Skip to main content
 

EUs jernbanepakke: Reaksjoner på Høyesteretts avgjørelse

06. april 2021

Det siste Høyesterett gjorde før domstolen tok påskeferie var å levere den mye omtalte utredningen til Stortinget i forbindelse med tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke.

Nedenfor kan du lese reaksjoner på Høyesteretts avgjørelse 26. mars, samt lenker til tidligere nyhetssaker om jernbanepakken.

 

Kommentar:  – Ugrei utgreiing frå Høgsterett

– At Høgsterett valde å følgje regjeringas grunnlovstolking var ikkje det mest overraskande med utgreiinga, skriv Eirik Holmøyvik, professor ved UiB og Christoffer Conrad Eriksen, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO

– Ein samla Høgsterett gav full støtte til at Stortinget gjennom eit vanleg fleirtalsvedtak etter Grunnlova § 26 andre ledd kan overføre kompetanse til ein internasjonal organisasjon å gjere vedtak med direkte verknad i Noreg. Dermed kan Stortinget utan hinder av kravet om tre fjerdedels fleirtal og medlemsskapsvilkåret i § 115 overføre vedtakskompetanse til EU-kommisjonen, EUs jarnbanebyrå (ERA) og EU-domstolen, så lenge denne er «lite inngripende».

– Til forskjell frå regjeringa meinte Høgsterett at det var tale om ei noko meir omfattande suverenitetsoverføring. Likevel var den altså «lite inngripende».  Vi har stor respekt for Høgsteretts formelle kompetanse til å avklare omstridde rettsspørsmål i vårt rettssystem. Likevel må vi medgi at vi er fint lite imponerte over den faglege kvaliteten på utgreiinga til Høgsterett.

Les hele kommentaren: Ugrei utgreiing frå Høgsterett (Rett24, 06.04.21)

Leder: Høyesterett reddet EØS-avtalen

– I slutten av forrige uke kom Høyesteretts avgjørelse i saken om hvor stort stortingsflertall som må kreves for at Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke. Det kan høres teknisk og fjernt ut. I virkeligheten kunne Norges forhold til EU ha stått på spill.

–  En samlet og enstemmig Høyesterett kom til at det er nok med alminnelig flertall. Et annet utfall kunne satt hele EØS-avtalen i spill. Da kunne EØS-motstanderne, som utgjør et lite mindretall på Stortinget, krevd tre fjerdedels flertall i en rekke andre EØS-relaterte saker i årene fremover. I verste fall kunne et annet utfall i Høyesterett i fremtiden gitt EØS-motstanderne muligheten til å blokkere viktige vedtak, og undergrave den viktigste internasjonale avtalen Norge har.

Les lederen: Høyesterett reddet EØS-avtalen (VG, 01.04.21)

Grønt lys for EUs jernbanereform: – Beklagelig, men ikke overraskende, mener SV. – Sterkt beklagelig, mener Ap. 

Høyesterett bekrefter at det holder med alminnelig flertall i Stortinget for å gi samtykke til EUs fjerde jernbanepakke.

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra var pådriver for å få saken opp for Høyesterett. Han mener domstolens konklusjon er beklagelig, men ikke overraskende.

– Høyesterett har lagt vekt på Stortingets praksis når det gjelder overføring av myndighet til EU og EØS. Da er svaret på en måte gitt, sier Nævra.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli tror utfallet nå vil bli at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet banker igjennom reformen.

– Dette betyr at flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp kan trumfe gjennom sin privatiseringslinje. Det er sterkt beklagelig, for den har gitt en eksplosjon i tallet på høytlønnede direktører, mens vanlige folk må stå og vente på perrongen, sier han.

Les hele saken: Grønt lys for EUs jernbanereform: – Sterkt beklagelig, mener Ap (FriFagbevegelse, 26.03.21)

 
Nyhet

Mer om tema