til 1. august). Når det gjelder revisjon av trygdeforordningen, så er teksten den samme som i arbeidsprogrammet for 2019:  «Regjeringen vil søke å påvirke beslutningsprosessene i EU når det gjelder endringer i regelverket om trygdekoordinering, slik at det blir  mulig å begrense eksport av visse trygdeytelser gjennom indeksering eller kostnadsjustering».

Les hele: EU/EØS-debatt: Informasjonspakke fra faggruppe på EØS/EU, 12. mai 2020

 

 
Nyhet