Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Verdidebatt: Flere indere enn syrere

(Vårt Land, 02.04.19)

Arbeidsinnvandring fra tredjeland øker. – Hvor mange i Norge er klar over at indere i 2018 var den største innvandringsnasjonaliteten utenfor EØS?, spør Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet.

Tiltak mot a-krim i bygg og anlegg: Moss prøver Oslomodellen

(Byggmesteren, 02.04.19)

Bystyret i Moss ønsker seg strengere kontraktsvilkår i sine offentlige avtaler, og i dag kan bystyret i Moss vedta nye regler for sine leverandører av bygg og anlegg. Målet er å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Østfold.

Kjørte lastebilen 2000 kilometer i protest mot EUs mobilitetspakke

(Nettavisen, 02.04.19)

– Vi har vært på demonstrasjon for fair transport. Det handler om å stoppe sosial dumping, sier yrkessjåfør Jan Arne Laberget. Sakens kjerne er nye lovforslag fra EU-kommisjonen som betyr enklere tilgang for utenlandske transportører på norske veier

Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg

(NTB / Skatteetaten, 01.04.19)

Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

– Kriminalisering av arbeidsforhold i næringen bør motarbeides av alle

(Fiskeribladet, 01.04.19)

Det kommer stadig nye avsløringer av uverdige forhold for arbeidere i norsk fiskeindustri. Uverdige boforhold og arbeidskontrakter som ikke tåler dagens lys. Forhold som ikke bygger den norske samfunnsmodellen opp, men heller river den ned, skriver Fiskeribladet på lederplass.

– Jeg tar ikke med barnebarna i bilen på vinterføre

(NRK Nordland, 30.03.19)

Sju av ti er bekymret for tilstanden til utenlandske vogntog de møter på veien. – Du vet aldri hva du møter rundt neste sving, sier vogntogsjåfør Kjell Sakariassen.

Minstelønn som krav for skjenkebevilgning?

(Stortinget, 29.03.19)

– Vil statsråden sikre at utelivsbransjen holder loven, gjennom å forskriftsfeste at gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven eller lønn under allmenngjort tarifflønn, fører til inndragelse av skjenkebevilling? Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

– Økt mistrivsel, skader og dødsfall er det grimme, konkrete resultatet av sosial dumping

(Dagbladet, 29.03.19)

Arbeidsinnvandrere som bor i Norge er mer utsatt for å skade seg på jobben enn andre arbeidstakere. De er også mer utsatt for mobbing og trakassering. Det kommer fram i en artikkel fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Fikk kabotasjegebyr i Sverige – gjorde opp på stedet med kortterminal

(lastebil.no, 29.03.19)

Sørum Transport AS ble denne uken gebyrlagt for ulovlig kabotasje i Sverige. Bedriftseier Harry Nilsen legger seg flat, samtidig som han mener norske myndigheter har mye å lære av svenskene. Gebyret måtte nemlig betales med kortterminal på stedet før sjåføren kunne kjøre videre.

Dansk Folkeparti: Mangel på arbeidskraft er ikke argument for innvandring

(avisen.dk, 28.03.19)

Dansk Industri og andre arbeidsgivere mener utenlandsk arbeidskraft må til  sikre velferden og veksten i Danmark. Det avviser Dansk Folkepartis leder for utlendings- og integrasjonsutvalget, Martin Henriksen.

Felles front mot akrim

(Statnett, 28.03.19)

Etter flere tilfeller av alvorlig arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden, samler Statnett nå et utvalg av sine største leverandører i en felles innsats for å bekjempe ulovlig og uetisk praksis i arbeidslivet.

Reagerer på mulig bruk av underbetalt og ufaglært arbeidskraft ved byggfagskole

(bygg.no, 28.03.19)

Estisk firma med i stor grad ufaglærte, underbetalte arbeidere fikk byggeprosjektet på Charlottenlund videregående skole – Trøndelags største utdanningsplass for byggfag. Byggebransjens uropatrulje i Trondheim ba nylig Arbeidstilsynet sjekke byggeprosjektet.