Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

3. juni: Konferanse om offentlige anskaffelser

(Anbud365, 16.01.20)

Nå er påmeldingen til årets utgave av Anbud365-dagen åpnet. Konferansens målgruppe er innkjøpere og leverandører som vil styrke egen kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Danmark innfører minstelønn og kabotasjeregister

(Lastebil.no, 16.01.20)

Det danske Beskæftigelsesministeriet har fastslått at utenlandske virksomheter som kjører kabotasje eller kombinert transport i Danmark, skal avlønne sjåførene etter danske overenskomster. All kabotasje skal også registreres i et nasjonalt fellesregister.

Færre hinder for å hyre inn tredjelandsborgere

(FriFagbevegelse, 15.01.20)

En pågående ESA-sak og en liberalisering fra UDI gjør at det er blitt lettere for utenlandske firmaer å ta med seg billig arbeidskraft fra land utenfor EØS til Norge. – Grunnen til at utenlandske firmaer vil ha med seg tredjelandsborgere er fordi de da kan betale dem enda dårligere, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Nye innleie-regler fremdeles uten tilsyn

(FriFagbevegelse, 15.01.20)

Det er over ett år siden nye innleieregler trådte i kraft. Fortsatt er det ikke klart hvem som skal se til at reglene følges. Arbeiderparti-politiker mener det haster å få på plass.

EU-minstelønn trolig «frivillig»

(FriFagbevegelse, 15.01.20)

EU-kommisjonens første forslag legger opp til at nasjonale tradisjoner, gjennom kollektive avtaler eller lovverk, skal kunne være et alternativ til å måtte adoptere EUs minstelønn-direktiv.

EU-kommisjonen er i lyttemodus om minstelønn i EU

(Adresseavisen / NTB, 14.01.20)

– Vi starter innsamlingen av synspunkter om hvordan EU eventuelt bør gå fram for å sikre at alle arbeidere er sikret en tilstrekkelig minstelønn, skriver EU-kommisjonen på sine nettsider tirsdag ettermiddag.

Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

(High North News, 14.01.20)

– Det må tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaksehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover, sier Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet.

Danmark fakket tre ganger så mange kabotasje-lovbrytere i 2019

(Fagbladet3F, 13.01.20)

Antallet utenlandske lastebiler tatt for ulovlig kabotasje er mer enn tredoblet fra 2018 til 2019.

Næringsministeren: Vil utrede norsk slaverilov

(VG, 12.01.20)

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ha slutt på utnyttelsen av arbeidere i Norge og sier at regjeringen utreder en moderne slaverilov. Han mener det bulgarske arbeidere var utsatt for i Norge før jul, kan kalles moderne slaveri.

Debatt: – «Leiesoldater» uten trøndersk tilknytning er ikke bærekraftig på sikt

(Adressa.no, 11.01.20)

– Det er ikke sikkert at byggebransjen i Trøndelag skal forvente at en av våre idrettshelter velger noe annet enn prefabrikkerte hus fra Litauen, satt opp av ufaglærte arbeidere og uten en lærling i mils omkrets, når de bygger seg hus. Men vi har lov å håpe på det, skriver Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje, med henvisning til et byggeprosjekt bestilt av RBK-kaptein Tore Reginiussen.

Trygdeskandalen: Åpen høring på Stortinget

(NRK, 10.01.20)

75 personer antas å ha fått feilaktig fellende dommer, og flere tusen saker kan være feilbehandlet fordi NAV har tolket EØS-reglene feil. I dag fortsetter åpen høring om trygdeskandalen på Stortinget.

Debatt: – ID-kort kan bidra til å stoppe a-krim

(Vårt Land, 10.01.20)

Statlige ID-kort kan bidra til opprydding i et svart, tvilsomt og flytende arbeidsmarked, skriver Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg i en kommentar, særlig rettet mot Fremskrittspartiets motstand mot at utenlandske statsborgere skal kunne få norske ID-kort.