Skip to main content
 

EUs jernbanepakke 4 må stå på vent: Liechtenstein har ennå ikke sagt ja

  • 29. september 2021

Mens Norge har et stortingsvedtak, om enn et knapt et, på at Jernbanepakken skal gjennomføres, har enda ikke Liechtenstein det formelle i orden. Derfor har miniputtstaten, som sammen med Norge og Island utgjør EFTA, tatt forbehold om parlamentets godkjenning.

Dette forsinker prosessen, og jernbanepakken blir derfor ikke formelt inntatt i EØS før det skjer.

Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU er forsiktig med å konkludere i hvilken reell betydning det har for Norge, men peker på at Norge skal ha en reservasjonsrett så lenge regler ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

– Det kan styrke muligheten for en ny regjering til å reversere gjennomføringen fra norsk side, sier Harper.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide avviser det:

– I motsetning til Norge har ikke Liechtenstein fullført sine internrettslige prosedyrer før pakken ble innlemmet på EØS-komiteens møte sist fredag. Det gjenstår for Liechtensteins parlament å gi endelig samtykke. Fjerde jernbanepakke er imidlertid som sagt nå innlemmet i EØS-avtalen og den vil tre i kraft når Liechtenstein har gjennomført sine internrettslige prosedyrer, skriver Hareide i en epost.

Les hele saken: EUs jernbanepakke 4 må stå på vent: Liechtenstein har ennå ikke sagt ja (FriFagbevegelse, 29.09.21)

 
Nyhet