Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Publiseringsår:  2020
Arbeids-og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk

Arbeids-og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk

Halvårsrapport 2. halvår 2019
Publiseringsår:  2020

Fafo-forfattere – 2004–2020

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
EUs mobilitetspakke

EUs mobilitetspakke

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019