Skip to main content
 

Regjeringen gjør endringer i flyktningpolitikken

25. oktober 2023

Grunnet høye ankomster av fordrevne ukrainere, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommet med forslag om midlertidige endringer i integreringsforskriften, herunder økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

Fafo-forsker Guri Tyldum stilte hos Dagsnytt 18 for å diskutere forslagene og deres konsekvenser.

Kjetil Vevle, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer at årsaken til endringene er et ønske om at flere av de ukrainerne som har kommet til Norge skal få mulighet til å komme ut i jobb raskere.

Det det nå settes krav om, er at minst 15 timer, eller halvparten av den tiden man har i programmet hver uke skal være arbeidsrettet for de som har fullført videregående opplæring.

– Det er forholdsvis små endringer som gjøres i første omgang, presiserer Fafo-forsker Guri Tyldum.

– En konsekvens som ligger der, som antakelig vil bli mye diskutert i høringssvarene som kommer nå, er at man legger opp til at hvis kommunen ikke lager et godt program, så vil ikke ukrainerne få mer enn et halvt års program. Man straffer på en måte ukrainerne hvis kommunene ikke kommer på banen og lager et godt program, legger hun til.

Helge Eide, områdedirektør i Samfunn, velferd og demokrati i KS, vektlegger at alle ønsker ukrainerne ut i arbeid så raskt som mulig.

– Arbeidslivet både i kommuner og næringsliv roper jo etter kvalifisert arbeidskraft, og mange av de som kommer har jo kompetanse som faglig sett trengs. Hvis vi spør kommunene hva de trenger for at de skal få ukrainerne raskt ut i arbeidslivet, så vil ikke en eneste av de si at de trenger mer regelverk, legger Eide til.

Eide peker på at språket derimot, er en hovedutfordring for at ukrainerne skal bli værende i arbeidslivet:

– Språkkunnskapen til ukrainere har vært svakere enn man trodde på forhånd, og da mener vi at virkemidlet er å styrke språkopplæringen, vektlegger han.

Krigen har vart så lenge at mange ukrainere blir. «Med kortvarig strategi, slik Sverige har gjort, så har du mange som har svært ustabil tilknytning til arbeidslivet. Får de ikke opplæring i norsk, får det langsiktige integreringsutfordringer» sier Tyldum.

Forslagene er nå på høring, med frist 5. desember, 2023.

Se også regjeringens pressemelding:

Lenger i mottak, raskere ut i jobb (Regjeringen, 24.10.23)

Nyhet