Skip to main content
 

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk andre halvår 2022

05. januar 2023

Millioner på flukt fra Ukraina utløste nye verktøy for arbeidsmarkedsintegrering, og høy inflasjon skjerpet det sosialpolitiske fokuset. EUs sosiale søyle fylte 5 år, og det europeiske minstelønnsdirektivet ble formelt vedtatt. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 2. halvår 2022.

EU med nye verktøy for å bistå fordrevne fra Ukraina

I oktober lanserte Europakommisjonen et nytt verktøy, EU Talent Pool, for å bidra til at ukrainske arbeidssøkere kan kobles med relevante arbeidsgivere i EU.

14. desember 2022 arrangerte Norges delegasjon til EU, EØS-midlenes sekretariat og Innovasjon Norge et seminar om arbeidsmarkedsintegrering av ukrainere på flukt med vekt på partene i arbeidslivets rolle. Se video fra seminaret

Minstelønnsdirektivet formelt vedtatt

Høsten 2022 ble minstelønnsdirektivet formelt godkjent i EUs organer. Både norske myndigheter og Europakommisjonen har vurdert at denne rettsakten i sin helhet faller utenfor EØS-avtalens virkeområde.

 

 

Nyhet