Skip to main content
 

Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn

  • 11. mars 2021

Flere EU-land, inkludert de nordiske, har bedt Rådets juridiske avdeling om en juridisk vurdering av hjemmelsgrunnlaget for Europakommisjonens forslag til minstelønn. Uttalelsen er nå sendt EUs medlemsland (Rådet), men er foreløpig ikke offentlig. Ifølge media mener Rådets juridiske avdeling at hjemmelsgrunnlaget er riktig, men foreslår noen endringer for bedre å tilpasse direktivet og virkeområdet.

Den svenske avisen TT skriver at Sveriges og Danmarks klage på lovligheten av Kommisjonens forslag ikke får gehør hos de juridiske ekspertene: «Rättstjänsten anser att förslaget inte kan anses etablera lönenivåer eller direkt inverka på hur lönerna sätts. Däremot påpekas att ett antal klarlägganden bör göras för att undvika oklarheter».

På møtet i Europautvalget 10. mars 2021 redegjorde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om forslaget til minstelønn. Blant annet svarte ministeren på spørsmål om EØS-relevans.  Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 10. mars 2021. Referatet vil bli lagt ut på stortinget.no innen kort tid.

Les hele saken: Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn (Stortingets EU/EØS-nytt, 11.03.21)

 
Nyhet