Arbeidsliv i Norden, 18.01.21

Danmark og Sverige viser gult kort i EU mot forslaget om minstelønn

Danmark og Sverige viser gult kort i EU mot forslaget om minstelønn

Sveriges riksdag og det danske folketinget ønsker at EU-kommisjonen trekker direktivforslaget om lovfestet minstelønn. De to parlamentene viser et såkalt gult kort og mener at forslaget er i strid med EUs subsidiaritetsprinsipp. Hvis minst ni av de nasjonale parlamentene i EU-landene kommer med en lignende innvending, må kommisjonen trekke eller omarbeide forslaget. Innvendinger må i så fall være mottatt innen 21. januar.

Det er ikke bare mellom politikere i Danmark og Sverige at det er stor enighet i denne saken  – både arbeidsgivere og fagforeninger er imot forslaget. Den eneste nordiske stemmen som avviker, er den finske. Der er politikere og fagforening positive til forslaget.

vegard einanNorge, som ikke er medlem av EU, men som trolig berøres av direktivet gjennom EØS-avtalen, tar også tydelig avstand fra forslaget. Dette sa statssekretær Vegard Einan på et webinar arrangert av den norske forskningsstiftelsen Fafo: – Regjeringen har vært veldig tydelig siden vi fikk vite om kommisjonens forslag. Vi mener at lønnsforhandlinger er noe partene skal fortsette å ha ansvar for.

Les hele saken: Danmark och Sverige visar gult kort i EU mot förslaget om minimilöner (Arbeidsliv i Norden, 18.01.21)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Arbeidsliv i Norden, 22.01.21

Forrige/neste