Skip to main content

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 1. halvår 2022

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 1. halvår 2022
Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen

Halvårsrapport 1. halvår 2022

EU-delegasjonen, Brussel, 18. juli 2022

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner