Skip to main content
 

Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget

  • 21. oktober 2020

Fjerde jernbanepakke er en stor jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. I november skal Stortinget ta stilling til om reformen skal innlemmes i EØS-avtalen. Senterpartiet mener jernbanepakken går på tvers av Grunnloven, og saken må avvises og sendes tilbake til regjeringen.

Når fjerde jernbanepakke nå skal innlemmes i EØS-avtalen, har regjeringen nemlig valgt å bryte med avtalens såkalte topilarstruktur.

Topilarstrukturen går ut på at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein skal ha sitt eget kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg.

I fjerde jernbanepakke legges det i stedet opp til at EUs jernbanebyrå ERA, med hovedsete i franske Valenciennes, skal få myndighet til å treffe beslutninger direkte mot aktører i Norge.

Samtidig blir EU-domstolen i Luxembourg klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

Les hele saken: Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget (bygg.no, 21.10.20)

 
Nyhet