Skip to main content

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 2. halvår 2022

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 2. halvår 2022
Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen

Halvårsrapport 2. halvår 2022

EU-delegasjonen, Brussel, 4. januar 2023

 

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner