Skip to main content
Frykter at nye EU-regler kan føre til sosial dumping og svart arbeid

Frykter at nye EU-regler kan føre til sosial dumping og svart arbeid


EU-Kommisjonen vil gjøre det lettere å stifte selskaper i EU. Forslaget har støtte i den danske regjeringen. Men kritikerne påpeker at kravene er så slappe at reglerne kan invitere til sosial dumping og skattesnyteri.

(Ugebrevet A4, 26.05.15)
Forsvarsbygg til kamp mot byggemafia

Forsvarsbygg til kamp mot byggemafia


Forsvarsbygg uttrykker bekymring for mafiatilstander i den norske byggenæringen. - Det må sterke virkemidler til for å stoppe utviklingen, sier Forsvarsbygg-direktør Erik Øimoen.

(bygg.no, 26.05.15)
Arbeidskraft frå 
EU tener dårlegare

Arbeidskraft frå 
EU tener dårlegare


Jordbruk, skogbruk og fiske er næringane som løner arbeidsinnvandrarane frå EU-land i Aust-Europa lågast jamført med norske arbeidstakarar. Fafo-forskar Jon Horgen Friberg seier inntektsgapet mellom arbeidsinnvandrarar og norske arbeidstakarar generelt sett er mindre i låginntektsgrupper enn i høginntektsgrupper.

(Nationen, 26.05.15)
Menneskehandel eller "bare" sosial dumping?

Menneskehandel eller "bare" sosial dumping?


Indiske sesongarbeidere ved to plantebedrifter i Buskerud gikk i august 2012 til politiet og anmeldte arbeidsgiverne for menneskehandel. - Dårlig lønn og lange arbeidsdager kvalifiserer ikke til grov menneskehandel, men sosial dumping, sier Arild Holden, som forsvarer en av de tiltalte.

(Drammens Tidende, 20.05.15)
- Eriksson har forsinket arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

- Eriksson har forsinket arbeidet mot arbeidslivskriminalitet


Anette Trettebergstuen (AP) er skuffet over at regjeringen ikke følger opp sine valgløfter mot sosial dumping i transportbransjen. - Når Kripos-ledelsen bruker betegnelsen mafia om kriminaliteten i Norge, er det et varsko om at vi må handle nå, sier hun. 

Se også: Arbeidsminister Eriksson avviser kritikken (Dagbladet, 20.05.15)

(Dagbladet, 20.05.15)
Dansk fagbevegelse vil ha ny pakke mot sosial dumping

Dansk fagbevegelse vil ha ny pakke mot sosial dumping


Dansk fagbevegelse foreslår en ny pakke mot sosial dumping med ny lovgivning, hardere straffer, internasjonale avtaler og en intensivert innsats for overholdelse av lover og avtaler.

(FTF, 06.05.15)
6000 tilsyn med sosial dumping som tema i 2014

6000 tilsyn med sosial dumping som tema i 2014


I 2014 ble det gjennomført om lag 6000 tilsyn hvor sosial dumping var tema. I 299 av sosial dumping-tilsynene ble stans av arbeidet brukt som pressmiddel. Dette var særlig knyttet til utlevering av dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår, ID-kort, lønn i samsvar med allmengjøring og oversikt over arbeidstid, viser årsrapporten fra Arbeidstilsynet.

(Arbeidstilsynet, 12.05.15)
Hva kan EU gjøre mot svart arbeid?

Hva kan EU gjøre mot svart arbeid?


Svart arbeid utgjorde 18% av EU27’s BNP i 2012. Svart arbeid avskjærer arbeidstakerne fra sosial beskyttelse og grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og nå EU vil etablere en europeisk plattform for samarbeid om tiltak for å forebygge og bekjempe arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene.

Se også: Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid (Europalov, 07.05.15)

(Europaparlamentet, 07.05.15)
 28. april: verdensdagen for sikkerhet på arbeidsplassen

28. april: verdensdagen for sikkerhet på arbeidsplassen


- I 2014 ble det registrert 44 arbeidsskadedødsfall i Norge. Over 30 prosent av disse var utenlandske statsborgere. Kampen for anstendige arbeids- og ansettelsesvilkår og mot sosial dumping, må føres med forsterket kraft av fagbevegelsen i Norge og den internasjonale fagbevegelsen, sier Unio-leder Anders Folkestad.

(Unio, 28.04.15)
Frykter EU-forslag vil åpne for sosial dumping

Frykter EU-forslag vil åpne for sosial dumping


EU vil gjøre det lettere å drive selskaper på tvers av landegrensene. Men kritikerne frykter konsekvensene kan bli mer økonomisk kriminalitet. I Sverige slåss de med nebb og klør mot den nye selskapsformen SUP. Den norske regjeringen «følger med».

(Fri Fagbevegelse, 27.04.15)