Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Larvik vil redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i bygg

(Larvik kommune, 19.03.19)

Alle som sender byggesøknad til Larvik kommune eller kjøper bolig/hytte i Larvik vil bli oppringt og veiledet av Skatteetaten i hvordan man velger seriøse håndverkere. Tiltaket er en del av kampanjen «tettpå:Larvik».

– Uten en sterk fagbevegelse er kampen mot sosial dumping og akrim tapt

(FriFagbevegelse, 19.03.19)

– Høyre heller bør være opptatt av det organiserte arbeidslivet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en kommentar til at Høyres landsmøte hadde kampvotering om man skal forsvare eller anerkjenne uorganiserte arbeidstakere.

8. april: BNL heldagskurs om seriøs innleie i bygg

(BNL, 19.03.19)

Retningslinjer for seriøs og lovlig innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er tema for et heldagskurs i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Stikkord er rettslige rammer for innleie, likebehandling, lønns- og arbeidsvilkår og HMS-ansvaret. Heldagskurset på Gardermoen er primært rettet mot ledere og HR/HMS-ansvarlige i BNLs medlemsbedrifter og disse vil ha prioritet ved påmelding.

Leif Sande: EØS-exit vil ikke stoppe arbeidsinnvandringen

(FriFagbevegelse, 18.03.19)

Fjerner du EØS-avtalen vil likevel alle bedrifter som får oppdrag i Norge ut fra våre forpliktelser i handelsavtalen GATS kunne ta med seg arbeidere fra hjemlandet, sier Leif Sande (Ap). GATS (General Agreement on Trade in Services) er en handelsavtale uavhengig av EØS-avtalen.

Siden nyttår har Fair Play Bygg Oslo sendt 50 saker videre til A-krimsenteret

(Blikkenslagere, 18.03.19)

Mange blikkenslagerbedrifter bryter HMS-reglene med dårlig sikring, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Men hovedfokuset i jobben hans er saker som gjelder skattejuks, arbeidsforhold og utnytting av utenlandsk arbeidskraft. Siden nyttår har han sendt 50 saker videre til A-krimsenteret. 

Polakk stilte spørsmål ved ulik lønn for likt arbeid – og plutselig var det ikke behov for ham

(FriFagbevegelse, 18.03.19)

Utenlandske arbeidere om bord i fiskebåten Prowess gjør den samme jobben som sine norske kollegaer, men tjener halvparten av lønna. Den polske fiskeren Radoslaw Wojtera stilte spørsmål om lønnen han fikk var riktig. Dermed ble han sendt på såkalt «fritur» - fri uten lønn mellom oppdrag.

Nye regler for vogntog trolig klare til neste sesong

(ABC Nyheter, 16.03.19)

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ba Stortinget hastebehande forslaget om strengere kontroll av utenlandske vogntog og et forbud mot kabotasje. – Det er sannsynlig at nye, strengere regler er på plass før vinterføret er det, sier Høyres Jonny Finstad. 

Debatt: – Unge sjøfolk kvier seg for å etablere seg med hjem og familie

(FriFagbevegelse, 15.03.19)

– Vi må kunne gi unge som kan tenke seg et liv til sjøs, en framtid hvor man ikke trenger frykte utflagging og sosial dumping, skriver matros Håvard Andreas Lervik Hansen.

A-krimsentrene er i et evig kappløp med de kriminelle

(bygg.no, 15.03.19)

Kriminelle aktører tilpasser seg myndighetenes kontrollmetoder, men det går også begge veier. – Det skal bli vanskeligere å være kriminell, sier Olav Norheim, A-krimsenteret i Oslo og Akershus’ nye leder. I 2017 avdekket de 14 kriminelle nettverk etter å ha kontrollert 286 virksomheter. Målet er å ta bakmennene, sikre utenlandske arbeidstakeres rettigheter og sikre at forbrukere og oppdragsgivere ikke bidrar til arbeidslivskriminalitet.

Lønnsforskjellene i Norge øker

(Friheten, 15.03.19)

Lederartikkel: I Stortingsmelding 13 (2018/2019) populært kalt «ulikhetsmeldingen» presenteres økende inntektsforskjeller i Norge fra 1980-tallet og fram til i dag. En av forklaringene på svak lønnsutvikling blant arbeidere er arbeidsinnvandringen fra EU-land som medfører økt sysselsetting og press for holde lønningene nede i blant annet bygge- og anleggsbransjen.

Stortinget vil ikke utrede EØS-alternativer

(FriFagbevegelse, 15.03.19)

– Det er veldig skuffende at stortingsflertallet ikke en gang er villig til å utrede alternativene til EØS. Med alle direktiver som er på vei, og diskusjoner om arbeidsinnvandring og sosial dumping, trenger vi en kunnskapsbasert debatt, sier SV-leder Audun Lysbakken etter at utenrikskomiteen på Stortinget avslo SVs forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Riksadvokaten vil ha strengere straff for akrim

(FriFagbevegelse, 14.03.19)

Kriminelle i arbeidslivet kan nå vente seg strengere straff. Regjeringa har vedtatt å utvide strafferammene – nå forlanger øverste påtalemyndighet at de kriminelle straffes hardere. Arbeidslivskriminalitet er blant de tre typer kriminalitet Riksadvokaten mener krever ekstra oppmerksomhet.