Samferdselsdepartementet, 07.05.20

Foreslår å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov

– Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Pakken er en samling med nye regler for jernbanesystemet i Europa. Pakken legger opp til at alle avtaler om statlig kjøp av persontogtransport som hovedregel skal tildeles etter konkurranse – men ingen regel uten unntak.

Regjeringen sender nå til Stortinget en proposisjon om lovendringer som er nødvendige for å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett.

Les hele pressemeldingen: EUs fjerde jernbanepakke: Regjeringen vil legge til rette for en moderne jernbane (Samferdselsdepartementet, 07.05.20)

Se også: Prop. 101 LS (2019-2020) Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. (Samferdselsdepartementet, 07.05.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie