Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 29.04.22

Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger

Før påske sendte regjeringen ut på høring et omfattende forslag til lovendringer for å sikre at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.

– Tilbakemeldingene vi har fått gjennom høringsrunden viser hvor viktig det er at de som kommer, får tilstrekkelig språkopplæring. Mange peker også på at det er mye som må falle på plass for at de som kommer til Norge raskt kan gå i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget med forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

Alle endringene skal være midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Hvis det blir behov for å videreføre enkelte forslag, vil dette vurderes og høres på nytt.

Les hele pressemeldingen: Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 29.04.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie