Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20

Oslomodellen evalueres, endringer utelukkes ikke

Den såkalte Oslomodellen for å bekjempe arbeidskriminalitet ved hjelp av offentlige anskaffelser er for tiden under evaluering. Det fremgår av et innspill fra Oslo kommune til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med et svar som skal gis til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). I innspillet utelukkes ikke at evalueringen kan føre til endringer i modellen.

Anbud365, 16.09.20

Rapport: – Betydelig kriminalitet i deler av transportnæringen

I en ny rapport fremlagt for samferdselsministeren varsler Vegvesenets krimenhet om et nærmest risikofritt handlingsrom for organiserte kriminelle aktører som opererer i Norge. Samtidig ber de om etablering av en tverretatlig transportkrimgruppe.

Lastebil.no, 16.09.20

Bondebladet-leiar: – Nokon bryt bevisst lovverket

«Det må ikkje vere tvil om korleis arbeidsforholda skal bli handterte. Nyt Norge er meir enn gode råvarer. Det skal også vere ei forsikring om ryddige og gode arbeidsforhold i næringa», skriv Bondebladet på leiarplass, som en kommentar til avsløringar om urettvise og ulovlege løns- og arbeidsvilkår i norsk landbruk.

Bondebladet.no, 16.09.20

Bilpleiebransjen anslås å kunne snyte samfunnet for opptil 1,5 milliarder kroner årlig

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at svart omsetning innen bilvask og verkstedtjenester beregnes til mellom 350 millioner og 1,5 milliarder kroner i året. – Dette har blitt en bransje hvor useriøse aktører nærmest har blitt normen, og å bryte loven har blitt en vanlig måte å gjøre det på, kommenterer arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, og lover «klarere og tøffere tiltak».

Børsen/Dagbladet, 14.09.20

Ønsker deling av Hålogoland-anbud

LO legger press på vedtaket om å ikke dele opp anbudet for å bygge den nye Hålogalandsveien, med henvisning til at oppdraget er for stort til at norske entreprenører har mulighet til å by på utføringen. De trommer sammen til et møte i Sortland hvor veibyggere, politikere og næringsliv skal diskutere vei-anbudet i lys av norske arbeidsplasser og leverandørkjede-tematikk.

Bladet Vesterålen, 15.09.20

Underbetalte sesongarbeidere fanget i limbo

45 arbeidsinnvandrere fra Bangladesh, bosatt i Portugal, fikk under halvparten av lovpålagt minstelønn for arbeidet de utførte på en frukt- og bærgård i Lier. De har heller ikke fått alt dette utbetalt, men ble bedt om å kvittere ut opprinnelig kontrakt. Nå tør de ikke forlate landet i frykt for å miste de utestående beløpene. De jobbet via et portugisisk firma, men for en norsk bonde.

VG, 14.09.20

Nordisk sinnabrev i rette med europeisk «enighet» om minstelønn

I det som skal være et uvanlig krast brev til EU-kommisjonen, markerer fagbevegelsen i Norge, Sverige, Danmark og Island motstand mot det de mener er en feilaktig framstilling av Den europeiske faglige samorganisasjon (ETUC). ETUC skal i siste høringsrunde ha framstilt det som at det var full europeisk enighet om innføring av EU-minstelønn og begrensninger på forhandlingene.

FriFagbevegelse, 14.09.20

Karakteriserer Hurtigrutens arbeidsavtale med filippinere som «slavekontrakt»

Hurtigrutens ekspedisjonsskip drives av filippinere på lønninger ned mot 35 kroner i timen. – Det er en fæl avtale, sier arbeidsrettsekspert. Selskapet avviser kritikken.

Dagbladet.no, 12.09.20

Mobilitetspakke-historien sett med norske øyne

Direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-forbund mener Norge har vært tettere på den mangårige prosessen som ledet fram til den endelige utformingen av EUs mobilitetspakke enn mange er klar over. I denne artikkelen gjennomgår han historien om det norske og nordiske lobby-arbeidet opp mot vedtaket.

Lastebil.no, 14.09.20

Sjømannsforbundet «forbanna» på Hurtigruten etter lovbrudd-varsel

Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, viser til at forbundet på forhånd advarte om at Hurtigruten ville begå lovbrudd ved å ha utenlandsk mannskap på «Tom Cruise-skipet» i norsk farvann. De opprettholder sin anmeldelse av selskapet også etter at Hurtigruten byttet til et skip med norsk mannskap. Hurtigruten mener de i utgangspunktet hadde sitt på det tørre.

Dagbladet.no, 14.09.20

Fauske: Lokalt smitteutbrudd knyttet til arbeidsinnvandrere (video)

Fauske kommune opplevde på kort tid 11 nye registrerte covid-19-tilfeller. Myndighetene knytter kilden til utbruddet til utenlandske arbeidsinnvandrere ved Finneid sveiseverksted. En stor gruppe nærkontaker er satt i karante. Kommunelegen er ikke bekymret for de øvrige lokale bedriftene med mange utenlandske arbeidstakere.

NRK Nordland, 14.09.20