Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Ny Fafo-rapport: Likere lønn, men lavere snittlønn etter allmenngjøring i renholdsbransjen

Rapporten gransker følgene som allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i 2011 har hatt på renholderes lønn.

Forskerne Bård Jordfald og Elin Svarstad finner at allmenngjøringen bidro til sterk lønnsvekst for renholderne i privat sektor som trengte det mest.

Fafo Østforum, 18.06.20

På god vei mot en trafikkreform i Europa

Slutt på uverdige bosituasjoner på parkeringsplasser, og nomadesjåfører som er borte fra familien i uker og måneder. 8. juli vedtar Europaparlamentet sannsynligvis EUs veipakke, etter over tre år med diskusjoner EU-landene mellom.

Lastebil.no, 22.06.20

Etterspør ekspert-unntak for korona-stengte grenser

Ufaglærte sesongarbeidere fra utenfor EØS-området har fått unntak fra lorona-bestemmelsene, men dette gjelder ikke for faglært arbeidskraft, skriver Terje Halleland (Frp) i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen  – Det virker lite konsekvent, mener han, og etterspør en vurdering av utvidede unntak. Røe Isaksen vil svare innen seks virkedager.

Stortinget, 22.06.20

Uro-patrulje må utvide i Trondheim

Tipsmengden til Byggebransjens uropatrulje i Trondheim er tidvis så stor at den ikke er mulig å rekke over for én person alene. Årsmøtet i landets første uropatrulje valgt å utvide med en ansatt i delt stilling.

Byggmesteren.as, 22.06.20

Debatt: – Prioriterer ikke de store kabotasje-synderne

For norske sjåfører og transportører synes det som om Statens vegvesen prioriterer bagateller og lar de store kabotasjefiskene gå. Sakene nedprioriteres i tillegg av politiet, skriver Haakon Førde i en kommentar.

Tungt.no, 22.06.20

Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret vil forskerne beskrive sine funn, med kommentarer fra representanter for fagforeninger.

Fafo Østforum, 18.06.20

Senterpartiet purrer på transport-innstramminger

Stortinget vedtok 31. mars at regjeringen skulle utrede og foreslå en rekke tiltak som gjelder krav til internasjonal godstrafikk i Norge, inkludert for kabotasje og kombinert transport. Siv Mossleth etterspør i et skriftlig spørsmål til samferdselsesminister Knut Arild Hareide om status for dette arbeidet. Hareide vil ha seks virkedager på å svare.

Stortinget, 22.06.20

Økende press på grensa – sesongarbeidere vil inn

Grenseovergangene i Svinesund og Ørje merker økt press og hadde 97 bortvisninger av personer på vei inn i Norge forrige helg. – De som bortvises er i all hovedsak EU-borgere, med en hovedtyngde på svenske borgere og borgere fra Øst-Europa, forteller Merete Beck, seksjonsleder for utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.

Dagbladet.no, 21.06.20

– Ikke grunnlag for krisepakke til jordbruket

– Selv om sesongarbeidere nå kan reise til Norge, kan mangel på arbeidskraft skape utfordringer for årets grøntproduksjon, sier Widar Skogan, statssekretær i landbruks- og matdepartementet. Han bekrefter at grøntnæringa har fått økte kostnader knyttet til smittevernkravene, men at andre produksjoner i landbruket og en rekke andre næringer har samme utfordring.

NRK Innlandet, 20.05.20

Danmark: Ofre for menneskehandel ble snytt for lønn: Nå har Garantifondet avvist dem

Rumenske ofre for menneskehandel til tvangsarbeid i Danmark har fått nei fra det danske Lønmodtagernes Garantifond (LG) til å få dekket manglende betaling av lønn fra deres konkursrammede arbeidsgiver.

A4 Arbejdsliv.dk / Fagbladet 3F, 19.06.20

Transportkrim: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge

– Lista legges høyt for å anmelde ulovlig kabotasje, da vi vet at det meste uansett blir henlagt, sier kontrollør i Statens vegvesen, Ove Mareno Skogheim. Han understreker at dette sender et tydelig signal til de som spekulerer i kabotasje, og så lenge sakene ikke blir fulgt opp så er det full gass fra de bedriftene som driver med ulovlig kabotasje.

tungt.no, 19.06.20

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. juni

Statens vegvesen hever kravet til andel lærlinger, Statens nye reiseavtale er endelig klar, og Forsvarets Forum har en artikkelserie om Forsvaret som brøt anskaffelsesreglene. I Sverige har coronakrisen økt faren for useriøse tilbud. Les mer om disse sakene i Stort og smått om offentlige anskaffelser.

Anbud365, 19.06.20