Skip to main content
 

Opptak av Fafo Østforum webinar 12. desember: Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023

13. desember 2023

Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene. Hans presentasjon (pdf) og opptak av sendingen (30 min varighet) finner du på webinarnettsiden.

 
Nyhet