Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

16. august, Fafo-båten - Arendalsuka: "Renere i renhold?" - rapportlansering

16. august, Fafo-båten - Arendalsuka: "Renere i renhold?" - rapportlansering


I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Torsdag 16. august kl 13.30-14.30 lanseres funnene.

(Fafo Østforum, 09.08.18)
15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit


Fafo-forsker Jon Erik Dølvik har to av Fafos 17 forskeretapper på Arendalsuka, onsdag 15. august. Første etappe kl. 14.30 skal handle om kollektiv lønnsfastsettelse og minstelønn. I andre etappe kl. 15.30 skal Dølvik snakket om Brexit. Hvilke virkninger kan ventes når den frie bevegelsen mellom arbeids –og tjenestemarkedene i UK og EU/EØS, inklusive Norge, opphører?

 

(Fafo Østforum, 09.08.18)
15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling


Har tilgang på arbeidskraft fra Øst-Europa gjort arbeidsgiverne mindre villige til å satse på fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere? Hvilke konsekvenser har arbeidsvandringen for fagkompetansen på et overordnet europeisk nivå? Disse spørsmålene skal forskere, arbeidsgivere og interesseorganisasjoner diskutere på Fafo-båten i Arendal torsdag 16. august kl 15-16.

(Fafo Østforum, 08.08.18)
6 spørsmål til Fafo-forskeren: Flere stengsler for utleiebransjen

6 spørsmål til Fafo-forskeren: Flere stengsler for utleiebransjen


Stortingsflertallet har talt: Bemanningsbransjen og deres rundt 50 000 arbeidstakere får fra nyttår skjerpede regler å forholde seg til. Vi spør Fafo-forsker Kristin Alsos om hva alt dette betyr.

(arbeidslivet.no, 22.06.18)
Forskere: Hele Europa kommer til å kjempe om de samme polakkene

Forskere: Hele Europa kommer til å kjempe om de samme polakkene


Siden 2004 har det vært en nærmest uuttømmelig strøm av arbeidskraft fra øst til vest og nord i Europa. – Det kommer til å endre seg fremover. I mange østeuropeiske land opplever man nå en stor forbedring av levestandarden, og det får sannsynligvis flere til å vende hjem. I fremtiden vil det bli mye større kamp for polakker, romere og bulgarere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

(Ugebrevet A4, 18.06.18)
Ny Fafo-rapport om offenlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Ny Fafo-rapport om offenlige anbud og bemanning i el-bedrifter


Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter.

(Fafo Østforum, 13.06.18)
Nytt Fafo-notat: Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

Nytt Fafo-notat: Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa


Lønnsforskjellene har økt de siste tiårene. Den økte lavlønnskonkurransen har fulgt i kjølvannet av synkende avtaledekning, økt arbeidskraftmobilitet og vekst i lavkvalifisert privat tjenesteyting. Dette notatet tar for seg minstelønnsreguleringer som skal begrense lønnsspredningen i bunnen av lønnsfordelingen. Hvordan virker avtaledekning, allmenngjøring og minstelønn inn på lønnsspredningen i de ulike land? 

(Fafo Østforum, 07.06.18)
Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold


Nå foreligger innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite om styrking av godkjenningsordningen for renhold. Komiteen viser til Fafos evaluering av ordningen i 2016, som viste at dette er et steg i riktig retning, men at det fortsatt er utfordringer i bransjen.

(Fafo Østforum / Stortinget, 01.06.18)
Ny artikkel: Hvordan arbeidsgivere ser på arbeidsinnvandrere

Ny artikkel: Hvordan arbeidsgivere ser på arbeidsinnvandrere


Fafo-forsker Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning har skrevet en artikkel om immigrantnisjer i arbeidslivet. Den er basert på en studie i to bransjer: hotell og fiskeindustri.

(Fafo Østforum, 23.05.18)
Nå må også private sjekke om renholderen er godkjent

Nå må også private sjekke om renholderen er godkjent


Fafo anslo i 2016 at 43 prosent av private kjøpte svart renhold, helt eller delvis. I dag er det bare virksomheter (offentlige og private) som har forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke står i Arbeidstilsynets renholdsregister. – Nå fjerner vi unntaket, slik at også private må sjekke at renholdet de kjøper, er godkjent, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

(Fafo Østforum / NRK, 01.05.18)
Ny Fafo-rapport om reguleringer for utsendte arbeidstakere

Ny Fafo-rapport om reguleringer for utsendte arbeidstakere


Hvilke vilkår som kan pålegges arbeidsgivere som sender arbeidstakere til Norge for å jobbe, har vært omtvistet i etterkant av EUs østutvidelse i 2004. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har kartlagt nasjonale reguleringer, spesielt for reise, kost, losji og godtgjørelser i elleve EU-land.

(Fafo Østforum, 30.04.18)
Østeuropeere er den perfekte utenlandske arbeider

Østeuropeere er den perfekte utenlandske arbeider


Litauere og polakker er arbeidshester, men kun egnet for manuelt arbeid og backstage. Det mener norske arbeidsgivere i hotell- og fiskeindustrien. – Mange av arbeidsgivernes perspektiver på arbeidskraften i hotell- og fiskeindustrien reflekterer fordommer og etniske stereotypier, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg.

%MCEPASTEBIN%
(FriFagbevegelse, 13.04.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie