Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Arbeidsinnvandrere faller utenfor: – Vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv

Arbeidsinnvandrere faller utenfor: – Vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv


– Det er vår forbanna plikt å ta tak i det, sa adm.dir Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening på Fafokonferansen 15. mai. Han mener det dannes arbeidslag der noen er mer verdt enn andre. – Jeg tror skillet går mellom de som har faste ansettelser og de som bare jobber på korte kontrakter og oppdrag. Arbeidsinnvandrerne er sterkest representert i sistnevnte, utdyper han.

(forskning.no, 31.05.19)
Fafokonferansen 2019 er over – takk for denne gang!

Fafokonferansen 2019 er over – takk for denne gang!


På årets Fafokonferanse 15. mai – som også markerte markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – så Fafo-forskere tilbake på årene med rekordhøy arbeidsinnvandring. Hvordan har årene etter utvidelsen av EU og EØS preget norsk arbeidsliv og fagbevegelse? Press på lønns- og arbeidsvilkår og svekkelse av fagbevegelsen er to sentrale områder.

(Fafo Østforum / Fafo, 23.05.19)
Østforum markerte 15 år på Fafokonferansen 15. mai

Østforum markerte 15 år på Fafokonferansen 15. mai


Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

(Fafo Østforum, 16.05.19)
Kronikk: 15 år siden EU-utvidelsen: Slik forandret det norsk arbeidsliv

Kronikk: 15 år siden EU-utvidelsen: Slik forandret det norsk arbeidsliv


– Vi ser i 2019 tilbake på 15 år med rekordhøy arbeidsinnvandring. Hvordan har årene etter utvidelsen av EU og EØS preget norsk arbeidsliv og fagbevegelse? Press på lønns- og arbeidsvilkår og svekkelse av fagbevegelsen er to sentrale områder, skriver Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

(FriFagbevegelse, 15.05.19)
– Innvandring fra Øst-Europa kan ha nådd toppen

– Innvandring fra Øst-Europa kan ha nådd toppen


Norge må satse sterkere på selv å utdanne arbeiderne vi har behov for, i stedet for å legge opp til å dekke arbeidskraftbehov gjennom import av arbeidskraft, mener Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

(Velferd / Klassekampen, 12.04.19)
Se i opptak: Seminar om grenseløs transport

Se i opptak: Seminar om grenseløs transport


– Viktigere å skille mellom de seriøse og de useriøse transportselskapene, enn mellom de norske og de utenlandske, sa en av deltakerne på dagens Fafo Østforums seminar. 

(Fafo Østforum, 07.03.19)
Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge

Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge


Sverige, Polen og Latvia troner øverst på lista over lastebiler på norske veier som er registrert utenfor Norge. I oversiktsartikkelen presenteres statistikk og forskjeller på regelverket for persontransport og godstransport samt regelverksdiskusjonen i EU.

(Arbeidslivet.no, 06.03.19)
Fafo-forsker tror på historisk “nei til EØS” fra LOs nest største forbund

Fafo-forsker tror på historisk “nei til EØS” fra LOs nest største forbund


Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) slår seg sammen med Fellesforbundet. Transportbransjen er under hardt press fra useriøse og kriminelle aktører som driver sosial dumping på norske veier, så gevinstene med fusjonen er store, mener NTF-leder Lars Johnsen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik tror fusjonen kan få avgjørende betydning for Fellesforbundets EØS-standpunkt. 

(Klassekampen, 02.03.19)
EØS-innvandring rammer andre innvandrere

EØS-innvandring rammer andre innvandrere


– Konkurransen fra arbeidsmigrasjonen som kom i kjølvannet av EØS-avtalen, har særlig gått på bekostning av den eksisterende innvandrerbefolkningen. Sånn sett er prisen vi har betalt for avtalen at inkluderingen av andre innvandrere er blitt vanskeligere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

(ABC Nyheter / NTB, 15.02.19)
14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern

14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern


Arbeids- og sosialdepartementet er vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern – et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad var blant innlederne den 14. februar. Se opptak på nett-tv.

(Regjeringen, 14.02.19)
Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland


Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

(Fafo, 06.02.19)
Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?


Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård (bilde) har deltatt i prosjektet.

(Fafo, 01.02.19)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie