Skip to main content
 

Forslaget om minstelønn i Europa får – nesten – grønt lys

  • 19. mars 2021

– EU kan vedta EU-kommisjonens forslag til et direktiv om minstelønn – forutsatt at en artikkel slettes eller endres. Dette var svaret fra Ministerrådets juridiske tjeneste, som på anmodning fra den danske regjeringen nå har kommentert. Nå er spørsmålet hva kommisjonens neste skritt vil være, skriver Kerstin Ahlberg, redaktør EU & Arbetsrätt.

Sverige og Danmark stiller spørsmålstegn ved at EU i det hele tatt har rett til å lovfeste om minstelønn i medlemslandene. De viser da til en artikkel i EU-traktaten som sier at Unionen ikke kan vedta direktiver om "lønnsbetingelser". Dette er saken som Ministerrådets juridiske tjeneste nå har undersøkt.

Les hele saken: Förslaget om minimilöner i Europa får - nästan - grönt ljus  (Arbeidsliv i Norden, 19.03.21)

 
Nyhet