Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Koronakrisen: Nå kan Norge miste mange gode hjelpere – for godt

Koronakrisen: Nå kan Norge miste mange gode hjelpere – for godt


Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang. Hva skjer når både de og deres arbeidskraft nå settes i «karantene»? Og vil arbeidsinnvandrerne rammes hardest økonomisk? – Situasjonen nå er helt spesiell. Mange arbeidsinnvandrere mister over natta jobben. Og de som pendler mellom Norge og hjemlandet, blir enten satt i karantene med en gang de ankommer eller må returnere, forteller Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Hun leder Fafo Østforum som har fulgt arbeidsinnvandring i Norge tett helt siden 2004.

(Fafo / forskning.no, 19.03.20)
Fafo Østforum seminar 13. mars er dessverre avlyst

Fafo Østforum seminar 13. mars er dessverre avlyst


Besøket til generaldirektør Joost Korte er dessverre avlyst. Dette skyldes interne instrukser etter koronavirus-utbruddet som tilsier at kun absolutt nødvendige reiser skal foretas av ansatte i EUs institusjoner.

Fafo har avlyst alle planlagte arrangementer i mars måned. 

(Fafo Østforum, 13.03.20)
Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet


Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden var blant innlederne. 

(Fafo Østforum, 03.03.20)
Kronikk:  – Menneskehandel er den groveste formen for arbeidslivskriminalitet

Kronikk: – Menneskehandel er den groveste formen for arbeidslivskriminalitet


I denne kronikken avklarer Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis forholdet mellom begrepene sosial dumping arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

(Utrop, 09.02.20)
Ny Fafo-rapport om midlertidige ansettelser og innleie

Ny Fafo-rapport om midlertidige ansettelser og innleie


Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. I en ny rapport fra Fafo har forskerne beregnet omfanget på brudd på disse vilkårene og finner at et høyt antall av virksomhetene er i gråsonen eller bryter dem.

(Fafo Østforum, 06.02.20)
Nytt faktaflak fra Østforum: EUs mobilitetspakke

Nytt faktaflak fra Østforum: EUs mobilitetspakke


EUs mobilitetspakke består av tre «delpakker» lansert i perioden fra 2017 til 2019, trolig med full virkning i alle EU-land i løpet av 2021. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om de nye reguleringene av transportsektoren i EU og EØS, inkl. norske særkrav og handlingsrom, tidslinje og lenker til releavnte dokumenter.

(Fafo Østforum, 20.12.19)
Opptak 17. des, Fafofrokost: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

Opptak 17. des, Fafofrokost: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?


Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018.  På dette frokostseminaret ble handlingsrommet i EØS-avtalen diskutert, med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor. Seminaret ble strømmet, og du kan se opptak på Fafo-tv. På seminarets nettside kan du laste ned innledernes presentasjoner.

(Fafo Østforum, 17.12.19)
Nyhetssaker om Fafo-rapporten Menneskehandel i arbeidslivet

Nyhetssaker om Fafo-rapporten Menneskehandel i arbeidslivet


P4 interjuvet Fafo-forsker Anne Mette Ødegård og Arbeidstilsynets Pål Andresen Skaufjord da Fafo lanserte rapporten "Menneskehandel i arbeidslivet".

Parat var på lanseringen og oppsummerer Fafos funn.

(Fafo Østforum, 13.12.19)
Kronikk: Ofrene rett foran oss

Kronikk: Ofrene rett foran oss


– Det er vanskelig å avdekke menneskehandel i arbeidslivet. Bruddene skjer i tilsynelatende legitime bedrifter. Kronikk av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis i Klassekampen 11. desember.

(Fafo Østforum / Klassekampen, 11.12.19)
Nytt faktaflak: Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Nytt faktaflak: Utenlandske entreprenører på norske anlegg


Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler i Norge overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om vekst, erfaringer og oppdragsgiveres muligheter til å stille krav.

(Fafo Østforum, 11.12.19)
Opptak fra 11. des, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Opptak fra 11. des, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv


Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Den nye Fafo-rapporten «Menneskehandel i arbeidslivet» ble lansert i dag.

(Fafo Østforum, 11.12.19)
Bok om utstasjonering i EU og forandringer i nasjonale institusjoner

Bok om utstasjonering i EU og forandringer i nasjonale institusjoner


En ny bok, redigert av Jens Arnholtz og Nathan Lillie, analyserer hvordan EUs regulering av utsendte arbeidere driver institusjonell endring i nasjonale arbeidsmarkedssystemer. Arnholz er forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

(Fafo Østforum / FAOS, 09.12.19)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie