Skip to main content
 

Analysenotat fra Fafo: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022?

02. november 2023

Introduksjonsprogrammet for deltakere med kollektiv midlertidig beskyttelse skal alltid inneholde arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud. I dette analysenotatet viser Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Guri Tyldum hvilke tilbud i introduksjonsprogram norske kommuner fikk på plass for ukrainske flyktninger i 2022.

Notatet er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdapartementet, og er det første av tre publikasjoner som følger implementeringen av den nye Integreringsloven og midlertidig lov for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.

Nyhet