Skip to main content
 

Litauere og polakker mener seg utsatt for lønnsdiskriminering

20. mai 2021

Fafo-undersøkelsen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen» er den aller første spørreundersøkelsen blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. I denne artikkelen kommenteres funnene av representanter fra Fellesforbundet, Tankesmien Agenda, Hope for Justice i Norge og Byggearbeidernes Fagforening.

line eldring foto erlend angelo lo mediaLine Eldring i Fellesforbundet sier Fafo-undersøkelsen gir forskere og politikere på feltet ny og tiltrengt kunnskap. Eldring ser det som interessant hvordan det går med bosatte arbeidsinnvandrere.

– Vi ser at flesteparten klarer seg ganske bra, og har fast jobb. Innenfor bygg har de fleste allmenngjort minstelønn eller mer, men likevel oppgir en høy andel at de tjener mindre enn norske i samme jobb. Det kan skyldes at de har lav organiseringsgrad og sjeldnere tariffavtaler, men er uansett uakseptabelt.

Tidligere undersøkelser har vist at opplevelsen av å bli forskjellsbehandlet øker med botiden i Norge.

– Her kan man se en korrelasjon mellom botid og bevissthet rundt egne faglige rettigheter. Ofte trenger folk tid på å bli kjent i et nytt samfunn for å bli kjent med strukturene.
Foto: Erlend Angelo, LO-Media

sylo taraku2Sylo Taraku, Agenda-rådgiver, har i flere år tatt opp arbeidsinnvandreres situasjon. Han hevder undersøkelsen viser to urovekkende funn.

– Vi har lønnsdiskrimineringen, og det andre er at flertallet av polske arbeidsinnvandrere jobber i virksomheter uten tillitsvalgte.

– Fagforeningene bør gjøre en bedre jobb for å rekruttere flere arbeidsinnvandrere. Det er ikke lett med tanke på språkbarrierer, men skal man unngå en segregering av arbeidslivet i A- og B-lag, så er man nødt til å få flere arbeidsinnvandrere til å organisere seg.

Også språkopplæring i arbeidsplassene er et viktig tiltak, hevder Taraku.

ida alexandra ryen foto hopeforjustice orgIda Alexandra Ryen, avdelingsleder for operativt arbeid i Hope for Justice i Norge, sier undersøkelsen er viktig for å forstå arbeids- og levevilkårene til de som har kommet til Norge for å jobbe.

– Jeg er veldig glad for at Fafo har kommet med denne rapporten. Funnene kan tyde på at det er de ikke-bosatte arbeidsinnvandrerne i Norge som er mest utsatt for dårlige vilkår. Dette samsvarer også med det vi opplever gjennom vårt arbeid.
Foto : hopeforjustice.org

joachim espe foto ihne pedersenJoachim Espe, leder i Byggearbeidernes Fagforening, har sett øst-europeiske arbeideres situasjon fra nært hold.

– Lønnsdiskriminering er et gjennomgående tema i samtalene vi har hatt med byggearbeidere som tar kontakt med oss. Fafo-undersøkelsen tar for seg bofastes arbeidsvilkår, mens vår erfaring viser at dette er en enda større utfordring hos pendlere. Vi vet jo samtidig at også fastboende uorgansierte arbeidere er lavere lønnet, forteller han.

Foto: Ihne Pedersen

Les hele artikkelen: Litauere og polakker mener seg utsatt for lønnsdiskriminering (Utrop, 20.05.21)

 
Nyhet