Skip to main content
 

Debatt EUs fjerde jernbanepakke: – Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk

  • 22. september 2021

 – Ola Elvestuen (V) er redd for at togene stopper på svenskegrensa dersom det nye stortingsflertallet skåner Norge for EUs fjerde jernbanepakke, skriver Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Utdrag fra innlegget:

– Akkurat nå går ikke persontogene over grensen fordi Elvestuens regjering ikke har greid å etablere et fornuftig kontrollsystem for koronasmitte på tog. Det går det bil, buss og fly over grensen, men den mest miljøvennlige transporten står.

– Jeg vil minne Elvestuen om at EUs fjerde jernbanepakke ikke handler om å kjøre persontog over svenskegrensa, men om å konkurranseutsette innenlands persontrafikk. Til orientering ble regelverk for grensekryssende trafikk tatt inn i EØS-avtalen i EUs tredje jernbanepakke i 2009, uten at dette har ført til noen rushtrafikk av grensekryssende tog.

– Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss.

Les hele debattinnlegget: Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk (FriFagbevegelse, 22.09.21)

 
Nyhet