Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Ny Fafo-rapport har kartlagt brudd på midlertidige ansettelser og innleie

Ny Fafo-rapport har kartlagt brudd på midlertidige ansettelser og innleie


Fafo har anslått omfanget av brudd på adgangen til midlertidige ansettelser og innleie. Omfanget av brudd synes å være nokså stort blant virksomhetene i bransjer som bruker østeuropeisk innleid arbeidskraft i stort omfang.

(Fafo Østforum, 01.02.19)
Kronikk: EØS-striden i fagrørsla

Kronikk: EØS-striden i fagrørsla


– Har EU skylda for problemene i norsk arbeidsliv? Jon Erik Dølvik har skrevet en kronikk som går inn i den pågående debatten om EØS-avtalen. Her viser han blant annet til at dagens EØS-avtale gir Norge et handlingsrom som vi ikke har benyttet oss godt nok av. Kronikken ble opprinnelig publisert i Dag og Tid.

(Fafo, 24.01.19)
Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land har for utsendte arbeidstakere?

Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land har for utsendte arbeidstakere?


Det var Arild Grandes (A) spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Statsråden viste til en fersk Fafo-rapport bestilt av hennes departement. Fafos oppdrag var å kartlegge reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere som finnes i andre EU/EØS-land. 

(Stortinget, 30.10.18) 
12. november: Fafo Østforum seminar om ELA

12. november: Fafo Østforum seminar om ELA


EUs forslag om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå, European Labour Authority (ELA) har ført til splittelse i norsk politikk og fagbevegelse. Er ELA et suverent tiltak mot akrim eller overprøving av norsk suverenitet? Det skal vi diskutere på dette seminaret som holdes på Fafo mandag 12. november, kl. 14–16.  MELD DEG PÅ HER innen 9. november. Seminarprogram finner du her

(Fafo Østforum, 29.10.18)
Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet


Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Fafo skal innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Et av prosjektets hovedmål er å bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer: sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

(Fafo Østforum, 17.10.18)
Østforums landrapporter er oppdatert

Østforums landrapporter er oppdatert


I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Rapportene finner du her

(Fafo Østforum, 26.09.18)
Opptak Fafo-tv: Renholdere snytes fremdeles for lønn

Opptak Fafo-tv: Renholdere snytes fremdeles for lønn


Men generelt bedre lønnsforhold og tilfredshet med arbeidsmiljøet, ifølge en Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforum seminar 18. september. Undersøkelsen er foretatt i den seriøse delen av markedet. Norsk Arbeidsmandsforbund ga en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv, Fafos Youtube-kanal. Les mer

(Fafo Østforum, 18.09.18)
Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?


Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

(Fafo Østforum, 12.09.18)
Endringer i lønnsregulering – seks internasjonale artikler fra Fafo-prosjekt

Endringer i lønnsregulering – seks internasjonale artikler fra Fafo-prosjekt


I et spesialnummer av European Journal of Industrial Relations har en rekke Fafo-forskere bidratt. Tema er endringer i lønnsregulering i Nord-Europa siden 2000, med vekt på sentral koordinering, samspill mellom avtalenivåer og minstelønnsregulering i rengjøring, bygg, industri og bemanningsbransjen.

(Fafo Østforum, 24.08.18)
Nytt Fafo-notat: Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press

Nytt Fafo-notat: Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press


I et nytt notat ser Jon Erik Dølvik og Paul Marginson på drivere for endring i kollektive forhandlinger og lønnsregulering i Tyskland, fire nordiske land og UK.

(Fafo Østforum, 20.08.18)
Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen sett nedenfra

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen sett nedenfra


I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

(Fafo Østforum, 16.08.18)
Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer

Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer


I neste uke er det Arendalsuka 2018. Det er i år rekordmange arrangementer. Blant de som inviterer til møte eller seminar finner vi mange av Fafo Østforums deltakere. Vi har samlet Østforum-relevante aktiviteter, med informasjon om tema, arrangør, dag og dato, samt lenke til fullstendig program på Arendalsuka sine nettsider.

(Fafo Østforum, 09.08.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie