Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Etterspør flere akrimsentre i Nord

(Stortinget, 04.06.19)

– I Nord-Norge er det kun ett A-krimsenter, lokalisert til Bodø. Samtidig har Nord-Norge ca. 35 % av fastlandet i Norge og preges av lange avstander og spredt bosetting. Dette innebærer at dette ene A-krimsenteret ikke har nok kapasitet til å dekke Troms og Finnmark. Hva vil regjeringen gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hele Nord-Norge, spør stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP).

Sverige gjør klart for nasjonal anskaffelses-statistikk

(Anbud365, 04.06.19)

Arbeidene med å etablere nasjonal statistikk for offentlige anskaffelser er i gang, og et forslag til Riksdagen er under forberedelse. Også kunngjøringer under EU/EØS-terskelverdien skal med, og innsamlingen av opplysninger skal i minst mulig grad påvirke gjennomføringen av de konkrete anskaffelsene, heter det i den svenste regjeringens forslag.

5. juni: Agendamorgen: EØS endrer norsk arbeidsliv

(Tankesmien Agenda, 03.06.19)

– Arbeidslivet i store enkeltbransjer er ikke til å kjenne igjen. Utnytting av sårbare mennesker, bruk av innleie på bekostning av faste ansettelser, språk- og kommunikasjonsutfordringer og lite kontroll på HMS-forholdene, har gjort at sosial dumping sprer seg og at seriøse bedrifter blir utkonkurrert. Det taper vi alle på. Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe for å snu kursen, skriver Tankesmien Agenda i invitasjon til dette frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo, 5. juni, kl. 8-9.

Utfører godstransport i Skandinavia på slovakiske lønnsvilkår

(lastebil.no, 15.05.19)

En rumensk lastebilsjåfør ansatt i Brings slovakiske underselskap Bring Trucking har saksøkt arbeidsgiveren for å ha betalt ulovlig lave lønninger. Nå har dansk rett avgjort at saken ikke skal kjøres i Slovakia, slik Bring Trucking ønsket, men i Danmark.

Ønsker seg kraftigere lut for å hindre lastebilulykker og sosial dumping

(MTlogistikk.no, 03.06.19)

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran har erfaring som både tungbilsjåfør og eier av eget transportselskap, og vet hvor skoen trykker.  Arbeidspartiets tiltakspakke for tryggere transport på norske veier skal behandles i Stortinget den 20. juni.  

 

Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt mot Kreiss – igjen

(lastebil.no, 03.06.19)

Det latviske transportselskapet Kreiss har kjørt over 3 000 kabotasjeturer i Norge i 2018. Men bedriften har fortsatt ikke klart å dokumentere at sjåførene har riktige lønns- og arbeidsvilkår under kabotasjekjøring i Norge. Arbeidstilsynets prosess mot Kreiss er nå inne i sitt tredje år, og for andre gang på under et år varsles det nå tvangsmulkt.

Kommentar: – Ond sirkel i byggebransjen

(Dagsavisen, 02.06.19)

Oslo Håndverks- og Industriforening mener byggebransjen har mistet tillitt, og foreningens løsning består av forsterking av Oslomodellens krav. – Det holder ikke at Oslomodellen er god i teorien. Den må skape endring i praksis, skriver Eivind Andersen, adm.dir i Oslo Håndverk & Industriforening.

Lundteigen vil øke lønna til store lavlønnsgrupper. Ap og LO advarer mot forslaget

(FriFagbevegelse, 31.05.19)

Senterpartiet vil allmengjøre lønnen i tariffavtaler som har under 80 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. – Bakgrunnen for forslaget er den svært omfattende arbeidsinnvandringen som medvirker til å presse lønnsnivået nedover for en rekke bransjer som i mange tilfeller også tidligere var lavlønnsbransjer, sier Per Olaf Lundteigen i Sp. – Det samme som å innføre minstelønn, mener Ap og LO.

Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

(forskning.no, 31.05.19)

Nå er det nesten like mange polakker som reiser ut av Norge som det er som kommer hit. Hvorfor velger de å dra hjem? Og klarer vi oss uten dem? Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem. Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.

Arbeidsinnvandrere faller utenfor: – Vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv

(forskning.no, 31.05.19)

– Det er vår forbanna plikt å ta tak i det, sa adm.dir Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening på Fafokonferansen 15. mai. Han mener det dannes arbeidslag der noen er mer verdt enn andre. – Jeg tror skillet går mellom de som har faste ansettelser og de som bare jobber på korte kontrakter og oppdrag. Arbeidsinnvandrerne er sterkest representert i sistnevnte, utdyper han.

Leder: Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

(bygg.no, 30.05.19)

HMS-kortene er et viktig bidrag i å ha en god oversikt på landets bygg- og anleggsplasser - og ikke minst i det viktige seriøsitetsarbeidet i og rundt næringen. HMS-kortene har i dag sine begrensinger - men nå settes det ytterligere politisk press på å få ny fart i arbeidet med å forbedre innholdet i kortene, skriver Arve Brekkhus, sjefredaktør for bygg.no.

Vil ansette 80-100 blikkenslagere for utleie

(Blikkenslagere, 29.05.19)

Rekrutteringshuset Mork AS har mål om å ansette 80-100 blikkenslagere og taktekkere for utleie til byggebransjen. – Men vi konkurrerer ikke med blikkenslagerfirmaer i Norge om arbeidskraft. Vi får stort sett utelukkende folk fra land som Polen og Litauen, hvor vi har hatt et godt samarbeid i mange år, sier Mork.