Statistikk

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Ifølge tall fra SSB økte folketallet med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Den viktigste årsaken er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.

Per 1. juli 2017 var vi totalt 5 278 000 personer. Folketallet vokste med 10 600 personer fra 1. til 2. kvartal i 2017. Så svak vekst har det ikke vært i 2. kvartal siden før 2006 da arbeidsinnvandringen skjøt fart. Nettoinnvandringen fra land i Øst-Europa fortsetter å minke (se SSB-statistikk "Flyttinger" nedenfor), det gjør også trenden med at det stadig reiser flere svenske statsborgere enn det kommer hit.

SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.